Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoce nebezpe č né nákazy, importované nákazy, bioterorismus Václav Chmelík ZSF JČU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoce nebezpe č né nákazy, importované nákazy, bioterorismus Václav Chmelík ZSF JČU."— Transkript prezentace:

1 Vysoce nebezpe č né nákazy, importované nákazy, bioterorismus Václav Chmelík ZSF JČU

2 BIOTERORISMUS: Historie: státní výroba biologických zbraní extremní hnutí: Om Šinrikjo rozpad SSSR státní terorismus

3 Co je biologické agens a zbra ň ? Biologické agens a biologická zbraň BZ: Agens Technologie skladování Technologie transportu k cíli Cena Použití : během válečného konfliktu ( strategické nebo taktické) bioteroristická aktivita

4 Mikroorganismy pro výrobu BZ? V některých zemích se BZ dosud vyvíjejí Nejčastější vývoj: anthrax botulotoxin variola mor, tularemie, marburg, cholera, tyf, maleus. Připraven : anthrax, botulotoxin, (variola?)

5 Nebezpečí BZ: Útok je v ž dy skrytý Efekt se projeví s prodlevou Epidemiologická opatření, izolace a léčba přicházejí pozdě Efekt biologický Efekt psychologický Kdy mohu použít BZ proti nepříteli?

6 Výroba biologické zbraně: Jak skladovat, jak dopravit na místo, jak zasáhnout cílový organismus ? Vlastnosti : stabilita ve vnějším prostředí virulence Zp ů sob ší ř ení, p ř enosu a další projevy nemusí odpovídat b ěž ným charakteristikám agens. (nap ř. zkrácená inkuba č ní doba, podíl forem onemocn ě ní, podíl t ěž kých p ř ípad ů apod.).

7 Doprava agens na místo : Aerosol: největší efekt kontaminaci přízemních vrstev atmosféry. válečný konflikt? velká plocha  vysoký počet zasažených Teroristický útok : diversí kontaminace potravin, vody, vzduchu Transmise (tj. použití vektoru) málo propracováno (chov vektorů)

8 Cíle napadení BZ V p ř ípad ě vále č ného konfliktu: vyvolání velkého po č tu onemocn ě ní % mortality dle agens Napadení bioteroristické spíše ojedin ě lá onemocn ě ní dopad významný- psychologický efekt rozsáhlá protiepidemická opat ř ení.

9 Jaká jsou rizika pro cestovatele ? Nehody motorových vozidel Nemoci, kterým lze předcházet vakcinací Nemoci přenášené vektory Expozice krvi, krevním produktům a tělesným tekutinám Psychologické problémy

10 Kdo cestuje? Kam?. Francie USA Španělsko Itálie Velká Británie Čína Polsko Mexiko Kanada Česká republika Německo USA Japonsko Velká Británie Francie Itálie Rakousko Nizozemí Kanada Ruská federace

11 Kdo je náš cestovatel? Obchodník : špičkový hotel, strava doprava dobrým vozem krátký pobyt Turista dobrý hotel, strava +- autobus Baťůžkář hostel, stan, příroda místní doprava jídlo na ulici pobyt i měsíce

12 Desatero cestovatele 1. Vždy vyhledej odbornou konzultaci před cestou ! 2. Užívej antimalarika tak, jak Ti byla předepsána lékařem ! 3. Užívej osobní ochranné prostředky před hmyzem 4. Připrav si svou lékárničku tak, aby odpovídala navštívené zemi, délce pobytu a Tvému zdravotnímu stavu ! 5. Buď připraven desinfikovat svou pitnou vodu, nebo řádně balená voda nebo vařené nápoje.

13 Desatero cestovatele 2 6. Dodržuj odpovídající dietní opatření ! Vyvaruj se nevařených pokrmů ( zvláště masa, plodů moře, salátů, jídlo u pouličních prodavačů. Jen loupatelné ovoce 7. Nechoď naboso, kromě okrajů bazénů nebo na pláži. 8. Nekoupej a nebroď se ve vodách kanálů, řek a jezer v oblastech, kde je běžná schistosomiáza ! 9. Vyvaruj se styku s předměty, jež mohou být kontaminovány tělesnými tekutinami lidí ! Diabetici. Tetování, piercing, akupunktura, intravenozní aplikace drog! 10.Chraň se úrazů spojených s dopravou motorovými vozidly

14 SARS Těžký respirační syndrom způsoberný Coronavirem Historie: II. -III. 2003 provincie QuanDong v Číně III.2003 Zavlečení do Hanoje. Američan, umírá l3.3. V Hong-Kongu, dál Kanada, Malajsie Postižení zdravotníků: 50% IV. 2003 Izolace RNA virové v SRN, PCR Christian Dornsten

15 SARS Coronavirus 100 nm: povrchové struktury –corona, lipidová dvojvrstva, membránový protein, ssRNA + 30 kD, složitý přepis - Ppravděpodobnost mutací!! Vylučování : sputum, hrdlo, nos, stolice (ještě 25. Den) ID: 3-7 dnů, (až 10) Příznaky:Horečka a malátnost, neproduktivní kašel, dušnost, lymfadenopatie Laboratoř:AST zvýšená, CK méně často, trombopénie u třetiny Mortalita: 3-10%

16 Virové hemoragické horečky Označení pro skupinu onemocnění Původci z různých čeledí virů - Obalené RNA Někteří : relativně mírná onemocnění Mnozí : život ohrožující stavy Pro práci s původci jsou zvl. opatření (BSL-4 Biosafety level four) Přežívají pouze v přírodním ohnisku (rezervoáru) Geograficky jsou omezeny na hostitele ohniska

17 Virové hemoragické horečky Člověk nepatří do rezervoáru, vstupuje sem jako slepý článek Případy a epidemie nemoci vznikají náhodně a není možné je předpovídat Kromě několika vyjímek není možno zasáhnout léčebně

18 Virové hemoragické horečky Arenaviry: Argentinská Bolivijská (Machupo) Brazilská (Sabia) Lassa Venezuelská (Guanarito) Bunyaviry: Krymsko-konžská HH s renálním syndromem (Hantaan) Rift Valey

19 Virové hemoragické horečky Filoviry Ebola (Zair) Marburg Togaviry Chikungunya Flaviviry Dengue l-4 Kyasanurského lesa Omská h. horečka Žlutá zimnice

20 Kdo je ohrožen? Primární kontakty : Cestovatel do zahraničí V laboratorním prostředí Od dovážených zvířat Sekundární kontakty :Praktičtí lékaři a sestry RZP pracovníci v laboratořích personál sanitek personál lůžkových oddělení personál patologií personál pohřebnictví

21 Ochranná opatření ochranný operační plášť latexové rukavice ochranná maska na obličej ochrana očí ( štít nebo brýle) pečlivé mytí rukou a exponované kůže Tato opatření snížila v epidemii v Ugandě noskomiální nákazy na 3%

22 Anamnéza je zásadní pro diagnózu Podezření budí turista : 1. v době kratší než 3 týdny se vrátil z Afriky, jv.Asie a J. Ameriky. 2. Pobyt v přírodě a ve vesnických 3. Baťůžkář. 4. Bydlel a jedl s domorodci. 5. Poštípán hmyzem, v kontaktu s krví zvířat. 6. Ležel v místní nemocnici mezi domorodci

23 Klinika : Horečnatý stav Nastříklé spojivky, rýma Erytém na nose tvářích, bradě, krku v nadklíčku Nebo navíc: petechie, sufúze, zarudlé hrdlo.

24 Laboratoř: KO: často leukopénie (ne vždy) Sérum : elevace AST (při vysoké hodnotě horší prognóza) Kdy nabírat?

25 Odhad rizika : Odhad rizika je zásadní pro stanovení rozsahu opatření Minimální : Nebyl v endemické oblasti. Byl, ale do začátku onemocnění více jak 21 dnů Střední: Byl v endemické oblasti, nemá rizikový faktor. Nebyl, ale byl poblíž v době 21 dní před vznikem Vysoké riziko: Byl v rizikové oblasti 3 týdny před vznikem nemoci a pobýval v domě VHF více jak 4 hod, pečoval o nemocné. Byl laboratorním pracovníkem. Byl ve středním riziku ale selhává alespoň jeden orgán. Nebyl v rizikové oblasti ale staral se o pacienta nebo zvíře - v kontaktu s tělesnými tekutinami

26 Řešení v Jihočeském kraji Vazba na RZP - součást IZS RZPznámé jednoduché číslo 155, pojítka připravené vozy, řidiči, SZP, lékaři ochranné pomůcky transportní vaky, vždy realizace transportu časová a prostorová dostupnost zajištěna RZP aktivuje výjezdovou skupinu pro biologické nebezpečí : infektolog, epidemiolog

27 Řešení v Jihočeském kraji Epidemiologie: fyzická přítomnost epidemiologa v ohnisku. Rozhodnutí o místě izolace. Šetření v ohnisku. Rozhodnutí o izolaci a zdravotním dozoru kontaktů. Infekce Č.Budějovice: hospitalizace pacientů s nízkým až středním rizikem. stavební úpravy: prostor, přístupy, řízené proudění a filtrace vzduchu monitorování pacienta, kamerový systém ochranné pomůcky, průběžný tréning týmu

28

29

30

31

32

33


Stáhnout ppt "Vysoce nebezpe č né nákazy, importované nákazy, bioterorismus Václav Chmelík ZSF JČU."

Podobné prezentace


Reklamy Google