Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Rozpočty obcí v letech 2007 až 2009 Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Rozpočty obcí v letech 2007 až 2009 Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování."— Transkript prezentace:

1 1 Rozpočty obcí v letech 2007 až 2009 Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování

2 2 Odhad vývoje HDP v ČR Makroekonomická predikce návrhu SR na rok 2009 ( červenec 2008) 20084,6 % 20084,6 % 20094,8 % 20094,8 %ČNB únor 08 květen 08 srpen 08 listopad 08 Rok 2008 4,1 % 4,7 % 4,1 % 4,6 % Rok 2009 4,6 % 4,0 % 3,6 % 2,9 %

3 3 Státní rozpočet České republiky na rok 2009 Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2009 se stanoví částkou 1 113 300 697 000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 151 400 697 000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 38 100 000 000 Kč. Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2009 se stanoví částkou 1 113 300 697 000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 151 400 697 000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 38 100 000 000 Kč.

4 4 Hospodaření obcí v letech 2007 až 2009 Obce (v mld. Kč) 2007 1) 2008 2) 2009 3) Celkové příjmy 250,2261,3270,9 Celkové výdaje 241,5254,4264,2 Saldo celkem8,76,96,7 Pozn.: 1) Skutečnost za rok 2007 2) Očekávaná skutečnost za rok 2008 3) Predikce na rok 2009

5 5 Struktura příjmů a výdajů obcí v letech 2007 až 2009 Ukazatel 2007 skutečnost 2008 očekávaná skutečnost 2009 predikce v mld. Kčv %v mld. Kčv %v mld. Kčv % Daňové příjmy141,456,5%156,659,9%169,962,7% Nedaňové příjmy249,6%24,79,5%25,19,3% Kapitálové příjmy124,8%13,05,0%13,04,8% Přijaté dotace72,829,1%67,025,6%62,923,2% z toho přijaté ze SR56,422,6%50,519,3%47,817,6% Příjmy celkem250,2100,00%261,3100,0%270,9100,0% Běžné výdaje169,270,1%181,171,2%188,671,4% Kapitálové výdaje72,329,9%73,328,8%75,628,6% Výdaje celkem241,5100,00%254,4100,0%264,2100,0% S a l d o8,7x6,9x6,7x

6 6 Struktura příjmů a výdajů obcí a hl. m. Prahy v letech 2007 a 2009

7 7 Daňový příjem Očekávaná skutečnost r. 2008 Predikce na r. 2009 Podíl 2009/2008 krajeobcekrajeobcekrajeobce Daň z přidané hodnoty22,854,624,959,6109,2% Daň z příjmů právnických osob celkem16,144,217,145,9106,2%103,8% Daň z příjmů právnických osob15,737,716,740,0106,4%106,1% Daň z příjmů právnických osob plac. kraji a obcemi0,46,50,45,9100,0%90,8% Daň z příjmů fyzických osob celkem12,236,813,642,1111,5%114,4% Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba0,92,20,92,1100,0%95,5% Daň z podnikání celkem1,08,11,310,7130,0%132,1% daň z podnikání - sdílená část výnosů1,02,41,33,2130,0%133,3% daň z podnikání - 30 % dle místa vzniku 5,7 7,5 131,6% Daň ze závislé činnosti celkem10,326,511,429,3110,7%110,6% daň ze závislé činnosti - sdílená část10,324,811,427,4110,7%110,5% daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace 1,7 1,9 111,8% Daň z nemovitostí 5,9 6,4 108,5% Správní a místní poplatky 7,5 8,0 106,7% Poplatky za znečišťování životního prostředí 6,0 6,2 103,3% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM51,1155,055,6168,2108,8%108,5% Daňová predikce použitá pro sestavení návrhu zákona o SR na rok 2009

8 8

9 9 Zadluženost měst a obcí mld. Kč Ukazatel2001200220032004200520062007k 30.6. 2008 Úvěry 22,627,335,238,543,747,146,746,0 Komunální obligace 13,315,921,723,923,522,922,625,6 Přijaté fin.výpomoci a ostatní dluhy 12,412,613,512,411,810,99,99,8 Celkem 48,355,870,474,879,080,979,281,4

10 10 Dotace ze státního rozpočtu v roce 2009

11 11 Dotace pro obce a hl. m. Prahu v roce 2009 V mld. Kč Dotace z VPS11,3 Finanční vztahy SR k rozpočtům ÚSC 9,7 Ostatní dotace z kapitoly VPS 1,6 Dotace z ostatních kapitol SR36,6

12 12 Finanční vztahy SR k rozpočtům obcí (příloha č. 6 k návrhu zákona o SR) Příspěvek na výkon státní správy  valorizován o 3% 7 331 532 tis. Kč Příspěvek na školství  valorizován o 3% (navýšení z 1 360 Kč/žák v roce 2008 na 1 401 Kč/žák v roce 2009) 1 379 241 tis. Kč Dotace na vybraná zdravotnická zařízení valorizován o 3% (navýšení z 90 377 Kč/lůžko v roce 2008 na 93 068 Kč/lůžko v roce 2009) 37 227 tis. Kč Dotace na výkon zřizovat. funkcí převedených z OkÚ valorizován o 3% 231 617 tis. Kč

13 13 Finanční vztahy SR k rozpočtu hl. m. Prahy (příloha č. 7 k návrhu zákona o SR) Příspěvek na výkon státní správy krajská působnost – 3 % valorizace + navýšení o 3 080 tis. Kč na dofinancování povinností dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách obecní působnost – 3 % valorizace paušálu na 100 obyvatel 563 742 tis. Kč Příspěvek na školství valorizován o 3% (navýšení z 1 360 Kč/žák v roce 2008 na 1 401 Kč/žák v roce 2009) 142 793 tis. Kč

14 14 Obce a hl. m. Praha (v tis. Kč)VýšeMeziroční změna Finanční vztahy SR k obcím, hl.m.Praze abs.rel. Příspěvek na výkon státní správy 7 895 274244 197103,2 % Ostatní dotace v kapitole VPS Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 739 447 21 537103 % Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 212 180 6 180103 % Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce * 301 500 251 500 603 % Celkem 9 148 401 523 414106,1 % Prostředky na úhradu přenesené působnosti na rok 2009 *) Stávající položka „Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce s pověřeným obecním úřadem“ v ukazateli Další prostředky pro ÚSC je pro rok 2009 rozšířena i na dofinancování výkonu státní správy pro obce s rozšířenou působností a ostatní obce.)

15 15 Převzetí výsledků analýzy (včetně návrhů pro RUD) do konce 1/2009 Diskuse nad výsledky analýzy a návrhy změn RUD přibližně 1 měsíc Paragrafované znění, připomínkové řízení, jednání Vlády ČR, Parlament ČR Záměrem - nastavení termínů tak, aby v návrhu zákona o SR na rok 2010 mohly již být promítnuty změny zákona o rozpočtovém určení daní účinné od 1.1.2010. Plánovaný harmonogram legislativního procesu novely zákona o RUD

16 16 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "1 Rozpočty obcí v letech 2007 až 2009 Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování."

Podobné prezentace


Reklamy Google