Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování památek ze Společného regionálního operačního programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování památek ze Společného regionálního operačního programu."— Transkript prezentace:

1 Financování památek ze Společného regionálního operačního programu

2 Obnova historických památek z programu SROP Společný regionální operační program byl největší program v období spolufinancovaný z fondů Evropské Unie. Je široce zaměřen na podporu podnikání, budování infrastruktury, rozvoj lidských zdrojů a cestovního ruchu. Na obnovu památek bylo možno podat žádost v sedmi regionech soudržnosti (kromě NUTS II Praha) v rámci: Společný regionální operační program byl největší program v období spolufinancovaný z fondů Evropské Unie. Je široce zaměřen na podporu podnikání, budování infrastruktury, rozvoj lidských zdrojů a cestovního ruchu. Na obnovu památek bylo možno podat žádost v sedmi regionech soudržnosti (kromě NUTS II Praha) v rámci:  Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst  Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

3 K čemu je dobrá zkušenost z  Zkušenost konkrétních žadatelů (vlastníků památek) s využitím SF při rekonstrukci památek + rizika v projektovém řízení (vícenáklady, zpožďování harmonogramu, výběrová řízení, cash flow apod.)  Důležitým aspektem a zkušeností je následné využití a 5 let (!!!) udržitelnost zrekonstruovaných památek  Zkušenost s kombinací „měkkých projektů“ (propagace cestovního ruchu) a „investičních projektů“ (konkrétní rekonstrukce)  Zkušenost s řízením projektů je plně přenositelná i do období  → doporučujeme před rozhodnutím pustit se do realizace projektu konzultovat zkušenosti s žadateli a úspěšnými realizátory z období

4 Opatření 2.3 – Regenerace a revitalizace vybraných měst Opatření 2.3 se zaměřuje na podporu komplexních a integrovaných investičních projektů vybraných měst, zkvalitňujících jejich celkové životní prostředí a životní podmínky obyvatel. Projekty jsou soustředěny na regeneraci a revitalizaci upadajících jader měst (např. historických jader), či postižených území měst spojených např. s útlumem hospodářských nebo společenských aktivit. Opatření 2.3 se zaměřuje na podporu komplexních a integrovaných investičních projektů vybraných měst, zkvalitňujících jejich celkové životní prostředí a životní podmínky obyvatel. Projekty jsou soustředěny na regeneraci a revitalizaci upadajících jader měst (např. historických jader), či postižených území měst spojených např. s útlumem hospodářských nebo společenských aktivit.

5 Přehled financování opatření 2.3 ze zdrojů EU a národních zdrojů:  Celkový rozpočet: €  Schválené projekty: €  Realizované výdaje: €

6 Přehled realizovaných projektů: V opatření je realizováno 9 velkých projektů v osmi krajích. Jedná se to tyto:  Historický Ostrov – Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov  Regenerace a revitalizace vybraných měst – Rekonstrukce náměstí TGM v Třinci  Regenerace historického jádra města Tábora  Město Šternberk – PROMĚNY V ČASE – ČAS PROMĚN – Regenerace a revitalizace městského centra  Regionální vzdělávací centrum – vysokoškolský areál v Uherském Hradišti  Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika  Regenerace historického centra města Jablonec nad Nisou  Regenerace historického jádra města Písek na břehu řeky Otavy mezi kamenným mostem a Putimskou branou  Revitalizace městského centra – I. Etapa, Ústí nad Labem

7 Přehled realizovaných projektů: KrajProjekt Rozpočet projektu Příspěvek EU Jihočeský kraj Regenerace historického jádra města Tábora , ,00 Regenerace historického jádra města Písek na břehu řeky Otavy mezi kamenným mostem a Putimskou branou , ,00 Karlovarský kraj Historický Ostrov - Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrov , ,00 Liberecký kraj Regenerace historického centra města Jablonec nad Nisou , ,00 Moravskoslezský kraj Regenerace a revitalizace vybraných měst – Rekonstrukce náměstí TGM v Třinci , ,00 Olomoucký kraj Město Šternberk - PROMĚNY V ČASE - ČAS PROMĚN – Regenerace a revitalizace městského centra , ,00 Pardubický kraj Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika , ,00 Ústecký kraj Revitalizace městského centra - I.etapa, Ústí nad Labem , ,50 Zlínský kraj Regionální vzdělávací centrum - vysokoškolský areál v Uherském Hradišti , ,00

8 Historický Ostrov – komplex barokních památek Předmětem projektu je obnova regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek, zámeckého parku, drobných staveb v zámeckém parku, Slavnostní propyleje, Bílé brány a areálu bývalého Piaristického kláštera, souboru sakrálních staveb (kaple sv. Floriána, pohřební kaple sv. Anny, kaple P. Marie Bolestné, kostela Zvěstování P. Marie), glorietu, klášterní zahrady s ohradní zdí a drobných staveb v areálu. Dále byly provedeny zpevněné plochy areálu, veřejné osvětlení, vybavení areálu mobiliářem, zbudováno nové Ekocentrum a provedena demolice objektů bývalých kasáren. DETAILY PROJEKTU Žadatel: Město Ostrov Celkový rozpočet: 145 mil. Kč Výše dotace z EU: 106 mil. Kč Další informace: Slavnostní otevření klášterního areálu, zámeckého parku a ekocentra proběhlo dne 29. září 2007.

9 Město Šternberk PROMĚNY V ČASE – ČAS PROMĚN Záměrem projektu byla rekonstrukce centra města s cílem zkvalitnění životního prostředí a životních Podmínek obyvatel i návštěvníků úpravou prostorů centrální části města, zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců, celkové zatraktivnění prostorů městské památkové zóny pro občany i návštěvníky. Nově objevená historická studna DETAILY PROJEKTU Žadatel: Město Šternberk Celkový rozpočet: 89 mil. Kč Výše dotace z EU: 67 mil. Kč Další informace: Realizace projektu proběhla od srpna 2005 do prosince 2006.

10 Regenerace historického jádra města Tábor Hlavním záměrem tohoto nosného projektu je zkvalitnění estetického vzhledu historického jádra, navazující oblasti a přístupu k samotnému jádru. Součástí projektu byla také veřejná zeleň, která doplnila architekturu a urbanistický vzhled lokality díky svým estetickým hodnotám. DETAILY PROJEKTU Žadatel: Město Tábor Celkový rozpočet: 83 mil. Kč Výše dotace z EU: 38 mil. Kč Realizace projektu proběhla od listopadu 2004 do srpna 2007.

11 Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch V rámci priority 4.2 byly podporovány projekty zaměřené na rozvoj nadregionální, regionální a místní infrastruktury pro cestovní ruch. Jednalo se především o:  Projekty kongresového, lázeňského, kulturního cestovního ruchu a ekoturismu,  Vybudování celostátního informačního systému cestovního ruchu,  Zabezpečení výměny a šíření jednotných informací prostřednictvím moderních technologií,  Revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví,  Rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu,  Rozvoj kapacit podniků, působících v odvětví cestovního ruchu (posílení ubytovacích kapacit a doplňkové infrastruktury)  Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace, lázeňství,  Obnova a rozvoj turistických stezek, infrastruktury rekreační plavby, cyklostezek a cyklotras včetně doplňkových zařízení.

12 Přehled financování opatření 4.2 ze zdrojů EU a národních zdrojů:  Celkový rozpočet: €  Schválené projekty: €  Realizované výdaje: € V rámci opatření byla věnována na obnovu památek pouze část rozpočtu. Celkově bylo realizovano 71 projektů, které se zaměřily na rekonstrukci zámeckých staveb a zahrad, kostelů, muzeí, městských památkových zón apod. Dále bylo vytvořeno více než 160 značení památek a atraktivních míst s popisky v rámci dvou projektů ve Františkových lázních a Sokolově.

13 Příklady realizovaných projektů:  ZÁMEK LOUČEŇ – NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE, PROJEKT REVITALIZACE SOUBORU KULTURNÍCH PAMÁTEK V ZÁMECKÉM AREÁLU PRO VYUŽITÍ V CESTOVNÍM RUCHU A KONGRESOVÉ TURISTICE  Rekonstrukce zámku Filipov za účelem vytvoření multifunkčního hotelového zařízení  Oživení Chmelařského muzea v Žatci za účelem zvýšení cestovního ruchu  Znojemsko - překrásný kraj vinic, vína, přírodních a kulturních památek  Obnova a využití zámku Zbiroh  Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli  Obnova kulturní památky - Dům zámeckých kaplanů ve Valči a jeho využití jako Informačního centra pro cestovní ruch  Rozvoj Regionálního muzea Kopřivnice - vybudování expozic historie Kopřivnice, řemeslných tradic a kulturního dědictví významných rodáků - Zdeňka Buriana a Emila Zátopka  Rodný dům Johanna Gregora Mendela – návštěvnické centrum venkovského regionu Moravského Kravařska

14 Obnova a využití zámku Zbiroh Hlavním účelem projektu byla obnova a využití zámku ve Zbirohu, který patří k nejvýznamnějším historickým souborům v republice. Jedná se o obnovu historické a kulturní památky z 13. stol., u které v průběhu dlouhé doby využívání armádou došlo k necitlivým zásahům zejména do vnitřní dispozice zámku, jeho chátrání a silné devastaci. Revitalizace zámku je projektem nadregionálního významu. Velký sál zámku DETAILY PROJEKTU Žadatel: GASTRO – Žofín s.r.o. Celkový rozpočet: 157,9 mil. Kč Výše dotace z EU: 53,3 mil. Kč Další informace: Realizace projektu proběhla od listopadu 2005 do dubna Na tento projekt navázaly další 3 projekty, které se týkaly propagace zámku a natočení krátkého TV dokumentu.

15 Děkuji za pozornost Ing. Rostislav Mazal zástupce ředitelky ŘO SROP Ministerstvo pro místní rozvoj


Stáhnout ppt "Financování památek ze Společného regionálního operačního programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google