Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadání úkolů Akademie PR 2012 I.Tisková zpráva II.Písemný test III.PR Projekt + jeho prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadání úkolů Akademie PR 2012 I.Tisková zpráva II.Písemný test III.PR Projekt + jeho prezentace."— Transkript prezentace:

1 Zadání úkolů Akademie PR 2012 I.Tisková zpráva II.Písemný test III.PR Projekt + jeho prezentace

2 I. Zadání tiskové zprávy Napište tiskovou zprávu o zahájení provozu nových webových stránek neziskové organizace, kterou jste prezentovali ve své práci spolu s přihláškou. Nový web – specifičtější, staví na nových možnostech (forma zaměření, technické novinky, spolupráce s firmami, apod.) Nové informační složení webu Kdo bude na webu pracovat a jak bude postaven Kdo financuje (investice již vložené, plánované, aj.). Součástí tiskové zprávy musí být i informace o formě zpřístupnění - spuštění - webu (např. nějaká akce apod.).

3 Pokyny k tiskové zprávě Rozsah tiskové zprávy: Maximálně 1,5 normostrany Odevzdání úkolu: Vypracovanou tiskovou zprávu je nutno zaslat v elektronické podobě na: info@apra.cz, a to nejpozději do pátku 3. února do 8.00h. (ráno).info@apra.cz Její přijetí sekretariátem APRA bude e-mailem potvrzeno. Bodování tiskové zprávy: Maximální počet bodů 15 Vyhodnocení Bude zasláno e-mailem do konce února 2012.

4 II. TEST Součástí teoretické části je i písemný test. Odpovídat budete na cca 20 otázek, které budou korespondovat s obsahem výuky Akademie PR (pro doplnění informací lze využít knihovnu VŠE Praha, webové stránky APRA www.apra.cz, popř. knihovnu APRA – přehled titulů je k dispozici na www.apra.cz.www.apra.cz Pozn.: Knihy si lze v APRA zapůjčit i kdykoliv po ukončení kurzu, jsou určeny pro všechny zájemce o PR).

5 Průběh testu Test budete vypracovávat samostatně, a to ve čtvrtek 2. 2. 2012 odpoledne (nutná účast pro získání osvědčení o absolvování Akademie PR). Celkové bodové ohodnocení testu: maximální počet bodů 60 minimální počet bodů pro absolvování 35

6 III. PR projekt Úkol: Navrhněte PR kampaň k co nejpozitivnějšímu zviditelnění daného tématu vytvořte a navrhněte komunikaci jeho image směrem k veřejnosti, ale i k případným sponzorům či zájemcům apod. Navrhněte mix použitých PR metod a doprovodných akcí, pro vybudování co nejlepší image tohoto tématu. Komunikace by měla probíhat v průběhu roku 2012, sestavte časový harmonogram projektu. Doporučený finanční rozpočet je upřesněn v zadání Celkové bodové ohodnocení PR projektu: maximální počet bodů 65 minimální počet bodů35

7 Zpracování PR projektu Rozsah a forma zpracování projektu: Pracujete v přidělené 8 členné skupině. Rozdělte si mezi sebou úkoly (tj. někdo může pracovat na SWOT, jiní na plánu aktivit, další např. na harmonogramu, rozpočtu aj.). Projekt musí být zpracován přehledným způsobem, jeho součástí musí být situační analýza i analýza SWOT. Máte za úkol stanovit cílové skupiny komunikace a zvolit základní komunikační sdělení, formulovat odpovídající komunikační strategii, dále i popsat vámi zvolenou taktiku a PR prostředky (včetně doporučení komunikačních sdělení). Navrhněte finanční strukturu plánu činnosti. Nezapomeňte na kapitolu hodnocení a závěr.

8 Zadání témat PR projektu SKUPINA I. A) PR kampaň za pojmenování letiště Ruzyně Letištěm Václava Havla B) PR kampaň na propagaci dětské jógy (v Praze) C) Kampaň na obnovení důvěry v plastickou chirurgii prsou D) PR kampaň za zvýšení návštěvnosti na zápasech české florbalové extraligy E) PR kampaň na propagaci jazykové výuky angličtiny v mateřských školách

9 Zadání témat PR projektu SKUPINA II. F) PR kampaň na zvýšení návštěvnosti již probíhající výstavy Blanka Matragi – Timeless G) Kampaň za zvýšení popularity curlingu jako sportu pro širší veřejnost H) Oslovení nových zákazníků a podpora návštěvnosti salonu Mandala Spa I) Uvedení antikoncepčního přípravku pro psy –Virbac – na český trh J) Propagace nového e-shopu Sanu Babu – podpora prodeje orientálního zboží

10 Odevzdání PPT projektu + prezentace Celkový očekávaný rozsah projektu – Powerpoint (do 20 snímků). Celkově zpracovaný projekt (1x za celou skupinu – v úvodu projektu uveďte jména členů skupiny) pošlete do 2. 2. 2012 (15:00) na info@apra.cz. info@apra.cz PREZENTACE PR PROJEKTU - Pátek 3. 2. 2012 Ústní prezentace - MAXIMÁLNĚ 20 minut prezentace + 5 minut diskuse Na závěr dne předávání OCENĚNÍ – nutná osobní účast Konec kurzu cca 16:00 – 16:30

11 Ústní prezentace Připravte si zkrácenou PPT (cca 8 slide) s nejnosnějšími fakty k projektu Předem si nacvičte, co a jak budete říkat, kdo a jak se budete střídat apod…. Jde o to, abyste dokázali v daném časovém limitu přiblížit nejdůležitější části projektu tak, aby ostatní pochopili váš záměr (nedodržení času se chápe jako chyba). Za pozitivní pro hodnocení se považuje aktivní zapojení do diskusí k prezentovaným projektům. Poznámka: Není bezpodmínečně nutné, aby projekt prezentovala celá skupina.

12 Celkové hodnocení: Dodání a vypracování všech těchto 3 úkolů je podmínkou pro získání OSVĚDČENÍ O ÚČASTI NA AKADEMII PR 2012. Osvědčení bude předáváno ředitelkou APRA v pátek 3. února 2012 odpoledne (16,30h.), osobní účast na předávání je bezpodmínečně nutná, osvědčení se nebude posílat poštou – nutno počítat s účastí na kurzu až do jeho konce). Výsledky všech těchto 3 úkolů: TZ, PR projekt, Test + dodané materiály zaslané spolu s přihláškou budou následně vyhodnoceny. Výsledky budou zveřejněny na www.apra.cz na konci února 2012.

13 Praktická stáž v PR agentuře: Studentům s nejlepším hodnocením bude nabídnuta stáž v některé z PR agentur (přehled viz na www.apra.cz). Účast na praktické stáži je podmíněna vypracováním všech výše uvedených úkolů.www.apra.cz Absolventi teoretické části i praktické stáže v PR agentuře získají CERTIFIKÁT AKADEMIE PR. Studenti vybraní na praktické stáže budou vyrozuměni e-mailem do konce února 2012.


Stáhnout ppt "Zadání úkolů Akademie PR 2012 I.Tisková zpráva II.Písemný test III.PR Projekt + jeho prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google