Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy Ing. Josef Brzák, CSc logo.doc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy Ing. Josef Brzák, CSc logo.doc."— Transkript prezentace:

1 Informační systémy Ing. Josef Brzák, CSc logo.doc

2 Obsah 1.Charakteristika informačního systému 2.Druhy informačních systémů 3.Význam a způsoby budování informačních systémů 4.Projektování, provoz a údržba informačních systémů 5.Lidský faktor v informačních systémech Ing. Josef Brzák, CSc logo.doc

3 1. Charakteristika IS Informační systém
je soubor lidí, technických prostředků a metod, zabezpečujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací pro potřeby uživatelů.

4 Norma ČSN/ISO IEC 23821: „Informační systém je systém zpracování informací spolu s návaznými organizačními prostředky (personálem, technickými prostředky). Takový systém získává a distribuuje informace.“ Ing. Josef Brzák, CSc

5 Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů: „Informační systémem se rozumí funkční celek, který zabezpečuje cílevědomé a systematické shromažďování, zpracování, uchovávání a opětovné zpřístupňování informací.“ Ing. Josef Brzák, CSc

6 Informační systém by měl obsahovat:
a) Tvorbu základní databáze na systémové úrovni b) Systém chránící integritu údajů a souborů c) Jednotný systém výběru informací d) Současný sdílený přístup k údajům v souborech Ing. Josef Brzák, CSc

7 Informační systém by měl obsahovat:
e) Prostředky pro jednotnou, centralizovanou správu dat f) Možnost vytváření složitých hierarchických datových struktur g) Ukrytí struktur souborů i mechanismu vybírání údajů z nich h) Prostředky pro popis dat v jednotlivých souborech Ing. Josef Brzák, CSc

8 V rámci struktury členíme informační systémy podle různých hledisek:
Podle zdrojů informací - informace vnější - informace vnitřní Ing. Josef Brzák, CSc

9 Podle vztahu k procesu řízení
- direktivní - metodické - sdělovací Ve vztahu k místu uložení - banky dat systému - vlastní vnitřní paměť pracovníků Ing. Josef Brzák, CSc

10 Podle nositele dat Podle věcného obsahu - noviny, časopisy, patenty
- elektronické banky dat počítačů Podle věcného obsahu - bibliografické - referenční - faktografické Ing. Josef Brzák, CSc

11 Podle příjemce informací
- zpracovatelé přepracovávají informace do podoby využitelné zejména řídícími subjekty v podobě direktivní či metodické informace sdělené manažerem - uživatelé, vykonavatelé využívají informací ke konkrétnímu účelu Ing. Josef Brzák, CSc

12 2. Druhy IS EIS – Executive Information system
- úlohy orientované na podporu vrcholového řízení organizace - podpora globálních a strategických rozhodnutí - zajišťuje výběr a zpracování nejdůležitějších dat ze všech podstatných oblastí v organizaci Ing. Josef Brzák, CSc

13 MIS – Management Information system
- úlohy podporující zejména taktickou úroveň řízení a částečně i operativní úroveň - slouží středním řídícím vrstvám - řeší zejména logistické a personální činnosti Ing. Josef Brzák, CSc

14 TPS – Transaction Processing System
- úlohy spojené bezprostředně s informační podporou výrobních činností a služeb - slouží pro podporu operativního řízení Ing. Josef Brzák, CSc

15 DSS – Decision Support System
- úlohy podporující obvykle taktické rozhodování a opírající se o optimalizační a simulační programy - používání tabulkových programů (spreadsheets) Ing. Josef Brzák, CSc

16 Expertní systémy - založeny na systému pravidel, které pomáhají méně zkušeným pracovníkům při řešení úloh diagnostického charakteru - využívání technologie umělé inteligence - AI Ing. Josef Brzák, CSc

17 OIS – Office Information System
- úlohy pro podporu individuální práce uživatele - podpora typických kancelářských činností Ing. Josef Brzák, CSc

18 EDI – Electronic Data Interchange - úlohy zajišťující elektronickou výměnu dat CIS – Customer Information System - informační podpora styku se zákazníky RIS – Reservation Information System - úlohy podporující různé rezervace Ing. Josef Brzák, CSc

19 3. Význam a způsoby budování IS
Dva důvody budování IS: - efektivnost informačního systému - okamžitá přístupnost veškerých potřebných informací Ing. Josef Brzák, CSc

20 Postup budování informačního systému: - plánování (specifikace) - identifikace problémů, možností a cílů - definování informačních potřeb - analýza systémových potřeb - návrh doporučeného systému - vývoj a dokumentace softwaru - zavádění a testování - provoz a údržba Ing. Josef Brzák, CSc

21 Architektura informačního systému
- je to celková vnitřní struktura, místo a funkce jeho jednotlivých částí a vůbec systémové vymezení celku Ing. Josef Brzák, CSc

22 Architekturu IS dělíme na: - informační
- systémovou (funkční) - technickou - komunikační - architekturu řízení Ing. Josef Brzák, CSc

23 Způsoby budování informačního systému
- nákupem hotového aplikačního programu - jeho vybudováním vlastními silami - zadáním projektu a jeho realizaci odborné firmě - nájem programového vybavení Ing. Josef Brzák, CSc

24 Strategie projektování IS: Souběžná strategie
- činnost starého systému pokračuje s novým několik týdnů či měsíců, dokud nový systém nepracuje zcela spolehlivě - náročnost na pracovní kapacity Ing. Josef Brzák, CSc

25 Strategie projektování IS: Pilotní strategie
- systém se zavede jen v jednom oddělení a teprve po ověření se zavede naráz v celé instituci - průběžné odstraňování problémů Ing. Josef Brzák, CSc

26 Strategie projektování IS: Postupná strategie
- použití u rozsáhlejších systémů se složitými vzájemnými vazbami - časově náročná Ing. Josef Brzák, CSc

27 Strategie projektování IS: Nárazová strategie - starý systém ukončí činnost v pátek, sobota a neděle se věnuje přeměně a v pondělí zahájí činnost systém nový Ing. Josef Brzák, CSc

28 Etapy životního cyklu informačního systému: I. Předanalytická fáze
- zadání požadavku - studie proveditelnosti - specifikace požadavků Ing. Josef Brzák, CSc

29 Etapy životního cyklu informačního systému:
II. Analýza (system analysis) - jedná se o modelování budoucího systému na konceptuální úrovni Ing. Josef Brzák, CSc

30 Etapy životního cyklu informačního systému: III
Etapy životního cyklu informačního systému: III. Návrh (system design) - realizuje se modelování budoucího systému na technologické úrovni Ing. Josef Brzák, CSc

31 Etapy životního cyklu informačního systému:
IV. Vývoj systému (system development) - psaní a testování počítačového software - vývoj vstupních a výstupních formulářů a konvencí Ing. Josef Brzák, CSc

32 Etapy životního cyklu informačního systému: V. Implementace systému
- uvedení systému (hardware i software) do provozu - jeho instalace, školení operátorů a uživatelů Ing. Josef Brzák, CSc

33 Etapy životního cyklu informačního systému: VI. Správa systému
- další vývoj funkcí a struktury systému - dolaďování jeho výkonu Ing. Josef Brzák, CSc

34 Etapy životního cyklu informačního systému: VII
Etapy životního cyklu informačního systému: VII. Údržba systému - úprava systému při jeho provozování podle nově vzniklých požadavků uživatele Ing. Josef Brzák, CSc

35 Typy životních cyklů vývoje systému: A. Vývojový cyklus „vodopád“
analýza návrh vývoj testování instalace provoz - přehlednost, jednoduchost, jasná posloupnost etap projektu Ing. Josef Brzák, CSc

36 Typy životních cyklů vývoje systému: B. Fontánový typ
analýza návrh vývoj testování instalace provoz - po dosažení vyšší etapy se vracíme k předchozí etapě řešení projektu - minimalizace chyb v průběhu řešení Ing. Josef Brzák, CSc

37 Typy životních cyklů vývoje systému: C. Přírůstkový vývojový cyklus
analýza definice specifikace vývoj instalace provoz architektury přírůstku přírůstku přírůstku - existuje zde zpětná vazba od uživatele Ing. Josef Brzák, CSc

38 D. Síťový typ E. Spirálový typ
Další typy životních cyklů vývoje systému: D. Síťový typ - dosahuje časových úspor umožněním současného řešení některých etap projektu E. Spirálový typ - postupné zdokonalování systému dalšími verzemi - kombinace vodopádového modelu s přírůstkovým vývojem Ing. Josef Brzák, CSc

39 5. Lidský faktor v IS - lidský činitel je rozhodující prvek informačního systému - na vzdělávání je nutné počítat nejméně s 10 % pracovní doby - je nutné se zabývat výchovou lidí, nejen jejich školením Ing. Josef Brzák, CSc

40 Mapa kvalifikačního růstu
Praxe A B v odborné C funkci (roky) D praxe v informační technologii (roky) Ing. Josef Brzák, CSc

41 Mapa kvalifikačního růstu Segment A
- kvalifikace orientovaná pouze na odborné znalosti podnikových činností s minimální znalostí a praxí ve využívání informační technologie - v budoucnu neupotřebitelné Ing. Josef Brzák, CSc

42 Mapa kvalifikačního růstu Segment B
- kvalifikace orientovaná především na odborné znalosti a zkušenosti v řízení podnikových činností s adekvátní znalostí i dovedností ve využívání informačních technologií - většina pracovníků se zásadním vlivem na efektivnost systému Ing. Josef Brzák, CSc

43 Mapa kvalifikačního růstu Segment C
- znalosti a praxe v informačních technologiích a rovněž dobré znalosti podnikových činností - využití na pozicích „podnikových analytiků“ Ing. Josef Brzák, CSc

44 Mapa kvalifikačního růstu Segment D - specialisté v informačních technologiích s minimální nebo žádnou znalostí a praxí v podnikových činnostech Ing. Josef Brzák, CSc


Stáhnout ppt "Informační systémy Ing. Josef Brzák, CSc logo.doc."

Podobné prezentace


Reklamy Google