Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLUNCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLUNCE."— Transkript prezentace:

1 SLUNCE

2 Naše nejbližší hvězda Slunce je obrovská rotující plynová koule (složená z 70 % vodíku a 28 % hélia), v jejímž nitru probíhají termonukleární reakce (teplota asi 15 milionů °C). Skládá se z ionizovaného plynu – plazmy.

3 Nitro Slunce 12H + 13H ---> 24He + neutron
Probíhají zde dílčí termonukleární reakce, které vedou k finální rovnici: 12H + 13H ---> 24He + neutron Při přeměně protonu v neutron se uvolní také neutrino. Neutrino prochází látkami beze změny, nereaguje běžně s jinými částicemi.

4 Konvekce vystupující teplejší proudy klesající chladnější plazma
zde probíhají jaderné reakce, Energie se šíří ve větších hloubkách k povrchu zářením. (Částice vyšlou foton, jiné ho zase pohltí a získají tak jeho energii.) vystupující teplejší proudy klesající chladnější plazma V poslední pětině poloměru se šíří konvekcí, stoupáním teplejší plazmy vzhůru a klesáním chladnější dolů.

5 Dynamový jev Dynamový jev nastává vlivem otáčení Slunce (perioda je 28 dní) a vlivem elektrické vodivosti proudící plazmy. Dynamový jev přeměňuje část pohybové energie plazmy na energii magnetického pole. Energie magnetického pole je zase zodpovědná za sluneční aktivitu.

6 Sluneční atmosféra Slunce nemá pevný povrch - jeho povrchovou vrstvu označujeme jako sluneční atmosféru Skládá se ze tří vrstev: Fotosféra – tloušťka asi 300 km Chromosféra – nad fotosférou, tlustá asi km Koróna – nejvyšší vrstva, sahá do vzdálenosti několika slunečních poloměrů

7

8 Fotosféra Povrch fotosféry pozorujeme jako sluneční kotouč, zářící spojitým (bílým) světlem Z této vrstvy přichází naprostá většina světla, které vidíme. Teplota je zde kolem °C Pozorujeme v ní sluneční skvrny. Jsou to místa se silným magnet. polem. Zde Lorentzova síla zachytí nabité částice a zpomalí konvekci. Projeví se to tím, že fotosféra je v těchto místech chladnější (4 500 °C), a tím i o něco temnější.

9 Chromosféra Je tvořena velmi řídkým plynem, který je pro většinu světla průhledný. Pozorovatelná je pouze několik sekund během úplného zatmění Slunce. Mimo zatmění ji můžeme pozorovat spektrohelioskopem (pohlcuje světlo určité vlnové délky – odpovídající spektru vodíku)

10 Koróna Nejvyšší vrstva sluneční atmosféry. Je tvořena tak řídkým plynem, že je průhledná pro jakékoli světlo Její slabá záře je vidět pouze při úplném zatmění Slunce, kdy je Měsícem zakryta jasná fotosféra.

11 Teplota Teplota směrem od středu Slunce (15 milionů °C) klesá a minima dosahuje ve fotosféře (přes °C) a pak znovu stoupá V koróně dosahuje opět několika miliónů °C. Plazma je ve vyšších vrstvách atmosféry řídká, proto stačí málo energie, aby se její teplota zvýšila. Energie se do koróny dostává vlnami při konvekci a také magnetickým polem.

12 Sluneční vítr Proudu částic (protony, elektrony, jádra helia), který vlivem vysoké teploty neustále uniká z koróny, se říká sluneční vítr. Sluneční vítr: - „odfukuje“ ohony komet, aby mířily od Slunce deformuje zemské magnetické pole způsobuje vznik polárních září

13 Sluneční aktivita Při rotaci Slunce siločáry jeho mag. pole protínají sluneční povrch. Vyvolávají prudkou sluneční aktivitu, při níž v podobě protuberancí dochází k vyvrhování miliard tun horkého plynu. Při rotaci Slunce siločáry jeho mag. pole protínají sluneční povrch. Při ještě silnější aktivitě Slunce vysílá do prostoru proudy nabi-tých částic, které mohou způsobit poruchy na dálkovém vedení elektřiny a přerušit šíření radiových signálů. Když plyny padají zpět ke Slunci rozstřikují se a vytvářejí koronární protuberance.

14 Sluneční cykly Slunce se otáčí s periodou 28 dní. Staré skvrny postupně mizí a v průběhu několika následujících roků vidíme vznikat stále nové skvrny v oblastech stále bližších k rovníku. V závěrečné fázi cyklu (maximum sluneční činnosti) můžeme pozorovat 100 i více velkých skvrn. Počet skvrn na Slunci kolísá v intervalu 11 let. Na počátku cyklu není ve sluneční fotosféře vidět téměř žádná skvrna. První skvrny se začnou objevovat na severní a jižní polokouli Slunce ve vzdálenosti asi 1/3 od rovníku směrem k pólům.

15 Vliv Slunce na Zemi Ionizace ionosféry (lepší KV rádiové spojení)
Geomagnetické bouře (polární záře) Ionizace ionosféry (lepší KV rádiové spojení) Vliv na lidský organismus? Klima na Zemi


Stáhnout ppt "SLUNCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google