Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Michaela Koleňáková Ing. Lenka Gregorová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Michaela Koleňáková Ing. Lenka Gregorová"— Transkript prezentace:

1 Ing. Michaela Koleňáková Ing. Lenka Gregorová
Služby daňového poradenství Ing. Michaela Koleňáková Ing. Lenka Gregorová 25. října 2007 Daňové dopady činnosti studentů a vědeckých pracovníků ze zahraničí v České republice

2 Obsah rozsah zdanění předmět daně z příjmů příjmy ze závislé činnosti
cestovní náhrady osvobozené příjmy výpočet daňové povinnosti slevy na dani, nezdanitelná část základu daně výpočet daňové povinnosti po novele ZDP sociální zabezpečení a zdravotní pojištění EU dotazy/diskuze

3 Daň z příjmů fyzických osob
Upraveno zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění (dále „ZDP“) Daň z příjmů fyzických osob upravena: §2 - §16 ZDP, vybrané § společných ustanovení, tj. §22 - §38fa, zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů FO §38g - §38l. Novela ZDP

4 Rozsah zdanění – daňové rezidentství (§ 2)
Český daňový rezident zdaní v ČR celosvětové příjmy Bydliště Obvykle se zdržuje (pravidlo 183 dnů) výjimka – pokud se obvykle zdržuje pouze za účelem studia a léčení Český daňový nerezident zdaní pouze příjmy ze zdrojů na území ČR (definice v § 22) např. příjmy ze zaměstnání vykonávaného na území ČR (tj. nerozhoduje, kdo je plátcem příjmů)

5 Rozsah zdanění – daňové rezidentství (§ 2)
Příklad: Vědecký pracovník, činnost v ČR na 3 měsíce v kalendářním roce Vědecký pracovník, činnost v ČR na 8 měsíců v kalendářním roce (pobyt v ČR alespoň 183 dnů) bydliště zůstává v zahraničí daňový nerezident x daňový rezident

6 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění (dále „DTT“), pokud je osoba rezidentem ve dvou nebo více státech současně Účel: zabránit dvojímu zdanění příjmů zabránit nezdanění příjmů Modelová smlouva OECD čl. 15 Příjem ze zaměstnání, čl. 20 Studenti

7 Předmět daně z příjmů FO (§ 3)
Příjem – peněžní, nepeněžní i dosažený směnou Předmětem daně z příjmů FO: příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§6) příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti příjmy z kapitálového majetku příjmy z pronájmu ostatní příjmy

8 Příjmy ze závislé činnosti (§ 6)
příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník (fyzická osoba) při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti … bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nevykonává Příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoli… zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění …rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli nižší….

9 Příjmy ze závislé činnosti (§ 6)
Příjem, který je předmětem daně mzda/plat odměny/bonusy peněžité příspěvky nepeněžní plnění (benefity)

10 Příjmy ze závislé činnosti (§ 6)
Příjem, který není předmětem daně náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem částky přijaté zaměstnancem zálohově, aby je vynaložil za zaměstnavatele prokázané výdaje, které zaměstnanec vynaložil za zaměstnavatele

11 Cestovní náhrady Úprava v Zákoníku práce – zákon č. 262/2007 („ZP“), § 151 a násl. Výdaje, které vzniknou zaměstnanci při pracovní cestě cestě mimo pravidelné pracoviště přijetí do zaměstnání v pracovním poměru výkonu práce v zahraničí atd. Druhy cestovních náhrad při (zahraniční) pracovní cestě jízdní výdaje jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny výdaje za ubytování stravné nutné vedlejší výdaje

12 Cestovní náhrady Vědecký pracovník na lokální pracovní smlouvě
při splnění podmínek pro vznik nároku na cestovní náhrady nebudou cestovní náhrady do výše limitů předmětem daně Vědecký pracovník na služební cestě náhrady cestovních výdajů by neměly být do výše limitů podle ZP předmětem daně Student pokud vykonává činnost na základě pracovní smlouvy či DPP, DPČ, stejné dopady jako u zaměstnanců Jiné a vyšší náhrady, než stanoví ZP, jsou zdanitelným příjmem.

13 Osvobození od daně § 4 Stipendia (§4/1/k)
bez ohledu na stát zdroje (z ČR i ze zahraničí) nesmí mít charakter příjmu podle §6 – např. mzdy Granty (§4/1/t) pouze na účely vymezené zákonem

14 Osvobození od daně § 6 Příjmy ze zaměstnání nerezidentů, plynoucí od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích (pokud nejde o činnost vykonávanou ve stálé provozovně §22/2) §6/9/h Hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytnutá jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště §6/9/k

15 Konstrukce výpočtu daňové povinnosti
Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) - Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (zaměstnancovo) = dílčí základ daně Nezdanitelná část základu daně (§ 15) = základ daně * sazba daně = daň slevy na dani (§35ba, §35c) Pozn. Novela ZDP – „superhrubá mzda“, rovná daňová sazba 15%

16 Nezdanitelná část základu daně (§ 15)
dary úroky ze stavebního spoření, hypotečního úvěru příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem poplatníkem zaplacené pojistné na jeho soukromé životní pojištění Pozn. Novela ZDP – penzijní připojištění a životní pojištění

17 Slevy na dani 7 200 Kč na poplatníka
4 200 Kč na manžela/ku, žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující Kč 2 400 Kč na studenta 6 000 Kč na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti (roční) Pozn. Novela ZDP v roce výrazné zvýšení

18 Ze základu přesahujícího
Sazba daně (§ 16) Progresivní sazba daně Novela ZDP 2008 – rovná daňová sazba 15 % Novela ZDP 2009 – rovná daňová sazba 12,5 % Základ daně Daň od Kč do Kč Ze základu přesahujícího 12 % Kč + 19 % Kč + 25 % a více Kč + 32 %

19 Konstrukce výpočtu daňové povinnosti po novele ZDP
Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) + Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (hrazené zaměstnavatelem) = dílčí základ daně („superhrubý příjem“) Nezdanitelná část základu daně (§ 15) = základ daně * sazba daně (rovná daňová sazba 15%) = daň slevy na dani (§35ba, §35c)

20 Výpočet daňové povinnosti 2007 vs. 2008
Předpoklady vzorového modelu: hrubá mzda Kč/ Kč měsíčně, zaměstnanci neplyne jiný příjem uplatnění slevy na dani pouze na poplatníka maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

21 Výpočet daňové povinnosti – příklad – varianta 30 000 Kč
2007 2008 Ročně Hrubá mzda Sociální zabezpečení 28 800 Zdravotní pojištění 16 200 Sociální zabezpečení (zaměstnavatel) 93 600 Zdravotní pojištění (zaměstnavatel) 32 400 Základ daně Zaokrouhlený základ daně Daň před slevou 57 162 72 900 Sleva na dani (poplatník) 7 200 24 840 Daň 49 962 48 060 Čistý příjem

22 Výpočet daňové povinnosti – příklad – varianta 100 000 Kč
2007 2008 Ročně Hrubá mzda Sociální zabezpečení 82 790 Zdravotní pojištění 59 400 46 570 Sociální zabezpečení (zaměstnavatel) Zdravotní pojištění (zaměstnavatel) 93 139 Základ daně Zaokrouhlený základ daně Daň před slevou Sleva na dani (poplatník) 7 200 24 840 Daň Čistý příjem

23 Vybírání daně Prostřednictvím zaměstnavatele
měsíční zálohy na daň a případné roční zúčtování Poplatník podá daňové přiznání 31. března / 30. června

24 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v EU
Nařízení EU č.1408/71 po v ČR přímo platné a závazné (má přednost před českým zákonem) subjekt podléhá právním předpisům jednoho státu základní pravidlo pro určování příslušnosti k právním předpisům: „plať tam, kde pracuješ“

25 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v EU
Výjimky z pravidla vyslání zaměstnance do 12 měsíců osoba zaměstnaná ve 2 nebo více státech Nenárokové výjimky z pravidla dle čl. 17 Nařízení Certifikát E101 - osvědčuje příslušnost subjektu k právním předpisům toho kterého státu

26 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v EU
Rozsah zdravotní péče Nutná péče Péče v plném rozsahu Evropské formuláře Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) E101 E106 E109 (studenti mají nárok na plnou zdravotní péči v zemi, kde studují) E121 Nároky od pracovníka odvozují i jeho nezaopatření příslušníci

27 Dotazy/Diskuze

28 Kontakty Ing. Michaela Koleňáková michaela.kolenakova@cz.ey.com
Tel.: Ing. Lenka Gregorová Tel.:


Stáhnout ppt "Ing. Michaela Koleňáková Ing. Lenka Gregorová"

Podobné prezentace


Reklamy Google