Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychiatrie pro 4. ročník - zahájení výuky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychiatrie pro 4. ročník - zahájení výuky"— Transkript prezentace:

1 Psychiatrie pro 4. ročník - zahájení výuky
Univerzita Karlova v Praze lékařská fakulta – Psychiatrická klinika Psychiatrie pro 4. ročník - zahájení výuky Psychiatrická klinika 1. LF UK přednosta: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

2 Výuka: 1. a 2. týden Po, St, Čt: 8:00 – 9:30 semináře
9:45 – 12:00 stáže Út: Sexuologický ústav, FP, Karl. nám. 9-12 Oddělení pro léčbu návykových nemocí, Apolinář 9-12 PL Bohnice, pavilon 3, prim. MUDr. M. Maršálek Pá: 8:00 – 9:30 seminář 9:30 – 12:00 volitelné programy

3 Výuka: 3. týden St: 11:00 posluchárna - zkušební test
Čt: 11:00 náhradní termín zkušebního testu Pá (event. další dny): konzultace, zkoušky dle rozpisu, přihlášky v sekretariátě

4 Volitelná výuka St: 13:00 – 15:00 klinický seminář, knihovna 1. patro
první středa v měsíci: Psychiatrická společnost 15:00 – 17:00 Čt: 12:45 – 15:00 terapeutická komunita, Apolinář, 1. patro Čt: 13:00 – 14:30 postgraduální seminář, as. Paclt, knihovna 1. patro

5 Povinně volitelné programy (první dva pátky)
Biologická psychiatrie: doc. RNDr. Kovářů, RNDr. Fišar (biologická laboratoř v přízemí) Psychogenní poruchy příjmu potravy: PhDr. Krch (odd. 3 v 1. patře) Forensní psychiatrie: as. MUDr. Žukov (odd. 6 ve 2. patře) Dětská a dorostová psychiatrie: as. MUDr. Hellerová, as. MUDr. Janotová (DS pro mládež, zvláštní vchod, 1. patro)

6 Studijní materiály učebnice Psychiatrie: Raboch, Zvolský a kol., Galén, Praha 2001, s. 622 Psychiatrie-Testy: Raboch a kol., Galén, Praha 1997; také na – Studium - Pro studenty - Všeobecné informace - Výukové materiály na WWW - Testy z psychiatrie na Internetu zkušební otázky

7 Zápočet 2 absence 2 další absence možno nahradit v rámci volitelného programu 60 % úspěšnost v písemném testu písemně vypracovaný chorobopis

8 Psychiatrie – medicínský obor
2 trendy: restriktivní (trestající) permisivní (medicinizující)

9 Psychiatrie v dávnověku
NEJSTARŠÍ LÉKAŘSKÝ DOKUMENT, EBERSŮV PAPYRUS – POPIS DEPRESE, 1900 př. Kr., ZAŘÍKÁVÁNÍ ZLÝCH DUCHŮ BIBLICKÉ POPISY DUŠEVNÍCH PORUCH, NAPŘ. STARÝ ZÁKON, ŠÍLENSTVÍ KRÁLE SAULA, TĚŽKÁ DEPRESE MAGICKÉ PŘÍČINY DUŠEVNÍCH PORUCH – ASYŘANÉ, BABYLÓŇANÉ – DUŠEVNÍ CHOROBA JAKO ZNÁMKA MORÁLNÍ NEČISTOTY, HŘÍCHU, TRESTÁNÍ X LIDOVÉ LÉČITELSTVÍ ŘECKO – CHRÁMOVÉ LÉKAŘSTVÍ (ASKLEPIOS)

10 HIPPOKRATES (460 – 370 př. Kr.) 4 tělesné šťávy – sanquis, chole, melanchole, flegma První typologie – sanquinik, cholerik, melancholik, flegmatik Duševní choroba – dysbalance tělesných šťáv v mozku Paranoia – melancholia mania frenitis Hysterie Léčba – venepunkce, dávidla, projímadla, pocení

11 GALÉN (2. století n.l.) ŘÍMSKÁ ŠKOLA EKLEKTIKŮ
DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ MOHOU BÝT ZPŮSOBENA PŘÍMÝM ONEMOCNĚNÍM MOZKU NEBO MOHOU BÝT ODPOVĚDÍ MOZKU NA NEMOC JINÉ ČÁSTI TĚLA PÁD ŘÍŠE ŘÍMSKÉ, ÚPADEK HUMANISTICKÉHO A VĚDECKÉHO VZDĚLÁNÍ CODEX THEOSIANUS, 438 – STÍHÁNÍ „POSEDLÝCH, DUŠEVNÍ PORUCHY VYLOUČENY Z MEDICÍNY, STÁVAJÍ SE PŘEDMĚTEM NÁBOŽENSKÉHO HODNOCENÍ

12 STŘEDOVĚK IZOLACE DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH, DEMONOLOGIE – STIGMATA DIABOLI
1487 MALLEUS MALEFICARUM HOSPITALY – KLÁŠTĚRY VĚZENÍ EXORCISMUS, ČARODEJNICKÉ PROCESY 18. STOLETÍ – FAME, VINCULIS, PLAGIS, COERCENDUS EST INSANUS

13 RENESANCE NÁVRAT K HUMANISMU, VLASTNOSTI MYSLI JSOU SPOJOVÁNY S TĚLEM A SOCIÁLNÍMI VLIVY ODDĚLENÍ CÍRKVE A VĚDY, BIOLOGICKÉ POZNATKY (W. HARVEY – KREVNÍ OBĚH) I. PSYCHIATRICKÁ REVOLUCE, J. WEYER, (1515 – 1588 TREVÍR) PROFESOR LF V KOLÍNĚ n/R, DUŠEVNÍ CHOROBY – MEDICÍNSKÉ PŘÍČINY

14 OSVÍCENSTVÍ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE (1789)
2. PSYCHIATRICKÁ REVOLUCE – SKUTEČNÁ REFORMA PÉČE O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ WILLIAM TUKE – YORK RETREAT, MODEL HUMÁNNÍ LÉČBY PHILIPPE PINEL – BICETRE, SALPETRIERE, TERAPEUTICKÝ REŽIM, LÉČBA PRACÍ, PSYCHODRAMA, SYSTEMATICKÁ KLASIFIKACE DUŠEVNÍCH PORUCH

15 MODERNÍ PSYCHIATRIE (19. století)
1861 identifikace Brocových areí, Kraepelinova škola – příčiny duševních nemocí – abnormity neuronálních funkcí Klasifikace – Einheitspsychose (Evropa), Idiocie (USA) E. Kraepelin - dementia praecox, E. Bleuler – schizofrenie J. Baillarger – cyklofrenie W. Griesinger – organické duševní poruchy K. Bonhoeffer – akutní exogenní reakční typy

16 První polovina 20. století EVROPA
Budování ústavní psychiatrie – psychózy Organická teorie duševních poruch Biologický přístup – šokové metody (benedictio maris 18. stol.) 1932 von Meduna - kardiazolové šoky 1935 M. Sakel - inzulínová terapie 1935 U. Cerletti a L.Bini - elektrokonvulze 1900 S. Freud – analýza snů

17 Fašismus a II. světová válka
1933 zákon o prevenci hereditárních chorob, osob sterilizováno 1939 povolení euthanázie, akce T4, na dětských odděleních zavražděno dětí 1939 – 1945 v Německu zavražděno psychiatrických pacientů Odchod mnoha židovských lékařů z kontinentální Evropy (S. Freud)

18 Druhá polovina 20. století USA
50-tá léta psychoanalýza, psychofarmaka, 1952 Delay a Deniker – chlorpromazin, 1958 Kuhn – imipramin 60-tá léta sociální přístupy 70-tá léta empirické výzkumy 80-tá léta biologická psychiatrie, neurovědy, klasifikační systémy DSM III, MKN 10 90-tá léta komunitní psychiatrie, cost-effectiveness, quality assurance

19 Psychiatrie ve VFN 1790 ÚSTAV PRO DUŠEVNÍ CHORÉ – CUSTODIAE MENTE CAPTORUM 1822 KLÁŠTER U SV. KATEŘINY – „STARÝ DŮM“ 1844 NOVÝ DŮM, DOC. KAREL RIEDL

20 POČET DOKONANÝCH SEBEVRAŽD / 100 000
ÚZIS 2000

21 NOBELOVA CENA ZA MEDICÍNU V ROCE 2000
ARVID CARLSSON – dopamin a psychomotorika PAUL GREENGAARD – mechanismus účinku dopaminu a dalších neurotransmiterů ERIC KANDEL – molekulární mechanismy ovlivnění činnosti synapsí

22 THE GLOBAL BURDEN OF DISEASE Ch.J.L.MURRAY, A.D.LOPEZ, 1997
HARVARD SCHOOL OF PUBLIC HEALTH WORLD HEALTH ORGANISATION WORLD BANK

23 DALY = YLL + YLD YLL - Years of Life Lost
YLD - Years Lived with Disability DALY - Disability Adjusted Life Years

24 10 HLAVNÍCH PŘÍČIN SMRTI vyspělé země 1990
Years of Life Lost Murray a Lopez, 1997

25 10 HLAVNÍCH PŘÍČIN YLD vyspělé země 1990
Years Lived with Disability Murray a Lopez, 1997

26 PODÍL (%) DALY NEUROPSYCHIATRICKÝCH PORUCH V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH SVĚTA 1990
Disability-Adjusted Life Years Murray a Lopez, 1997

27 PŘÍČINY DALY (%) svět 1990 1. Respirační infekce 8,2 2.
Průjmovitá onemocnění 7,2 3. Perinatální onemocnění 6,7 4. Unipolární deprese 3,7 5. ICHS 3,4 6. Cerebrovaskulární onemocnění 2,8 7. Tuberkulóza 8. Zarděnky 2,7 9. Dopravní nehody 2,5 10. Vrozené vady 2,4

28 PŘÍČINY DALY (%) vyspělé země 1990
1. ICHS 9,9 2. Unipolární deprese 6,1 3. Cerebrovaskulární nemoci 5,9 4. Dopravní nehody 4,4 5. Nadužívání alkoholu 4,0 6. Osteoarthritis 2,9 7. Nádory trachey, bronchů a plic 8. Demence a další deg. procesy CNS 2,7 9. Sebepoškození 2,3 10. Vrozené vady 2,2

29 PŘÍČINY DALY (%) vyspělé země 1990, věk 15 - 44
1. Unipolární deprese 12,3 2. Nadužívání alkoholu 8,9 3. Dopravní nehody 8,5 4. Schizofrenie 5,0 5. Sebepoškození 4,2 6. Bipolární porucha 3,7 7. Nadužívání návykových látek 2,9 8. Obsedantně kompulzivní porucha 2,7 9. Osteoarthritis 10. Následky násilí 2,4

30 DALY BÝVALÉ SOCIALISTICKÉ STÁTY
Murray a Lopez, 1997

31 DALY BÝVALÉ SOCIALISTICKÉ STÁTY
Murray a Lopez, 1997

32 DALY BÝVALÉ SOCIALISTICKÉ STÁTY
Murray a Lopez, 1997

33 DALY BÝVALÉ SOCIALISTICKÉ STÁTY
Murray a Lopez, 1997

34 WORLD HEALTH REPORT 2001, WHO
PSYCHIATRICKÁ LÉČBA V PRIMÁRNÍ SFÉŘE DOSTUPNOST PSYCHOFARMAK KOMUNITNÍ PSYCHIATRIE OSVĚTA VEŘEJNOSTI SPOLUPRÁCE S RODINAMI, PACIENTY NÁRODNÍ PROGRAM, LEGISLATIVA VZDĚLÁNÍ ODBORNÍKŮ V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PROPOJENÍ S JINÝMI REZORTY MONITOROVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH UKAZATELŮ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PODPORA VÝZKUMU

35 PRVNÍ AMBULANTNÍ VYŠETŘENÍ V ROCE
DIAGNÓZA 1996 2001 ZMĚNY (%) ORGANICKÉ PORUCHY 27 513 35 372 28,6 ZÁVISLOSTI 28 921 34 188 18,2 SCHIZOFRENIE 34 685 36 188 5,8 AFEKTIVNÍ PORUCHY 47 545 68 315 43,7 NEUROTICKÉ PORUCHY 23,4 VÝVOJOVÉ PORUCHY 23 544 21 917 -7


Stáhnout ppt "Psychiatrie pro 4. ročník - zahájení výuky"

Podobné prezentace


Reklamy Google