Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1VF415 Sociální pojištění Behaviorální aspekty sociálních systémů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1VF415 Sociální pojištění Behaviorální aspekty sociálních systémů"— Transkript prezentace:

1 1VF415 Sociální pojištění Behaviorální aspekty sociálních systémů
Daniel Audy Lucie Noswitzová Prezentováno

2 Behaviorální ekonomie - historie
E. Chamberlin - monopolistická konkurence M. Keynes - Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz Neumann a Morgenstern - Teorie her a ekonomického chování (+ Nash) Amos Tversky a Daniel Kahneman

3 Behaviorální ekonomie
připouští omezenou racionalitu - omezené kognitivní schopnosti, ne vždy uvažujeme v dlouhodobých perspektivách, omezené sobectví

4 Rozhodnutí o výši úspor – tradiční pojetí
Franco Modigliani – Teorie životního cyklu Ct – spotřeba v daném roce L – zbývající počet let života (velmi diskutabilní proměnná) Yt – důchod v daném roce (současná mzda) Yexp – očekávaný důchod v budoucích letech (nejistota zvyšování příjmu) W – bohatství (například zděděný majetek, výhra)

5 Rozhodnutí o výši úspor – tradiční pojetí

6 Rozhodnutí o výši úspor – tradiční pojetí
M. Friedman – teorie permanentního důchodu Behaviorální teorie životního cyklu – ne každý příjem je brát stejně (výhra x nemovitost)

7

8 Netrpělivost ve spotřebě
Rozdílné vnímání hodnot Hypotéza hyperbolického diskontování Ihned 800 Kč nebo 1000 Kč za rok 800 Kč za 9 let nebo 1000 Kč za 10 let Řešení v podobě daňových úlev

9 Averze ke ztrátám lidé hodnotí svou ekonomickou situaci dle změny (odchylky) od výchozí situace prospektová teorie (D. Khaneman a A. Tversky)

10 Prospektová teorie – funkce užitku
a/ klesající citlivost na podnět při jeho zintenzivňování (klesající užitek z rozstoucího zisku a klesající mezní užitek při rostoucí ztrátě)

11 Prospektová teorie – funkce užitku
b/ pokles užitku při ztrátě jednotky příjmu v porovnání s nárůstkem užitku při získání jednotky příjmu – vyšší váha věnována ztrátě než zisku.

12 Prospektová teorie – funkce užitku
Závěry: asymetrická užitková funkce lidský sklon nadhodnocovat pravděpodobnost extrémně nepravděpodobných událostí současné úspory = současná ztráta užitku vnímána intenzivněji x budoucí užitek = vnímán jako menší neochota navyšovat míru spoření

13 Automatické přihlašování do plánu
vliv navyknutých vzorců chování W. Samuelson a R.J. Zeckhauser (1984) – změna absolutních částek, struktura bez změny  důležitý vliv prvotního nastavení struktury spoření automatické přihlášení  růst poměru těch, kteří mají penzijní plán porovnání dvou typů účastníků tendence k odkládání rozhodnutí obava z “přespoření”

14 Návrh systému dobrovolného penzijního spoření
jednoduchost automatický vstup možnost zvolení adekvátní spořící míry R.H. Thaler a S. Benartzi (2004): 1/ rozhodnutí o budoucím navyšování 2/ navyšování míry spoření – synchronně s růstem nominálního příjmu 3/ navyšování míry úspor – automaticky do limitu 4/ možnost vystoupit ze systému

15 Závěr psychologie – obohacení ekonomických modelů
demografický vývoj – nutná reforma důchodových systémů navržený systém důchodové reformy – podstatná role soukromého penzijního spoření nutná konsolidace finančních toků vně státního průběžného systému

16 Zdroje Houdek, P., 2007, Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření – Návrh koncepce penzijní reformy v ČR (www.inbes.org) Hlaváček, J., Hlaváček, M., 2006, Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von-Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií kahnemana a Tverského, Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Andrle, M., Brůha, J., 2003, Hyperbolické diskontování a jeho význam v ekonomickém modelování, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku a katedra hospodářské politiky, VŠE v Praze – fakulta nárohospodářská Laboratorní experimenty v ekonomii? [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=267&lst=105>. Psychologie proniká do ekonomie [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.sds.cz/docs/prectete/epubl/msk_ppde.htm>. Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/3065/verejne_mineni.pdf>.


Stáhnout ppt "1VF415 Sociální pojištění Behaviorální aspekty sociálních systémů"

Podobné prezentace


Reklamy Google