Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačové sítě Architektura a protokoly

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačové sítě Architektura a protokoly"— Transkript prezentace:

1 Počítačové sítě Architektura a protokoly
Komunikační model Zpráva odeslaná Zpráva přijatá Počítačové sítě - Architektura a protokoly

2 Komunikační proces ve funkčních vrstvách
Počítačové sítě Architektura a protokoly Komunikační proces ve funkčních vrstvách Zdrojový systém poskytuje a provádí Přístup uživatele k síťové službě prostřednictvím aplikačního programu Vytvoření datové „zprávy“ Formátování dat do dohodnutého tvaru – „paket“ Zajištění přesunu paketů mezi vzdálenými procesy Zajištění přenosu paketů mezi vzdálenými koncovými zařízeními - počítači (adresace, směrování) Zajištění vyslání „rámců“ do datového spoje, ke kterému je připojen cílový systém (identifikace odesílatele a příjemce rámce, řízení spoje) Kódování, modulace, vyslání „signálu“ do přenosového média Počítačové sítě - Architektura a protokoly

3 Počítačové sítě Architektura a protokoly
Cílový systém poskytuje a provádí Příjem „signálu“ na přijímači cílového systému Dekódování, demodulace signálu Příjem a zpracování rámce, identifikace síťového protokolu Předání síťového „paketu“ příslušnému modulu OS ke zpracování Zpracování „paketu“ (identifikace cílového procesu – určení typu transportní služby) Předání transportního segmentu/paketu příslušnému probíhajícímu procesu Zpracování/interpretace obsahu transportního paketu aplikačním programem Počítačové sítě - Architektura a protokoly

4 Počítačové sítě Architektura a protokoly
Klíčové koncepty komunikačního procesu (výměny dat) Architektura – struktura řízení komunikace (uspořádaná do funkčních vrstev) Služba - množina funkcí, které vrstva poskytuje vrstvě nadřazené. Pojmy „poskytovatel služby“, „uživatel služby“ Entita – funkční jednotka poskytování nebo používání služby Funkce - aktivita entity Protokol – souhrn pravidel, podle kterých probíhá dialog mezi vzdálenými entitami Počítačové sítě - Architektura a protokoly

5 Počítačové sítě Architektura a protokoly
Vrstvový koncept síťové architektury Počítačové sítě - Architektura a protokoly

6 Počítačové sítě Architektura a protokoly
Poskytovatel a uživatel služby jsou ve vzájemné interakci prostřednictvím služebních primitiv: Request (žádost) Indication (indikace) Response (odpověď) Confirmation (potvrzení) Přístupový bod k síťové službě – SAP (Service Access Point) Protokol - množina pravidel a definic, kterými se řídí funkce při vykonávání služeb (formální zajištění komunikace) Počítačové sítě - Architektura a protokoly

7 Počítačové sítě Architektura a protokoly

8 Počítačové sítě Architektura a protokoly
Request – generuje uživatel služby, aby vyvolal určitou službu a předá poskytovateli služby parametry potřebné k úplné specifikaci požadované služby Indication – generuje poskytovatel služby - upozornění „svému“ uživateli služby, že partnerský uživatel služby (na vzdáleném systému) vyvolal akci (poslal request) Response – generuje uživatel služby, aby potvrdil, že byla dokončena procedura v předešlém kroku (indikovaná uživatelem služby) Confirmation – generuje poskytovatel služby – zpráva pro uživatele služby o výsledku procedury, kterou vyžadoval předešlým primitivem request Počítačové sítě - Architektura a protokoly

9 Počítačové sítě Architektura a protokoly
Služba spojovaná – vytváří virtuální spojení pro protokolovou komunikaci Služba nespojovaná – nevytváří virtuální spoj Počítačové sítě - Architektura a protokoly

10 Protokoly, architektura
Funkční vrstvy „user-end“ systému zdrojového a cílového Počítačové sítě - Architektura a protokoly

11 Protokoly, architektura
Fragmentace Datové jednotky protokolu PDU (Protocol Data Unit) – jsou generovány na každé funkční vrstvě a jsou předávány vrstvě nižší sousední PDU jsou vytvářeny z dat převzatých z vyšší vrstvy a vlastních dat režijních (řídící informace - záhlaví) V rámci protokolu bývá specifikována velikost PDU – vyvolává potřebu fragmentace Počítačové sítě - Architektura a protokoly

12 Protokoly, architektura
Zapouzdření (encapsulation) Postup předávání PDU mezi entitami sousedících vrstev Na straně zdrojového systému – zapouzdření Na straně cílového systémy – odpouzdření Počítačové sítě - Architektura a protokoly

13 Počítačové sítě Architektura a protokoly
Protokol - množina pravidel a definic, kterými se řídí funkce při vykonávání služeb (formální zajištění komunikace). Dvě entity na téže úrovní různých systému jsou v interakci prostřednictvím protokolů. Klíčové složky protokolu: Syntaxe – formát dat Sémantika - význam řídících dat pro koordinaci a řízení chybovosti mezi komunikujícími entitami Časování – časové návaznosti, pravidla dialogů… Počítačové sítě - Architektura a protokoly

14 Počítačové sítě Architektura a protokoly
Normalizace architektury „otevřených systémů“ Referenční model OSI - standard ISO 7498 – r Aplikační vrstva – přístup ke komunikačnímu systému, k síťovým službám 6. Prezentační vrstva – transformace syntaxe dat 5. Relační vrstva - správa dialogu, předání příznaku pověření 4. Transportní vrstva – zajištění komunikace mezi koncovými uživateli (end-to-end), - vytvoření virtuálního spojení, přenos dat (řízený), ukončení virtuálního spojení 3. Síťová vrstva – určení způsobu přenosu dat – směrování – adresování – fragmentace a defragmentace 2. Vrstva datového spoje 1. Vrstva fyzická Počítačové sítě - Architektura a protokoly

15 Počítačové sítě Architektura a protokoly
K čemu je OSI model určen umožní srovnat strukturu různých síťových architektur definuje funkce vytvářející komunikační proces u přenosových technologií lze určit, které funkční vrstvy síťové architektury pokrývají (pro jednoznačné vymezení rozhraní, na která mohou navázat jiné technologie) Ze standardizovaných protokolů OSI jsou derivovány protokoly reálných technologií K čemu není OSI model určen ke specifikaci technologie implementující určitou funkci – je technologicky neutrální Počítačové sítě - Architektura a protokoly

16 Počítačové sítě - Architektura a protokoly
OSI model Počítačové sítě - Architektura a protokoly

17 Počítačové sítě Protokoly, architektura
Virtuální spoje „protocol-to-protocol“ na jednotlivých vrstvách Počítačové sítě - Architektura a protokoly

18 Počítačové sítě Protokoly, architektura
Entity ve stejnolehlých vrstvách partnerských systému spolu komunikují prostřednictvím protokolů po virtuálních spojích Virtuální spoje jsou jednosměrné a po předání zprávy se ukončí (pro služby nespojované) jsou obousměrné a řízené (pro služby spojované) V mezilehlých zařízení, kterými zprávy sítí procházejí (směrovače), nejsou implementovány vyšší vrstvy (transportní, relační, prezentační, aplikační) Počítačové sítě - Architektura a protokoly

19 Počítačové sítě - Architektura a protokoly
Srovnání síťové architektury NetWare a architektury TCP/IP prostřednictvím RM ISO/OSI Počítačové sítě - Architektura a protokoly


Stáhnout ppt "Počítačové sítě Architektura a protokoly"

Podobné prezentace


Reklamy Google