Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování památek ze Společného regionálního operačního programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování památek ze Společného regionálního operačního programu."— Transkript prezentace:

1 Financování památek ze Společného regionálního operačního programu

2 Obnova historických památek z programu SROP Společný regionální operační program byl největší program v období 2004-2006 spolufinancovaný z fondů Evropské Unie. Je široce zaměřen na podporu podnikání, budování infrastruktury, rozvoj lidských zdrojů a cestovního ruchu. Na obnovu památek bylo možno podat žádost v sedmi regionech soudržnosti (kromě NUTS II Praha) v rámci: Společný regionální operační program byl největší program v období 2004-2006 spolufinancovaný z fondů Evropské Unie. Je široce zaměřen na podporu podnikání, budování infrastruktury, rozvoj lidských zdrojů a cestovního ruchu. Na obnovu památek bylo možno podat žádost v sedmi regionech soudržnosti (kromě NUTS II Praha) v rámci:  Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst  Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

3 K čemu je dobrá zkušenost z 2004-2006  Zkušenost konkrétních žadatelů (vlastníků památek) s využitím SF při rekonstrukci památek + rizika v projektovém řízení (vícenáklady, zpožďování harmonogramu, výběrová řízení, cash flow apod.)  Důležitým aspektem a zkušeností je následné využití a 5 let (!!!) udržitelnost zrekonstruovaných památek  Zkušenost s kombinací „měkkých projektů“ (propagace cestovního ruchu) a „investičních projektů“ (konkrétní rekonstrukce)  Zkušenost s řízením projektů je plně přenositelná i do období 2007- 2013  → doporučujeme před rozhodnutím pustit se do realizace projektu konzultovat zkušenosti s žadateli a úspěšnými realizátory z období 2004-2006

4 Opatření 2.3 – Regenerace a revitalizace vybraných měst Opatření 2.3 se zaměřuje na podporu komplexních a integrovaných investičních projektů vybraných měst, zkvalitňujících jejich celkové životní prostředí a životní podmínky obyvatel. Projekty jsou soustředěny na regeneraci a revitalizaci upadajících jader měst (např. historických jader), či postižených území měst spojených např. s útlumem hospodářských nebo společenských aktivit. Opatření 2.3 se zaměřuje na podporu komplexních a integrovaných investičních projektů vybraných měst, zkvalitňujících jejich celkové životní prostředí a životní podmínky obyvatel. Projekty jsou soustředěny na regeneraci a revitalizaci upadajících jader měst (např. historických jader), či postižených území měst spojených např. s útlumem hospodářských nebo společenských aktivit.

5 Přehled financování opatření 2.3 ze zdrojů EU a národních zdrojů:  Celkový rozpočet: 30 022 587 €  Schválené projekty: 36 951 162 €  Realizované výdaje: 32 969 253 €

6 Přehled realizovaných projektů: V opatření je realizováno 9 velkých projektů v osmi krajích. Jedná se to tyto:  Historický Ostrov – Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov  Regenerace a revitalizace vybraných měst – Rekonstrukce náměstí TGM v Třinci  Regenerace historického jádra města Tábora  Město Šternberk – PROMĚNY V ČASE – ČAS PROMĚN – Regenerace a revitalizace městského centra  Regionální vzdělávací centrum – vysokoškolský areál v Uherském Hradišti  Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika  Regenerace historického centra města Jablonec nad Nisou  Regenerace historického jádra města Písek na břehu řeky Otavy mezi kamenným mostem a Putimskou branou  Revitalizace městského centra – I. Etapa, Ústí nad Labem

7 Přehled realizovaných projektů: KrajProjekt Rozpočet projektu Příspěvek EU Jihočeský kraj Regenerace historického jádra města Tábora83 279 081,8238 344 342,00 Regenerace historického jádra města Písek na břehu řeky Otavy mezi kamenným mostem a Putimskou branou 204 192 344,00124 855 335,00 Karlovarský kraj Historický Ostrov - Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov 145 297 415,00106 045 907,00 Liberecký kraj Regenerace historického centra města Jablonec nad Nisou68 972 501,8448 724 500,00 Moravskoslezský kraj Regenerace a revitalizace vybraných měst – Rekonstrukce náměstí TGM v Třinci 67 973 928,0050 980 446,00 Olomoucký kraj Město Šternberk - PROMĚNY V ČASE - ČAS PROMĚN – Regenerace a revitalizace městského centra 89 490 168,0067 117 626,00 Pardubický kraj Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika138 026 750,0091 317 750,00 Ústecký kraj Revitalizace městského centra - I.etapa, Ústí nad Labem150 143 489,0092 438 719,50 Zlínský kraj Regionální vzdělávací centrum - vysokoškolský areál v Uherském Hradišti 183 963 000,00107 991 000,00

8 Historický Ostrov – komplex barokních památek Předmětem projektu je obnova regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek, zámeckého parku, drobných staveb v zámeckém parku, Slavnostní propyleje, Bílé brány a areálu bývalého Piaristického kláštera, souboru sakrálních staveb (kaple sv. Floriána, pohřební kaple sv. Anny, kaple P. Marie Bolestné, kostela Zvěstování P. Marie), glorietu, klášterní zahrady s ohradní zdí a drobných staveb v areálu. Dále byly provedeny zpevněné plochy areálu, veřejné osvětlení, vybavení areálu mobiliářem, zbudováno nové Ekocentrum a provedena demolice objektů bývalých kasáren. DETAILY PROJEKTU Žadatel: Město Ostrov Celkový rozpočet: 145 mil. Kč Výše dotace z EU: 106 mil. Kč Další informace: http://www.ostrov.cz/http://www.ostrov.cz/ Slavnostní otevření klášterního areálu, zámeckého parku a ekocentra proběhlo dne 29. září 2007.

9 Město Šternberk PROMĚNY V ČASE – ČAS PROMĚN Záměrem projektu byla rekonstrukce centra města s cílem zkvalitnění životního prostředí a životních Podmínek obyvatel i návštěvníků úpravou prostorů centrální části města, zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců, celkové zatraktivnění prostorů městské památkové zóny pro občany i návštěvníky. Nově objevená historická studna DETAILY PROJEKTU Žadatel: Město Šternberk Celkový rozpočet: 89 mil. Kč Výše dotace z EU: 67 mil. Kč Další informace: http://www.sternberk.eu/ http://www.sternberk.eu/ Realizace projektu proběhla od srpna 2005 do prosince 2006.

10 Regenerace historického jádra města Tábor Hlavním záměrem tohoto nosného projektu je zkvalitnění estetického vzhledu historického jádra, navazující oblasti a přístupu k samotnému jádru. Součástí projektu byla také veřejná zeleň, která doplnila architekturu a urbanistický vzhled lokality díky svým estetickým hodnotám. DETAILY PROJEKTU Žadatel: Město Tábor Celkový rozpočet: 83 mil. Kč Výše dotace z EU: 38 mil. Kč Realizace projektu proběhla od listopadu 2004 do srpna 2007.

11 Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch V rámci priority 4.2 byly podporovány projekty zaměřené na rozvoj nadregionální, regionální a místní infrastruktury pro cestovní ruch. Jednalo se především o:  Projekty kongresového, lázeňského, kulturního cestovního ruchu a ekoturismu,  Vybudování celostátního informačního systému cestovního ruchu,  Zabezpečení výměny a šíření jednotných informací prostřednictvím moderních technologií,  Revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví,  Rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu,  Rozvoj kapacit podniků, působících v odvětví cestovního ruchu (posílení ubytovacích kapacit a doplňkové infrastruktury)  Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace, lázeňství,  Obnova a rozvoj turistických stezek, infrastruktury rekreační plavby, cyklostezek a cyklotras včetně doplňkových zařízení.

12 Přehled financování opatření 4.2 ze zdrojů EU a národních zdrojů:  Celkový rozpočet: 110 394 986 €  Schválené projekty: 154 796 234 €  Realizované výdaje: 108 769 812 € V rámci opatření byla věnována na obnovu památek pouze část rozpočtu. Celkově bylo realizovano 71 projektů, které se zaměřily na rekonstrukci zámeckých staveb a zahrad, kostelů, muzeí, městských památkových zón apod. Dále bylo vytvořeno více než 160 značení památek a atraktivních míst s popisky v rámci dvou projektů ve Františkových lázních a Sokolově.

13 Příklady realizovaných projektů:  ZÁMEK LOUČEŇ – NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE, PROJEKT REVITALIZACE SOUBORU KULTURNÍCH PAMÁTEK V ZÁMECKÉM AREÁLU PRO VYUŽITÍ V CESTOVNÍM RUCHU A KONGRESOVÉ TURISTICE  Rekonstrukce zámku Filipov za účelem vytvoření multifunkčního hotelového zařízení  Oživení Chmelařského muzea v Žatci za účelem zvýšení cestovního ruchu  Znojemsko - překrásný kraj vinic, vína, přírodních a kulturních památek  Obnova a využití zámku Zbiroh  Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli  Obnova kulturní památky - Dům zámeckých kaplanů ve Valči a jeho využití jako Informačního centra pro cestovní ruch  Rozvoj Regionálního muzea Kopřivnice - vybudování expozic historie Kopřivnice, řemeslných tradic a kulturního dědictví významných rodáků - Zdeňka Buriana a Emila Zátopka  Rodný dům Johanna Gregora Mendela – návštěvnické centrum venkovského regionu Moravského Kravařska

14 Obnova a využití zámku Zbiroh Hlavním účelem projektu byla obnova a využití zámku ve Zbirohu, který patří k nejvýznamnějším historickým souborům v republice. Jedná se o obnovu historické a kulturní památky z 13. stol., u které v průběhu dlouhé doby využívání armádou došlo k necitlivým zásahům zejména do vnitřní dispozice zámku, jeho chátrání a silné devastaci. Revitalizace zámku je projektem nadregionálního významu. Velký sál zámku DETAILY PROJEKTU Žadatel: GASTRO – Žofín s.r.o. Celkový rozpočet: 157,9 mil. Kč Výše dotace z EU: 53,3 mil. Kč Další informace: http://www.zbiroh.com/uvod/ Realizace projektu proběhla od listopadu 2005 do dubna 2008. Na tento projekt navázaly další 3 projekty, které se týkaly propagace zámku a natočení krátkého TV dokumentu.

15 Děkuji za pozornost Ing. Rostislav Mazal zástupce ředitelky ŘO SROP Ministerstvo pro místní rozvoj srop@mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Financování památek ze Společného regionálního operačního programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google