Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anatomie kardiovaskulárního systému

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anatomie kardiovaskulárního systému"— Transkript prezentace:

1 Anatomie kardiovaskulárního systému
Velký (tělní) a malý (plicní) oběh (srdce, tepny, kapiláry, žíly) Srdeční předsíně a komory, chlopně Převodní systém Koronární arterie

2 Srdeční předsíně, komory, chlopně
Pravá síň (horní a dolní dutá žíla, sinus coronarius) Pravá komora (tvar trojúhelníku, hrubá trabekulizace, plicnice) Levá síň (čtyři plicní žíly) Levá komora (kuželovitý tvar, aorta) Semilunární a cípaté chlopně

3 Převodní systém Sinoatriální uzel (mezi ústím VCS a stěnou pravé síně)
Atrioventrikulární uzel (SC a sept. cíp TV) Hisův svazek, Tawarova raménka, Purkyňova vlákna

4 Anatomie koronárních arterií
Levý koronární sinus aortální chlopně – arteria coronaria sinistra (ramus interventricularis anterior, ramus circumflexus) - Přední stěna LK, přední septum , boční stěna Pravý koronární sinus aortální chlopně – arteria coronaria dextra - pravá komora, zadní a spodní stěna levé komory, zadní septum

5 Srdeční inervace Sympatická vlákna – nn. cardiaci
urychlení srdeční akce, převaha při zátěži Vagová vlákna – rr. cardiaci zpomalení srdeční akce, převaha v klidu Chronotropie (tepová frekvence), inotropie (síla kontrakce), dromotropie (rychlost vedení vzruchu), bathmotropie (dráždivost) Normální srdeční frekvence = 50-90/min

6 Fyziologie srdeční činnosti – hemodynamické pojmy
Tepový výdej (TO) množství krve vypuzené srdečním stahem norma 4,0-8,0 Minutový výdej (MO = TOxTF) množství krve vypuzené LK (PK) do oběhu za jednu minutu norma ml Srdeční index minutový výdej na 1m2 tělesného povrchu Ejekční frakce podíl tepového výdeje z množství krve v komoře na konci diastoly

7 Fyziologie srdeční práce
Depolarizace srdečního vlákna spouští kontrakční vlnu, to vede ke změnám tlaku a průtoku srdečními oddíly Mechanické změny v síních a komorách podmiňují proudění krve a činnost srdce jako pumpy Směr proudění krve zabezpečen srdečními chlopněmi (systola/diastola)

8 Srdeční cyklus – SYSTOLA/DIASTOLA
Izometrická kontrakce – nárůst tlaku (od uzávěru cípatých chlopní až do otevření semilunárních chlopní) Izotonická fáze - ejekce krve z komory (až do uzávěru semilunárních chlopní) Izometrická relaxace – pokles tlaku (až do otevření cípatých chlopní) Plnění komor – rychlé plnění, diastáza, kontrakce síní (od otevření cípatých chlopní až k jejich uzávěru)

9 Srdeční cyklus - pojmy Preload – předtížení – diastolický objem, který vede k roztažení komory během diastoly Afterload – dotížení – zátěž, kterou musí srdeční sval překonat během kontrakce (odpor po začátku stahu) Kontraktilita – rychlost zkrácení vlákna při konstatní zátěži

10 Fyziologie koronárního průtoku
Větší část průtoku během diastoly Délka diastoly a hodnota diastolického tlaku jsou jedním z určujících faktorů koronárního průtoku Při tachykardii se zkracuje diastola = při AS koronárních cév může dojít k ischemii Koronární průtok ml/min. (4-5% MV)

11 Fyziologie srdeční frekvence
Norma 50-90/min. Zpomalení: spánek, vleže Zrychlení: teplota, rozrušení, cvičení Zrychlení frekvence kontrakcí = zesílení (cvičení) Vagová reakce-častá vegetativní reakce při stimulaci parasympatického systému (strach, bolest…), bradykardie, hypotenze

12 Fyziologie odpovědi na tělesnou námahu
KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM zvýšení TF, zvýšení spotřeby O2 (10x),zvýšení A-V diference (2x), zvýšení SV (4-5x), redistribuce průtoku ze splanchnické oblasti do svalů, zvýšení TK (ze zvýšení SV a vazokonstrikce), zvýšení žilního návratu

13 Fyziologie odpovědi na tělesnou námahu
MIMOSRDEČNÍ ADAPTACE Zvýšení extrakce O2 ve svalech, přesun krve do hrudníku (sympatickou stimulací žilního řečiště), přísun krve k srdci (činnost hrudních a břišních dechových svalů), zvýšená kapacita tepenné krve přenášet O2

14 Symptomatologie srdečních chorob
Bolesti na hrudi Dušnost Palpitace Synkopa

15 Bolesti na hrudi Etiologie
Vertebrogenní algický syndrom Ischemická choroba srdeční (AP, NAP, IM) Plicní embolie Disekující aneurysma aorty Perikarditida Neurocirkulační asthenie Mitrální prolaps Choroby plic (pleuritida, pneumothorax) Choroby jícnu (spasmy, esofagitida) Náhlé příhody břišní Bolesti svalů (myozitida, Coxsackie viroza, pleurodynie..)

16 Anamnéza bolesti na hrudi
Charakter pálivá, řezavá, bodavá, tlak, svírání.. Okolnosti vzniku námaha, rozčilení, chlad.. Vyzařování Trvání Průvodní příznaky pocení, dušnost, úzkost, nauzea, zvracení..

17 Stenokardie Charakter – plošná nepřesně ohraničená bolest na přední straně hrudníku, pálení, tlak nebo svírání Okolnosti vzniku – při fyz. námaze, rozčilení, v chladu (AP) nebo v klidu (NAP, IM) Vyzařování – krk, dolní čelist, horní končetiny (častěji LHK), mezi lopatky, epigastrium Trvání – minuty či hodiny

18 Vertebrogenní bolesti
Trvání – dny, týdny, měsíce Lokalizace – spíše v zádech, laterálně Přesnější ohraničení Bodavý charakter Závislost na poloze trupu či pohybu páteře Citlivost na palpační tlak

19 Refluxní ezofagitis nebo hiátová hernie s refluxem
Další bolesti na hrudi Refluxní ezofagitis nebo hiátová hernie s refluxem Vazba na jídlo, polohu těla vleže, absence vazby na námahu Pleurální bolest Na postižené straně hrudníku, zhoršení při nádechu či kašli Perikardiální bolest V prekoridu, zhoršení při nádechu či kašli

20 Vyšetřovací metody při bolesti na hrudi
Anamnéza, EKG Ergometrie Koronarografie Echokardiografie (v době bolesti) Gastroenterologická vyšetření RTG hrudníku

21 Dušnost Dušnost = subjektivní pocit nedostatku vzduchu se ztíženým dýcháním (zvýšená dechová práce) Funkční klasifikace dušnosti NYHA I. stupeň: potíže jen ojediněle,při mimořádně velké námaze II. stupeň: pravidelně obtíže při větší námaze (2.-3. patro, dobíhání autobusu) III. stupeň: obtíže i při malé námaze (chůze po rovině, domácí práce) IV. stupeň: obtíže i v klidu (jakákoliv tělesná činnost téměř znemožněna)

22 Diferenciální diagnostika dušnosti
Plicní embolie Levostranné srdeční selhání Pravostranné srdeční selhání Vrozené nebo získané srdeční vady Jiná srdeční onemocnění Nemoci průdušek (AB, chron. bronchitis) Nemoci plic a pohrudnice (pneumonie, nádory, pleuritidy, plicní fibrozy) Anémie Obezita (Pickwickův syndrom) Neurotická dušnost

23 Vyšetřovací metody dušnosti
Echokardiografie RTG hrudníku Spirometrie Ergometrie Krevní obraz Krevní plyny (Astrup)

24 Palpitace Palpitace - pocity bušení srdce či nepravidelnosti „přeskakování“ srdce Vyšetření – Holterovské EKG Diferenciální diagnóza Extrasystoly Supraventrikulární nebo komorová tachykardie Fibrilace síní Neurotici (silné pravidelné bušení srdce s normální frekvencí)

25 Synkopa Synkopa –krátkodobá (několik sekund až minut) ztráta vědomí, z niž se nemocný rychle probere k plnému vědomí Diferenciální diagnóza Sdružené s onemocněním srdce Obstrukce srdečního výdeje Poruchy srdečního rytmu Bez srdečního onemocnění Vazovagální synkopa Vazodepresorická (neurokardiogenní) synkopa Ortostatická synkopa Cerebrovaskulární onemocnění Situační synkopy

26 Fyzikální vyšetření v kardiologii
Měření pulsu Měření krevního tlaku - Korotkovova metoda (norma 140/90) Palpace srdce Auskultace srdce ozvy šelesty

27 Srdeční vady Vrozené Získané
Defekt síňového či komorového septa, koarktace aorty, Fallotova tetralogie, stenóza plicnice, komplexní vady…. Získané Mitrální stenóza Mitrální insuficience Aortální stenóza Aortální insuficience Stenóza a insuficience chlopně plicnice, trikuspidální chlopně

28 Mitrální stenóza Etiologie Patofyziologie
Nejčastěji revmatická horečka, vrozená, karcinoid, Obstrukce výtokového traktu (myxom, trombus..) Patofyziologie Zvýšení tlaku v levé síni, propagace do plic žil a kapilár (námahová dušnost), plicní hypertenze, pravostranné srdeční selhání

29 Mitrální stenóza Klinika Dušnost Kašel, sípot Ortopnoe Plicní edém
Hemoptýza Tromboembolismus Infekční endokarditida

30 Mitrální stenóza Objektivně Poslech Facies mitralis
Malý nebo norm. tep Zvýšení vlny a jug. Pulsu Poslech Akcentace S1, zesílení P2, Opening snap Diastolický šelest Hrčivý, nízko, nejlépe na hrotě zvonečkem

31 Mitrální stenóza Vyšetření EKG RTG Echokardiografie

32 Mitrální stenóza Terapie
Při SI restrikce na, diureticka, digoxin u FiS Antikoagulace Chirurgická th Indikace – symptomatičtí už od NYHA II, stř. až těžká MS Otevřená valvulotomie Perkutánní balonková mitrální valvuloplastika Transseptálně, podle echo skore, KI trombus, MI II

33 Mitrální insuficience
Etiologie Ischemická, dilatace LK, degenerativní, ruptura šlašinek (IE, ischem.), IE Patofyziologie Objemové přetížení LK, dilatace LK, excentrická hypertrofie LK

34 Mitrální insuficience
Klinika Symptomy až při selhání LK (záludná vada) Únava, slabost Provleklý průběh Objektivně Oslabení S1, rozštěp S2 Systolický šelest na hrotě, vysoký, foukavý, propagace do axily

35 Mitrální insuficience
Vyšetření Ekg RTG Echokardiografie TEE

36 Mitrální insuficience
Terapie Při SI vazodilatancia Chirurgická terapie Rekonstrukce – valvulopastika Náhrada (bioprotézy, mechanické chlopně, antikoagulace) Indikace chirurgické terapie: NYHA II + ESD 45 mm2, EF 50%

37 Aortální stenóza Etiologie Patofyziologie
Nejčastěji valvulární - degenerativní Revmatická Patofyziologie LK se vyprazňuje proti zvýšenému odporu, hypertrofie koncentrická LK, zvýšení tlaku v LK, propagace zpětná, snížení TO

38 Aortální stenóza Klinika Objektivně při námaze únava, dušnost synkopy
námahová AP Objektivně Malý anakrotický puls (pulsus parvus, tardus) Zvedavý úder hrotu Časný systolický klik, systolický šelest hlučný, drsný, na bazi, propagace do karotid

39 Aortální stenóza Vyšetření Ekg Rtg Echokardiografie, stress test
katetrizace

40 Aortální stenóza Terapie Chirurgická náhrada
Indikace: symptomatická vada Bioprotéza x mechanická chlopeň

41 Aortální insuficience
Etiologie Poškození chlopně (IE) Dilatace ascendentní aorty (disekce, syfilis..) Patofyziologie Objemové přetížení LK, dilatace a excentrická hypertrofie LK, snížení periferního cévního odporu (adaptace)

42 Aortální insuficience
Klinika Dlouho bez obtíží (záludná vada) Dušnost, palpitace Objektivně Otupělá S1 Diastolický šelest zeslabuje, vysokofrekvenční, nejlépe u sterna mzž, vsedě Snížení TKd, zvýšení tlakové amplitudy Corriganův puls, Quinckeho pulsace

43 Aortální insuficience
Vyšetření Ekg RTG Echokardiografie

44 Aortální insuficience
Terapie Chirurgická terapie Náhrada nebo plastika chlopně Náhrada aortálního kořene Rossova operace, Bentallova operace Indikace: NYHA II, kořen Ao větší než 55 mm, LVES 55 mm, EF 55 mm


Stáhnout ppt "Anatomie kardiovaskulárního systému"

Podobné prezentace


Reklamy Google