Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačové sítě – model komunikace, TCP/IP protokol, další důležité protokoly Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačové sítě – model komunikace, TCP/IP protokol, další důležité protokoly Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948."— Transkript prezentace:

1 Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačové sítě – model komunikace, TCP/IP protokol, další důležité protokoly Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Datum Jazyk: čeština Cílová skupina: studenti vyššího gymnázia, 15–16 let Druh učebního materiálu: studijní materiál + kontrolní otázky na dané téma Očekávaný výstup: student se seznámí s modelem komunikace v počítačových sítí, protokolem TCP/IP a ostatními důležitými protokoly Anotace: výklad + kontrolní otázky k probrané látce

2 Protokol protokol je konvence nebo standard, podle kterého probíhá elektronická komunikace a přenos dat mezi dvěma koncovými body v nejjednodušší podobě protokol definuje pravidla, řídící syntaxi, sémantiku a synchronizaci vzájemné komunikace protokoly mohou být realizovány hardwarově, softwarově a nebo kombinací obou způsobů základní vlastnosti protokolu: detekuje základní fyzické spojení (kabelové, bezdrátové) vyjednává o různých parametrech spojení určuje, jak začít a ukončit zprávu určuje, jak formátovat zprávy určuje, co dělat s poškozenými nebo nesprávně naformátovanými daty (oprava chyb) určuje, jak detekovat neočekávanou ztrátu spojení a co provést jako další akci ukončuje relace a nebo spojení, …

3 Referenční model OSI organizace ISO
Referenční model ISO/OSI je mezinárodní standard, který popisuje vrstvový model komunikace v počítačových sítích – obecně! Protokol definuje systém komunikace mezi vzájemně odpovídajícími vrstvami. Rozděluje děje při přenosu dat do 7 základních úrovní, každá plní přesně danou funkci, nezasahuje do ostatních. Fyzická vrstva – vlastní přenos médiem (optika, twist, …) Linková vrstva – řídí tok dat přenosovým médiem Síťová vrstva – zajišťuje směrování – IP adresy! Transportní vrstva – zajišťuje spojení, ověřuje – TCP protokol Relační vrstva – řídí tok dat mezi aplikačními procesy Prezentační vrstva – převádí data do síťových formátů - kóduje Aplikační vrstva – poskytuje uživatelům přístup k síťovým službám

4 Paralela mezi OSI modelem a dopisy
Dostupné pod licencí Creative Commons, BY, [cit ], Pitel,

5 Rodina protokolů TCP/IP
Rodina protokolů TCP/IP obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet. Má pouze 4 vrstvy (vychází z modelu ISO/OSI) Linková vrstva (vrstva síťového rozhraní) – má dvě podvrstvy LLC – odpovídá linkové v OSI modelu MAC – odpovídá fyzické v OSI modelu Síťová vrstva – zajišťuje směrování – IP adresy! Transportní vrstva - zajišťuje spojení, ověřuje – TCP protokol Aplikační vrstva – sdružuje aplikační, prezentační a relační vrstvu modelu ISO/OSI

6 Směrování dat v Internetu
Dostupné pod licencí Creative Commons, BY, [cit ], Mudrd8mz,

7 Dostupné pod licencí Creative Commons, BY, [cit
Dostupné pod licencí Creative Commons, BY, [cit ], Mudrd8mz,

8 Protokoly linkové vrstvy
Pro lokální sítě LAN ETHERNET – technologie pro budování sítě, např. UTP kabely, koaxiální kabely, … IEE 802.x, … např. IEE standard pro wi-fi sítě FDDI – pro sítě kruhové technologie Pro vzdálené sítě PPP (Point-to-Point Protocol) – přímé spojení mezi dvěma uzly HDLC – detekuje chyby a řídí tok dat SLIP – přenos dat po sériové lince

9 Důležité protokoly síťové vrstvy
IP (Internet Protocol), IPv4, IPv6 Provádí vysílání datagramů na základě síťových IP adres obsažených v jejich záhlaví Každý datagram je samostatná datová jednotka, která obsahuje všechny potřebné údaje o adresátovi i odesilateli a pořadovém čísle datagramu ve zprávě Datagramy putují sítí nezávisle na sobě a pořadí jejich doručení nemusí odpovídat pořadí ve zprávě. Doručení datagramu není zaručeno, spolehlivost musí zajistit vyšší vrstvy (TCP, aplikace) ARP (Address Resolution Protocol) Používá se k nalezení fyzické adresy MAC podle známé IP adresy RARP (Reverse Address Resolution Protocol) má za úkol najít IP adresu na základě fyzické adresy ICMP (Internet Control Message Protocol) slouží k přenosu řídících hlášení, které se týkají chybových stavů a zvláštních okolností při přenosu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Používá se pro automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové sítě. DHCP server přiděluje počítačům zejména IP adresu, masku sítě, implicitní bránu a adresu DNS serveru

10 Protokoly transportní vrstvy
TCP (Transmission Control Protocol) vytváří virtuální okruh mezi koncovými aplikacemi, tedy spolehlivý přenos dat. Vlastnosti protokolu: Spolehlivá transportní služba, doručí adresátovi všechna data bez ztráty a ve správném pořadí. Služba se spojením, má fáze navázání spojení, přenos dat a ukončení spojení. Transparentní přenos libovolných dat. Plně duplexní spojení, současný obousměrný přenos dat. Rozlišování aplikací pomocí portů (např. web 80, mail 25). UDP (User Datagram Protocol) poskytuje nespolehlivou transportní službu pro takové aplikace, které nepotřebují spolehlivost, jakou má protokol TCP

11 Protokoly aplikační vrstvy
Pro běžného uživatele nejvýznamnější FTP (služba FTP) – přenos souborů mezi lokálním a vzdáleným PC Telnet (služba Telnet) – terminálové spojení se vzdáleným počítačem SMTP (služba ) – doručování elektronické pošty mezi servery POP3, IMAP (služba ) – přístup k poště klient-server HTTP (služba WWW) – přenos hypertextových multimediálních dokumentů DNS (služba DNS) – systém doménových jmen IRC (služba IRC) – jednoduchý chat po internetu SSH (služba SSH) – zabezpečené spojení se vzdáleným PC SNMP – umožňuje sběr dat pro potřeby správy sítě DHCP – automatické přidělování adres počítači NTP – šíření přesného času, synchronizace NFS - síťový systém souborů, který umožňuje transparentní sdílení vzdálených souborů jakoby byly lokální

12 Kontrolní otázky Co je to protokol, k čemu slouží?
Co je a k čemu slouží referenční model ISO/OSI? Vyjmenuj základní 4 vrstvy rodiny protokolů TCP/IP. Jaká vrstva zajišťuje směrování v síti Internet? Jaké protokoly znáš z transportní vrstvy v síti Internet? Uveď základní vlastnosti těchto protokolů. Vyjmenuj alespoň 8 protokolů aplikační vrstvy rodiny protokolů TCP/IP, uveď co zajišťují. Co zajišťuje služba DHCP v počítačové síti? Namaluj nákres směrování dat při komunikaci dvou uzlů A a B, kde data putují přes tři routry.


Stáhnout ppt "Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačové sítě – model komunikace, TCP/IP protokol, další důležité protokoly Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948."

Podobné prezentace


Reklamy Google