Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnocení průběhu projektu. Název projektu Systémové vzdělávání zaměstnanců Magistrátu Statutárního města Chomutova v souladu se zákonem č. 312/2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnocení průběhu projektu. Název projektu Systémové vzdělávání zaměstnanců Magistrátu Statutárního města Chomutova v souladu se zákonem č. 312/2002."— Transkript prezentace:

1 Zhodnocení průběhu projektu

2 Název projektu Systémové vzdělávání zaměstnanců Magistrátu Statutárního města Chomutova v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.

3 Realizátor projektu STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zkrácený název projektu Nový e-learning v Chomutově Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/69.00020

4 Zahájení realizace projektu 01.06.2011 Ukončení realizace projektu 31.05.2014 Počet podpořených osob Doba trvání projektu 200 36 měsíců

5 Realizované klíčové aktivity Environmentální minimum – e-learning proškoleno 199 zaměstnanců Rovné příležitosti žen a mužů v ČR a EU – e-learning proškoleno 199 zaměstnanců Komunikační dovednosti úředníků – prezenční studium proškoleno 194 zaměstnanců

6 Realizované klíčové aktivity Jednání v krizových situacích – e-learning proškoleno 196 zaměstnanců Ochrana osobních údajů – e-learning proškoleno 198 zaměstnanců Základy obecního zřízení a postavení úředníka – e-learning proškoleno 197 zaměstnanců

7 Vyhodnocení závěrečné ankety k projektu eAnketa byla publikována 194 účastníkům projektu Anketu odevzdalo 173 účastníků projektu Termín zaslání ankety: 01.04.2014 Termín odevzdání ankety: 08.04.2014

8 1. Byly Vám informace týkající se Vaší účasti v projektu, který byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR poskytovány včas a srozumitelně?

9 2. Jak hodnotíte výběr oblastí vzdělávání v projektu (1. oblast: Právo a legislativa - Environmentální minimum, Ochrana osobních údajů a Základy obecního zřízení a postavení úředníka, 2. oblast: Řízení a rozvoj lidských zdrojů - Rovné příležitosti žen a mužů v ČR a EU, 3. oblast: Komunikační a měkké dovednosti - Jednání v krizových situacích a Komunikační dovednosti úředníků)?

10 3. Jak hodnotíte přínos vzdělávacích aktivit z projektu pro Vaší praxi?

11 4. Jak hodnotíte zvolenou formu vzdělávání v projektu - eLearning?

12 5. Byl prezenční seminář "Komunikační dovednosti úředníků" v rozsahu dvou školících dnů dostačující?

13 6. V jakých oblastech se chcete dále vzdělávat?

14 7. Pokud jste v oblastech vzdělávání v předchozí otázce nenašli oblast, ve které se chcete vzdělávat, popište ji:  Věcná břemena a katastr nemovitostí  Pro některé úředníky bych uvítal zejména i pravidla českého pravopisu  Strategické řízení v samosprávě  Všechny výše popsány  Právo a legislativa související se Zákonem o obcích (zastupitelstvo)  Finance a ekonomika. Finanční gramotnost občanů  Nový občanský zákoník  Oblast doprava - pozemní komunikace, zejména veřejně přístupné účelové komunikace a k tomu příslušná legislativa a judikáty soudů  Cizí jazyk  Jsem spokojena  Zaměření na rodinné právo  Žádná oblast

15 7. Pokud jste v oblastech vzdělávání v předchozí otázce nenašli oblast, ve které se chcete vzdělávat, popište ji:  Oblasti mého zájmu jsem vyhledal v předešlé otázce  Přehled a implementace "dobré praxe" v rámci veřejné správy v zemích EU  Oblasti vzdělávání byly dostačující  Ustanovení NOZ  Bez připomínek  Nevím  Timemanagement  Našla jsem je  Problematika veřejně přístupných účelových komunikací. Zákon o provozu na pozemních komunikacích. Bezpečnostní prvky staveb pozemních komunikací apod.  Nabídka vzdělávání je dostatečná  Nový občanský zákoník  Nabídka je dostatečná  Praxe OSPOD

16 8. Zde napište další Vaše požadavky a případné náměty vztahující se k projektu:  Zatím nemám další požadavky a náměty  Kurzy pro mojí odbornou práci, nebudou zajímat ostatní a proto zda by to bylo možné, tak třeba zařazovat školení, které by vyhovovalo jednotlivým odborům a jejich práci  Nemám požadavky ani náměty. Domnívám se, že projekt byl sestaven a řízen velmi zodpovědně.  Nemám další požadavky  Bylo by vhodné dát na výběr více termínů.  Vzhledem k mému pracovnímu vytížení je pro mě tato forma školení časovou zátěží s malým přínosem. A proto si z toho za krátkou dobu skoro nic nepamatuji. Bohužel je to ale povinné.  Jsem spokojena  Z mého pohledu by bylo vhodnější některé oblasti vyjmout z celku a nebo se jimi zabývat podrobněji /měkké dovednosti a informační a komunikační technologie/  V tuto chvíli nemám žádné požadavky ani případné námitky vztahující se k projektu.  Tato forma vzdělávání mně absolutně nevyhovuje.  Změna poměru vzdělávání prostřednictvím e-learningu a formou prezenčních seminářů (50%-50%).  forma vzdělávání velmi dobrá, doporučuji pružněji reagovat na novou legislativu

17 8. Zde napište další Vaše požadavky a případné náměty vztahující se k projektu:  Forma jednoho semináře e-learningu rozhodně nenahrazuje 2 dny osobního školení, ale opravdu jen ten čas, který je stráven nad studiem seminářem. Osobní školení působí podle mých zkušeností vždy intenzivněji. Je také daleko více zaměřeno na vysvětlování problémů aplikace výukové problematiky a jsou dávány příklady z praxe. Navíc čtení literatury v e-learingovém semináři sklouzává k rychlému čtení a nedostatečné aktivitě učení a tím k daleko větší nezapamatovatelnosti učební materie  Pracovníci by si měli sami ze stabilní (trvale doplňované) nabídky vybírat témata, která jsou jim profesně nebo osobnostně blízká (zde např. z měkkých dovedností)  Velmi kladně hodnotím přednášející na semináři "Komunikační dovednosti úředníků", kteří ve svém zajímavém výkladu podali spoustu návodů, jak vystupovat v různých stresových jednáních z pozice úředníka. Jejich celkový výklad byl velmi zajímavý - správná volba lektorů  Tuto formu školení považuji za vhodnou pouze jako doplňkovou. Přínos je oproti prezenčním školením nesrovnatelně nižší, v žádném případě jeden e-learningový kurs nenahradí 2 dny klasického školení. Podle mého názoru by se měl počítat maximálně jako 1/2 dne

18 9. Co byste očekávali od podobných aktivit do budoucna? Tzn. na co by měly být podle Vás podobné projekty zaměřeny?  Správní řád  V současné době nemám představu, v jakých oblastech bych se ráda dál vzdělávala  Více praktické  Jsem spokojena s nabídkou kurzů včetně jejich obsahu  Myslím si, že celkově všeobecné znalosti jsou potřebné a mě to takto vyhovuje  Co nejvíce je přizpůsobit konkrétním odborům  E-learning, webináře  Na komunikační dovednosti  Jestliže budou tyto aktivity podobné těmto, pak od nich neočekávám nic  Použití v praxi  Na řešení případů z praxe  Některé kurzy bych doplnila o více poznatků z praxe  Specifikace na několik okruhů dle profesí  Zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)  Očekávám rozšíření svého zorného pole, nabytí vědomostí a upotřebitelného poznání  Na matriku, evidenci obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady

19 9. Co byste očekávali od podobných aktivit do budoucna? Tzn. na co by měly být podle Vás podobné projekty zaměřeny?  Optimalizace procesů ve veřejné správě na pozadí jednotnějšího (když už ne jednotného) výkladu legislativy  Myslím, že vzdělávání úředníků je dostačující  Projekt by měl být více zaměřen na odborné semináře  Měly by pružně reagovat na změny legislativy související zejména s výkonem činností územně samosprávných celků v návaznosti na NOZ  Bez připomínek  Na příklady z praxe a jejich řešení  Takovýto způsob výuky - vzdělávání mi nic pozitivního nepřinesl, takže neočekávám nic  Novely zákonů, vztah nadřízeného a podřízeného  To ukáže čas a názory dalších lidí  Tuto formu zrušit  "Odborně zaměřenou problematiku, zacílenou na užší okruh zájemců - odborníků pro zvyšování jejich právního přehledu a kvalifikace. Takovými tématy můžou být lépe osloveni odborníci napříč mezi správními úřady (evidence obyvatel, stavební úřady, doprava, matriky apod.)

20 9. Co byste očekávali od podobných aktivit do budoucna? Tzn. na co by měly být podle Vás podobné projekty zaměřeny?  Na závěr: V čl. 6. jsem nenašel oblast, doplnil odpověď do čl. 7., ale anketa nemohla být odeslána, protože jsem POVINNĚ nevyplnil všechny otázky (tedy čl. 6). Zrušte tedy mnou formálně zaškrtnuté všechny oblasti v čl. 6, protože o ně opravdu NEMÁM ZÁJEM. Děkuji."  Aktuální legislativa, informační technologie  Právo a legislativa, např. občanský zákoník  Na změny ovlivňující ve větší míře veřejný život (např. jako nový občanský zákoník).  Bez očekávání  Týmová spolupráce a tomu přizpůsobení školení i mimo MMCH.  Nová legislativa  V budoucnu navrhuji více vzdělávání ústní formou prostřednictvím seminářů. Z ústního projevu získáme více poznatků, které si snadněji zapamatujeme, můžeme konzultovat problémy, se kterými jsme se v praxi setkali. Písemné studijní texty byly velmi podrobné a někdy nesrozumitelné  Praxe OSPOD  Že budou obsahovat méně opsaných ustanovení zákona a více jiné teorie a praktických příkladů  Oblast vzdělávání zacílené na "neúředníky" tj. na zaměstnance, kteří nemají v náplni práce výkon přenesené státní správy

21 Fotodokumentace k projektu

22

23

24

25

26

27

28

29 Financování projektu Vzdělávací aktivity projektu jsou financovány z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.4a.1 a spolufinancovány ze státního rozpočtu ČR, Evropského sociálního fondu a také z rozpočtu Statutárního města Chomutova. Celkové náklady projektu: 2.611.953,- Kč


Stáhnout ppt "Zhodnocení průběhu projektu. Název projektu Systémové vzdělávání zaměstnanců Magistrátu Statutárního města Chomutova v souladu se zákonem č. 312/2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google