Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Rozpočty obcí v letech 2007 až 2009 Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Rozpočty obcí v letech 2007 až 2009 Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování."— Transkript prezentace:

1 1 Rozpočty obcí v letech 2007 až 2009 Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování

2 2 Odhad vývoje HDP v ČR Makroekonomická predikce návrhu SR na rok 2009 ( červenec 2008) 20084,6 % 20084,6 % 20094,8 % 20094,8 %ČNB únor 08 květen 08 srpen 08 listopad 08 Rok ,1 % 4,7 % 4,1 % 4,6 % Rok ,6 % 4,0 % 3,6 % 2,9 %

3 3 Státní rozpočet České republiky na rok 2009 Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2009 se stanoví částkou Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou Kč. Schodek státního rozpočtu činí Kč. Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2009 se stanoví částkou Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou Kč. Schodek státního rozpočtu činí Kč.

4 4 Hospodaření obcí v letech 2007 až 2009 Obce (v mld. Kč) ) ) ) Celkové příjmy 250,2261,3270,9 Celkové výdaje 241,5254,4264,2 Saldo celkem8,76,96,7 Pozn.: 1) Skutečnost za rok ) Očekávaná skutečnost za rok ) Predikce na rok 2009

5 5 Struktura příjmů a výdajů obcí v letech 2007 až 2009 Ukazatel 2007 skutečnost 2008 očekávaná skutečnost 2009 predikce v mld. Kčv %v mld. Kčv %v mld. Kčv % Daňové příjmy141,456,5%156,659,9%169,962,7% Nedaňové příjmy249,6%24,79,5%25,19,3% Kapitálové příjmy124,8%13,05,0%13,04,8% Přijaté dotace72,829,1%67,025,6%62,923,2% z toho přijaté ze SR56,422,6%50,519,3%47,817,6% Příjmy celkem250,2100,00%261,3100,0%270,9100,0% Běžné výdaje169,270,1%181,171,2%188,671,4% Kapitálové výdaje72,329,9%73,328,8%75,628,6% Výdaje celkem241,5100,00%254,4100,0%264,2100,0% S a l d o8,7x6,9x6,7x

6 6 Struktura příjmů a výdajů obcí a hl. m. Prahy v letech 2007 a 2009

7 7 Daňový příjem Očekávaná skutečnost r Predikce na r Podíl 2009/2008 krajeobcekrajeobcekrajeobce Daň z přidané hodnoty22,854,624,959,6109,2% Daň z příjmů právnických osob celkem16,144,217,145,9106,2%103,8% Daň z příjmů právnických osob15,737,716,740,0106,4%106,1% Daň z příjmů právnických osob plac. kraji a obcemi0,46,50,45,9100,0%90,8% Daň z příjmů fyzických osob celkem12,236,813,642,1111,5%114,4% Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba0,92,20,92,1100,0%95,5% Daň z podnikání celkem1,08,11,310,7130,0%132,1% daň z podnikání - sdílená část výnosů1,02,41,33,2130,0%133,3% daň z podnikání - 30 % dle místa vzniku 5,7 7,5 131,6% Daň ze závislé činnosti celkem10,326,511,429,3110,7%110,6% daň ze závislé činnosti - sdílená část10,324,811,427,4110,7%110,5% daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace 1,7 1,9 111,8% Daň z nemovitostí 5,9 6,4 108,5% Správní a místní poplatky 7,5 8,0 106,7% Poplatky za znečišťování životního prostředí 6,0 6,2 103,3% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM51,1155,055,6168,2108,8%108,5% Daňová predikce použitá pro sestavení návrhu zákona o SR na rok 2009

8 8

9 9 Zadluženost měst a obcí mld. Kč Ukazatel k Úvěry 22,627,335,238,543,747,146,746,0 Komunální obligace 13,315,921,723,923,522,922,625,6 Přijaté fin.výpomoci a ostatní dluhy 12,412,613,512,411,810,99,99,8 Celkem 48,355,870,474,879,080,979,281,4

10 10 Dotace ze státního rozpočtu v roce 2009

11 11 Dotace pro obce a hl. m. Prahu v roce 2009 V mld. Kč Dotace z VPS11,3 Finanční vztahy SR k rozpočtům ÚSC 9,7 Ostatní dotace z kapitoly VPS 1,6 Dotace z ostatních kapitol SR36,6

12 12 Finanční vztahy SR k rozpočtům obcí (příloha č. 6 k návrhu zákona o SR) Příspěvek na výkon státní správy  valorizován o 3% tis. Kč Příspěvek na školství  valorizován o 3% (navýšení z Kč/žák v roce 2008 na Kč/žák v roce 2009) tis. Kč Dotace na vybraná zdravotnická zařízení valorizován o 3% (navýšení z Kč/lůžko v roce 2008 na Kč/lůžko v roce 2009) tis. Kč Dotace na výkon zřizovat. funkcí převedených z OkÚ valorizován o 3% tis. Kč

13 13 Finanční vztahy SR k rozpočtu hl. m. Prahy (příloha č. 7 k návrhu zákona o SR) Příspěvek na výkon státní správy krajská působnost – 3 % valorizace + navýšení o tis. Kč na dofinancování povinností dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách obecní působnost – 3 % valorizace paušálu na 100 obyvatel tis. Kč Příspěvek na školství valorizován o 3% (navýšení z Kč/žák v roce 2008 na Kč/žák v roce 2009) tis. Kč

14 14 Obce a hl. m. Praha (v tis. Kč)VýšeMeziroční změna Finanční vztahy SR k obcím, hl.m.Praze abs.rel. Příspěvek na výkon státní správy ,2 % Ostatní dotace v kapitole VPS Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti sociálně-právní ochrany dětí % Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb % Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce * % Celkem ,1 % Prostředky na úhradu přenesené působnosti na rok 2009 *) Stávající položka „Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce s pověřeným obecním úřadem“ v ukazateli Další prostředky pro ÚSC je pro rok 2009 rozšířena i na dofinancování výkonu státní správy pro obce s rozšířenou působností a ostatní obce.)

15 15 Převzetí výsledků analýzy (včetně návrhů pro RUD) do konce 1/2009 Diskuse nad výsledky analýzy a návrhy změn RUD přibližně 1 měsíc Paragrafované znění, připomínkové řízení, jednání Vlády ČR, Parlament ČR Záměrem - nastavení termínů tak, aby v návrhu zákona o SR na rok 2010 mohly již být promítnuty změny zákona o rozpočtovém určení daní účinné od Plánovaný harmonogram legislativního procesu novely zákona o RUD

16 16 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "1 Rozpočty obcí v letech 2007 až 2009 Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování."

Podobné prezentace


Reklamy Google