Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP VK, PO 2.3 Výzva č. 30 – 2. kolo Excelentní mladí vědci na VUT v Brně 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP VK, PO 2.3 Výzva č. 30 – 2. kolo Excelentní mladí vědci na VUT v Brně 1."— Transkript prezentace:

1 OP VK, PO 2.3 Výzva č. 30 – 2. kolo Excelentní mladí vědci na VUT v Brně 1

2 N ÁZEV PROJEKTU : E XCELENTNÍ MLADÍ VĚDCI NA VUT V B RNĚ Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0039 Zahájení: 01.07.2012 Ukončení: 30.06.2015 Cílem tohoto celouniverzitního projektu je podpořit tvorbu excelentních týmů na VUT v Brně zapojením nových spolupracovníků z jiných institucí do činnosti výzkumných a vývojových týmů na postdoktorandských pozicích na VUT v Brně s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci. 2

3 Projekt je primárně určen akademickým a výzkumným pracovníkům zapojeným do výzkumných projektů, jejichž nositelem je VUT v Brně. Rozdělení dle fakult Mentoři a "postdoci" jsou součástí realizačního týmu projektu. CS projektu - ostatní pracovníci výzkumných programů a studenti, kteří se budou účastnit seminářů a workshopů, vedených postdoky. 3 FakultaPočet mentorůPočet postdoků FAST78 FEKT11 FCH24 FIT33 FSI1413 STI44 Celkem41 (43)43

4 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM 4 Vedení projektu Garanti odborných týmů – 6 x (5 fakult + 1 VŠ ústav) POSTDOCI – 43 x POSTDOCI – 43 x MENTOŘI – 43 x MENTOŘI – 43 x Asistenti garantů – 6 x Členové výběrové komise

5 R OZPOČET PROJEKTU Požadovaná částka: 199 849 283,65 Kč Schválená částka: 192 961 406,43 Kč Krácení MŠMT (osobní náklady, náklady na inzerci) Každé centrum obdrží svou dílčí část rozpočtu Osobní náklady Cestovní náhrady Zařízení (SW, odborná literatura, notebooky, apod.) Služby (odborná školení, náklady na WS a kurzy) Náklady vyplývající přímo ze smlouvy 5

6 KLÍČOVÉ AKTIVITY KA 01 Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, zejména inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic KA02 Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem 6

7 KA 01 Popis: V rámci této klíčové aktivity 01 budou posíleny a rozvíjeny stávající kvalitní výzkumné týmy "Proces výběru postdoktorandů ". Omezení : Minimálně 50 % přijatých postdoků bude absolventy doktorského studia jiné instituce než VUT v Brně. Činnost 41 (43) mentorů, kteří budou s jednotlivými postdoky pracovat podle předem stanoveného plánu. výzkumná činnost; účast na konferencích a stážích ; pořádání seminářů a workshopů podíl na výuce studentů Další zvyšování odborných kompetencí VaV týmů (cílové skupiny) prostřednictvím absolvování vzdělávacích kurzů. 7

8 KA 01 - VÝSTUPY 1) výstupy výzkumné činnosti nových postdoků a týmů: a) publikace VaV výsledků (1-2 za rok pro každého postdoka) b) průmyslové výsledky - funkční vzorky, užitné vzory, popř. patenty (1 pro každého postdoka za celý projekt) c) příprava národních i mezinárodních výzkumných projektů (např. GAČR, TAČR, MPO, 7.RP/8.RP, ENIAC apod.) d) prezentace výsledků VaV činnosti na seminářích a workshopech (celkem nejméně 84 workshopů) proškolené osoby : účastníci seminářů a workshopů - 2 semináře nebo WS pro 20 účastníků 8

9 KA 01 - VÝSTUPY e) výuka specializovaných předmětů proškolené osoby: účastníci výuky - v rámci projektu se bude účastnit výuky postdoků více než 5000 studentů VUT v Brně (1 PD = 120 studentů) Vzdělávací kurzy pro CS proškolené osoby: účastníci vzdělávacích kurzů - plánováno je 12 kurzů s kapacitou až 20 osob, celkem tedy 240 účastníků vzdělávacích aktivit Konkrétní popis výsledků VaV činnosti jednotlivých týmů byl definován jednotlivými mentory 9

10 KA 02 Popis: V rámci této KA 02 nově přijatí postdoktorandi musí absolvovat: Stáže Zahraniční konference Přenos získaných poznatků - formou odborného WS či konference 10

11 KA 02 - VÝSTUPY 1) Získané poznatky, zkušenosti a kontakty na základě absolvovaných stáží Plány zahraniční spolupráce byly definovány mentory v přípravné fázi projektu v Plánu VaV činnosti. 2) prezentace výzkumné činnosti na významných oborových zahraničních konferencích publikace ve sbornících těchto konferencí (každý postdok se zúčastní 3-6 konferencí) 3) prezentace poznatků a zkušeností postdoků ze zahraničních stáží na seminářích a workshopech pro cílovou skupinu - celkem 43 workshopů (1 za každého postdoka s kapacitou 20 účastníků) 11

12 POSTDOKTORAND = POSTDOK = PD Výběr postdoktoranda Pravidla projektu / OP VK / VUT v Brně / Zákoník práce PD prokáže, že absolvoval doktorský studijní program a to v období nejdéle do 3 let před dnem vyhlášením této výzvy (28. března 2011); Max 50 % postdoků v týmu - absolventi doktorského studia VUT; Min 50 % postdoků v týmu - absolventi doktorského studia mimo VUT; 12

13 POSTDOKTORAND = POSTDOK = PD Zaměstnán musí být PD na projektu na plný úvazek, tzn. 100%  Max 35 měsíců v období 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015  Max 60.000,- Kč / měsíc; V pracovně právním aktu musí být PD zavázán k výkonu vzdělávací aktivity v rámci projektu pro cílovou skupinu v průměru na celý úvazek postdoka 3 – 5 hodin v kalendářním týdnu ; PD je členem realizačního týmu, není podpořenou osobou. (Podpořené osoby jsou pracovníci dalšího vzdělávání a studenti, kterým PD zprostředkuje výsledky vlastní činnosti v projektu) 13

14 P OVINNOSTI POSTDOKTORANDA 1) Činnost PD a mentora se řídí Plánem VaV činnosti, který každý mentor vypracoval do projektové žádosti + dalšími pravidly OP VK; 2) Dlouhodobá stáž - minimálně 3-6 měsíců za projekt, dle finančních možností každého týmu. Doporučení: stáž vykonat během prvních měsíců zapojení do projektu; 3) Zahraniční konference - každý postdok se zúčastní 3-6 konferencí během realizace projektu dle naplánovaných aktivit v Plánu VaV činnosti a finančních možností každého týmu; 14

15 P OVINNOSTI POSTDOKTORANDA 4) Workshopy : každý PD uspořádá 3 workshopy pro 20 osob  2 WS budou uspořádány v rámci KA 01 a 1 WS v rámci KA02 v návaznosti na absolvovanou stáž. Doporučení: 1 WS bezprostředně po návratu ze zahraniční stáže. 5) Zapojení do vzdělávacích aktivit: V průměru v rozsahu 3-5 hodin v kalendářním týdnu: V rámci projektu se bude účastnit výuky postdoků více než 5000 studentů VUT v Brně, tzn. 1 PD = minimálně 120 studentů. Doporučení: každý PD se bude účastnit na výuce 1 předmětu pro min. 60 studentů ročně. 6) Výkon vlastní vědecké práce: publikace ( 1-2 za rok pro každého postdoka ) průmyslové výsledky - funkční vzorky, užitné vzory, popř. patenty ( 1 pro každého postdoka za celý projekt ) příprava národních i mezinárodních výzkumných projektů (např.GAČR, TAČR, MPO, 7.RP/8.RP, ENIAC apod.) 15

16 P OVINNOSTI MENTORA Zodpovídá za práci postdoka Je identifikován v projektu na základě Doložení kvality mentora a pracoviště Činnost mentora a PD je definována schváleným Plánem VaV činnosti a zároveň obsahem schválené projektové žádosti 1 PD = odměna mentorovi 5.000,- Kč / měsíc (úvazek 5%)  V případě, že 1 PD bude mít více mentorů, pak bude jejich odměna úměrně krácena, v opačném případě násobena. 16

17 P RACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY V RÁMCI PROJEKTU Postdoktorand – úvazek 100 % na projektu Akademický pracovník V pracovní smlouvě je nutné popsat co nejpodrobněji popis práce tak, aby bylo možné zapojení i do dalších projektů Mentor – úvazek 5 % vzhledem k předmětu činnosti musí dojít ke změně současných smluv, jelikož platí pravidlo, že v rámci shodného pracovního zařazení lze mít maximální úvazek do výše 1,0 úvazku 17

18 R EALIZAČNÍ TÝM Hlavní manažer projektu Zástupce manažera projektu Finanční manažer projektu ICT Technik Koordinátor výběrových řízení Členové výběrové komise Administrativní asistent Garanti odborných týmů – 6 x dle fakult Asistenti – 6x MENTOŘI – 43 x / 41 x POSTDOCI – 43 x Koordinátor vzdělávacích aktivit

19 R EALIZAČNÍ TÝM Hlavní manažer projektu Zástupce manažera projektu Finanční manažer projektu Administrativní asistent ICT Technik Koordinátor vzdělávacích aktivit Koordinátor výběrových řízení – 144 hodin / projekt Členové výběrové komise – 43 * 3 osoby (á 2 hodiny) Garanti odborných týmů – 6 x dle center (DPČ) FAST – cca 0,16 úvazek = 25 hod/měs FEKT – 0,25 úvazek = 40 hod/měs FCH – cca 0,08 úvazek = 12,5 hod/měs FIT – cca 0,06 úvazek = 10 hod/měs FSI – 0,25 úvazek = 40 hod/měs STI – cca 0,08 úvazek = 12,5 hod/měs Asistenti garantů – 6 x dle center (DPČ)  Rozložení stejné jako u garantů před krácením (tzn. dvojnásobek) POSTDOCI – 43 x – 100% úvazek MENTOŘI – 43 x – 5 % úvazek

20 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRA 20

21 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRUM 21

22 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRUM 22

23 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRUM 23

24 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRUM 24

25 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRUM 25

26 O RGANIZAČNÍ DIAGRAM - CENTRUM 26

27 W EB PROJEKTU HTTP :// WWW. EXCELENCE. RO. VUTBR. CZ HTTP :// WWW. EXCELENCE. RO. VUTBR. CZ 27

28 K DISKUZI 1. Potvrzení složení týmů – realizační tým + mentoři 2. Harmonogram VŘ 3. Shrnutí aktuálního stavu projektu z 1. kola – EXCELENCE I. 4. Zjištění aktuálního stavu při výběru postdoktorandů 1. Tip na konkrétního PD 2. Podíl externí / interní PD 3. Požadavky na termíny VŘ 28

29 K ONTAKT Kontakt: Ing. Lucie Tomešová tomesova@cpp.vutbr.cz tel.: 541 144 643 tomesova@cpp.vutbr.cz 29


Stáhnout ppt "OP VK, PO 2.3 Výzva č. 30 – 2. kolo Excelentní mladí vědci na VUT v Brně 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google