Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačové sítě. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačová síť.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačové sítě. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačová síť."— Transkript prezentace:

1 Počítačové sítě

2 je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačová síť

3 Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem – pracovní stanice a servery. Počítače se síťovým adaptérem – pracovní stanice a servery. Komponenty umožňující propojení – přenosová média, pasivní prvky (konektory, zásuvky, …) a aktivní prvky sítě. Komponenty umožňující propojení – přenosová média, pasivní prvky (konektory, zásuvky, …) a aktivní prvky sítě. Software, který umožňuje sdílení a přístup ke zdrojům – síťový operační systém. Software, který umožňuje sdílení a přístup ke zdrojům – síťový operační systém. Společná sada pravidel, která definuje způsob komunikace v síti – komunikační protokoly. Společná sada pravidel, která definuje způsob komunikace v síti – komunikační protokoly.

4 Přenosová média Koaxiální kabel Koaxiální kabel Kroucená dvoulinka (Twisted Pair), kroucený čtyřpár Kroucená dvoulinka (Twisted Pair), kroucený čtyřpár Optický kabel Optický kabel Radiové spoje Radiové spoje Satelitní spoje Satelitní spoje Infračervené přenosy Infračervené přenosy

5 Opakovač (Repeater) – zesilovač signálu Koncentrátor (Hub) – propouští všechna data Most (Bridge) – odděluje provoz v segmentech sítě Přepínač (Switch) – propustí data podle segmentů Směrovač (Router) – provádí směrování k uzlu Brána (Gateway) – propojuje velmi odlišné sítě (často až na úrovni aplikační vrstvy)‏ fyzický přenos V. síťového rozhraní uzel X uzel Y Aplikační Transportní Síťová V. síťového rozhraní most opakovač směrovač Aplikační Transportní Síťová V. síťového rozhraní brána Aktivní prvky sítě

6 Opakovač Koncentrátor (HUB)‏ Přepínače

7 Rozdělení sítí Podle rozlehlosti Podle rozlehlosti –LAN (lokální počítačové sítě (Local Area Network)), –MAN (metropolitní sítě (Metropolitan Area Network)), –WAN (rozlehlé datové sítě (Wide Area Network))‏ Podle topologie Podle topologie –sběrnicová (Ethernet), –kruhová (Token Ring), –hvězda (ARCnet)‏ Podle přístupové metody Podle přístupové metody –stochastická - CSMA/ CD (Ethernet), –deterministická (Token Ring)‏ Podle rolí jednotlivých uzlů Podle rolí jednotlivých uzlů –peer to peer, klient - server

8 Topologie sítě (uspořádání kabeláže)‏ Sběrnicová topologie: Ethernet Topologie se strukturovanou kabeláží (hvězda): Ethernet Kruhová topologie: Token Ring HUB

9 klient -server peer-to-peer Přístupová metoda - kolizní - CSMA/CD ( Carier Sense Multiple Access/Colision Detection)‏

10 Ethernet Standard, který z pohledu ISO-OSI pokrývá fyzickou a linkovou (spojovou) vrstvu Standard, který z pohledu ISO-OSI pokrývá fyzickou a linkovou (spojovou) vrstvu Používá nedeterministickou přístupovou metodu s detekcí kolize (CSMA/CD)‏ Používá nedeterministickou přístupovou metodu s detekcí kolize (CSMA/CD)‏ Původně sběrnicová topologie sítě Původně sběrnicová topologie sítě

11 Síťová architektura Představuje strukturu řízení komunikace Založeny na vrstvových modelech Standardy: referenční model ISO/OSI - 70. léta 20. století (Open Systems Interconnection) rodina protokolů TCP/IP - 60. léta 20. století ARPAnet

12 TCP/IPISO/OSI aplikační aplikačníprezentační relačnítransportnísíťová vrstva síťovéholinková rozhraní (fyzická)fyzická Porovnání standardů síťových architektur ISO/OSI – nejznámější standard, 7 vrstev, dokonalé řešení TCP/IP – vývoj modelu měl opačný charakter – od jednoduššího k dokonalejšímu protokoly -> vrstvy,

13 Síťová architektura Vrstvový model (říká, co se má kde dělat)‏ rozdělení problému na dílčí úlohy, o které se starají jednotlivé vrstvy definuje rozhraní vrstev Protokol (říká, jak se má co dělat)‏ souhrn pravidel a technologií pro vzájemnou komunikaci je specifický pro konkrétní vrstvu definuje přesný formát dat

14 Vrstva Každá vrstva využívá služeb vrstvy nižší Každá vrstva využívá služeb vrstvy nižší Svoje služby každá vrstva nabízí vrstvě vyšší Svoje služby každá vrstva nabízí vrstvě vyšší Partnerem vrstvy N při vzájemné komunikaci je opět vrstva N Partnerem vrstvy N při vzájemné komunikaci je opět vrstva N Spolupráce mezi entitami téže vrstvy je řízena komunikačními protokoly Spolupráce mezi entitami téže vrstvy je řízena komunikačními protokoly Vrstva N-1 Vrstva N+1 Vrstva N Vrstva N-1 Vrstva N+1 Vrstva N Komunikační protokol

15 Činnost v jednotlivých vrstvách TCP/IP Aplikační vrstva Zajišťuje uživatelům přístup k souborům a aplikacím. Má na starosti konverzi dat, navazuje a ukončuje spojení. Zpřístupňuje síťové služby. Transportní vrstva Úkolem transportní vrstvy je zajistit spolehlivost přenosu – o to se stará protokol TCP. Některé aplikace si spolehlivost zajišťují samy v rámci aplikační vrstvy a používají protokol UDP. Síťová vrstva Úkolem síťové vrstvy je zajistit jednotnou adresaci, spojení a směrování (určuje cestu) mezi dvěma počítači. Nejdůležitějším protokolem této vrstvy je IP protokol.

16 Některé protokoly TCP/IP Vrstva síťového rozhraníSÍŤOVÝ HARDWARE Síťová (Internetová)‏RARPARPICMPIP TransportníUDPTCP AplikačnídalšíHTTPSMTPFTPTELNET Aplikační vrstva Zajišťuje uživatelům přístup k souborům a aplikacím. Má na starosti konverzi dat, navazuje a ukončuje spojení. Zpřístupňuje síťové služby. Vrstva síťového rozhraní Standardy v rámci této vrstvy definují pravidla pro připojení počítačů ke kabeláži, typy konektorů, způsob zpracování signálů, elektrické parametry signálů, atp. Základní úlohou je příjem, přenos a odesílání bloků dat (rámců) mezi propojenými uzly po přenosovém médiu (kabeláži).

17 Protokoly aplikační vrstvy FTP (File Transfer Protocol) - pro službu FTP Telnet - pro službu Telnet (terminál) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - pro E-mail POP3 (Post Office Protocol) - pro službu E-mail HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - pro službu WWW Protokoly síťové vrstvy IP (Internet Protocol) - přenos paketů, směrování přes IP adresy ARP (Address Resolution Protocol) - MAC adresa z IP adresy RARP (Reverse Address Resolution Protocol) - automatické přidělení IP adresy připojenému počítači ICMP (Internet Control Message Protocol) - přenos služeb. informací TCP (Transmission Control Protocol) - kladně potvrzovaný přenos dat UDP (User Datagram Protocol) - nepotvrzovaný přenos dat Protokoly transportní vrstvy

18 Každý uzel v síti je jednoznačně identifikován svojí adresou. Pro komunikaci mezi uzly je třeba rozlišovat několik typů adres: Doménová adresa = textová adresa (na úrovni aplikační vrstvy) např. www.seznam.cz IP adresa = logická adresa (na úrovni síťové vrstvy) 32 bitů - např. 195.119.180.19 MAC adresa = fyzická (skutečná) adresa (na úrovni vrstvy síťového rozhraní) 48 bitů - např. 00-00-64-65-73-74 Komunikace v sítích TCP/IP Adresace v TCP/IP

19 Adresace v TCP/IP sítích IP adresa (IP verze 4)‏ 32 bitové číslo zapsané jako čtveřice dekadických čísel oddělených tečkou. logická (abstraktní) adresa 1001 00111110 01010001 01100000 1010 0 7 8 15 16 23 24 31 Konečný počet adres: 2 32 Příklad IP adresy:147.229.22.10 Pro potřeby směrování je IP adresa (p.q.r.s) tvořena 2 složkami: - netid (přiděluje správce IP adres) - hostid (přiděluje správce IP adres)‏ 147 229 22 10

20 Přenos dat mezi sítěmi Router 1 Router 2 Router 3 A B C D E Každý uzel v síti musí znát: - svoji a cílovou IP adresu, - IP adresu směrovače na své fyzické síti - svoji MAC adresu Sítě spolu komunikují přes směrovače (routery) - přes IP adresy sítě

21 Komunikace v sítích TCP/IP Aplikační vrstva Transportní vrstva Síťová vrstva Vrstva síťového rozhraní fyzický přenos rámec data z aplikace Aplikační vrstva Transportní vrstva Síťová vrstva Vrstva síťového rozhraní datagram paket zpráva TCP data TCP hlavička IP hlavička IP data data rámce hlavička rámce Uzel X Uzel Y každá vrstva při odesílání dat přidává svoje záhlaví nebo je odebírá při příjmu dat

22 Ethernet a adresace Adresa MAC má 6 bytů Adresa MAC má 6 bytů Adresa by měla být unikátní Adresa by měla být unikátní Horní 3 byty dostává výrobce od autority Horní 3 byty dostává výrobce od autority –3Com00-20-AF –SMC00-40-27 Rámce Rámce –Ethernet II –Ethernet 802.3 –Ethernet 802.2 –...

23 Některé užitečné příkazy Nefunguje-li síť, zadáme z příkazového řádku: ipconfig - zjistí IP adresu směrovače (výchozí brány) ping IP adresa brány - odezva uzlu

24 tracert adresavýpis trasy k danému uzlu


Stáhnout ppt "Počítačové sítě. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačová síť."

Podobné prezentace


Reklamy Google