Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LAN 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LAN 2."— Transkript prezentace:

1 LAN 2

2 Referenční model OSI 7. Aplikační vrstva 6. Prezentační vrstva
Reference model of open systems interconection 7. Aplikační vrstva 6. Prezentační vrstva 5. Relační vrstva 4. Transportní vrstva 3. Síťová vrstva 2. Linková vrstva 1. Fyzická vrstva

3 Fyzická vrstva Přenos jednotlivých bitů bez ohledu na jejich význam, mezi příjemcem a odesílatelem pomocí přenosové cesty. Přenos probíhá jako plynulá posloupnost binárních symbolů. Základní rozdělení medií pro přenos dat na sítích LAN: Metalická Optická Bezdrátová

4 Metalická media Koaxiální kabely (historie) Strukturovaná kabeláž
Svazky kroucených dvojlinek. Kabel obsahuje páry dvojlinek. Symetrický signál

5 hliník s polyesterem (stínění)

6 Zapojení konektoru RJ-45
Dva typy zapojení A B

7 Optická vlákna

8 Jsou zde definovány elektrické, mechanické, funkční a procedurální vlastnosti rozhraní
Řeší otázky technického charakteru Úroveň napětí digitálních signálů Kódování bitů Délka trvání bitu Počet kontaktů a tvar konektoru Jaké signály jsou přenášeny Jaký mají časový průběh Pro lokální sítě je charakteristický poloduplexní sériový přenos Služba je zajišťována protokoly RS-232C, RS442A, Doporučení V.24/V

9 Linková vrstva Linková nebo spojová nebo vrstva datového spoje
Zajišťuje tyto funkce: Organizuje přenášená data do protokolové datové jednotky označené jako rámec zajišťuje potřebnou synchronizaci na úrovni rámců, to znamená, že rozpozná jejich začátek a konec Toto je zajištěno vysíláním speciálních řídících znaků přenosu (STX, ETX) Řízení toku dat. Zajistí vysílání jen v tom případě, kdy na vysílací straně mohou být data přijata a je k dispozici dostatečná vyrovnávací paměť.

10 Zajišťuje vyslání a bezchybné přijmutí všech rámců
K zabezpečení přenášených dat používá tzv. detekční kódy (CRC nebo „ptvrzování zpráv“)

11 Síťová vrstva Protokolovou datovou jednotkou na úrovni této vrstvy je paket Musí však být vytvořeno síťové spojení mezi koncovými účastníky (zajišťuje linková vrstva) Hlavní službou je vyhledávání cesty a rozhodování o směru zaslání, tzv. směrování (routing) paketů mezi dvěma uzly, které nemají přímé propojení. K přenosu paketů přes mezilehlé uzly je třeba znát základní informace o topologii sítě, která udává možné směry cest přenosů Řídit tok dat s cílem rovnoměrného využití všech přenosových prostředků

12 Transportní vrstva Primárním úkolem je zajistit chybovou kontrolu propojených počítačů a kontrolu dat mezi nimi plynoucími Kontroluje validitu datových paketů, sekvencování a správu duplikovaných paketů. Přijímací strana zasílá v této vrstvě potvrzení, že pakety dorazily na místo určení Spojovací transportní protokoly (před vlastním zasláním dat se provede spojení a prověří) Transportní protokoly bez spojení – datagram Předpokládáme, že bude doručen adresátovi (žádné potvrzení)

13 Rozpoznávání názvů Povinností transportní služby je rozpoznávání názvů hostitelských počítačů a jejich přiřazování k logickým adresám (používají je pro identifikaci počítače v síti) . V této vrstvě pracuje také DNS Transportní vrstva obsahuje též mechanizmus na oddělení příchozí pošty od požadavku prohlížeče Protokoly „TV“ používají různá čísla portů pro dělení síťové adresy

14 Relační vrstva Vytváří kontrolní body, které zajišťují bezproblémový přenos Otevírá a zavírá dialogová okna jedné relace pro vzájemnou spolupráci dvou programů Kontrola typu přenosu (plný duplex, poloviční duplex) Stará se o vyexpedování dat, klasifikaci služeb, hlášení případných chyb i v jiné vrstvě Také zvládá různé bezpečnostní funkce a funkce na rozpoznávání názvů

15 Prezentační vrstva Vrstva se stará o nakládání s daty a jejich prezentací Komprese dat Zmenšení objemu dat Kódování dat Konverze do zakódované podoby (jsou nedostupná neautorizovaným osobám) Překlad protokolu Je možné data používat mezi jednotlivými platformami a operačními systémy Na přijímací straně rozbaluje, dekóduje a překládá do formátů, kterým PV může porozumnět

16 V prezentační vrstvě funguje množství bran
Brána (program) je propojovací bod mezi různými sítěmi Oblíbené brány: Gateway services for Netware (GSNW). Je ve WNT,W2k server. Umožňuje přistupovat na server Novell Netware ová brána. Tento typ software překládá zprávy z různých typů nekompatibilních ových systému do formátu typu SMTP (MacIntosh, Eudora, v Lotus Notes) Systém Network Architekture (SNA) umožňuje přístup k IBM mainframe

17 Aplikační vrstva Zajišťuje interakci mezi aplikačním programem a sítí
Tyto protokoly zajišťují např. přenosy souborů, přístup k tisku, doručování zpráv File transfer protocol (FTP) používá se pro přenos souborů mezi počítači. I na různých OS Telnet jako emulace terminálu. Umožňuje přístup k souborům umístěným na jiném počítači (neumí kopírovat) typu klient-server Simple network management protocol (SNMP) shromažďuje informace o síti Simple mail transfer protocol (SMTP)- ASCII protokol využívaný pro zasílání elektronické pošty přes internet Post office protocol (POP) nebo internet message acces protocol (IMAP) pro stahování pošty ze serveru

18 Hypertext transfer protocol (HTTP)
Network news transfer protocol (NNTP) … a další

19


Stáhnout ppt "LAN 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google