Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace Matlabu v el.výpočtech 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace Matlabu v el.výpočtech 1"— Transkript prezentace:

1 Aplikace Matlabu v el.výpočtech 1
( Kirchhoffovy zákony , Voltampérová charakteristika rezistoru)

2 function R=seriove(vstup1,vstup2)
Sériové spojení rezistorů R1 a R2 function R=seriove(vstup1,vstup2) R=vstup1+vstup2; endfunction R1=15; R2=6.5; R=seriove(R1,R2) R = function R=seriove2(vstup) # rezistory jsou ulozeny ve vektoru R=vstup(1)+vstup(2); # vstup(1), vstup(2) – prvky vektoru end Rv=[15 , 6.5]; % naplneni vektoru R=seriove2(Rv)

3 Paralelní spojení rezistorů R1 a R2
function R=seriove3(vstup) # univerzalni - rezistory jsou ulozeny ve vektoru R=sum(vstup); # nezalezi na poctu prvku vektoru end Rv=[15 , 5 , 5 , 1]; % naplneni vektoru R=seriove3(Rv) R = 26 Paralelní spojení rezistorů R1 a R2 function R=paralelne(vstup1,vstup2) # vstup je pres jednotlivé skalární proměnné R=1/(1/vstup1+1/vstup2); endfunction R1=15; R2=6.5; R=paralelne(R1,R2) R =

4 function R=paralelne2(vstup) # vstup obou dvou prvku je ve vektoru R=(1/vstup(1)+1/vstup(2))^(-1); endfunction Rv=[15 , 6.5]; # Naplnění vektoru R=paralelne2(Rv) R = function R=paralelne3(vstup) # univerzalni vstup na lib. pocet paral. rezistoru R=sum(1./vstup)^(-1); Rv=[15 , 6.5]; # Naplnění vektoru R=paralelne3(Rv) R=4.5349

5 Paralelní + seriové spojení rezistorů R1 a R2 a …
function [Rs,Rp]=seriove_paralelne(vstup1,vstup2) # vstup je pres skalár. proměnné Rs=vstup1+vstup2; Rp=(1/vstup1+1/vstup2)^(-1); endfunction R1=15; R2=6.5; [Rs,Rp]=seriove_paralelne(R1,R2) Rs = Rp = function [Rs,Rp]=seriove_paralelne2(Rv) # univerzalni vstup na lib. pocet rezistoru Rs=sum(Rv); Rp=sum(1./Rv)^(-1); Rv(1)=15; Rv(2)=6.5; Rv(3)=2; [Rs,Rp]=seriove_paralelne2(Rv)        Rs = Rp =

6 Výpočet proudů v obvodu s rezistory s využitím Ohmova zákona
function R=seriove(vstup1,vstup2) # proud tekoucí sériovým spojením 2 rezistorů R=vstup1+vstup2; endfunction U0 = 20 ; R1 = 15; R2 = 6.5 ; Rs=seriove(R1,R2); # funkce seriove vytvořena v 1. příkladu Is=U0/Rs # proud tekoucí obvodem s 2-mi sériovými rezistory Is = function [Ip,I1,I2]=proudy(U,R1,R2) # proudy tekoucí 2 paralelními větvemi rezistorů Rp=paralelne(R1,R2); # využití funkce paralelne Ip=U/Rp; I1=U/R1; I2=U/R2; # musí platit I=I1+I2 (1.Kirchhoffův zákon) [I,I1,I2]=proudy(20,8,4) I = I1 = I2 = 5

7 # Verze 2 (univerzalni pro libovolny pocet paralelnich vetvi s odpory - dane poctem prvku vektoru) # Elektricky obvod je slozeny ze 2 paralelnich odporu a je pripojen na zdroj U=20 V . # Spoctete proudy prochazejici jednotlivymi odpory i proud celkovy function R=paralelne3(vstup) R=sum(1./vstup).^(-1); endfunction function [Ip,I]=proudy(U,Rvst) Rp=paralelne3(Rvst); # využití funkce paralelne Ip=U/Rp; I=U./Rvst; # musí platit I=I1+I2 (1.Kirchhhoffův zákon) R=[ 8 , 4 ]; [Ip,I]=proudy(20,R) Ip = I =


Stáhnout ppt "Aplikace Matlabu v el.výpočtech 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google