Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1VF415 S OCIÁLNÍ POJIŠT ĚNÍ B EHAVIORÁLNÍ ASPEKTY SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Daniel Audy Lucie Noswitzová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1VF415 S OCIÁLNÍ POJIŠT ĚNÍ B EHAVIORÁLNÍ ASPEKTY SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Daniel Audy Lucie Noswitzová."— Transkript prezentace:

1 1VF415 S OCIÁLNÍ POJIŠT ĚNÍ B EHAVIORÁLNÍ ASPEKTY SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Daniel Audy Lucie Noswitzová

2 B EHAVIORÁLNÍ EKONOMIE - Ú VOD Snaží se odpovědět pomocí psychologie a sociologie na otázky, proč se lidé nechovají podle ekonomických modelů a co na ně při tomto chování působí (kognitivní chyby, reciprocita, spravedlivost, davovost a sociální status) Budování a testování nových hypotéz

3 B EHAVIORÁLNÍ EKONOMIE - HISTORIE E. Chamberlin - monopolistická konkurence M. Keynes - Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz Neumann a Morgenstern - Teorie her a ekonomického chování (+ Nash) Amos Tversky a Daniel Kahneman

4 B EHAVIORÁLNÍ EKONOMIE 1. připouští omezenou racionalitu - omezené kognitivní schopnosti, 2. ne vždy uvažujeme v dlouhodobých perspektivách, 3. omezené sobectví

5 D ŮCHODOVÝ SYSTÉM Pay-as-you-go systém (1. pilíř) Sazba, ekonomicky aktivní obyvatelstvo Nevole zákonodárců Problém nejen ČR

6 R OZHODNUTÍ O VÝŠI ÚSPOR – TRADIČNÍ POJETÍ Franco Modigliani – Teorie životního cyklu Ct – spotřeba v daném roce L – zbývající počet let života (velmi diskutabilní proměnná) Yt – důchod v daném roce (současná mzda) Yexp – očekávaný důchod v budoucích letech (nejistota zvyšování příjmu) W – bohatství (například zděděný majetek, výhra)

7 R OZHODNUTÍ O VÝŠI ÚSPOR – TRADIČNÍ POJETÍ

8 M. Friedman – teorie permanentního důchodu Behaviorální teorie životního cyklu – ne každý příjem je brát stejně (výhra x nemovitost)

9

10 F INANČNÍ TRH Nízká finanční gramotnost Běžný účet - 62,3 % Stavební spoření - 56,9 % Penzijní připojištění - 39 % Životní pojištění - 28,3 % Nákupu nemovitosti - 18 % Termínovaný účet (11,1 %) Ostatní pod 10 %

11 M I FID (T HE M ARKETS IN F INANCIAL I NSTRUMENTS D IRECTIVE ) Dokončit proces vytváření jednotného evropského trhu investičních služeb Reagovat na změny a inovace, které se objevily na kapitálovém trhu Ochrana investorů, prostřednictvím vytvoření silnějších, konkurence - schopnějších a robustnějších finančních trhů.

12 N ETRPĚLIVOST VE SPOTŘEBĚ Rozdílné vnímání hodnot Hypotéza hyperbolického diskontování Ihned 800 Kč nebo 1000 Kč za rok 800 Kč za 9 let nebo 1000 Kč za 10 let Řešení v podobě daňových úlev

13 A VERZE KE ZTRÁTÁM lidé hodnotí svou ekonomickou situaci dle změny (odchylky) od výchozí situace prospektová teorie (D. Khaneman a A. Tversky)

14 P ROSPEKTOVÁ TEORIE – FUNKCE UŽITKU a/ klesající citlivost na podnět při jeho zintenzivňování (klesající užitek z rozstoucího zisku a klesající mezní užitek při rostoucí ztrátě)

15 P ROSPEKTOVÁ TEORIE – FUNKCE UŽITKU b/ pokles užitku při ztrátě jednotky příjmu v porovnání s nárůstkem užitku při získání jednotky příjmu – vyšší váha věnována ztrátě než zisku.

16 P ROSPEKTOVÁ TEORIE – FUNKCE UŽITKU Závěry: asymetrická užitková funkce lidský sklon nadhodnocovat pravděpodobnost extrémně nepravděpodobných událostí současné úspory = současná ztráta užitku vnímána intenzivněji x budoucí užitek = vnímán jako menší neochota navyšovat míru spoření

17 A UTOMATICKÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PLÁNU vliv navyknutých vzorců chování W. Samuelson a R.J. Zeckhauser (1984) – změna absolutních částek, struktura bez změny  důležitý vliv prvotního nastavení struktury spoření automatické přihlášení  růst poměru těch, kteří mají penzijní plán porovnání dvou typů účastníků tendence k odkládání rozhodnutí obava z “přespoření”

18 N ÁVRH SYSTÉMU DOBROVOLNÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ jednoduchost automatický vstup možnost zvolení adekvátní spořící míry R.H. Thaler a S. Benartzi (2004): 1/ rozhodnutí o budoucím navyšování 2/ navyšování míry spoření – synchronně s růstem nominálního příjmu 3/ navyšování míry úspor – automaticky do limitu 4/ možnost vystoupit ze systému

19 N ÁVRH SYSTÉMU DOBROVOLNÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ úloha státu: ochrana majetkových a dalších práv členů fondů garance finančních zdrojů pro budoucí vyplácení penzí dohled nad organizační efektivností, spravováním potfolia fondu, risk managementem, úrovní odborné vzdělanosti pracovníků fondu, apod.

20 N ÁVRH SYSTÉMU DOBROVOLNÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ zdanění příjmů: pouze ta část aktuálně vyplacené penze, jenž odpovídá v minulosti uspořenému příjmu ze zavislé činnosti bez zdanění získaných úroků, dividend a kapitálových výnosů nabytých z investic prostřednictvím penzijního účtu. příjmy přesunuté na penzijní spoření by nepodléhaly dani z příjmu jako analogická část příjmů placená na sociáním pojištění. Dani by podléhaly příjmy z úroků, dividend či kapitálových investic penzijních úspor.

21 N ÁVRH SYSTÉMU DOBROVOLNÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ minimální doba účasti: předčasné ukončení – vystoupení podmínky “finanční nouze” investice do reálných aktiv: Hypotéza životního cyklu Vysoké transakcní náklady a důvody psychického charakteru

22 Z ÁVĚR psychologie – obohacení ekonomických modelů demografický vývoj – nutná reforma důchodových systémů navržený systém důchodové reformy – podstatná role soukromého penzijního spoření nutná konsolidace finančních toků vně státního průběžného systému

23 Děkujeme za pozornost

24 Z DROJE Houdek, P., 2007, Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření – Návrh koncepce penzijní reformy v ČR (www.inbes.org)www.inbes.org Hlaváček, J., Hlaváček, M., 2006, Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von-Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií kahnemana a Tverského, Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Andrle, M., Brůha, J., 2003, Hyperbolické diskontování a jeho význam v ekonomickém modelování, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku a katedra hospodářské politiky, VŠE v Praze – fakulta nárohospodářská Laboratorní experimenty v ekonomii? [online]. 2007 [cit. 2009-11-01]. Dostupný z WWW:. Psychologie proniká do ekonomie [online]. 2002 [cit. 2009-11-01]. Dostupný z WWW:. Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému [online]. 2006 [cit. 2009-11-01]. Dostupný z WWW:.


Stáhnout ppt "1VF415 S OCIÁLNÍ POJIŠT ĚNÍ B EHAVIORÁLNÍ ASPEKTY SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Daniel Audy Lucie Noswitzová."

Podobné prezentace


Reklamy Google