Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proměny FENG a vliv SHUI (Proměny ČASU a vliv PROSTORU)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proměny FENG a vliv SHUI (Proměny ČASU a vliv PROSTORU)"— Transkript prezentace:

1 Proměny FENG a vliv SHUI (Proměny ČASU a vliv PROSTORU)
Eva Joachimová

2 HAM YU SAN ZAI (3 HERCI – osa jinového světa
Původní učení HAM YU pracovalo se SAN BAO (3 POKLADY - osa jangového světa) SAN ZAI (3 HERCI – osa jinového světa

3 HAM YU NEBE PROSTOR PRO ČLOVĚKA ČAS ČLOVĚK PROSTOR FENG REN SHUI ZEMĚ

4 NEBESA PROSTOR PRO ČLOVĚKA ZEMĚ
SAN BAO NEBESA PROSTOR PRO ČLOVĚKA ZEMĚ

5 SAN ZAI čas JÁ, člověk prostor FENG REN SHUI

6 FENG SHUI, nauka o pohřbívání
FENG SHUI znamená v překladu VÍTR VODA. Začalo se používat po zákazu HAM YU jako učení o optimálním uložení ostatků člověka. Ideální hrob zajišťuje dokonalé oddělení těla a duše, zemřelému tím zjednodušuje odpojení duše od těla a přechod do dalšího světa. Neexistence REN – ČLOVĚKA umožní propast mezi FENG a SHUI. V ní se vytváří vír, který VĚTRU usnadní pozvednout duši, VODA naopak způsobí klesání těla.

7 SHEN – duše volně stoupá
FENG SHUI NEBESA SHEN – duše volně stoupá FENG SHUI CHYBÍ ČLOVĚK čas prostor JING - tělo klesá ZEMĚ

8 FENG REN SHUI FENG REN SHUI je učení, pracující se Třemi Herci, s ČASEM, ČLOVĚKEM a PROSTOREM.

9 FENG SHUI dnes Učení FENG SHUI se dnes vztahuje pouze na výpočty prostoru. Tím se nesmírně oklešťuje skutečná možnost výpočtů vlivu energií ČASU, event. vlivu energií ČLOVĚKA na zkoumaný prostor. Výpočet tak nemůže být relevantní.

10 FENG SHUI Působením ČASU- dochází ke změně vlivu PROSTORU, určitých případech může být tento vliv přímo protikladný – otevření x uzavření. Tyto proměny jsou základními vstupy pro výpočty FENG SHUI, neopomenutelnými při zakládání stavby, rekonstrukci, či úpravě interiéru podle FENG SHUI. Podívejme se na ně očima starých čínských Mistrů.

11 FENG SHUI FENG SHUI Jangová část FENG SHUI = aktivnější složka, okamžité citelné působení, akutní stavy STUDIUM: Osobnost ČASU ČAS a jeho vliv na druhé dva herce Jinová část FENG SHUI = pomalejší složka, dlouhodobé, stálé působení, chronické stavy STUDIUM: Osobnost PROSTORU PROSTOR a jeho vliv na druhé dva herce

12 JÁ V POZEMSKÉM ŽIVOTĚ NEBE PROSTOR PRO ČLOVĚKA ZEMĚ
ČAS JÁ entity PROSTOR FENG ČLOVĚK SHUI GUA CHEN TAI JI GUA DUI ZEMĚ

13 JÁ - YI JING Horizontální osa SAN ZAI (PROSTOR PRO ČLOVĚKA) v trigramech YI JING LUO SHU POZDĚJŠÍCH NEBES XUN (4) LI (9) KUN (2) CHEN (3) FENG – ČAS TAI JI (5) JÁ entity DUI (7) SHUI – PROSTOR GEN (8) KAN (1) QIAN (6)

14 chybí TAI JI = GUI MAI (bloudivý duch)
JÁ - YI JING Horizontální osa SAN ZAI (PROSTOR PRO ČLOVĚKA) v trigramech YI JING LUO SHU POZDĚJŠÍCH NEBES XUN LI KUN CHEN chybí TAI JI = GUI MAI (bloudivý duch) hexagram 54 DUI GEN KAN QIAN

15 JÁ V POZEMSKÉM ŽIVOTĚ Určení JÁ entity (člověka, domu, pozemku) je základní povinností čínského Mistra. Pokud se zanedbá, může dojít k propadu entity a okleštění života pouze na bázi FENG A SHUI, tedy omezení funkce Herce ČLOVĚKA, tedy JÁ entity (domu, pozemku) . Člověku (entitě) pak zbývá jen přežívání v čase a prostoru.

16 JÁ V POZEMSKÉM ŽIVOTĚ GUI MEI – Bloudivý duch Tento stav se nazývá
(YI JING: hexagram 54 – GUA CHEN/DUI, tedy čas a prostor, neboli FENG a SHUI na jinové ose pozemského bytí).

17 GUI MAI GUI MAI se vyznačuje pocitem destabilizace, úzkosti, napětí, nespokojenosti až pocitu neštěstí, vytrácení funkčnosti

18 GUI MAI - ČLOVĚK Člověk = nezvládá život, úlohu v rodině, práci, společenstvích Dochází k fyziognomickým změnám. V čínské medicíně má u člověka tato diagnóza dokonce danou terapii, je pro ni přímo určena bylinná směs

19 GUI MAI - DŮM Např. rodinný dům přestává být rodinný - dochází k rozpadu rodiny, násilné nastěhování cizích lidí, disharmonické začlenění podnikání do prostoru… Dochází k poruchám prostoru – např. popraskání stropu…

20 JÁ V POZEMSKÉM ŽIVOTĚ Já času, člověka, i prostoru je zčásti dané, z části proměnné, určuje je mnoho faktorů, např.: Čas: energie času v čase kombinace cyklů vnější a vnitřní vlivy (nadmořská výška…, situace…) Člověk: genetika, životospráva výchova, vzdělání vnější a vnitřní vlivy (počasí, vztahy, čas, prostor…) Prostor: 5 zvířat, BA GUA, Letící hvězda, 6 rozhraní vnější a vnitřní vlivy (čas, okolí – stavba…, situace – stěhování, rekonstrukce…)

21 JÁ - ČAS Čas je prvním ze 3 Herců. Dokážeme rozeznat lidi i prostor. Nesjednocujeme si souseda s prodavačkou, rozeznáme hory od kuchyně. Proč by měl být jeden ze tří herců jiný? Časů je stejně jako lidí a prostorů mnoho, je dobré vědět, co je kolem nás. Ať se to týká času, lidí i prostorů. (viz třetí díl Cesty bílého jeřába – vychází nyní v nakladatelství Karpana)

22 Prostor pro člověka ČAS
rozeznáváme: Osobnosti času časové cykly aktuální energie časových cyklů

23 Prostor pro člověka ČLOVĚK
rozeznáváme: Osobnosti člověka Osudy člověka (život v čase a prostoru) Společenství člověka

24 Prostor pro člověka PROSTOR – BA GUA
rozeznáváme: Osobnosti GUA Letící hvězda (časoprostor) Proměny prostoru člověkem

25 Prostor pro člověka PROSTOR – BA GUA
Prostor BA GUA představuje jinovou sféru, oblast, ve které prožíváme pozemskou pouť. BA GUA v 9 sektorech odráží celý náš život, osud, veškeré naše potřeby, touhy.

26 Prostor pro člověka - PROSTOR LUO SHU XIAN QIAN – BA GUA Základní údaje pro výpočet osobnosti - JÁ PROSTORU 4 – XUN HOJNOST, ROZMANITOST PRONIKÁNÍ 9 – LI OSVÍCENÍ, RENOMÉ, ULPĚNÍ 2 – KUN PARTNERSTVÍ, MANŽELSTVÍ, VYMEZENÍ 3 – CHEN PŘEDCI, POTOMCI, TRADICE 5 – TAI JI 7 – DUI JEZERO, MOŘE, RADOST, NOVÉ 8 – GEN KONTEMPLACE, DOMOV, JESKYNĚ UZAVŘENÍ 1 – KAN CESTA, KARIÉRA, PLYNUTÍ 6 – QIAN NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ, OTEVŘENÍ

27 ČAS Proměna člověka a prostoru v čase
Klasická čínská medicína Běh života, stárnutí BA GUA Letící hvězda Proměny vlivu prostoru

28 ČLOVĚK PROSTOR Čínská medicína Letící hvězda
Orgány ZANG Orgány FU Orgány ZANG FU Jinová fáze Jangová fáze Jinjangová fáze

29 Působení Času Člověk Prostor
v různých situacích se může chovat právě opačně k běžnému chování, mění se jeho vliv v průběhu času (ve stáří) se může chovat právě opačně k chování v mládí, mění se jeho vliv v různých časových cyklech se může chovat právě opačně, mění se jeho vliv v různých kombinacích časových cyklů se může chovat právě opačně mění se jeho vliv

30 Výpočty působení Času Letící hvězda:
6 fází – odpovídají 6 liniím astrotypu Běžně se uvádějí 3 fáze: jangová jinjangová jinová

31 LETÍCÍ HVĚZDA působení času vliv prostoru
Jangová fáze představuje funkci, pozitivní vliv. Ale pozor, pozitivní nikdy neznamená zásadně dobrý, stejně jako negativní nebude znamenat zásadně špatný. Přináší aktivitu, akčnost, funkčnost, přejímá původní směřování prostorového sektoru. Svým vlivem dokáže původní působení prostoru otočit i do opaku!

32 LETÍCÍ HVĚZDA působení času na vliv prostoru
Jinjangová harmonizační fáze rozhoduje o schopnosti udržení procesu, který se v tomto čase (den, rok…) odehrává. Je jakýmsi arbitrem mezi fází jangovou a jinovou, klade podmínky, za jakých okolností bude významněji působit aktivní nárazový vliv jangu či pasivní pomalý, nicméně stálý vliv jinu.

33 LETÍCÍ HVĚZDA působení času na vliv prostoru
Jinová fáze je fází negativní. Působí nejzřetelněji na hmotu. Problémem je relativní pomalost. Zatímco jangové aktivity jsou natolik silné, že nás většinou udeří do hlavy, jinové aktivity se plíží kolem nás a často se stane, že je zpozorujeme, až když jsme po kolena v maléru.

34 Díky jangovému vlivu se například vrhneme na studium, díky vlivu harmonizačnímu u něj potom dokážeme setrvat – budeme usilovně studovat jen jediný den, nebo zvládneme udržet potřebné studijní tempo po celou dobu studia Vytrvání vyvolané akce má na starosti právě fáze jinjangová, harmonizující.

35 Prostor pro člověka - ČAS příklad: rok 2 0 1 1 - rok Kovového Zajíce
  Základní údaje pro výpočet osobnosti roku 148. rok 26. stoosmdesátiletí YN 28. rok 78. šedesátiletí - YN 8. rok 8. dvacetiletí – kontemplace, GUA GEN (jangová Země) 8. rok desetiletí Žáru - Žár základní energie roku Kov - (LU), Zajíc - (LR), Sucho + (LI) Letící hvězda – GUA DUI, GEN, CHEN

36 LETÍCÍ HVĚZDA působení energií času na vliv prostoru – protikladný vliv (příklad)
2011 – Kovový Zajíc - rok DUI (DUI = jangová fáze TAI JI - sektoru 5) Pro jednoduchost uvádím pouze jangovou fázi

37 LUO SHU XIAN QIAN proměna vlivu sektorů 8 / 1 / 6
4 9 2 3 5 7 8 1 6

38 KONTEMPLACE, DOMOV, JESKYNĚ
rok DUI (např. 2011)- sektory 8,1,6 Pro jednoduchost porovnáváme pouze jangovou fázi 8 – GEN KONTEMPLACE, DOMOV, JESKYNĚ UZAVŘENÍ 1 – KAN CESTA, KARIÉRA, PLYNUTÍ 6 – QIAN NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ, OTEVŘENÍ Nahoře vidíme vliv původního sektoru, dole proměnu vlivu působením času UZAVŘENÍ x PLYNUTÍ Vliv prostoru působí téměř opačně, může vyvolat pocit destabilizace PLYNUTÍ x TRADICE OTEVŘENÍ x UZAVŘENÍ Vliv prostoru působí zcela opačně, může např. zablokovat rozjednané kontrakty 3 – CHEN TRADICE 2 – KUN VYMEZENÍ 4 – XUN PRONIKÁNÍ 9 – LI ULPĚNÍ 6 – QIAN OTEVŘENÍ 8 – GEN UZAVŘENÍ 4 – XUN PRONIKÁNÍ

39 proměna vlivu sektorů LUO SHU (protikladný vliv)
Sektor 8 – GEN = uzavření v roce DUI = plynutí Otevírá uzavření, umožňuje závan čerstvého vzduchu, či rovnou pročištění Augiášova chléva Sektor 6 – QIAN = otevření v roce DUI = uzavření Uzavírá otevření, umožňuje inventuru, zpomalení, prověření dosavadních postupů (přátelství,mezinárodních vztahů…)

40 LUO SHU XIAN QIAN proměna vlivu sektorů 3 / 5 / 7
4 9 2 3 5 7 8 1 6

41 PŘEDCI, POTOMCI, TRADICE
rok DUI - sektory 3,5,7 Pro jednoduchost porovnáváme pouze jangovou fázi 3 – CHEN PŘEDCI, POTOMCI, TRADICE 5 – TAI JI 7 – DUI JEZERO, MOŘE, RADOST, NOVÉ RADOST, NOVÉ 9 – LI OSVÍCENÍ, ULPĚNÍ 6 – QIAN OTEVŘENÍ 8 – GEN UZAVŘENÍ 1 – KAN PLYNUTÍ 3 – CHEN TRADICE

42 LUO SHU XIAN QIAN proměna vlivu sektorů 4 / 9 / 2
3 5 7 8 1 6

43 PARTNERSTVÍ, MANŽELSTVÍ,
rok DUI – sektory 4, 9, 2 Pro jednoduchost porovnáváme pouze jangovou fázi 4 – XUN HOJNOST, ROZMANITOST PRONIKÁNÍ 9 – LI RENOMÉ, OSVÍCENÍ, ULPĚNÍ 2 – KUN PARTNERSTVÍ, MANŽELSTVÍ, VYMEZENÍ 6 – QIAN OTEVŘENÍ 7 – DUI RADOST, NOVÉ 3 – CHEN TRADICE 5 – TAI JI 2 – KUN VYMEZENÍ 9 – LI OSVÍCENÍ, ULPĚNÍ

44 proměna vlivu sektorů LUO SHU (protikladný vliv)
Sektor 2 – KUN = vymezení v roce DUI = pronikání odstraňuje omezující faktory binárních vztahů - velmi zajímavý rok (či jiný časový cyklus) pro fúzi podniků, uvolnění akcií

45 Založení stavby z pohledu SAN BAO
Nebesa – metoda 9 hvězd (určuje se podle středu funkce a světové strany vchodu. Střed funkce určuje světové strany, např. střed obývacího prostoru v rodinném domě, trezořiště v bance… Nejedná se o geometrický střed prostoru) Prostor pro člověka - metoda BA GUA (určuje se podle vstupu – sektor 8,1,6. Světové strany nelze určit, není výchozí bod) Země – metoda 5 zvířat (určuje se podle vchodu z pohledu zevnitř. Světové strany nelze určit, není výchozí bod)

46 Založení stavby z pohledu SAN ZAI
ČAS - koreláty astrotypu funkce a času Vhodné energie časových cyklů posílí funkce, nevhodné ji mohou zablokovat (obchod – energie uzavírající = lidé mají pocit uzavřeného obchodu) ČLOVĚK - koreláty astrotypu člověka a času (rodinné domy či firmy… Vhodné vložení takových energií, které podporují záměr investora – prosperující rodina, vzdělané děti, výnosné podnikání…) PROSTOR - koreláty astrotypu a času, 6 rozhraní synchronizace času, prostoru, energií okolí

47 Nebezpečné založení stavby z pohledu SAN BAO
Nebesa – metoda 9 hvězd: nebere v potaz střed funkce (nedostatečnost vedoucí k labilitě až destrukci funkce, následný krach záměru /rodiny, firmy…/) Prostor pro člověka - metoda BA GUA: nebere v potaz proměny prostoru v čase (Letící hvězda) a event. zásahy člověka (labilita až destrukce funkce v závislosti na objektivních problémech) Země – metoda 5 zvířat: nebere v potaz žádanou funkci a zázemí zvířat (fyzická labilita až destrukce stavby – statické problémy…)

48 Nešťastné založení stavby z pohledu SAN ZAI
ČAS - koreláty astrotypu funkce a času (obtížné naplňování funkce) ČLOVĚK - koreláty astrotypu člověka a času (problémy člověka) PROSTOR - koreláty astrotypu 6 rozhraní a času (prostorové překážky)

49 Pomůcky FENG SHUI (výrazné barvy interiéru, fontána, kameny, flétna...)
Značné problémy mohou způsobit pomůcky FENG SHUI. Jejich účelem je zvyšovat vliv prostoru k zajištění nebo zvýraznění určité funkce. Proměnami vlivu prostoru v průběhu času může dojít k takové situaci, kdy pomůcka může začít škodit. Změnu situace intuitivně cítíme, je nutné okamžitě reagovat odstraněním pomůcky.

50 Nebezpečné pomůcky FENG SHUI Fontána v roce KUN (2016)
4 – XUN HOJNOST, ROZMANITOST BOHATSTVÍ, PRONIKÁNÍ Jangová fáze 1 – KAN, VODA PLYNUTÍ VODY+ fontána Hojnost se zesíleným působením aktivní vody fontány a působení VODY KAN a DUI rozplyne 3 – CHEN – harmonická fáze TRADICE 7 – DUI – jinová fáze – opět VODA!!! MOŘE, JEZERO - RADOST, NOVÉ

51 Fontána v roce KUN (2016) Fontána představuje živou vodu. V roce, kdy v sektoru Hojnosti bude působit KAN a DUI (např. rok 2016), bude se vliv vody zesilovat. Může dojít k dalším kumulacím energie Vody (zimní měsíce, roky končící číslicí 2 a 3, modrá malba prostoru, černý nábytek…). Hojnost se pak touto kumulací rozplyne. Navíc může dojít k problémům s nadbytkem vody – vytopení, vyplavení…

52 YANG SHEN FA znamená správný způsob života. Nejen samotnou životosprávu, ale i citlivé reagování na změny kolem nás. Nenecháme si mluvit do oblékání, nenechme si mluvit ani do tvorby našeho okolí. Byt „podle FENG SHUI“ dnes - může zítra vyvolat pocit GUI MEI, bludného ducha. A pokud vám někdo bude chtít radit, ověřte si, že ví, o čem hovoří.

53 Malá ukázka zkoušky Mistra
konkrétní energetické výpočty zamýšleného domu (výpočty 5 zvířat, 8 GUA, 9 Nebes, 6 rozhraní, zázemí YI JING, toky energií domu a okolí…) vztah stavby a uvažované funkce (ne vždy odpovídá energie stavby zamýšlené funkci, výsledkem pak je krach rodiny nebo firmy a následné opuštění domu – to je z pohledu města nežádoucí) vztah zamýšlené stavby a jeho okolí , (posouzení energií krajiny – výběžek kopce, dálnice, řeka…) proměny energie stavby v čase a člověku (Letící hvězda, Územní plán…)

54 Děkuji vám za pozornost a přeji hodně harmonie při hledání vaší Cesty.
Eva Joachimová HAM YU - klasická čínská medicína, klasická čínská kosmologie, FENG REN SHUI, klasická čínská prognostika na bázi WU XING tel ,

55 Představení Evy Joachimové
Mistr Li - tajné učení HAM YU (předchází všechny známé obory staré Číny – tradiční čínská medicína, FENG SHUI) Učitelé – dr. Boris Brin, přednášející na Evropské univerzitě tradiční čínské medicíny profesora Leung Kok-Yena hlavně Martina Danhiez, Phillipe Riviere a Claude Vossart, dr. Michel Vinogradoff. Spolupráce se západními lékaři. Literatura: knihy Cesty bílého jeřába I - III knihy energií dní pro každý rok ( ) 2 knihy o rakovině


Stáhnout ppt "Proměny FENG a vliv SHUI (Proměny ČASU a vliv PROSTORU)"

Podobné prezentace


Reklamy Google