Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy Ing. Josef Brzák, CSc 1. Obsah 1.Charakteristika informačního systému 2.Druhy informačních systémů 3.Význam a způsoby budování informačních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy Ing. Josef Brzák, CSc 1. Obsah 1.Charakteristika informačního systému 2.Druhy informačních systémů 3.Význam a způsoby budování informačních."— Transkript prezentace:

1 Informační systémy Ing. Josef Brzák, CSc 1

2 Obsah 1.Charakteristika informačního systému 2.Druhy informačních systémů 3.Význam a způsoby budování informačních systémů 4.Projektování, provoz a údržba informačních systémů 5.Lidský faktor v informačních systémech Ing. Josef Brzák, CSc 2

3 1. Charakteristika IS Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod, zabezpečujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací pro potřeby uživatelů. 3

4 Norma ČSN/ISO IEC 23821: „ Informační systém je systém zpracování informací spolu s návaznými organizačními prostředky (personálem, technickými prostředky). Takový systém získává a distribuuje informace.“ Ing. Josef Brzák, CSc 4

5 Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů: „ Informační systémem se rozumí funkční celek, který zabezpečuje cílevědomé a systematické shromažďování, zpracování, uchovávání a opětovné zpřístupňování informací.“ Ing. Josef Brzák, CSc 5

6 Informační systém by měl obsahovat: a) Tvorbu základní databáze na systémové úrovni b) Systém chránící integritu údajů a souborů c) Jednotný systém výběru informací d) Současný sdílený přístup k údajům v souborech Ing. Josef Brzák, CSc 6

7 Informační systém by měl obsahovat: e) Prostředky pro jednotnou, centralizovanou správu dat f) Možnost vytváření složitých hierarchických datových struktur g) Ukrytí struktur souborů i mechanismu vybírání údajů z nich h) Prostředky pro popis dat v jednotlivých souborech Ing. Josef Brzák, CSc 7

8 V rámci struktury členíme informační systémy podle různých hledisek: Podle zdrojů informací - informace vnější - informace vnitřní Ing. Josef Brzák, CSc 8

9 Podle vztahu k procesu řízení - direktivní - metodické - sdělovací Ve vztahu k místu uložení - banky dat systému - vlastní vnitřní paměť pracovníků Ing. Josef Brzák, CSc 9

10 Podle nositele dat - noviny, časopisy, patenty - elektronické banky dat počítačů Podle věcného obsahu - bibliografické - referenční - faktografické Ing. Josef Brzák, CSc 10

11 Podle příjemce informací - zpracovatelé přepracovávají informace do podoby využitelné zejména řídícími subjekty v podobě direktivní či metodické informace sdělené manažerem - uživatelé, vykonavatelé využívají informací ke konkrétnímu účelu Ing. Josef Brzák, CSc 11

12 2. Druhy IS EIS – Executive Information system - úlohy orientované na podporu vrcholového řízení organizace - podpora globálních a strategických rozhodnutí - zajišťuje výběr a zpracování nejdůležitějších dat ze všech podstatných oblastí v organizaci Ing. Josef Brzák, CSc 12

13 MIS – Management Information system - úlohy podporující zejména taktickou úroveň řízení a částečně i operativní úroveň - slouží středním řídícím vrstvám - řeší zejména logistické a personální činnosti Ing. Josef Brzák, CSc 13

14 TPS – Transaction Processing System - úlohy spojené bezprostředně s informační podporou výrobních činností a služeb - slouží pro podporu operativního řízení Ing. Josef Brzák, CSc 14

15 DSS – Decision Support System - úlohy podporující obvykle taktické rozhodování a opírající se o optimalizační a simulační programy - používání tabulkových programů (spreadsheets) Ing. Josef Brzák, CSc 15

16 Expertní systémy - založeny na systému pravidel, které pomáhají méně zkušeným pracovníkům při řešení úloh diagnostického charakteru - využívání technologie umělé inteligence - AI Ing. Josef Brzák, CSc 16

17 OIS – Office Information System - úlohy pro podporu individuální práce uživatele - podpora typických kancelářských činností Ing. Josef Brzák, CSc 17

18 EDI – Electronic Data Interchange - úlohy zajišťující elektronickou výměnu dat CIS – Customer Information System - informační podpora styku se zákazníky RIS – Reservation Information System - úlohy podporující různé rezervace Ing. Josef Brzák, CSc 18

19 3. Význam a způsoby budování IS Dva důvody budování IS: - efektivnost informačního systému - okamžitá přístupnost veškerých potřebných informací Ing. Josef Brzák, CSc 19

20 Postup budování informačního systému: - plánování (specifikace) - identifikace problémů, možností a cílů - definování informačních potřeb - analýza systémových potřeb - návrh doporučeného systému - vývoj a dokumentace softwaru - zavádění a testování - provoz a údržba Ing. Josef Brzák, CSc 20

21 Architektura informačního systému - je to celková vnitřní struktura, místo a funkce jeho jednotlivých částí a vůbec systémové vymezení celku Ing. Josef Brzák, CSc 21

22 Architekturu IS dělíme na: - informační - systémovou (funkční) - technickou - komunikační - architekturu řízení Ing. Josef Brzák, CSc 22

23 Způsoby budování informačního systému - nákupem hotového aplikačního programu - jeho vybudováním vlastními silami - zadáním projektu a jeho realizaci odborné firmě - nájem programového vybavení Ing. Josef Brzák, CSc 23

24 Strategie projektování IS: Souběžná strategie - činnost starého systému pokračuje s novým několik týdnů či měsíců, dokud nový systém nepracuje zcela spolehlivě - náročnost na pracovní kapacity Ing. Josef Brzák, CSc 24

25 Strategie projektování IS: Pilotní strategie - systém se zavede jen v jednom oddělení a teprve po ověření se zavede naráz v celé instituci - průběžné odstraňování problémů Ing. Josef Brzák, CSc 25

26 Strategie projektování IS: Postupná strategie - použití u rozsáhlejších systémů se složitými vzájemnými vazbami - časově náročná Ing. Josef Brzák, CSc 26

27 Strategie projektování IS: Nárazová strategie - starý systém ukončí činnost v pátek, sobota a neděle se věnuje přeměně a v pondělí zahájí činnost systém nový Ing. Josef Brzák, CSc 27

28 Etapy životního cyklu informačního systému: I. Předanalytická fáze - zadání požadavku - studie proveditelnosti - specifikace požadavků Ing. Josef Brzák, CSc 28

29 Etapy životního cyklu informačního systému: II. Analýza (system analysis) - jedná se o modelování budoucího systému na konceptuální úrovni Ing. Josef Brzák, CSc 29

30 Etapy životního cyklu informačního systému: III. Návrh (system design) - realizuje se modelování budoucího systému na technologické úrovni Ing. Josef Brzák, CSc 30

31 Etapy životního cyklu informačního systému: IV. Vývoj systému (system development) - psaní a testování počítačového software - vývoj vstupních a výstupních formulářů a konvencí Ing. Josef Brzák, CSc 31

32 Etapy životního cyklu informačního systému: V. Implementace systému - uvedení systému (hardware i software) do provozu - jeho instalace, školení operátorů a uživatelů Ing. Josef Brzák, CSc 32

33 Etapy životního cyklu informačního systému: VI. Správa systému - další vývoj funkcí a struktury systému - dolaďování jeho výkonu Ing. Josef Brzák, CSc 33

34 Etapy životního cyklu informačního systému: VII. Údržba systému - úprava systému při jeho provozování podle nově vzniklých požadavků uživatele Ing. Josef Brzák, CSc 34

35 Typy životních cyklů vývoje systému: A. Vývojový cyklus „vodopád“ analýza návrh vývoj testování instalace provoz - přehlednost, jednoduchost, jasná posloupnost etap projektu Ing. Josef Brzák, CSc 35

36 Typy životních cyklů vývoje systému: B. Fontánový typ analýza návrh vývoj testování instalace provoz - po dosažení vyšší etapy se vracíme k předchozí etapě řešení projektu - minimalizace chyb v průběhu řešení Ing. Josef Brzák, CSc 36

37 Typy životních cyklů vývoje systému: C. Přírůstkový vývojový cyklus analýza definice specifikace vývoj instalace provoz architektury přírůstku přírůstku přírůstku - existuje zde zpětná vazba od uživatele Ing. Josef Brzák, CSc 37

38 Další typy životních cyklů vývoje systému: D. Síťový typ - dosahuje časových úspor umožněním současného řešení některých etap projektu E. Spirálový typ - postupné zdokonalování systému dalšími verzemi - kombinace vodopádového modelu s přírůstkovým vývojem Ing. Josef Brzák, CSc 38

39 5. Lidský faktor v IS - lidský činitel je rozhodující prvek informačního systému - na vzdělávání je nutné počítat nejméně s 10 % pracovní doby - je nutné se zabývat výchovou lidí, nejen jejich školením Ing. Josef Brzák, CSc 39

40 Mapa kvalifikačního růstu Praxe AB v odbornéC funkci (roky) D praxe v informační technologii (roky) Ing. Josef Brzák, CSc 40

41 Mapa kvalifikačního růstu Segment A - kvalifikace orientovaná pouze na odborné znalosti podnikových činností s minimální znalostí a praxí ve využívání informační technologie - v budoucnu neupotřebitelné Ing. Josef Brzák, CSc 41

42 Mapa kvalifikačního růstu Segment B - kvalifikace orientovaná především na odborné znalosti a zkušenosti v řízení podnikových činností s adekvátní znalostí i dovedností ve využívání informačních technologií - většina pracovníků se zásadním vlivem na efektivnost systému Ing. Josef Brzák, CSc 42

43 Mapa kvalifikačního růstu Segment C - znalosti a praxe v informačních technologiích a rovněž dobré znalosti podnikových činností - využití na pozicích „podnikových analytiků“ Ing. Josef Brzák, CSc 43

44 Mapa kvalifikačního růstu Segment D - specialisté v informačních technologiích s minimální nebo žádnou znalostí a praxí v podnikových činnostech Ing. Josef Brzák, CSc 44


Stáhnout ppt "Informační systémy Ing. Josef Brzák, CSc 1. Obsah 1.Charakteristika informačního systému 2.Druhy informačních systémů 3.Význam a způsoby budování informačních."

Podobné prezentace


Reklamy Google