Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HAM YU Č AS V UNIVERZU - Pr ů chod sv ě ty Eva Joachimová www.joachimova.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HAM YU Č AS V UNIVERZU - Pr ů chod sv ě ty Eva Joachimová www.joachimova.cz."— Transkript prezentace:

1 HAM YU Č AS V UNIVERZU - Pr ů chod sv ě ty Eva Joachimová www.joachimova.cz

2 Čas plyne jako voda. Někdy se zapomene ve stojatých vodách, jindy se řítí peřejemi bez možnosti odpočinku. Zamysleme se nad časem, který nám je vymezen pro naši celou pozemskou Cestu. Zjistíme, že náročnost následných světů je taková, že antidepresiva ponecháme až na prožívání závěrečných etap naší Cesty, etap, kde zůstaneme na všechno sami.

3 SAN BAO (TŘI POKLADY) Propojením Nebes a Země vzniká Prostor pro člověka, který umožňuje entitě projít jako hmotná bytost jeho čtyřmi světy

4 SAN ZAI (TŘI HERCI) Entitě pomáhají v prvních dvou světech dva souputníci, ČAS a PROSTOR. Zajímavý pro nás může být nejen pohled na čas, potřebný na průchod dvěma pozemskými světy, ale také na zátěž, kterou prožíváme v dalších světech a která se nám objeví jako ČAS V UNIVERZU.

5 Č AS V UNIVERZU Náročnost jednotlivých období poznáme podle času, který Univerzum vyhradilo jednotlivým obdobím naší životní Cesty, průchodem pozemskými světy. Není to ale „doba“ v našem slova smyslu.

6 Základem času je číslo 7, vše ostatní už je jeho pouhým násobkem. Kosmos sedmičky 7= 3 + 4 7 = 2 + 5 7 = 1 + 6 Sedmička je trojka ve čtyřce, dvojka v pětce a jednička v šestce.

7 7 = 3 + 4 Trojka ve čtyřce jsou například zástupci trojic: Tao, YG (jang), YN (jin), SAN BAO (3 pokladů) SAN ZAI (3 herců) Trojice se dostávají do vymezení čtyřky, beze zbytku naplní toto vymezení svou vesmírnou silou, která se vymezením zkoncentruje na nejvyšší míru.

8 7 = 2 + 5 Dvojka v pětce je vstup vztahů do života entity. Entita, středobod vesmíru se stává součástí vztahu. Aby neztratila pocit výlučnosti, musí přijmout výlučnost druhé entity. Nesmí ji ale nadřazovat. I bible nás přece učí: „Miluj bližního svého jako sebe sama!“.

9 7 = 1 + 6 Jednička v šestce nám zaručuje výlučnost konkrétní osobnosti. Nejsme jenom představitelem života (5 = vstup života do tvaru), nejsme jenom představiteli pravidel v tomto světě (6 = vnesení řádu do života), vnesením jedničky do šestky se stáváme výlučným středem. Život je nadřazen pravidlům.

10 UNIVERZUM SHEN MING – ZÁŘÍCÍ MYSL je součástí Univerza a zároveň výlučnou entitou. Podle potřeb Univerza přijímá pozemský úkol a pro jeho optimální naplnění si připraví energetické vybavení (složení energií), zázemí pro optimální splnění úkolu.

11 UNIVERZUM SHEN MING (ZÁŘÍCÍ MYSL) rozhodne energetické vybavení pozemské Cesty výběrem:  KDY se narodí  KDE se narodí  KOMU se narodí (otec + matka)  Jako pátý element - element neurčitosti přijímá od Univerza dar LIANG

12 energetické vybavení pozemské Cesty  KDY: chvíle prvního nadechnutí – energie času  KDE: místo prvního nadechnutí - energie prostoru  KOMU: genetické vybavení - energie člověka (otec + matka)  LIANG: možnost svobodného rozhodování

13 HMOTNÉ DUŠE ČLOVĚKA HUN – sídlí v játrech, nese bytostnost otce (muž musí mít syna, jinak jeho bytostnost končí) SHEN – sídlí v srdci, nese bytostnost JÁ původní entity PO – sídlí v plicích, nese bytostnost matky (žena musí mít dceru, jinak její bytostnost končí)

14 NEHMOTNÉ DUŠE ČLOVĚKA YI – sídlí ve slezině, nese bytostnost proměny ZHI – sídlí v ledvinách, nese bytostnost moudrosti

15 Průchod světy

16 4 světy –Svět tekutin a minerálů (prenatální život) –Svět vzduchu (postnatální život) –Svět duchů a vibrací (posmrtný život) –Svět záření (finální, završující život)

17 4 světy V každém ze čtyř světů nás čeká růst, dozrávání a nakonec využití získaného. Teprve potom můžeme opustit stávající svět a přejít do dalšího.

18 svět tekutin a minerálů prenatální život 7 dní foetus SHEN MING se vzdává vševědoucnosti (MING),vstupuje jako SHEN – VĚDOMÁ MYSL a zároveň KOSMICKÉ VĚDOMÍ do hmoty foetu v období cca gastruly, blastuly, zhruba 7 dní po oplodnění vajíčka 3 x 7 = 21 dní vývoj nervového systému 3 x 21 = 63 dní vývoj oběhového systému 3 x 36 = 189 dní vývoj zažívacího systému ---------- 280 dní

19 svět tekutin a minerálů prenatální život SHEN MING ztrácí MING a přijímá hmotné tělo na cestu Čtyřmi světy: SHEN - Vědomá mysl a Kosmické vědomí – entita Univerza HUN - Nadvědomí (jemnohmotné tělo) PO - Podvědomí (jemnohmotné tělo) JING - lidské tělo zajišťuje naplnění Cesty placenta - (zajišťuje výživu)

20 svět tekutin a minerálů prenatální život SHEN - Vědomá mysl a Kosmické vědomí přijímá lineární bytostnost a získává životní energii času HUN - Nadvědomí (jemnohmotné tělo) získává energii člověka (otec) - HUN, YUAN QI PO - Podvědomí (jemnohmotné tělo) získává energii člověka (matka) - PO, YUAN QI JING - lidské tělo zajišťuje naplnění Cesty získává energii prostoru - rasa placenta - zajišťuje výživu ve světě tekutin a minerálů získává a užívá energii LIANG

21 JING zajišťuje naplnění Cesty světem tekutin a minerálů Vyvíjející se tělo je naplňováno LIANG, umožňuje dítěti vlastní přístup k podnětům, z pohledu staré Číny ideální doba k výchově. Nejintenzivnější doba rozvoje těla i ducha.

22 Chybné odpojení JING Chybným odpojením JING od placenty (nepřerušením pupeční šňůry po porodu), dítě zůstává připojeno k osobnosti rodičů a nemůže naplnit svou cestu.

23 Porod – přechod do světa vzduchu Do světa vzduchu přechází: SHEN - Vědomá mysl a Kosmické vědomí HUN - Nadvědomí (jemnohmotné tělo) PO - Podvědomí (jemnohmotné tělo) zajišťuje naplnění Cesty JING - lidské tělo (zajišťuje výživu ve světě vzduchu) využíváme energie PROSTORU Při přechodu odkládáme placentu, zajišťující výživu v bývalém světě

24 PO - Podvědomí zajišťuje naplnění Cesty světem vzduchu Carl Gustav Jung nazývá:  HUN (NADVĚDOMÍ, JANG) - ANIMUS  PO (PODVĚDOMÍ, JIN) - ANIMA Naši Cestu pozemským bytím tedy zajišťuje jemnohmotné tělo jinové, tělo, ovládané vnitřkem (například stavem jednotlivých orgánů) a emocemi. Nedivme se tedy, že naši náladu ovládá jídlo, že jsme cloumáni vášněmi a tužbami… Přechod do dalšího světa výrazně ohrožují osobní vazby – vztahy, pocit povinností, peníze…

25 svět vzduchu Pozemské bytí 3 x 189 = 567 dní batole 3 x 567 = 1701 dní dětství 3 x 1701 = 5103 dní zrání 3 x 5183 = 15549 dní dospělost ---------- 22920 dní = cca 63 let

26 Chybné odpojení PO znamená svázání s člověkem a prostorem Jemnohmotná těla HUN a PO se musí vyrovnat s fyzickými vazbami na JING v uplynulé cestě pozemským životem. Pokud na JING ulpí PO, neodpojí se, zůstane s JING, pozemským tělem. Pozemské tělo nezetlí. Entita bude na další cestě trpět nedostatkem výživy, její další cesta je velmi ztížena, může se stát HLADOVÝM DUCHEM.

27 Chybné odpojení HUN a PO znamená svázání s člověkem a prostorem Jemnohmotná těla HUN a PO se musí vyrovnat s fyzickými vazbami na JING v uplynulé cestě pozemským životem. Při ulpění PO i HUN zůstávají jemnohmotná těla součástí pozemského bytí. Další Cesta je přerušena až do vymizení vazeb k pozemskému životu.

28 Smrt – přechod do světa duchů a vibrací Do světa duchů a vibrací přechází: SHEN - Vědomá mysl a Kosmické vědomí HUN - Nadvědomí (jemnohmotné tělo) zajišťuje naplnění Cesty PO - Podvědomí (jemnohmotné tělo) zajišťuje výživu ve světě duchů a vibrací využíváme energie PODVĚDOMÍ - MATKY Při přechodu do světa duchů a vibrací odkládáme JING - lidské tělo, zajišťující výživu v bývalém světě vzduchu)

29 svět duchů a vibrací přináší silné světlo, člověk, který na toto světlo není připraven, je světlem spalován a může prožívat toto období jako peklo, proti kterému je pozemské lidské utrpení ráj. SHEN bilancuje. Jeho oponenty jsou ži-ba (pokojná božstva), pokud nedojde k uspokojivému výsledku, nastupují khro-bo (hněvivá božstva) 3 x 63 = 189 let pokojná božstva (ži-ba) 3 x 198 = 567 let hněvivá božstva (khro-bo) ------------ 756 let

30 HUN zajišťuje naplnění Cesty světem vibrací a duchů Jangové jemnohmotné tělo HUN je hlavním aktérem tohoto světa, je pro něj velmi nebezpečná silná vazba na tělo JING. Tato vazba se posiluje například pomníčky v prostoru, kde se odpojilo JING a jemnohmotná těla (místo nehody) nebo urnou doma. Vazba na prostor = vazba na svět vzduchu (prostor naplňuje energií svět vzduchu). Cesta dalšími světy je těmito vazbami velmi ztížena nebo znemožněna.

31 Přechod do světa záření Do světa záření přechází: SHEN - Vědomá mysl a Kosmické vědomí zajišťuje naplnění Cesty HUN - Nadvědomí (jemnohmotné tělo) zajišťuje výživu ve světě záření využíváme energie NADVĚDOMÍ -OTCE Při přechodu do světa záření odkládáme PO – hrubé jemnohmotné tělo, zajišťující výživu v bývalém světě)

32 svět záření SHEN prochází před přechodem do UNIVERZA posledním světem SVĚT ZÁŘENÍ: 3 x 567 = 1701 let uzavření brány lůna UNIVERZUM: 3 x 1701 = 5103 let příprava na nové zrození ------------ 6804 roky Při přechodu do Univerza odkládáme HUN – poslední jemnohmotné tělo, zajišťující výživu v bývalém světě)

33 Svět záření - uzavření brány lůna Svět záření přináší entitě - SHEN poslední zkoušku, SHEN musí odložit poslední jemnohmotné tělo HUN. HUN je poslední hmotnou vazbou na uplynulý pozemský život a bez jeho odložení se SHEN nemůže stát součástí nehmotného Univerza, SHEN žije stále ještě pozemským bytím s vazbami na požitky soukromí.

34 Chybné odpojení HUN Velmi silná vazba na minulý život dokáže přimět HUN vstoupit do libovolného budoucího těla, vznikajícího v kopulujícím páru. Energetické vybavení takového člověka bude chaotické a přinese řadu problémů osobních, vztahových, profesních i zdravotních.

35 UNIVERZUM Do Univerza přechází: SHEN - Vědomá mysl a Kosmické vědomí využívá energie ČASU (plynutí) získává přídomek SHEN MING Při přechodu do Univerza odkládáme HUN – poslední jemnohmotné tělo, zajišťující výživu v bývalém světě)

36 SHEN MING SHEN MING se stává UNIVERZEM, přijímá zodpovědnost za běh veškerenstva věcí

37 SHEN MING SHEN MING podle potřeb Univerza přijme další pozemský úkol a pro jeho optimální naplnění si připraví energetické vybavení (složení energií), zázemí pro optimální splnění úkolu, další zrození…

38 PANTA REI

39 Eva Joachimová se již dlouhá léta zabývá původní čínskou kosmologií z období HAN (cca 200 p.n.l. – 200 n.l.), čínskou astrologií a medicínou. Od Mistra Li převzala tajné učení HAM YU, které předchází všechny známé obory staré Číny – tradiční čínská medicína, FENG SHUI… Je žákyní doktora Brina, přednášejících na Evropské univerzitě tradiční čínské medicíny profesora Leung Kok- Yena hlavně Martiny Danhiez, Phillipa Riviera a Clauda Vossarta, a dále propagátora I-ťingu (YI JING) doktora Michela Vinogradoffa. Spolupracuje se západními lékaři.


Stáhnout ppt "HAM YU Č AS V UNIVERZU - Pr ů chod sv ě ty Eva Joachimová www.joachimova.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google