Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP VK, PO 2.3 Výzva č. 30 – 1. kolo Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP VK, PO 2.3 Výzva č. 30 – 1. kolo Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT 1."— Transkript prezentace:

1 OP VK, PO 2.3 Výzva č. 30 – 1. kolo Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT 1

2 N ÁZEV PROJEKTU : P ODPORA TVORBY EXCELENTNÍCH TÝMŮ MEZIOBOROVÉHO VÝZKUMU NA VUT Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0005 Zahájení: 01.07.2012 Ukončení: 30.06.2015 Cílem tohoto celouniverzitního projektu je podpořit tvorbu excelentních týmů na VUT v Brně zapojením nových spolupracovníků z jiných institucí do činnosti výzkumných a vývojových týmů na postdoktorandských pozicích na VUT v Brně s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci. 2

3 Projekt je primárně určen akademickým a výzkumným pracovníkům zapojeným do výzkumných projektů, jejichž nositelem je VUT v Brně. Jedná se především o projekty OP VaVPI: Mentoři a "postdoci" jsou součástí realizačního týmu projektu. CS projektu - ostatní pracovníci výzkumných programů a studenti, kteří se bude účastnit seminářů a workshopů, vedených postdoky. Název projektu OP VaVPI Počet mentorůPočet potdoků AdMAS88 CEITEC107 CMV FCH24 CVVOZE44 IT4I22 NETME12 SIX55 Celkem4342 3

4 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM 4

5 R OZPOČET PROJEKTU Požadovaná částka: 199 322 054,98 Schválená částka: 191 620 025,48 Každé centrum obdrží svou dílčí část rozpočtu Osobní náklady Cestovní náhrady Zařízení (odborná literatura, notebooky, apod.) Služby (odborná školení, náklady na WS a kurzy) Náklady vyplývající přímo ze smlouvy 5

6 KLÍČOVÉ AKTIVITY KA 01 Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, zejména inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic KA02 Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem 6

7 KA 01 Popis: V rámci této klíčové aktivity 01 budou posíleny a rozvíjeny stávající kvalitní výzkumné týmy "Proces výběru postdoktorandů ". Omezení : Minimálně 50 % přijatých postdoků bude absolventy doktorského studia jiné instituce než VUT v Brně. Činnost 43 mentorů, kteří budou s jednotlivými postdoky pracovat podle předem stanoveného plánu. výzkumná činnost; účast na konferencích a stážích ; pořádání seminářů a workshopů podíl na výuce studentů Další zvyšování odborných kompetencí VaV týmů (cílové skupiny) prostřednictvím absolvování vzdělávacích kurzů. 7

8 KA 01 - VÝSTUPY 1) výstupy výzkumné činnosti nových postdoků a týmů: a) publikace VaV výsledků (1-2 za rok pro každého postdoka) b) průmyslové výsledky - funkční vzorky, užitné vzory, popř. patenty (1 pro každého postdoka za celý projekt) c) příprava národních i mezinárodních výzkumných projektů (např. GAČR, TAČR, MPO, 7.RP/8.RP, ENIAC apod.) d) prezentace výsledků VaV činnosti na seminářích a workshopech (celkem nejméně 84 workshopů) proškolené osoby : účastníci seminářů a workshopů - 2 semináře nebo WS pro 20 účastníků 8

9 KA 01 - VÝSTUPY e) výuka specializovaných předmětů proškolené osoby: účastníci výuky - v rámci projektu se bude účastnit výuky postdoků více než 5000 studentů VUT v Brně (1 PD = 120 studentů) Vzdělávací kurzy pro CS proškolené osoby: účastníci vzdělávacích kurzů - plánováno je 12 kurzů s kapacitou až 20 osob, celkem tedy 240 účastníků vzdělávacích aktivit Konkrétní popis výsledků VaV činnosti jednotlivých týmů byl definován jednotlivými mentory 9

10 KA 02 Popis: V rámci této KA 02 nově přijatí postdoktorandi absolvovat: Stáže Zahraniční konference Přenos získaných poznatků - formou odborného WS či konference 10

11 KA 02 - VÝSTUPY 1) Získané poznatky, zkušenosti a kontakty na základě absolvovaných stáží Plány zahraniční spolupráce byly definovány mentory v přípravné fázi projektu v Plánu VaV činnosti. 2) prezentace výzkumné činnosti na významných oborových zahraničních konferencích publikace ve sbornících těchto konferencí (každý postdok se zúčastní 3-6 konferencí) 3) prezentace poznatků a zkušeností postdoků ze zahraničních stáží na seminářích a workshopech pro cílovou skupinu - celkem 42 workshopů (1 za každého postdoka s kapacitou 20 účastníků) 11

12 POSTDOKTORAND = POSTDOK = PD Výběr postdoktoranda Pravidla projektu / OP VK / VUT v Brně / Zákoník práce PD prokáže, že absolvoval doktorský studijní program a to v období nejdéle do 3 let před dnem vyhlášením této výzvy (28. března 2011); Max 50 % postdoků v týmu absolventi doktorského studia VUT; Min 50 % postdoků v týmu absolventi doktorského studia mimo VUT; 12

13 POSTDOKTORAND = POSTDOK = PD Zaměstnán musí být PD na projektu na plný úvazek, tzn. 100% Max 35 měsíců v období 1.7.2012 – 30.6.2015 Max 60.000,- Kč / měsíc; V pracovně právním aktu musí být PD zavázán k výkonu vzdělávací aktivity v rámci projektu pro cílovou skupinu v průměru na celý úvazek postdoka 3 – 5 hodin v kalendářním týdnu ; PD je členem realizačního týmu, není podpořenou osobou. (Podpořené osoby jsou pracovníci dalšího vzdělávání a studenti, kterým PD zprostředkuje výsledky vlastní činnosti v projektu) 13

14 P OVINNOSTI POSTDOKTORANDA 1) Činnost PD a mentora se řídí Plánem VaV činnosti, který každý mentor vypracoval do projektové žádosti + dalšími pravidly OP VK; 2) Dlouhodobá stáž - minimálně 3-6 měsíců za projekt, dle finančních možností každého týmu. Doporučení: stáž vykonat během prvních měsíců zapojení do projektu; 3) Zahraniční konference - každý postdok se zúčastní 3-6 konferencí během realizace projektu dle naplánovaných aktivit v Plánu VaV činnosti a finančích možností každého týmu; 14

15 P OVINNOSTI POSTDOKTORANDA 4) Workshopy : každý PD uspořádá 3 workshopy pro 20 osob 2 WS budou uspořádány v rámci KA 01 a 1 WS v rámci KA02 v návaznosti na absolvovanou stáž. Doporučení: 1 WS bezprostředně po návratu ze zahraniční stáže. 5) Zapojení do vzdělávacích aktivit: V průměru v rozsahu 3-5 hodin v kalendářním týdnu : V rámci projektu se bude účastnit výuky postdoků více než 5000 studentů VUT v Brně, tzn. 1 PD = minimálně 120 studentů. Doporučení: každý PD se bude účastnit na výuce 1 předmětu pro min. 60 studentů ročně. 6) Výkon vlastní vědecké práce: a) publikace ( 1-2 za rok pro každého postdoka ) b) průmyslové výsledky - funkční vzorky, užitné vzory, popř. patenty ( 1 pro každého postdoka za celý projekt ) c) příprava národních i mezinárodních výzkumných projektů (např. GAČR, TAČR, MPO, 7.RP/8.RP, ENIAC apod.) 15

16 P OVINNOSTI MENTORA Zodpovídá za práci postdoka Je identifikován v projektu na základě Doložení kvality mentora a pracoviště Činnost mentora a PD je definována schváleným Plánem VaV činnosti a zároveň obsahem schválené projektové žádosti 1 PD = odměna mentorovi 5.000,- Kč / měsíc (úvazek 5%) V případě, že 1 PD bude mít více mentorů, pak bude jejich odměna úměrně krácena, v opačném případě násobena. 16

17 P RACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY V RÁMCI PROJEKTU Postdoktorand – úvazek 100 % na projektu Akademický pracovník V pracovní smlouvě je nutné popsat co nejpodrobněji popis práce tak, aby bylo možné zapojení i do dalších projektů Mentor – úvazek 5 % vzhledem k předmětu činnosti musí dojít ke změně současných smluv, jelikož platí pravidlo, že v rámci shodného pracovního zařazení lze mít maximální úvazek do výše 1,0 úvazku 17

18 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRA 18

19 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRUM 19

20 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRUM 20

21 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRUM 21

22 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRUM 22

23 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRUM 23

24 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRUM 24

25 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRUM 25

26 W EB PROJEKTU HTTP :// WWW. EXCELENCE. RO. VUTBR. CZ HTTP :// WWW. EXCELENCE. RO. VUTBR. CZ 26

27 K DISKUZI 1. Potvrzení složení týmů 2. Zjištění aktuálního stavu při výběru postdoktorandů 1. Tip na konkrétního PD 2. Podíl externí / interní PD 3. Požadavky na termíny VŘ 4. Návrhy na složení výběrových komisí 5. Vyjasnění pracovních smluv jednotlivých mentorů 27

28 K ONTAKT Kontakt: Ing. Lucie Tomešová tomesova@cpp.vutbr.cz Tel.: 54114 4643 tomesova@cpp.vutbr.cz 28


Stáhnout ppt "OP VK, PO 2.3 Výzva č. 30 – 1. kolo Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google