Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka."— Transkript prezentace:

1 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 eHealth v Ústeckém kraji V. Mezinárodní konference MEDTEL MEDTEL – ČNFeH 2008 – eHealth pro uživatele – eHealth pro všechny 27.–28. listopadu 2008 v Praze Martin Zeman

2 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 Krajská zdravotní,a.s. Nemocnice Děčín,o.z. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,o.z. Nemocnice Teplice,o.z. Nemocnice Most,o.z. Nemocnice Chomutov,o.z. stav aktiv společnosti 5 miliard Kč základní kapitál 3,6 miliardy Kč plánované výnosy 4,5 miliardy Kč celkem 6237 zaměstnanců, 4885 zdravotníků, z toho 821 lékařů, 2671 sester

3 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 Program rozvoje Ústeckého kraje 2008 – 2013 Priorita 2 – Rozvoj lidských zdrojů. –Cíl priority: Zlepšit vzdělanostní strukturu a zvýšit kvalitu života obyvatel Ústeckého kraje prostřednictvím zkvalitnění poskytovaných veřejných služeb. –Specifický cíl priority: Zlepšit a zefektivnit poskytování zdravotní péče a zlepšit zdravotní stav obyvatel

4 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 Program rozvoje Ústeckého kraje 2008 – 2013 Opatření „Rozvoj, zkvalitnění a zefektivnění zdravotní péče“: –Cíle opatření: Zlepšit a zefektivnit poskytování zdravotní péče a zlepšit zdravotní stav obyvatel. –Typové aktivity: Zavedení společného komunikačního, informačního a archivačního systému (e-health)

5 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 Naše vize Bezfilmové a bezpapírové zdravotnictví Telemedicína Elektronický zdravotní záznam Nové služby založené na ICT a zároveň Ochrana soukromí Právní ochrana Finanční zdraví

6 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 Naše realita Bezfilmové nemocnice na dohled, ale pouze v rámci jedné právnické osoby Primární zdravotní dokumentace v papírové formě, občas nějaký dokument plně elektronizován Sdílení zdravotních záznamů prostřednictvím ICT pouze resp. maximálně v rámci jedné právnické osoby Vznikají nové služby na bázi ICT

7 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 Aktuální výzvy ROP Úspěšné projekty podané v rámci 2. výzvy ROP Severozápad do oblastí podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. V dále uvedených projektech je téměř 100M Kč do ICT technologií

8 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 Aktuální výzvy ROP Projektová žádost Celkové způsobilé výdaje Dotace z RR Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Děčín, o.z.91 276 802,0084 431 041,85 Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 99 136 191,0091 700 976,68 Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Teplice89 697 345,0082 970 044,12 Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Chomutov39 413 015,0036 457 038,88 Optimalizace logistických a obslužných procesů60 500 017,0055 962 515,72 Centrum robotické chirurgie77 771 449,0071 938 590,00 Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Most92 731 839,0085 776 951,00

9 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 Vybrané zrealizované projekty Internetové kiosky pro veřejnost a na podporu zvyšování kvality veřejného zdraví (SROP, kód projektu CZ.04.1.05/2.2.00.1/0241) Veřejný internet v síti nemocnic Ústeckého kraje, spolufinancovaný EU, SR ČR a rozpočtem ÚK (SROP, kód projektu CZ.04.1.05/2.2.00.4/2557)

10 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 Vybrané zrealizované projekty Systém objednávání pacientů přes internet, spolufinancování Ministerstvem informatiky ČR (evid. č. ISPROFIN 238121 0041) Vzdělávání ve zdravotnictví - moduly IT ve zdravotnictví a angličtina pro IT ve zdravotnictví, (OP RLZ, opatření 4.1, kód projektu CZ.04.1.03/4.1.06.4/0016)

11 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 Ukázka průběžných aktivit Jako jeden z 10 partnerů z 5ti EU států se KZ podílela na přípravě projektu „Continuous Care for Chronic Patiens“ s celkových rozpočtem 0,8 milionů Euro, podaného 23.10.07 k Evropské komisi na základě výzvy k podání projektových návrhů ICT/PSP/2007/1 do Rámcového programu konkurenceschopnosti a inovací. Dvě žádosti do Resortního programu výzkumu a vývoje MZ ČR dne 4.2.08 –IGA MZ ČR NS/9827-4 Krajský a okresní model eHealth –IGA MZ ČR NS/9823-4 Studie aplikovatelnosti plánování a objednávání zdravotní péče v regionálním uspořádání

12 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 Ukázka průběžných aktivit Stali jsme se přidruženými partnery v žádosti podané v rámci Lifelong Learning Programme, v projektu "DEsigning Lifelong Learning for Innovation in Information Services Science (DELLIISS)" v rámci ERASMUS. Naší rolí je přispět/prověřit formování profilu nových evropských magisterských studií informačních profesionálů pro zdravotnictví. Jako partner jsme se podíleli v rámci 3. výzvy 7. RP EU pro ICT při podání žádosti o financování projektu Architecture for Medical E- learning based on Report and Image Digital Archives. Zapojili jsme se do běžícího projektu Remine financovaného z Evropské komise a zaměřeného na Risk Management v evropských nemocnicích a jeho SW podporu

13 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 Závěr + Nikdy jsme nezískali pro naše nemocnice tolik peněz do e-health jako v poslední době ? Postupujeme urputně zdola + Probíhají zásadní aktivity v nemocnicích, které jsou teprve přípravou na rozvoj e-health -Systémové kroky shora dole necítíme -Nadále nedokážeme sdílet zdravotní dokumentaci mezi zdravotnickými zařízeními

14 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 Martin Zeman CIO Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem Tel.: +420 477 117 900 Email: Martin.Zeman@kzcr.eu


Stáhnout ppt "Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 254 88 627 společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka."

Podobné prezentace


Reklamy Google