Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patologie srdce 2: endokard 2010. Choroby endokardu a chlopní z etiopatogenetického hlediska se dělí z etiopatogenetického hlediska se dělí endokarditidy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patologie srdce 2: endokard 2010. Choroby endokardu a chlopní z etiopatogenetického hlediska se dělí z etiopatogenetického hlediska se dělí endokarditidy,"— Transkript prezentace:

1 Patologie srdce 2: endokard 2010

2 Choroby endokardu a chlopní z etiopatogenetického hlediska se dělí z etiopatogenetického hlediska se dělí endokarditidy, zánětlivé postižení endokardu buď infekční nebo imunitní –endokarditis revmatická a atypická verukózní endokarditis při SLE endokarditidy, zánětlivé postižení endokardu buď infekční nebo imunitní –endokarditis revmatická a atypická verukózní endokarditis při SLE Choroby degenerativní – kalcifikující aortální (vzácně mitrální) stenóza, prolaps mitrální chlopně, anulární a marginální skleróza Choroby degenerativní – kalcifikující aortální (vzácně mitrální) stenóza, prolaps mitrální chlopně, anulární a marginální skleróza choroby endokrinní – karcinoidový syndrom, nebakteriální trombotická endokarditida choroby endokrinní – karcinoidový syndrom, nebakteriální trombotická endokarditida jiné – aortální insuficience při syfilis, při Marfanovu syndromu jiné – aortální insuficience při syfilis, při Marfanovu syndromu

3 endokarditidy, zánětlivé postižení endokardu buď infekční nebo imunitní endokarditis revmatická Endokarditis infekční atypická verukózní endokarditis při SLE atypická verukózní endokarditis při SLE

4 Revmatická srdeční choroba je nejzávažnější součást revmatické horečky – vícesystémové zánětlivé choroby následující několik týdnů po faryngitidě (angíně) způsobené Streptokokem skupiny A.

5 Akutní revmatická karditida tvorba Aschoffových tělísek tvorba Aschoffových tělísek ložisek degenerovaného kolagenu obklopených lymfocyty a objemnými makrofágy (Aničkovovými buňkami) ve všech třech vrstvách srdeční stěny ložisek degenerovaného kolagenu obklopených lymfocyty a objemnými makrofágy (Aničkovovými buňkami) ve všech třech vrstvách srdeční stěny charakteristické pro revmatickou myokarditidu. charakteristické pro revmatickou myokarditidu. Klinicky nejzávažnější je však postižení endokardu, zvláště na chlopních levého srdce. Klinicky nejzávažnější je však postižení endokardu, zvláště na chlopních levého srdce. Ložisková fibrinoidní nekróza kolagenu chlopenních cípů a šlašinek vede k tvorbě verukózních výrůstků na dotekové linii chlopně Ložisková fibrinoidní nekróza kolagenu chlopenních cípů a šlašinek vede k tvorbě verukózních výrůstků na dotekové linii chlopně endocarditis verrucosa endocarditis verrucosa

6 Revmatická srdeční choroba. Stenoza mitrální a aortální chlopně. Aschoffova těíska a akutní revmatická mitrální valvulitis

7 chronická fáze revmatické choroby srdce charakterizované četnými recidivami charakterizované četnými recidivami Organizací ložisek akutního zánětu vzniká fibróza- ztluštění chlopenních cípů, srůstu komisur a ztluštění a srůstům šlašinek Organizací ložisek akutního zánětu vzniká fibróza- ztluštění chlopenních cípů, srůstu komisur a ztluštění a srůstům šlašinek Fibróza je často komplikována dystrofickou kalcifikací Fibróza je často komplikována dystrofickou kalcifikací Funkčně vzniká nedomykavost chlopní a stenóza srdečních ústí. Funkčně vzniká nedomykavost chlopní a stenóza srdečních ústí. Nejčastěji je postižena chlopeň mitrální, pak aortální, méně často chlopně pravého srdce Nejčastěji je postižena chlopeň mitrální, pak aortální, méně často chlopně pravého srdce Hypertrofie komor závisí na postižení jednotlivých chlopní Hypertrofie komor závisí na postižení jednotlivých chlopní chronická srdeční insuficience chronická srdeční insuficience Arytmie (zvláště síňová fibrilace), tromboembolické komplikace a infekční endokarditida Arytmie (zvláště síňová fibrilace), tromboembolické komplikace a infekční endokarditida

8

9 Infekční endokarditida Choroba postihuje osoby nad 50 let Choroba postihuje osoby nad 50 let v nižším věku pouze intravenózní toxikomany v nižším věku pouze intravenózní toxikomany Mortalita je 10-50% Mortalita je 10-50% Podmínkou je bakteriémie Podmínkou je bakteriémie Zdroj většinou nenalezen Zdroj většinou nenalezen

10 Bakteriémie s následnou endokarditidou může nastat po endoskopických výkonech, zvláště urologických může nastat po endoskopických výkonech, zvláště urologických krvavých stomatologických výkonech včetně profesionálního čištění zubního kamene krvavých stomatologických výkonech včetně profesionálního čištění zubního kamene po interrupcích po interrupcích Vyšší riziko Vyšší riziko intravenózní toxikomani, alkoholici, diabetici, imunodeficientní, intravenózní toxikomani, alkoholici, diabetici, imunodeficientní, terapeuticky imunosuprimovaní terapeuticky imunosuprimovaní nemocní s malignitou. nemocní s malignitou.

11 Vzniká kolonizací a invazí endokardu mikroorganizmy, buď bakteriemi nebo patogenními houbami Vzniká kolonizací a invazí endokardu mikroorganizmy, buď bakteriemi nebo patogenními houbami Na endokardu vznikají vředy (ulcerózní endokarditis) a/nebo tromby (trombotická endokarditis) Na endokardu vznikají vředy (ulcerózní endokarditis) a/nebo tromby (trombotická endokarditis)

12 infekční endokarditida Infekce se může usídlit na normálních chlopních, Infekce se může usídlit na normálních chlopních, predispozicí jsou chlopenní protézy predispozicí jsou chlopenní protézy dále chlopně nějak poškozené dále chlopně nějak poškozené buď vrozenou malformací (dvojcípá aortální chlopeň), buď vrozenou malformací (dvojcípá aortální chlopeň), zánětem (revmatická endokarditida zánětem (revmatická endokarditida kalcifikovaná aortální stenóza kalcifikovaná aortální stenóza prolaps mitrální chlopně prolaps mitrální chlopně její anulární kalcifikace její anulární kalcifikace

13 Průběh choroby závisí na virulenci mikroorganizmu závisí na virulenci mikroorganizmu Vysoce virulentní bakterie, jako Staphylococus aureus Vysoce virulentní bakterie, jako Staphylococus aureus působí akutní ulcerózní (maligní) typ choroby, s rychle nastupujícími septickými příznaky působí akutní ulcerózní (maligní) typ choroby, s rychle nastupujícími septickými příznaky V místě vředů vznikají fibrinové tromby prostoupené mikroby V místě vředů vznikají fibrinové tromby prostoupené mikroby Zánět vede k destrukci chlopně, abscesům v aortálním prstenci, Zánět vede k destrukci chlopně, abscesům v aortálním prstenci, při jejich perforaci do perikardu vzniká purulentní perikarditida. při jejich perforaci do perikardu vzniká purulentní perikarditida. Méně často vzniká vřed na nástěnném endokardu (ulcus cordis acutum). Méně často vzniká vřed na nástěnném endokardu (ulcus cordis acutum).

14 Nejčastěji postižena je aortální a mitrální chlopeň Nejčastěji postižena je aortální a mitrální chlopeň pravostranné chlopně bývají postižené u intravenózních toxikomanů a jako komplikace trvalého katétru v pravém srdci pravostranné chlopně bývají postižené u intravenózních toxikomanů a jako komplikace trvalého katétru v pravém srdci Centrální pyémie Centrální pyémie infikované infarkty v mozku, ledvinách, myokardu a jinde infikované infarkty v mozku, ledvinách, myokardu a jinde při postižení pravostranných chlopní při postižení pravostranných chlopní vzniká obraz periferní pyémie. vzniká obraz periferní pyémie.

15 subakutní (loudavá) endokarditida Nízce virulentní mikroby, jako Streptococus viridans, Nízce virulentní mikroby, jako Streptococus viridans, objemné trombotické vegetace s rozsáhlou embolizací do velkého oběhu objemné trombotické vegetace s rozsáhlou embolizací do velkého oběhu Destrukce chlopní je méně výrazná Destrukce chlopní je méně výrazná klinicky je choroba méně prudká, někdy špatně rozpoznatelná. klinicky je choroba méně prudká, někdy špatně rozpoznatelná. Tromby neobsahují vysoce virulentní mikroby, proto nebývá centrální pyémie, Tromby neobsahují vysoce virulentní mikroby, proto nebývá centrální pyémie, vznikají pouze blandní infarkty, na bříšcích prstů zánětlivé (Oslerovy) uzly, útvary pod nehty jako po třísce. vznikají pouze blandní infarkty, na bříšcích prstů zánětlivé (Oslerovy) uzly, útvary pod nehty jako po třísce. V ledvinách Lőhleinova glomerulonefritida. V ledvinách Lőhleinova glomerulonefritida.

16 Infekční (bakteriální) endocarditis. Vlevo: subakutní endokarditis mitrální chlopně (Streptococcus viridans). Na chlopni jsou velké trombotické vegetace Vpravo: akutní endokarditis bikuspidální aortální chlopně (Staphylococcus aureus) s destrukcí a abscesem na chlopni.

17 U obou typů endokarditidy se v krvi tvoří imunokomplexy, které se ukládají ve stěně drobných cév se vznikem vaskulitidy v kloubech, ledvinách, mozku aj. U obou typů endokarditidy se v krvi tvoří imunokomplexy, které se ukládají ve stěně drobných cév se vznikem vaskulitidy v kloubech, ledvinách, mozku aj. Po vyhojení endokarditidy zůstávají postižené chlopně deformované s porušenou funkcí. Po vyhojení endokarditidy zůstávají postižené chlopně deformované s porušenou funkcí.

18

19 degenerativní choroby chlopní kalcifikující aortální (vzácně mitrální) stenóza prolaps mitrální chlopně prolaps mitrální chlopně anulární a marginální skleróza anulární a marginální skleróza

20 Kalcifikující aortální stenóza je nejčastější získanou chlopenní vadou je nejčastější získanou chlopenní vadou Přichází jak na normální chlopni, tak relativně častěji na kongenitálně dvojcípé chlopni Přichází jak na normální chlopni, tak relativně častěji na kongenitálně dvojcípé chlopni Normální chlopeň bývá postižena až v 8. a 9. deceniu, proto je někdy choroba nazývána senilní aortální stenóza. Normální chlopeň bývá postižena až v 8. a 9. deceniu, proto je někdy choroba nazývána senilní aortální stenóza.

21 Kalcifikující aortální stenóza zánětlivý proces s degenerativními rysy, podobný ateroskleróze zánětlivý proces s degenerativními rysy, podobný ateroskleróze Nodulární vápenné masy se objevují uvnitř Valsalvových sinů a protrudují směrem do aorty. Nodulární vápenné masy se objevují uvnitř Valsalvových sinů a protrudují směrem do aorty. Komisury nebývají postiženy Komisury nebývají postiženy stenóza levého tepenného ústí (aortální stenóza) stenóza levého tepenného ústí (aortální stenóza) vzácněji je postižena mitrální chlopeň, kde jsou vápenná depozita na bazi mitrálních cípů a pronikají do myokardu levé komory vzácněji je postižena mitrální chlopeň, kde jsou vápenná depozita na bazi mitrálních cípů a pronikají do myokardu levé komory

22 Kalcifikující chlopňová skleróza aortální stenóza, kalciové masy uvnitř sinů (šipka). aortální stenóza, kalciové masy uvnitř sinů (šipka).

23 Kalcifikující chlopňová skleróza mitrální anulární kalcifikace, masy kalcia pronikají do myokardu levé komory (šipky). mitrální anulární kalcifikace, masy kalcia pronikají do myokardu levé komory (šipky). Zvýšený tlak uvnitř levé komory vede k její hypertrofii a k sekundární ischémii myokardu. Klinické příznaky jsou překvapivě různé u jednotlivých nemocných, od asymptomatických případů až k těžké insuficienci vedoucí ke smrti.

24 Prolaps (myxomatózní degenerace) mitrální chlopně je kongenitální léze postihující až 5% populace. je kongenitální léze postihující až 5% populace. Začíná se projevovat mezi 20. a 40. rokem. Začíná se projevovat mezi 20. a 40. rokem. Mitrální cípy jsou zvětšené, „vytahané“ a balónovitě se vyklenují do levé síně Mitrální cípy jsou zvětšené, „vytahané“ a balónovitě se vyklenují do levé síně Anulus fibrosus je dilatován Anulus fibrosus je dilatován Šlašinky jsou abnormální, mají níže body větvení, mají více inzercí mimo okraj chlopně Šlašinky jsou abnormální, mají níže body větvení, mají více inzercí mimo okraj chlopně Sekundárně se ztlušťuje chlopeň i nástěnný endokard Asi ve třetině případů je postižena i trikuspidální chlopeň. Sekundárně se ztlušťuje chlopeň i nástěnný endokard Asi ve třetině případů je postižena i trikuspidální chlopeň.

25 Prolaps (myxomatózní degenerace) mitrální chlopně Klinicky je většina postižených bez příznaků Klinicky je většina postižených bez příznaků u menšiny se projevuje únavnost i psychické změny u menšiny se projevuje únavnost i psychické změny Asi ve 3% případů vznikají komplikace: Asi ve 3% případů vznikají komplikace: infekční endokarditida, mitrální insuficience, embolie do velkou oběhu nebo arytmie infekční endokarditida, mitrální insuficience, embolie do velkou oběhu nebo arytmie

26 Prolaps (myxomatózní degenerace) mitrální chlopně šipka ukazuje prolaps zadního mitrálního cípu do levé síně šipka ukazuje prolaps zadního mitrálního cípu do levé síně Příčinou je systémový vývojový defekt vaziva Příčinou je systémový vývojový defekt vaziva součást Marfanova syndromemu součást Marfanova syndromemu

27 Prolaps (myxomatózní degenerace) mitrální chlopně balonovitá vyklenutí mitrální chlopně do levé síně. Patrná též mitrální anulární kalcifikace (hlavička šipky) balonovitá vyklenutí mitrální chlopně do levé síně. Patrná též mitrální anulární kalcifikace (hlavička šipky)

28 choroby chlopní ostatní karcinoidový syndrom, nebakteriální trombotická endokarditida

29 Karcinoidový syndrom vzniká působením serotoninu produkovaného buňkami karcinoidu vzniká působením serotoninu produkovaného buňkami karcinoidu Při karcinoidu GIT vzniká syndrom pouze v případě metastáz do jater, kde se neuplatní jaterní monoamin oxidázu, která biogenní aminy rozkládá. Při karcinoidu GIT vzniká syndrom pouze v případě metastáz do jater, kde se neuplatní jaterní monoamin oxidázu, která biogenní aminy rozkládá. Při karcinoidu ovaria nebo plic, kde krevní proud do srdce obchází játra, může syndrom vzniknout i bez jaterních metastáz. Při karcinoidu ovaria nebo plic, kde krevní proud do srdce obchází játra, může syndrom vzniknout i bez jaterních metastáz. karcinoidový syndrom karcinoidový syndrom episodický kožní erytém, křečovité bolesti v břiše, bronchospazmus, nausea, zvracení a průjem. episodický kožní erytém, křečovité bolesti v břiše, bronchospazmus, nausea, zvracení a průjem.

30 Karcinoidový syndrom Karcinoidový syndrom fibróza pravé síně a trikuspidální chlopně fibróza pravé síně a trikuspidální chlopně

31 Nebakteriální trombotická endokarditida (marantická endokarditida) představuje tvorbu trombotických vegetací na cípech chlopní představuje tvorbu trombotických vegetací na cípech chlopní vegetace sterilní, bez známek zánětu vegetace sterilní, bez známek zánětu Nejedná se tedy o endokarditidu, ale o chlopňovou trombózu Nejedná se tedy o endokarditidu, ale o chlopňovou trombózu Vzniká nejen u kachektických osob Vzniká nejen u kachektických osob ale i při normální hmotnosti nebo dokonce obezitě ale i při normální hmotnosti nebo dokonce obezitě Je projevem trombotické diatézy (trombofilie) různého původu Je projevem trombotické diatézy (trombofilie) různého původu např. při karcinomu orgánů břišní dutiny např. při karcinomu orgánů břišní dutiny

32 Nebakteriální trombotická endokarditis

33 Syfilitické postižení aortální chlopně (descendentní skleróza) je nyní výjimečná je nyní výjimečná Syfilitický zánět aorty sestupuje na chlopeň, ztluštělá intima do sebe zaujímá komisury chlopně a tím se vela od sebe oddalují a nemohou se dotknout Syfilitický zánět aorty sestupuje na chlopeň, ztluštělá intima do sebe zaujímá komisury chlopně a tím se vela od sebe oddalují a nemohou se dotknout Aortální ústí se rozšiřuje a nastává nedomykavost chlopně. Aortální ústí se rozšiřuje a nastává nedomykavost chlopně.

34 Postižení srdce při Marfanovu syndromu Marfanův syndrom je genetický defekt fibrilinu- 1, základní komponenty mikrofibril extracelulární matrix Marfanův syndrom je genetický defekt fibrilinu- 1, základní komponenty mikrofibril extracelulární matrix Má příznaky skeletální, oční a kardiovaskulární. Má příznaky skeletální, oční a kardiovaskulární. Kardiovaskulární postižení je z příznaků Marfanova syndromu nejzávažnější Kardiovaskulární postižení je z příznaků Marfanova syndromu nejzávažnější prolaps mitrální chlopně prolaps mitrální chlopně ektasie ascendentní aorty vedoucí k cystické medionekróze. ektasie ascendentní aorty vedoucí k cystické medionekróze. Nejtěžší komplikací Marfanova syndromu je život ohrožující disekce aorty. Nejtěžší komplikací Marfanova syndromu je život ohrožující disekce aorty.

35

36 Přehled získaných chlopňových vad nedomykavost (insuficience, regurgitace) chlopně nedomykavost (insuficience, regurgitace) chlopně zúžení (stenóze) cévního ústí, buď venózního nebo arteriálního zúžení (stenóze) cévního ústí, buď venózního nebo arteriálního Kombinovaná vada je současná stenóza a insuficience téže chlopně Kombinovaná vada je současná stenóza a insuficience téže chlopně Aortomitrální vada je současná vada mitrální a aortální chlopně Aortomitrální vada je současná vada mitrální a aortální chlopně vždy porevmatické vždy porevmatické

37 Mitrální stenóza je nejčastěji způsobena revmatickou endokarditidou, vzácně infekční endokarditidou, masivní anulární sklerózou nebo myxomem levé síně je nejčastěji způsobena revmatickou endokarditidou, vzácně infekční endokarditidou, masivní anulární sklerózou nebo myxomem levé síně Cípy jsou ztluštělé, hyalinizované, komisury srostlé, často je chlopeň kalcifikovaná Cípy jsou ztluštělé, hyalinizované, komisury srostlé, často je chlopeň kalcifikovaná Šlašinky jsou ztluštělé a srostlé Šlašinky jsou ztluštělé a srostlé hypertrofie a dilatace levé síně hypertrofie a dilatace levé síně Chronická insuficience levé komory vede k venostáze v plicích a k přenesenému pravému srdci Chronická insuficience levé komory vede k venostáze v plicích a k přenesenému pravému srdci Levá komora je atrofická Levá komora je atrofická

38 Mitrální insuficience Porucha chlopně bývá následkem revmatické nebo infekční endokarditidy nebo prolapsu chlopně Porucha chlopně bývá následkem revmatické nebo infekční endokarditidy nebo prolapsu chlopně rupturou papilárního svalu nebo jeho dysfunkcí (infarktem, fibrózou) nebo zkrácením či rupturou šlašinek rupturou papilárního svalu nebo jeho dysfunkcí (infarktem, fibrózou) nebo zkrácením či rupturou šlašinek Rozšíření levé komory bývá při myokarditidě nebo při dilatované kardiomyopatii. Rozšíření levé komory bývá při myokarditidě nebo při dilatované kardiomyopatii. Nedomykavost způsobuje regurgitaci krve během systoly do levé síně Nedomykavost způsobuje regurgitaci krve během systoly do levé síně Síň se rozšiřuje, na rozdíl od stenózy je levá komora hypertrofická Síň se rozšiřuje, na rozdíl od stenózy je levá komora hypertrofická Plicní venostáza a přenesené pravé srdce nastává v menší míře, než při mitrální stenóze. Plicní venostáza a přenesené pravé srdce nastává v menší míře, než při mitrální stenóze.

39 Aortální stenóza kalcifikující aortální stenózou (ascendentní sklerózou) kalcifikující aortální stenózou (ascendentní sklerózou) Pouze asi v 10% je stenóza porevmatická Pouze asi v 10% je stenóza porevmatická Aortální stenóza představuje překážku odtoku krve do aorty Aortální stenóza představuje překážku odtoku krve do aorty vede k hypertrofii a chronické insuficienci levé komory vede k hypertrofii a chronické insuficienci levé komory Zhoršené plnění koronárních arterií často vede k angině pectoris Zhoršené plnění koronárních arterií často vede k angině pectoris Častá je i akutní insuficience levé komory a náhlá srdeční smrt. Častá je i akutní insuficience levé komory a náhlá srdeční smrt.

40 Aortální insuficience je způsobena buď revmatickou nebo infekční endokarditidou je způsobena buď revmatickou nebo infekční endokarditidou chorobami destruujícími kořen aorty: chorobami destruujícími kořen aorty: syfilis ve 3.stadiu syfilis ve 3.stadiu Marfanovův syndrom, Marfanovův syndrom, vzácně je komplikací Bechtěrevovy choroby. vzácně je komplikací Bechtěrevovy choroby.

41 Pravostranné získané chlopenní vady se většinou týkají trikuspidální chlopně. se většinou týkají trikuspidální chlopně. Jsou vzácné Jsou vzácné jak stenóza,tak insuficience jsou buď porevmatické (vždy spolu s vadou levostranných chlopní) nebo následkem karcinoidového syndromu jak stenóza,tak insuficience jsou buď porevmatické (vždy spolu s vadou levostranných chlopní) nebo následkem karcinoidového syndromu Trikuspidální insuficience vzniká nejčastěji dilatací selhávající pravé komory, často při přeneseném pravém srdci Trikuspidální insuficience vzniká nejčastěji dilatací selhávající pravé komory, často při přeneseném pravém srdci Vady pulmonální chlopně jsou výjimečné. Vady pulmonální chlopně jsou výjimečné.

42

43 Patologie perikardu sekundární

44 Nahromadění tekutiny Normálně 30 ml perikardiální tekutiny Normálně 30 ml perikardiální tekutiny Hydroperikard- transudát Hydroperikard- transudát Kardiální insuficience Kardiální insuficience Hypoproteinemie (renální, nutriční, hepatální) Hypoproteinemie (renální, nutriční, hepatální) Porucha diastolického plnění srdce Porucha diastolického plnění srdce Chyloperikard-lymfa Chyloperikard-lymfa Vzácné, při nádorech mediastina Vzácné, při nádorech mediastina Při myxedému Při myxedému

45 Hemoperikard Hemoperikard Ruptura LK srdce při akutním IM Ruptura LK srdce při akutním IM Ruptura intraperikardiální části aorty Ruptura intraperikardiální části aorty Vede k tamponádě srdeční (200-400 ml) Vede k tamponádě srdeční (200-400 ml) Iatrogenně při katetrizaci Iatrogenně při katetrizaci Hemorhagická perikarditis Hemorhagická perikarditis

46 Perikarditis Klasifikuje se podle etiologie nebo podle vzhledu exsudátu Klasifikuje se podle etiologie nebo podle vzhledu exsudátu Aseptická perikarditis Aseptická perikarditis Pericarditis epistenocardiaca Pericarditis epistenocardiaca Uremická perikarditis Uremická perikarditis Po srdečních operacích Po srdečních operacích U systémových chorobv pojiva, např. SLE nebo revmatická horečka U systémových chorobv pojiva, např. SLE nebo revmatická horečka

47 Infekční perikarditis Infekční perikarditis Hematogenně, lymfogenně nebo přímým přechodem z okolí Hematogenně, lymfogenně nebo přímým přechodem z okolí Viry (coxsackieviry, echoviry) Viry (coxsackieviry, echoviry) Bakterie (stafylokoky, pneumokoky) Bakterie (stafylokoky, pneumokoky) Mycobacterium tbc Mycobacterium tbc Bakteriální záněty- přechodem infekce z plic, mediastina, uzlin Bakteriální záněty- přechodem infekce z plic, mediastina, uzlin

48 Klasifikace podle exsudátu Serozní Serozní fibrinozní fibrinozní Hnisavá Hnisavá Hemorhagická Hemorhagická granulomatozní granulomatozní

49 (Fibrino)purulentní perikarditis

50 Fibrinózní perikarditida

51 Hojení perikarditidy Exsudát se vstřebá Exsudát se vstřebá Organizace exsudátu a vznik srůstů Organizace exsudátu a vznik srůstů Ložiskové nebo difuzní srůsty Ložiskové nebo difuzní srůsty Adhezivní medistino-perikarditis Adhezivní medistino-perikarditis Hypertrofie a dilatace srdce Hypertrofie a dilatace srdce Konstriktivní perikarditis- pancéřové srdce Konstriktivní perikarditis- pancéřové srdce Výrazná fibroprodukce Výrazná fibroprodukce úplná obstrukce perikardiální dutiny úplná obstrukce perikardiální dutiny Selhání PK Selhání PK

52 Konec roku 2009


Stáhnout ppt "Patologie srdce 2: endokard 2010. Choroby endokardu a chlopní z etiopatogenetického hlediska se dělí z etiopatogenetického hlediska se dělí endokarditidy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google