Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KS 2 SATs (Standardizované britské testy). O jaké testy se jedná? Tzv. SATs jsou standardizované testy znalostí, které skládají žáci 5.tříd ve Velké Británii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KS 2 SATs (Standardizované britské testy). O jaké testy se jedná? Tzv. SATs jsou standardizované testy znalostí, které skládají žáci 5.tříd ve Velké Británii."— Transkript prezentace:

1 KS 2 SATs (Standardizované britské testy)

2 O jaké testy se jedná? Tzv. SATs jsou standardizované testy znalostí, které skládají žáci 5.tříd ve Velké Británii. Jejich cílem je zjistit úroveň znalostí žáků, kteří končí 1.stupeň vzdělávání, ve dvou hlavních předmětech - anglický jazyk a matematika. Dosažené výsledky ukáží, zda se znalosti žáka pohybují pod/na nebo nad úrovní požadované pro danou věkovou skupinu. Kdy žáci SATs testy skládají? Každoročně se konají v měsíci květnu, a to od poloviny měsíce dále. U nás se vždy píší o týden později než v UK (důvod: testy jsou zasílány z UK až po skončení oficiálního testovacího období v UK). Ve školním roce 2013/2014 se testy píší od 3.6. do 6.6.2014. KS 2 SATs (Standardizované britské testy)

3 Jak děti na testy připravit? Žáci se na testy připravují pravidelně ve škole v průběhu hodin AJ. Současně budou dostávat DÚ, jejichž obsah bude na SATs přímo zaměřený. Pokud zjistíte, že dítě něčemu nerozumí nebo má s vypracováním DÚ obtíže, kontaktujte bezodkladně učitele Aj. Jaká je organizace SATs ? Jednotlivé testy jsou rozloženy rovnoměrně do celého týdne, každý den se píší max. 2 delší a 1 kratší test. Jedná se o testy úrovní 3 – 5, u žáků s výbornými výsledky lze i test úrovně 6 Po zbytek dne se budou věnovat zajímavým, méně náročným aktivitám. Tato cesta je pro děti nejméně stresující. KS 2 SATs (Standardizované britské testy)

4 Může mé dítě u testů tzv. „propadnout“? Ne, žáci u těchto testů nepropadávají. Pouze se jimi zjišťuje úroveň jejich znalostí v závěru 5.ročníku ZŠ (ukončení „KS2“). Všichni žáci obdrží tzv. „levels“ neboli úrovně. Co je obsahem testů? Testy pokrývají pouze ta témata, která byla probírána v průběhu 1.pěti let na naší škole v hodinách Aj a matematiky (čj i Aj). U Aj se jedná o porozumění textu, spelling a gramatiku; u matematiky o tzv.“mental maths, testy A a B Musí testy absolvovat všichni žáci ČBZŠ? Ano, vyjma těch, kteří do školy nastoupili nedávno a jejich znalost Aj není dostatečná (full EAL) Jsou tyto testy zpoplatněny? Ano, rodiče obdrží fakturu na 2000Kč v příštích 2 týdnech (zahrnuje zaslání/odeslání testů z/do UK a jejich následnou opravu a ohodnocení) KS 2 SATs (Standardizované britské testy)

5 Jaké je složení testů? English Reading Reading – čtení s porozuměním (celkem 60 min na přečtení textu + zodpovězení otázek, 35 -40 otázek, lze dosáhnout max. 50 bodů). Otázky jsou za 1,2 nebo 3 body. S.P.A.G test S.P.A.G, standing for Spelling, Punctuation and Grammar – má 2 části (celkem lze dosáhnout 70 bodů): 1) gramatický test (otázky – odpovědi) 2) spelling test Test 1 (Paper 1) obsahuje: 40 – 50 otázek, jimiž se zjišťuje znalost gramatických jevů, interpunkce a slovní zásoby. Odpovědi jsou většinou krátké nebo jednoslovné a jsou ohodnoceny 1 nebo 2 body. Celkem lze získat 50 bodů. Otázky a odpovědi - výběr správné odpovědi z nabídky (tzv. multiple choice) na vybrané gramatické jevy nebo Doplňovací cvičení (žáci doplňují do vynechaných míst slovo, několik slov nebo větu) Test 2 (Paper 2) obsahuje: Spelling test, který se skládá z 20 vět. Text je přečten nahlas učitelem, žáci do vět doplňují výrazy, které jsou v nich vynechané. Celkem lze získat 20 bodů. KS 2 SATs (Standardizované britské testy)

6 Jaké je složení testů? Matematika Mental Maths (20 minut) Test A (45 minut) – bez kalkulačky Test B (45 minut) - s kalkulačkou K testu budou žáci potřebovat následující pomůcky: modré pero a tužku pravítko ( s cm a mm) Úhloměr dodá škola: zrcátko pauzovací papír KS 2 SATs (Standardizované britské testy)

7 Jak rozumět daným úrovním, tzv. „levels“? KS 2 SATs (Standardizované britské testy) LEVELSYEAR 2 (7 let) YEAR 6 (11 let) YEAR 8 (14 let) Level 8 Level 7 Level 6 Level 5nad úrovní Level 4na úrovni Level 3 pod úrovní Level 2 Level 1

8 NATIONAL CURRICULUM LEVELS KS 2 SATs (Standardizované britské testy) Úrovně O čem vypovídají? pod úrovní 3 Vaše dítě ještě nedosáhlo požadovaného výsledku odpovídající vědomostem dětí v Y6 v UK v jednom či více předmětech 3A – 3C podprůměrné vědomosti 4C, 4B, 4Aočekávaná úroveň 5 nadprůměrné vědomosti (této úrovně dosáhne jen malé procento dětí)

9 UKÁZKY TESTŮ http://www.sats-papers.co.uk/sats-papers-ks2.php http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/assessment/keystage2/b00208296/ks2-2014 Kde ještě lze najít ukázky dřívějších testů? Zde je několik odkazů na webové stránky, z nichž je možné zdarma stáhnout verze dřívějších testů, které si mohou žáci jako součást své přípravy vyzkoušet: http://www.satsguide.co.uk/what_are_sats.htm http://www.st-josephs-pickering.n-yorks.sch.uk/past_test_papers.htm http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/SATS.html KS 2 SATs (Standardizované britské testy)

10 Jak můžete dětem pomoci? pomáhejte s domácími úkoly čtěte s dětmi doma každý den, ptejte se hodně otázek z textu, abyste se ujistili, že dítě obsahu porozumělo. Dále se ptejte, co by se mohlo stát poté/následně, proč to on/ona udělal(a), jaká je jejich oblíbená postava, co si momentálně myslí, apod. používejte čísla a početní operace v každodenních situacích a dodávejte dětem odvahu, aby je prováděly z hlavy. Podporujte děti ve vyprávění o svých zájmech a zálibách Ptejte se dětí, co dělaly ve škole

11 NĚJAKÉ OTÁZKY?


Stáhnout ppt "KS 2 SATs (Standardizované britské testy). O jaké testy se jedná? Tzv. SATs jsou standardizované testy znalostí, které skládají žáci 5.tříd ve Velké Británii."

Podobné prezentace


Reklamy Google