Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Přezbrojení AČR obrněnými transportéry MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 22. února 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Přezbrojení AČR obrněnými transportéry MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 22. února 2010."— Transkript prezentace:

1 1 Přezbrojení AČR obrněnými transportéry MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 22. února 2010

2 2 Usnesení vlády č. 1205+P ze dne 26. listopadu 2003 Vláda odsouhlasila projekt „Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry“ dále schválila: 1) zajištění nákupu majetku a služeb strategického charakteru, který souvisí s integrací a členstvím České republiky v Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO) 2) složení meziresortní komise pro hodnocení nabídek 3)Směrnici pro realizaci programu průmyslové spolupráce (offsetového programu)

3 3 Usnesení vlády č. 448 ze dne 13. dubna 2005 schvaluje 1)Způsob zadání zakázky ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb. § 4 odst. 1 písm. b) zákona 2)Složení meziresortní komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek 3)Realizaci programu průmyslové spolupráce v souladu s usnesením vlády č. 9/2005 Smlouva podepsána dne 9.6.2006 MO Kühnlem

4 4 Další postup po neúspěšných kontrolních zkouškách  Dodavatel požádán Ministerstvem navrhnout termín odstranění zjištěných „neshod“ – 8. listopadu 2007  dne 22. listopadu 2007 Dodavatel informuje Ministerstvo o své připravenosti k provedení opakovaných kontrolních zkoušek ke dni 1. března 2008

5 5 Pověření ministryně obrany 1. NMO 1)Dne 23. listopadu 2007 pověřen 1. NMO, k jednání o Smlouvě jménem ČR MO - na základě sdělení dodavatele o nesplnění jeho závazků ze Smlouvy. 2)Zdůvodnění tohoto pověření na TK 13. prosince 2007 (audiozáznam). 3)Výsledkem byl návrh vládě ČR – odstoupení od Smlouvy.

6 6 Odstoupení Ministerstva od Smlouvy Vláda následně ve svém usnesení č. 1371 ze dne 7. prosince 2007 souhlasila s návrhem prezentovaným ministryní obrany, aby Ministerstvo odstoupilo od Smlouvy jako celku a uložila ministryni obrany předložit vládě do 31. ledna 2008 návrh dalšího postupu. Od Smlouvy Ministerstvo odstoupilo ke dni 11. prosince 2007. !

7 7 Skutečnosti, které vedly Ministerstvo k dalšímu jednání s Dodavatelem 1) případný soudní spor – arbitráž o desítky miliard Kč, 2) velká časová náročnost nového zadávacího řízení – další zpoždění Projektu minimálně o 3 roky, Nejvýhodnější varianta - obnovit jednání se stávajícím Dodavatelem. Nezbytnou podmínkou bylo plnění v původní Smlouvě uvedených takticko-technických parametrů.

8 8 Následná usnesení vlády k Projektu 1) Usnesení vlády č. 106 ze dne 30. ledna 2008 – preferuje možnost dalšího jednání s Dodavatelem ohledně narovnání Smlouvy. 2)Usnesení vlády č. 227 ze dne 5. března 2008 – souhlas vlády s dosavadním postupem Ministerstva a uložila ministryni obrany informovat vládu o obsahu Memoranda o porozumění před jeho uzavřením.

9 9 Následná usnesení vlády k Projektu Usnesení vlády č. 363 ze dne 2. dubna 2008 vláda souhlasila s Memorandem o porozumění mezi Ministerstvem a společností DEFENDIA CZ s.r.o. a uložila ministryni obrany informovat vládu o dalším postupu realizace Projektu a o vyjednaném smluvním rámci při dodržení stanovených podmínek. MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ 9. dubna 2008

10 10 Zabezpečení informovanosti členů vlády a resortu MO 5 x informována vláda ČR 7 x výbor pro obranu PČR 12 x ministryně obrany 1 x kolegium ministryně obrany

11 11 Výsledek jednání 1) eliminace hrozby arbitráže 2) snížení počtu vozidel dle požadavku NGŠ 3) celková úspora přes 9 mld. Kč 4) zlepšení takticko-technických parametrů dodávaného zboží 5) zachování jednotkové ceny vozidel z původního kontraktu pouze s uplatněním inflačního vlivu 6) optimalizace termínů dodávek

12 12 Vláda ČR Vláda ČR dne 2. března 2009 svým usnesením: - souhlasí s pořízením 107 kusů kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů a logistického a výcvikového zabezpečení za 14,399 mld. Kč v období let 2009 až 2013, -schvaluje výši účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku 207 850,

13 13 Průběh jednání Tehdejší 1. NMO jednal pouze s oficiálními zástupci General Dynamics, viceprezidentem společnosti a prezidentem evropské pobočky Johnem Ulrichem, viceprezidentem evropské pobočky Lutzem Kampmannem a hlavním managerem projektu za Steyr Stefanem Szücsem

14 14 Průběh jednání Zpracovány ekonomické a právní audity: - právní posouzení Smlouvy - právní posouzení rizik z uzavření Smlouvy - shrnutí potenciálních ekonomických dopadů uzavření Smlouvy

15 15 CELKOVÁ HODNOTA OFFSETOVÉHO PROGRAMU: Celková hodnota offsetového programu 150 % z celkové ceny kontraktu bez DPH, tj. min. 18,151 mld. Kč Celková hodnota přímých offsetových transakcí 40 % z celkové ceny kontraktu bez DPH, tj. min. 4,840 mld. Kč Celková hodnota nepřímých offsetových transakcí min. 13,311 mld. Kč Oblast realizace programu průmyslové spolupráce

16 16 Celková hodnota přímých offsetových transakcí 40 % z celkové ceny kontraktu bez DPH, tj. min. 4,840 mld. Kč - reálná hodnota přímého offsetu by měla činit 4,3 mld. Kč (při 90 ks) - nabídka Dodavatele, - MO vyjednalo navýšení této hodnoty o 0,53 mld. Kč ve vztahu na 17 kusů již vyrobených KBVP z roku 2007 (hodnota cca 1,7 mld. Kč). Oblast realizace programu průmyslové spolupráce


Stáhnout ppt "1 Přezbrojení AČR obrněnými transportéry MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 22. února 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google