Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globalizace ZŠ Komenského 273 Chodov P2.2.24

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globalizace ZŠ Komenského 273 Chodov P2.2.24"— Transkript prezentace:

1 Globalizace ZŠ Komenského 273 Chodov P2.2.24
…globalizace není a priori ani dobrá, ani špatná. Bude tím, co z ní lidé učiní. (JPII., 2001) Mgr. Miloš Volek

2 AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

3 Globalizace „intenzifikace společenských vztahů na celosvětové úrovni, která vede k propojování velmi vzdálených lokalit takovým způsobem, že místní události jsou formovány událostmi dějícími se na míle daleko a naopak“ (GIDDENS, 1990)

4 Globální společnosti

5 Globalizace je abstraktní fenomén, zahrnující různé změny společnosti, které vedly k větší propojenosti politických, sociokulturních a ekonomických událostí na globální úrovni. Globalizaci lze chápat jako nerovný proces, v jehož důsledku se některé části světa relativně přibližují, zatímco jiné relativně oddalují, to vše bez ohledu na geografickou vzdálenost. Tyto nové vzdálenosti jsou určeny rychlostí přenosu informací a jsou přímým důsledkem úrovně zapojení míst do systému globální ekonomiky. cs.wikipedia.org

6 vnímání globalizace Obhájci
(globalisté, neoliberálové) Globalizace je nezvratným, přirozeným procesem, který je založen na technickém pokroku a transnacionalizaci světové ekonomiky. Vede k vyššímu ekonomickému růstu, který přináší užitek všem, bohatým i chudým. Kritici (marxisté, antiglobalisté) Globalizace je nejnovějším stádiem kapitalismu, který se posunul na globální úroveň. Je produktem kapitalistických elit. Vede k růstu nerovností uvnitř i mezi státy a slouží k upevňování nadvlády bohatých nad chudými. Mezi (pragmatici, alter-globalisté, pluralisté) Globalizace je dlouhým, mnohovrstevnatým procesem s různými, v určitých chvílích spornými výsledky. Přispívá ke zvyšující se propojenosti světa skrze zkrácení (kompresi) času a prostoru, kterou přinesl pokrok ve vědění (především v oblasti nových technologií). Je rovněž výsledkem mezinárodních událostí a politických rozhodnutí.

7 Globalizace – propojení světa v jednu společnost
odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: lidí zboží peněz myšlenek informací

8 Globalizace Globalizaci umožňuje: 1) doprava
2) rozvoj informačních technologií 1.vlna : druhá polovina 19.st. průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna : konec 70 let 20.st. Vědeckotechnická revoluce - rozvoj komunikačních technologií stále rychlejší propojování míst

9 Snadnější přístup k novým:
znalostem technologiím inovacím Největší prospěch z globalizace mají prozatím majetní lidé a bohaté země. Situace chudých obyvatel se v posledních desetiletích spíše zhoršila. 1/5 obyv. žije pod hranicí chudoby

10 Dopady globalizace geografické:
vytváření nové hierarchie světových měst, propojených aktivitami nadnárodních společností v oblasti výrobních služeb intenzifikace ekonomické provázanosti vyspělých zemí nová prostorová dělba práce mezi vyspělými zeměmi světového jádra a nově industrializovanými zeměmi světové periferie prohlubující se izolace zemí světové periferie společenské: prohlubující se sociální a ekonomická nerovnoměrnost zrychlení a zvýšení pohybu, komunikace a sociálních kontaktů v prostoru vývoj IT technologií a jejich používání dochází k přerozdělení hospodářské moci změny na trhu práce vliv na sub/urbanizaci, infrastrukturu i denní potřeby obyvatel destrukce místních kultur

11 Globalizace zasahuje do všech sfér lidské činnosti
Ekonomická Politická Sociální Kulturní ekologická

12 Ekonomická globalizace
Důsledek: integrace trhů jednotlivých zemí (obchodních, finančních, pracovních) vlády soutěží o investice velkých firem Hlavními hybateli jsou : KORPORACE - nadnárodní společnosti( Shell , Coca – Cola , Ford, Mc Donald´s, ….) Nová mezinárodní dělba práce

13 Nadnárodní společnosti
mateřský podnik a jeho zahraniční dceřinné společnosti Shell Coca-cola Nokia Hyundai Znáš některé z těchto značek, pohovoř o jejich výrobcích a zamysli se, jak ovlivňují hospodářství světa Fiat

14 Toho dne se JOE SMITH vzbudil brzy, neboť jeho budík Made in Japan byl nastaven na šestou hodinu.
Zatímco v konvici Made in China začínala vřít voda, oholil se holícím strojkem Made in Hongkong, navlékl na sebe košili Made in Srí Lanka , značkové džíny Made in Singapur a tenisky Made in Korea. Poté si na své elektrické pánvi Made in India připravil snídani. Usedl ke stolu se svou kalkulačkou Made in Mexico, aby si spočítal, kolik dnes může utratit. Když si srovnal čas na svých hodinkách Made in Tchajwan s časovým signálem z rádia Made in India, nasedl do svého vozu Made in Germany a pokračoval v hledání nějaké dobře placené práce v Americe. Zdroj: Volně šířené na internetu : facebook

15 Politická globalizace
pokus nadnárodních institucí o ovlivňování politiky jednotlivých států či uskupení Hlavní aktéři: nadnárodní instituce Mezinárodní měnový fond: zajišťuje stabilitu globální ekonomiky a předchází světovým krizím zajišťuje peněžní zdroje ve formě půjček Světová banka: poskytuje pomoc jednotlivým zemím při financování dlouhodobých rozvojových projektů Světová obchodní organizace: globální mezinárodní organizace, zabývající se pravidly obchodu mezi jejími členskými státy a řešením jejich obchodních sporů

16 Sociální globalizace Důsledek: formují se globální sociální třídy
vznikají rozdíly mezi třídami přelidnění, hustota obyvatel - nezaměstnanost - vědecký pokrok - civilizační choroby - xenofobie, rasismus - organizovaný zločin

17 Kulturní globalizace Důsledek kulturní globalizace:
potlačování kulturní rozmanitosti vytváření univerzální globální kultury někdy naopak vede k uvědomění si vlastní kultury

18 Globalizace v ekologii
Důsledek: vytváření ekolog. Institucí s mezinárodní působností Hlavní aktéři: nejrůznější zájmové skupiny, státní neziskové organizace, sociální hnutí např. Greenpeace, Duha Děti Země …..

19 Klady globalizace: - růst objemu globálně obchodovaného zboží - rychlost investic - ekonomický růst některých původně rozvojových zemí - růst spotřeby - vznik homogenní střední třídy odborných elit v Asii a Lat. Americe - vznik. „translokální kultury“, otevřené navenek, oproti kultuře moderny, uzavřené v národním státě

20 Duševním vlastnictvím Penězi
Zápory globalizace: - nekontrolovaný transfer kapitálu (riziko ekonomických kolapsů) - roste nerovnost (mezi státy, regiony, i jednotlivci - a to i ve vyspělých zemích) - mimo procesy zůstává cca 20 procent nejchudších zemí světa (asi 1,2 mld. lidí) - roste nezaměstnanost v prvním světě - oslabení role národních států - tlak globálních trhů - kulturní invaze (kulturní antagonismy) - „globalizační šok“ Nezákonné trhy se: Zbraněmi Drogami Lidmi Duševním vlastnictvím Penězi

21 Shrnutí důsledků - moc v rukou mezinárodních společností - soukromý sektor - hospodářská prosperita je ovlivňována obchody na světových a finančních trzích (obchod směnou) - státy vytváří co nejlepší podmínky pro přilákání mezinárodního kapitálu (konkurence domácích firem) - využité laciné pracovní síly snižují příjem občanů - nižší finanční prostředky na sociální stát; růst příjmů vyšší třídy, bohatnutí úzké skupiny lidí - mění se mezinárodní dělba práce, namáhavější práce – rozvojové země s levnou pracovní sílou, řízení a výzkum - vyspělé země (přesouvání výroby – například Čína) – plagiátorství (čínské výrobky podobné značkovým za nízkou cenu) - nerovnoměrný sociální i ekonomický rozvoj, nestejná příležitost jedinců i států zapojit se do globalizace (odstup mezi bohatým a chudým)

22 Globalizace po česku Toho dne se český Honza probudil brzy, otevřel si pivo, dříve český PRAZDOJ, do sklenice …dříve KAVALIER, zapálil si cigaretu indickými zápalkami SOLO SUŠICE a protože měl po opici z předchozího dne, ochutnal indickou okurku ZNOJMIA. Upadl, zarazil si střep z kdysi české Glavunion sklenice do ruky, v nemocnici ho operovali skalpelem z indické chirurgické ocele POLDI a na doléčení ho poslali do ruských lázní Karlovy Vary. V ruských lázních Karlovy Vary jej prohlédne slovenský lékař, ukrajinská sestřička mu vydá rozpis léčebné kůry a svou první proceduru podstoupí u Vietnamské terapeutky Nguyen Tsi Binh. …

23 Prověrka Vysvětli pojem globalizace.
Kdo , či co je motorem globalizace? Uveď nějakou známou korporaci . Do kterých sfér oblastí života zasahuje ( Uveď nějaký příklad – stravování-) Podle čeho posuzujeme vyspělost( ŽÚ) zemí světa? Vysvětli pojem HDP. Do kolika skupin dělíme země světa dle vyspělosti? Co může ovlivňovat rozvoj zemí? Kde najdeme nejchudší země světa? Co znamená pojem „Zelená revoluce“?

24 Odkazy Moisés Naim (Černá kniha globalizace, česky 2008) učebnice Zeměpis pro základní školy a víceletá gymnazia 9, Nakladatesltví Fraus 2008 Školní atlas dnešního světa , Nakladatelství Terra , 2001 Volně šiřitelné a šířené texty – internet – facebook.com


Stáhnout ppt "Globalizace ZŠ Komenského 273 Chodov P2.2.24"

Podobné prezentace


Reklamy Google