Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačové sítě Architektura a protokoly Počítačové sítě - Architektura a protokoly1 Komunikační model Zpráva odeslaná Zpráva přijatá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačové sítě Architektura a protokoly Počítačové sítě - Architektura a protokoly1 Komunikační model Zpráva odeslaná Zpráva přijatá."— Transkript prezentace:

1 Počítačové sítě Architektura a protokoly Počítačové sítě - Architektura a protokoly1 Komunikační model Zpráva odeslaná Zpráva přijatá

2 Zdrojový systém poskytuje a provádí – Přístup uživatele k síťové službě prostřednictvím aplikačního programu – Vytvoření datové „zprávy“ – Formátování dat do dohodnutého tvaru – „paket“ – Zajištění přesunu paketů mezi vzdálenými procesy – Zajištění přenosu paketů mezi vzdálenými koncovými zařízeními - počítači (adresace, směrování) – Zajištění vyslání „rámců“ do datového spoje, ke kterému je připojen cílový systém (identifikace odesílatele a příjemce rámce, řízení spoje) – Kódování, modulace, vyslání „signálu“ do přenosového média Počítačové sítě - Architektura a protokoly2 Komunikační proces ve funkčních vrstvách Počítačové sítě Architektura a protokoly

3 Cílový systém poskytuje a provádí – Příjem „signálu“ na přijímači cílového systému – Dekódování, demodulace signálu – Příjem a zpracování rámce, identifikace síťového protokolu – Předání síťového „paketu“ příslušnému modulu OS ke zpracování – Zpracování „paketu“ (identifikace cílového procesu – určení typu transportní služby) – Předání transportního segmentu/paketu příslušnému probíhajícímu procesu – Zpracování/interpretace obsahu transportního paketu aplikačním programem Počítačové sítě - Architektura a protokoly3

4 Počítačové sítě Architektura a protokoly Klíčové koncepty komunikačního procesu (výměny dat) Architektura – struktura řízení komunikace (uspořádaná do funkčních vrstev) Služba - množina funkcí, které vrstva poskytuje vrstvě nadřazené. Pojmy „poskytovatel služby“, „uživatel služby“ Entita – funkční jednotka poskytování nebo používání služby Funkce - aktivita entity Protokol – souhrn pravidel, podle kterých probíhá dialog mezi vzdálenými entitami Počítačové sítě - Architektura a protokoly4

5 5 Počítačové sítě Architektura a protokoly Vrstvový koncept síťové architektury

6 Počítačové sítě Architektura a protokoly Poskytovatel a uživatel služby jsou ve vzájemné interakci prostřednictvím služebních primitiv: – Request (žádost) – Indication (indikace) – Response (odpověď) – Confirmation (potvrzení) Přístupový bod k síťové službě – SAP (Service Access Point) Protokol - množina pravidel a definic, kterými se řídí funkce při vykonávání služeb (formální zajištění komunikace) Počítačové sítě - Architektura a protokoly6

7 Počítačové sítě Architektura a protokoly Počítačové sítě - Architektura a protokoly 7

8 Počítačové sítě Architektura a protokoly Request – generuje uživatel služby, aby vyvolal určitou službu a předá poskytovateli služby parametry potřebné k úplné specifikaci požadované služby Indication – generuje poskytovatel služby - upozornění „svému“ uživateli služby, že partnerský uživatel služby (na vzdáleném systému) vyvolal akci (poslal request) Response – generuje uživatel služby, aby potvrdil, že byla dokončena procedura v předešlém kroku (indikovaná uživatelem služby) Confirmation – generuje poskytovatel služby – zpráva pro uživatele služby o výsledku procedury, kterou vyžadoval předešlým primitivem request Počítačové sítě - Architektura a protokoly8

9 Počítačové sítě Architektura a protokoly Služba spojovaná – vytváří virtuální spojení pro protokolovou komunikaci Služba nespojovaná – nevytváří virtuální spoj Počítačové sítě - Architektura a protokoly 9

10 Protokoly, architektura Funkční vrstvy „user-end“ systému zdrojového a cílového Počítačové sítě - Architektura a protokoly 10

11 Protokoly, architektura Datové jednotky protokolu PDU (Protocol Data Unit) – jsou generovány na každé funkční vrstvě a jsou předávány vrstvě nižší sousední PDU jsou vytvářeny z dat převzatých z vyšší vrstvy a vlastních dat režijních (řídící informace - záhlaví) V rámci protokolu bývá specifikována velikost PDU – vyvolává potřebu fragmentace Počítačové sítě - Architektura a protokoly 11 Fragmentace

12 Protokoly, architektura Postup předávání PDU mezi entitami sousedících vrstev Na straně zdrojového systému – zapouzdření Na straně cílového systémy – odpouzdření Počítačové sítě - Architektura a protokoly 12 Zapouzdření (encapsulation)

13 Počítačové sítě Architektura a protokoly Protokol - množina pravidel a definic, kterými se řídí funkce při vykonávání služeb (formální zajištění komunikace). Dvě entity na téže úrovní různých systému jsou v interakci prostřednictvím protokolů. Klíčové složky protokolu: – Syntaxe – formát dat – Sémantika - význam řídících dat pro koordinaci a řízení chybovosti mezi komunikujícími entitami – Časování – časové návaznosti, pravidla dialogů… Počítačové sítě - Architektura a protokoly13

14 Počítačové sítě Architektura a protokoly Normalizace architektury „otevřených systémů“ Referenční model OSI - standard ISO 7498 – r. 1983 7. Aplikační vrstva – přístup ke komunikačnímu systému, k síťovým službám 6. Prezentační vrstva – transformace syntaxe dat 5. Relační vrstva - správa dialogu, předání příznaku pověření 4. Transportní vrstva – zajištění komunikace mezi koncovými uživateli (end-to-end), - vytvoření virtuálního spojení, přenos dat (řízený), ukončení virtuálního spojení 3. Síťová vrstva – určení způsobu přenosu dat – směrování – adresování – fragmentace a defragmentace 2. Vrstva datového spoje 1. Vrstva fyzická Počítačové sítě - Architektura a protokoly14

15 Počítačové sítě Architektura a protokoly K čemu je OSI model určen – umožní srovnat strukturu různých síťových architektur – definuje funkce vytvářející komunikační proces – u přenosových technologií lze určit, které funkční vrstvy síťové architektury pokrývají (pro jednoznačné vymezení rozhraní, na která mohou navázat jiné technologie) – Ze standardizovaných protokolů OSI jsou derivovány protokoly reálných technologií K čemu není OSI model určen – ke specifikaci technologie implementující určitou funkci – je technologicky neutrální Počítačové sítě - Architektura a protokoly15

16 Počítačové sítě - Architektura a protokoly 16 OSI model

17 Počítačové sítě Protokoly, architektura Počítačové sítě - Architektura a protokoly17 Virtuální spoje „protocol-to-protocol“ na jednotlivých vrstvách

18 Počítačové sítě Protokoly, architektura Entity ve stejnolehlých vrstvách partnerských systému spolu komunikují prostřednictvím protokolů po virtuálních spojích Virtuální spoje – jsou jednosměrné a po předání zprávy se ukončí (pro služby nespojované) – jsou obousměrné a řízené (pro služby spojované) V mezilehlých zařízení, kterými zprávy sítí procházejí (směrovače), nejsou implementovány vyšší vrstvy (transportní, relační, prezentační, aplikační) Počítačové sítě - Architektura a protokoly18

19 Počítačové sítě - Architektura a protokoly19 Srovnání síťové architektury NetWare a architektury TCP/IP prostřednictvím RM ISO/OSI


Stáhnout ppt "Počítačové sítě Architektura a protokoly Počítačové sítě - Architektura a protokoly1 Komunikační model Zpráva odeslaná Zpráva přijatá."

Podobné prezentace


Reklamy Google