Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačové sítě – model komunikace, TCP/IP protokol, další důležité protokoly Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačové sítě – model komunikace, TCP/IP protokol, další důležité protokoly Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948."— Transkript prezentace:

1 Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačové sítě – model komunikace, TCP/IP protokol, další důležité protokoly Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 Datum16. 10. 2013 Jazyk: čeština Cílová skupina: studenti vyššího gymnázia, 15–16 let Druh učebního materiálu: studijní materiál + kontrolní otázky na dané téma Očekávaný výstup: student se seznámí s modelem komunikace v počítačových sítí, protokolem TCP/IP a ostatními důležitými protokoly Anotace:výklad + kontrolní otázky k probrané látce

2 Protokol protokol je konvence nebo standard, podle kterého probíhá elektronická komunikace a přenos dat mezi dvěma koncovými body v nejjednodušší podobě protokol definuje pravidla, řídící syntaxi, sémantiku a synchronizaci vzájemné komunikace protokoly mohou být realizovány hardwarově, softwarově a nebo kombinací obou způsobů základní vlastnosti protokolu:  detekuje základní fyzické spojení (kabelové, bezdrátové)  vyjednává o různých parametrech spojení  určuje, jak začít a ukončit zprávu  určuje, jak formátovat zprávy  určuje, co dělat s poškozenými nebo nesprávně naformátovanými daty (oprava chyb)  určuje, jak detekovat neočekávanou ztrátu spojení a co provést jako další akci  ukončuje relace a nebo spojení, …

3 Referenční model OSI organizace ISO Referenční model ISO/OSI je mezinárodní standard, který popisuje vrstvový model komunikace v počítačových sítích – obecně! Protokol definuje systém komunikace mezi vzájemně odpovídajícími vrstvami. Rozděluje děje při přenosu dat do 7 základních úrovní, každá plní přesně danou funkci, nezasahuje do ostatních. 1. Fyzická vrstva – vlastní přenos médiem (optika, twist, …) 2. Linková vrstva – řídí tok dat přenosovým médiem 3. Síťová vrstva – zajišťuje směrování – IP adresy! 4. Transportní vrstva – zajišťuje spojení, ověřuje – TCP protokol 5. Relační vrstva – řídí tok dat mezi aplikačními procesy 6. Prezentační vrstva – převádí data do síťových formátů - kóduje 7. Aplikační vrstva – poskytuje uživatelům přístup k síťovým službám

4 Paralela mezi OSI modelem a dopisy Dostupné pod licencí Creative Commons, BY, [cit. 2013-10-16], Pitel, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rm-osi_parallel_cs.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rm-osi_parallel_cs.svg

5 Rodina protokolů TCP/IP Rodina protokolů TCP/IP obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet. Má pouze 4 vrstvy (vychází z modelu ISO/OSI) 1. Linková vrstva (vrstva síťového rozhraní) – má dvě podvrstvy 1. LLC – odpovídá linkové v OSI modelu 2. MAC – odpovídá fyzické v OSI modelu 2. Síťová vrstva – zajišťuje směrování – IP adresy! 3. Transportní vrstva - zajišťuje spojení, ověřuje – TCP protokol 4. Aplikační vrstva – sdružuje aplikační, prezentační a relační vrstvu modelu ISO/OSI

6 Směrování dat v Internetu Dostupné pod licencí Creative Commons, BY, [cit. 2013-10-16], Mudrd8mz, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tcpip_vrstvy.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tcpip_vrstvy.svg

7 Dostupné pod licencí Creative Commons, BY, [cit. 2013-10-16], Mudrd8mz, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tcpip_zapouzdreni.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tcpip_zapouzdreni.svg

8 Protokoly linkové vrstvy  Pro lokální sítě LAN ETHERNET – technologie pro budování sítě, např. UTP kabely, koaxiální kabely, … ETHERNET – technologie pro budování sítě, např. UTP kabely, koaxiální kabely, … IEE 802.x, … např. IEE 802.11 standard pro wi-fi sítě IEE 802.x, … např. IEE 802.11 standard pro wi-fi sítě FDDI – pro sítě kruhové technologie FDDI – pro sítě kruhové technologie  Pro vzdálené sítě PPP (Point-to-Point Protocol) – přímé spojení mezi dvěma uzly PPP (Point-to-Point Protocol) – přímé spojení mezi dvěma uzly HDLC – detekuje chyby a řídí tok dat HDLC – detekuje chyby a řídí tok dat SLIP – přenos dat po sériové lince SLIP – přenos dat po sériové lince

9 Důležité protokoly síťové vrstvy IP (Internet Protocol), IPv4, IPv6  Provádí vysílání datagramů na základě síťových IP adres obsažených v jejich záhlaví  Každý datagram je samostatná datová jednotka, která obsahuje všechny potřebné údaje o adresátovi i odesilateli a pořadovém čísle datagramu ve zprávě  Datagramy putují sítí nezávisle na sobě a pořadí jejich doručení nemusí odpovídat pořadí ve zprávě. Doručení datagramu není zaručeno, spolehlivost musí zajistit vyšší vrstvy (TCP, aplikace) ARP (Address Resolution Protocol)  Používá se k nalezení fyzické adresy MAC podle známé IP adresy RARP (Reverse Address Resolution Protocol)  má za úkol najít IP adresu na základě fyzické adresy ICMP (Internet Control Message Protocol)  slouží k přenosu řídících hlášení, které se týkají chybových stavů a zvláštních okolností při přenosu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)  Používá se pro automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové sítě.  DHCP server přiděluje počítačům zejména IP adresu, masku sítě, implicitní bránu a adresu DNS serveru

10 Protokoly transportní vrstvy TCP (Transmission Control Protocol)  vytváří virtuální okruh mezi koncovými aplikacemi, tedy spolehlivý přenos dat.  Vlastnosti protokolu: Spolehlivá transportní služba, doručí adresátovi všechna data bez ztráty a ve správném pořadí. Služba se spojením, má fáze navázání spojení, přenos dat a ukončení spojení. Transparentní přenos libovolných dat. Plně duplexní spojení, současný obousměrný přenos dat. Rozlišování aplikací pomocí portů (např. web 80, mail 25). UDP (User Datagram Protocol)  poskytuje nespolehlivou transportní službu pro takové aplikace, které nepotřebují spolehlivost, jakou má protokol TCP

11 Protokoly aplikační vrstvy Pro běžného uživatele nejvýznamnější Pro běžného uživatele nejvýznamnější  FTP (služba FTP) – přenos souborů mezi lokálním a vzdáleným PC  Telnet (služba Telnet) – terminálové spojení se vzdáleným počítačem  SMTP (služba e-mail) – doručování elektronické pošty mezi servery  POP3, IMAP (služba e-mail) – přístup k poště klient-server  HTTP (služba WWW) – přenos hypertextových multimediálních dokumentů  DNS (služba DNS) – systém doménových jmen  IRC (služba IRC) – jednoduchý chat po internetu  SSH (služba SSH) – zabezpečené spojení se vzdáleným PC  SNMP – umožňuje sběr dat pro potřeby správy sítě  DHCP – automatické přidělování adres počítači  NTP – šíření přesného času, synchronizace  NFS - síťový systém souborů, který umožňuje transparentní sdílení vzdálených souborů jakoby byly lokální

12 Kontrolní otázky 1. Co je to protokol, k čemu slouží? 2. Co je a k čemu slouží referenční model ISO/OSI? 3. Vyjmenuj základní 4 vrstvy rodiny protokolů TCP/IP. 4. Jaká vrstva zajišťuje směrování v síti Internet? 5. Jaké protokoly znáš z transportní vrstvy v síti Internet? Uveď základní vlastnosti těchto protokolů. 6. Vyjmenuj alespoň 8 protokolů aplikační vrstvy rodiny protokolů TCP/IP, uveď co zajišťují. 7. Co zajišťuje služba DHCP v počítačové síti? 8. Namaluj nákres směrování dat při komunikaci dvou uzlů A a B, kde data putují přes tři routry.


Stáhnout ppt "Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačové sítě – model komunikace, TCP/IP protokol, další důležité protokoly Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948."

Podobné prezentace


Reklamy Google