Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.aivd.cz AKTUÁLNÍ A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.aivd.cz AKTUÁLNÍ A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s."— Transkript prezentace:

1 www.aivd.cz AKTUÁLNÍ A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

2 www.aivd.cz  největší sdružení ve vzdělávání dospělých  založena v roce 1990, více než 220 členů  asociace je členem:  European Association for Education of Adults  Unie zaměstnavatelských svazů ČR  asociace má zastoupení:  Národní rada pro kvalifikace  Národní poradenské fórum  Expertní skupina a Akreditační komise MŠMT Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

3 www.aivd.cz  publikační činnost  výzkumná činnost  konference, semináře, kulaté stoly  odborné kurzy  studijní cesty  projektová činnost  databanka dalšího vzděl. Andromedia.cz  Týden vzdělávání dospělých ® Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

4 www.aivd.cz  legislativní vakuum  financování dalšího vzdělávání  kvalita dalšího vzdělávání  dostupnost dalšího vzdělávání  propagace dalšího vzdělávání  motivace k účasti na dalším vzdělávání Aktuální problémy dalšího vzdělávání

5 www.aivd.cz Pilíře fungování dalšího vzdělávání OBČAN STÁTVZDĚL. INSTITUCE

6 www.aivd.cz  motivace  finance  čas  …  PODPORA MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Občan

7 www.aivd.cz Motivace:  systémová propagace dalšího vzdělávání  účast na dalším vzdělávání není vnímána jako přirozená součást života  motivace spíše negativní než pozitivní  demotivace nekvalitním vzděláváním  TÝDNY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROPAGAČNÍ KAMPAŇ „ROZŠIŘTE SI OBZORY“ Občan

8 www.aivd.cz Češi se dalšího vzdělávání příliš neúčastní  v ČR se vzdělává pouze okolo 7,5 % obyvatel v produktivním věku, kdežto v rozvinutých zemích Evropy přes 20 %  důvody neúčasti  čas  finance  lenost, nechuť  zkreslené představy, nízká informovanost Občan

9 www.aivd.cz Občan

10 www.aivd.cz Občan

11 www.aivd.cz  kvalitní vzdělávací instituce  kvalitní vzdělávací program  kvalitní personál  šíře a dostupnost služeb  PODPORA KVALITY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací instituce

12 www.aivd.cz Kvalita:  neexistuje nástroj systémového prokazování kvality dalšího vzdělávání  kvalita není poptávána ani z veřejných prostředků  kvalita není komunikována  RATING VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ DÍLČÍ KVALIFIKACE LEKTOR Vzdělávací instituce

13 www.aivd.cz Profesní kvalifikace Lektor DV:  podle Národní soustavy kvalifikací (NSK)  zkoušky u autorizované osoby  osvědčení o profesní kvalifikaci  vize: navázání na legislativu, čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů…  dokončení: 2012 Vzdělávací instituce

14 www.aivd.cz Profesní kvalifikace Lektor DV:  návrh odborných kompetencí dle KS:  sestavení obsahu a struktury kurzu na základě stanovených vzdělávacích cílů  rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didakt. pomůcek a metod  vstupní hodnocení účastníků kurzu  prezentace učiva s využitím interaktivního přístupu vč. využívání didaktických pomůcek  hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení cílů Vzdělávací instituce

15 www.aivd.cz Rating vzdělávacích institucí:  hodnocení kvality vzdělávacích institucí  posouzení:  autoevaluační dotazník  spokojenost zákazníků  návštěva na místě  vize: navázání na legislativu, čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů…  dokončení: 2012 Vzdělávací instituce

16 www.aivd.cz Vzdělávací instituce Lektorské zázemí Měření efektivity procesu Materiálně technické a didakt. zázemí Zákaznický přístup  10 % kvalif. lektorů dotazníky spokojenosti hygienické a psychohygienické normy kontaktní pracovník pro klienty  25 %průzkum potřebvybavená učebnaobchodní a reklamační podmínky  50 %pomoc při zpracování vzděl. plánu vlastní vzdělávací programy a stud. materiály poradenský pracovník pro klienty   75 %vzdělávací program na klíč multimediální didaktické pomůcky rychlost realizace od zadání   80 %vč. studijních materiálů LMS pro e-learning výuka i v cizích jazycích

17 www.aivd.cz  legislativní zázemí  nástroje financování  propagace a podpora  …  PODPORA SYSTÉMOVÉHO PROSTŘEDÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stát

18 www.aivd.cz Systémové prostředí:  minimální legislativní zastřešení dalšího vzdělávání  minimální systémové nástroje financování dalšího vzdělávání (APZ)  nevyužívání existujících nástrojů (ESF)  neexistuje marketing dalšího vzdělávání  NSK, NSP NOVÉ NÁSTROJE FINANCOVÁNÍ Stát

19 www.aivd.cz Nástroje financování stávající:  zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.)  zákon o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.)  zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.)  zákon o podpoře malého a středního podnikání (zákon č. 47/2002 Sb.) Stát

20 www.aivd.cz  zákon o daních z příjmů:  umožňuje snížit daňový základ o některé položky z oblasti dalšího vzdělávání  náklady na DV či rekvalifikaci zaměstnanců (pouze pro zaměstnavatele)  náklady spojené s úhradou zkoušky dílčí kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.  zákon o zaměstnanosti:  rekvalifikace pro uchazeče a zájemce o zaměstnání  další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) Stát

21 www.aivd.cz  zákon o DPH:  komerční vzdělávací kurzy nejsou zařazeny do snížené sazby DPH, ale mohou být od DPH osvobozeny, bez nároku na odpočet daně, pokud splňují daná kriteria (dle § 57):  rekvalifikace bez ohledu na plátce  jazykové kurzy připravující na standardizované jazykové zkoušky  pokud kritéria splňují, jsou osvobozeny bez možnosti volby Stát

22 www.aivd.cz  zákon o podpoře malého a středního podnikání:  podpora výchovy a vzdělávání ve vzdělávacích programech středních škol ukončených výučním listem  zvyšování odbornosti dospělých  hospodářské a technické poradenství  projekty výzkumu a vývoje, jejichž výsledky malí a střední podnikatelé využívají  vytváření nových pracovních míst  zavedení systémů zajišťujících zvýšení kvality produkce a řízení podniků a využití služeb podporujících zvýšení konkurenceschopnosti Stát

23 www.aivd.cz  novela zákona 179/2006 Sb.: (technická novela, účinná od 1. 4. 2012)  změna názvu „dílčí“ kvalifikace na „profesní“ kvalifikace  umožnění podnikající fyzické osobě mít autorizované zástupce  zrušení povinnosti právnické osoby prokazovat v rámci procesu udělení autorizace, že její předmět činnosti souvisí s danou profesní kvalifikací Novinky v legislativě

24 www.aivd.cz  novela zákona 179/2006 Sb.:  odstranění horního limitu správního poplatku za udělení většího počtu autorizací najednou  rozšíření postihů pro autorizované osoby  změna způsobu stanovení úhrady za provedení opakované zkoušky  podání žádosti o udělení autorizace a prodloužení platnosti autorizace podléhají správnímu poplatku Novinky v legislativě

25 www.aivd.cz  novela zákona 179/2006 Sb.:  stanovena povinnost autorizované osoby zveřejňovat (na internetu) termíny zkoušek  zrušení minimální věkové hranice pro uchazeče o profesní kvalifikaci pro účastníky rekvalifikačních kurzů  změna stanovování termínu zkoušky  možnost nastavit vstupní požadavky pro uchazeče o profesní kvalifikaci  uznávání částí profesních kvalifikací Novinky v legislativě

26 www.aivd.cz  novela zákona 179/2006 Sb.: (související změny)  užší provázání se živnostenským zákonem pro účely prokázání odborné způsobilosti pro získání řemeslné živnosti  zobecnění názvu přímo řízené organizace, která zařazuje údaje o autorizacích do NSK  osvědčení o získání dílčí kvalifikace, udělená před nabytím platnosti novely, jsou rovnocenná s osvědčeními o získání profesní kvalifikace Novinky v legislativě

27 www.aivd.cz  novela zákona 179/2006 Sb.: (koncepční novela, v přípravě)  kvalita DV – rating do zákona 179/2006 Sb.  podpora kariérového poradenství  financování NSK po skončení financování z ESF: zvýšení role zaměstnavatelů (sektorové rady, sektorové dohody), správcem by měla být Agentura pro rozvoj LZ (kofinancování státních prostředků a prostředků zaměstnavatelů k naplňování cílů zaměstnavatelů) Novinky v legislativě

28 www.aivd.cz  zákon o vzdělávání:  programové prohlášení vlády  slučuje současné čtyři školské zákony:  zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením  zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků DV Novinky v legislativě

29 www.aivd.cz  zákon o vzdělávání:  akcent přístupu k celoživotnímu učení  instituce DV mohou do školského rejstříku  základním principem vzdělávací soustavy NSK  část o další vzdělávání:  propojení počátečního a DV  uznávání výsledků DV  kvalita DV  poradenství k DV  podpora přípravy vzdělavatelů Novinky v legislativě

30 www.aivd.cz  Národní program reforem:  uznávání výsledků DV  zjednodušení systému akreditací rekvalifikačních kurzů  projekt Implementace a rozvoj systému CŽU  implementace ECVET  systém sledování potřeb trhu práce  základem vzdělávání v oblasti ICT, jazyků, finanční a občanské gramotnosti  hodnocení kvality vzdělávacích institucí Další aktuální dokumenty

31 www.aivd.cz  Mgr. Tomáš Langer viceprezident a výkonný ředitel reditel@aivd.cz + 420 739 445 930  Adresa: Karlovo náměstí 14/292 | 120 00 Praha 2  Web: www.aivd.cz www.andromedia.cz www.tydnyvzdelavani.cz Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

32 www.aivd.cz DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.


Stáhnout ppt "Www.aivd.cz AKTUÁLNÍ A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google