Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracovali : Martin Nguyen : David Podzemný. Slunce vzniklo asi p ř ed 4,6 miliardami let a bude svítit ješt ě p ř ibli ž n ě 7 miliard let. Stejn ě jako.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracovali : Martin Nguyen : David Podzemný. Slunce vzniklo asi p ř ed 4,6 miliardami let a bude svítit ješt ě p ř ibli ž n ě 7 miliard let. Stejn ě jako."— Transkript prezentace:

1 Zpracovali : Martin Nguyen : David Podzemný

2 Slunce vzniklo asi p ř ed 4,6 miliardami let a bude svítit ješt ě p ř ibli ž n ě 7 miliard let. Stejn ě jako všechny hv ě zdy hlavní posloupnosti i Slunce zá ř í díky termonukleárním reakcím v jád ř e. Povrch se neustále m ě ní, vznikají a zanikají slune č ní skvrny, protuberance, erupce i jiné slune č ní útvary. Slunce ovliv ň uje ostatní t ě lesa Slune č ní soustavy nejen gravita č n ě, ale i zá ř ením v širokém spektru vlnových délek, magnetickým polem i proudem nabitých č ástic.

3 Jádro-Jádro je energetickým zdrojem nejen Slunce, ale i celé Slune č ní soustavy. Má hustotu stokrát v ě tší ne ž voda a teplotu 15 milion ů Kelvin ů. V tomto dokonalém reaktoru probíhají desítky reakcí, jejich ž d ů sledkem je p ř em ě na vodíku na hélium Teplota uprost ř ed Slunce 13000000 C na povrchu 6000 C

4 Je-li Měsíc v novu, může se stát, že jeho kotouč přejde pres sluneční disk - pak pozorujeme částečně nebo úplně zatmění Slunce. Vzhledem k tomu, že je rovina dráhy Měsíce skloněna k ekliptice pod uhlem 5 stupňů, k zatměni může dojit jen tehdy, nachází-li se Měsíc v novu a současně poblíž některého ze dvou uzlu své dráhy (uzly jsou průsečíky dráhy Měsíce a ekliptiky, tj. roviny dráhy Země). Oblast odkud lze sledovat úplné zatmění je vymezena tečnými paprsky.

5 Náhlá zjasn ě ní ve fotosfé ř e a chromosfé ř e doprovázená výrazným uvoln ě ním hmoty a energie. M ůž e dojít a ž k odtr ž ení oblaku plazmatu se zamrzlým magnetickým polem, který putuje Slune č ní soustavou. Zachytí-li tento oblak magnetosféra naší Zem ě, dojde k výrazným polárním zá ř ím a magnetickým bou ř ím.

6

7 Slunce je naše nejbližší hvězda. Je asi 150 milionů km (1 AU) daleko od Země. Je to koule žhavých plynů o hmotnosti 1,989×1030 kg, která neustále produkuje ohromné množství energie. Slunce je hvězda hlavní posloupnosti, spektrální třídy G2. Slunce obíhá okolo středu Galaxie ve vzdálenosti od 25 000 do 28 000 světelných let od jejího středu. hvězdaAUZeměenergiehlavní posloupnosti Galaxiesvětelných let Slunce je staré přibližně 4,6 miliard let, což ho řadí mezi hvězdy středního věku. Bude svítit ještě asi 7 miliard let. Teplota na povrchu Slunce činí asi 5 800 K, Průměr Slunce je zhruba 1 400 000 km což je asi 109 průměrů Země.Teplota Průměr


Stáhnout ppt "Zpracovali : Martin Nguyen : David Podzemný. Slunce vzniklo asi p ř ed 4,6 miliardami let a bude svítit ješt ě p ř ibli ž n ě 7 miliard let. Stejn ě jako."

Podobné prezentace


Reklamy Google