Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M9: Transfer technologií Ing. Jarmila Strážnická

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M9: Transfer technologií Ing. Jarmila Strážnická"— Transkript prezentace:

1 M9: Transfer technologií Ing. Jarmila Strážnická
předkládá: Ing. Jan Görig patentový a známkový zástupce Ing. Dana Kreizlová ředitelka CTT, patentový a známkový zástupce Ing. Jarmila Strážnická asistent patentového zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Definice transferu technologií 1 – podle [1]

3 Definice transferu technologií 2 – podle [2]

4 Historie transferu technologií – jak je uvedena v [1]

5 Ekonomický význam transferu technologií 2 – podle [1]

6 Model procesu transferu technologií 1 – podle [1]

7 Model procesu transferu technologií 2 – podle [1]

8 Model procesu transferu technologií 3 – podle [1]

9 Základní druhy transferu technologií – přehledně uvádí [4]

10 Dílčí etapy transferu technologií – podle modelu UTB [3]

11 Využití strategických informací v procesu TT – podle [3]
Patentové inf. Patentové, firemní a marketingové inf. Informace z odborných setkání, nabídky EEN Marketingové a firemní inf. Informace z odborných setkání, nabídky EEN

12 Specifika patentových informací – viz např. [3]
K využití jako strategických předurčuje patentové informace jejich specifický charakter – především: přinášejí nejnovější poznatky s předstihem 3 až 5 let (před komerční publikací, resp. uvedením na trh) jsou monotématické (týkají se jednoho technického problému) obsahují informace o světovém stavu techniky v oblasti přísl. řešení zachycují směry a tendence vývoje v dané oblasti techniky obsahují informaci o teritoriálním a časovém stavu prům.-práv. ochrany obsahují prvky třídění (znaky MPT) jsou snadno dostupné a dobře vyhledavatelné

13 Zdroje patentových informací - podle [3]
V současné době jsou patentové informace přístupné především přes jejich sekundární informační zdroje - databáze (obsahující bibliografie, abstrakty, výkresy popř. i právní stav a plné texty) různých patentových úřadů (např. Evropský pat. úřad – pat. úřad USA – USPTO, pat. úřad SRN – DEPATIS, čínský – SIPO, japonský – PAJ, atd., i náš ÚPV – DATABÁZE PATENTŮ A UŽITNÝCH VZORŮ) – většinou on-line databáze přístupné zdarma prostřednictvím internetu; specializovaných komerčních organizací – především báze DWPI firmy Thomson Reuters – s placeným přístupem přes databázovou síť vědeckotechnických informací STN International prostř. Zástupce v ČR – firmy MEDISTYL s.r.o.

14 Základní techniky využití patentových informací- podle [3]
Patentová analýza trendů vývoje analýzou patentové aktivity v dané tématické oblasti techniky (resp. jejích dílčích tématických oblastech) definuje aktuální trendy výzkumu a vývoje, popř. i predikuje jejich tendenci do budoucnosti. Analýza průmyslově právního stavu výstupu na základě analýzy podstatných znaků porovnává výstupní řešení výzkumného úkolu s aktuálně platnými právy cizích subjektů na daném teritoriu. Definuje, popř. z hlediska pravděpodobnosti vzniku kvantifikuje možnost vzniku kolizních stavů. Mapa průmyslově právního stavu „Mapa“stavu ochranných práv v dané oblasti techniky definuje jaká ochranná práva cizích subjektů je třeba na daném teritoriu a v daném čase respektovat, abychom se vyhli možné kolizi.

15 Aplikace zákl. technik využití patent. informací - podle [3]
Aplikace „základních technik“ využití patentových informací má svoje místo již v jednotlivých fázích výzkumu a vývoje: Formulace výzkumného projektu - Patentová analýza trendů vývoje - Mapa průmyslově právního stavu Koncipování projektu - Patentová analýza trendů vývoje Dílčí fáze řešení výzk. úkolu - Patentová analýza trendů vývoje Formulace finálního výstupu - Analýza průmyslově práv. stavu výstupu (podrobněji viz moje přednáška na PLASTKO 2008) Pokud tomu tak skutečně bylo lze již provedené práce přímo nebo po aktualizaci využít v procesu transferu. V každém případě ale: - Patentová rešerše na novost - Analýza průmyslově právního stavu - Patentová analýza trendů vývoje

16 Podrobněji o informacích z věd. a odbor. setkání – viz [3]
V již citované publikaci VYMĚTAL, J. Informační zdroje v odborné literatuře. Praha : Wolters Kluwer ČR, V tisku. se jako zdroje informací z vědeckých a odborných setkání uvádí: sborníky souhrnů sborníky přednášek video přenosy, resp. video záznamy jednání na internetu (Důležitým zdrojem informací o publikovaných sbornících přednášek jsou referátové časopisy z oblasti sekundární literatury.) A KROMĚ TOHO Významným zdrojem informací o pořádaných odborných setkáních a vydávaných sbornících jsou i samotní účastníci setkání !!! (informace z neformálních jednání, besed a setkání).

17 Informace z Technologických burz – podle [3]
Technologické burzy umožňující setkání podniků, výzkumných a vývojových institucí, jejichž náplní je buď snaha o navázání vzájemně prospěšné spolupráce nebo zjištění možností technologického transferu konkrétní technologie (firma má zájem určitou technologii koupit, resp. nabídnout). Technologická burza probíhá formou předem domluvených schůzek, kde účastníci burzy vybírají partnery pro jednání z katalogu profilů všech registrovaných firem a institucí. Jednoznačnou výhodou technologické burzy je konkrétnost poptávky/nabídky a větší efektivnost návštěvy akce.

18 Informace ze sítě Enterprise Europe Network - podle [3]
Enterprise Europe Network (EEN) je celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Zahrnutím národních informačních sítí a jejich napojením na Evropskou komisi vytvoří Enterprise Europe Network celoplošné pokrytí všech členských států EU a spolupracujících zemí jednotným kompetentním servisem. Aktivity české části Enterprise Europe Network jsou realizovány konsorciem jedenácti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR (TC AC ČR). Část sítě Inovace a technologický transfer zahrnuje asistenci při transferu technologií, komercializaci výsledků výzkumu a vývoje a realizaci inovačních záměrů. Pokud hledáte či poptáváte novou technologii nebo technické řešení, je Vám k dispozici databáze nabídek a poptávek technologií.

19 Struktura nabídek na stránkách sítě EEN - podle [3]

20 Příklad konkrétní nabídky technologie v EEN – viz např. [3]

21 Nekomerční zdroje firemních informací [3]
Vyhledávání údajů o firmách na internetu: On-line databáze firem HBI Profesionální vyhledávač výrobků a služeb WLW Katalog firem FIRMY.CZ na vyhledávači seznam.cz Katalog firem najisto.cz na vyhled. centrum.cz Vlastní internetové stránky firem

22 Nekomerční zdroje firemních informací – podle [3]
Výroční zprávy firem na internetu: Výroční zprávy ve Sbírce listin Obchodního rejstříku Databáze výročních a ročních zpráv -Výroční zpráva.cz - databáze výročních a ročních zpráv vydaných v České republice za poslední 2 roky Databáze výročních zpráv na internetových stránkách IES FSV UK pravidelně aktualizovaná databáze výročních zpráv

23 Komerční zdroje firemních informací – podle [3]
Informační produkty firemní rejstříky a katalogy inzertní katalogy a statistické publikace tiskové abstrakty a výstřižkové služby zprávy o bonitě firem a jiné informační služby specializovaných firem C. Nielsen, AISA MEDIA, GfK Praha, ALBERTINA ICOME, AMASIA, Arbanstudio Juven Bohemia, BVV/WTC Brno, CompAlmanach, Creditreform, ČSOB, Český statistický úřad, Dun & Bradstreet, Economia, EDB-Dataservis, Edit, Grátis, Hoppenstedt Bonnier Information, Inform Katalog, Informační centrum SCP, Intercredit Praha, K&P soft, Kompass Bohemia, Národní informační středisko ČR, Obchodní a hospodářská komora Brno, Obchodní rejstřík, Pražská informační služba, Tanger computersystems. Praktický příklad: Albertina - Firemní Monitor Komplexní databáze všech registrovaných firem a organizací v ČR, podchycuje základní údaje o více než podnikatelských i neziskových subjektech, poskytuje více výběrových kritérií a výstupních formátů.

24 Náklady procesu transferu technologií – dle [3]
pat. rešerše na novost až Kč rešerše firem. a marketing. inf. 5 000 až Kč přihláška pat. ČR Kč průzkum trhu, marketing až Kč přihláška PCT Kč přihláška EP Kč (EP kompl až Kč) jednání, zprac. smluv až Kč jednání, zprac. smluv až Kč

25 Význam transferu technologií – podle [1]

26 Význam transferu technologií – podle [1]

27 Praktické poznatky z TT – z přednášky p. Ali Jazairy ( WIPO)
Technology transfer = probíhá v prostoru mezi duševní činností a trhem - předpoklady: »politická vůle strategie ochrany průmyslového vlastnictví USA – Bayth- Dole act (zákon – 1980!) – ponechává univerzitám benefit na transferu (přestože fungují ze státních prostředků) – potvrdilo se, že až tímto se transfer nových řešení vytvořených na univerzitách směrem do praxe rozhýbal. Před tím to fungovalo velmi málo; také se potvrdilo, že univerzity prostředky získané na transferu tak či tak použijí opět ve veřejném zájmu (vloží do výzkumu) . Podíl prostředků získaných z transferu, který připadá univerzitám, je v USA obvykle 25 – 50% USA (2005) – 30% z licenčních poplatků má jít tvůrcům na univerzitě (profesor + studenti) Investice do výzkumu na univerzitách mezi r a 2011 neustále rostly.

28 Praktické poznatky z TT – z přednášky p. Ali Jazairy ( WIPO)
Otevřené inovace – ty, které prosakují skrze portfolio využivatelů a posunují to celkově vpřed. Start-up firmy – samostatné nové subjekty založené pro průmyslovou realizaci nového dostatečně nosného řešení – analogie spin-off firem, ale na rozdíl od nich nemají majetkovou účast univerzity. Jednotlivé kroky transferu: průmyslově právní audit rešerše na stav techniky průmyslové právo – vyřízení, licence bilance nákladů, kompenzace vynálezců zásadní úkol – překlenutí finanční mezery mezi univerzitou a trhem nejdůležitější předpoklad – trénink jednotlivých kroků (zkušenosti) výzkum má spotřebovat 15% z celkové hodnoty vytvořeného řešení,

29 Praktické poznatky z TT – z přednášky p. Ali Jazairy ( WIPO)
Požadavky na úspěšný systém inovací a transferu: Spolupráce univerzity a průmyslu Lidské zdroje IP skilled Institucionální infrastruktura Vědecký výzkum Kapitál Národní strategie Zákony Předpoklady úspěšného licencování – jasno o následujícím: koncepce podmínky a okolnosti svědčící transferu partneři funkční centrum transferu technologií (2 inž.vědci, 2 právn.,1 obch.) očekávané výsledky

30 Praktické poznatky z TT – z přednášky p. Ali Jazairy ( WIPO)
Fáze procesu: rámcová dohoda o spolupráci upřesnění potřeb obou stran diskuse a přijetí akčního plánu odhad nákladů vytvoření výsledku dle zadání (+ IP) realizace, doladění, vyrovnání fin.

31 Praktické poznatky z TT – z přednášky p. Ing. Jaroslava Burčíka (ČVUT)
Základní ingredience transferu technologií = DŮVĚRA Budování důvěry prochází přes Centrum transferu technologií CTT musí mít PŘIDANOU HODNOTU, aby bylo VIDĚT posilovat motivaci na obou stranách – předcházet nedorozuměním kultivace je velmi důležitá – pohled, myšlení, jednání přístup k CTT nelze změnit z pozice technické - podpůrné, musí k tomu přispět akademici – ti kteří mají KREDIT na univerzitě; + dále – proaktivní vedení univerzity pečovat o nalezené poklady – řešení, která volají po transferu – být facilitátorem na obou stranách – neustále proces rozhýbávat na univerzitě – zajišťovat posun v jednotlivých krocích, předcházet zádrhelům

32 Praktické poznatky z TT – z přednášky p. Ing. Jaroslava Burčíka (ČVUT)
Finanční relace na ČVUT Dotace hlavní činnost (výuka) 4 mld. Dotace VaV 1 mld. Výnosy DČ mil., z toho 60% menza apod., 40% zbytek (zde patří i transfer) Stínový transfer – načerno (fyzické osoby – jejich soukromé aktivity) – boj proti němu – dělat tak dobře oficiální transfer přes CTT, že bude samovolně přetahovat a „vycucávat“ ten stínový

33 Předpoklady úspěšného TT
Praktické poznatky z TT – z přednášky p. Tamáse Bene (University of Debrecen, Hungary) Předpoklady úspěšného TT TTO (=CTT) – může být i externí, ale lepší je vnitřní (utajení + nižší náklady) TTO centrální nebo jednotlivě na fakultách – výhoda přímý vztah s fakultou, kontinuální dialog – více patentů + zkušenosti a dovednosti personálu TTO Struktura činnosti TTO IP management -odbornost v průmyslovém vlastnictví Business development -dobré vyjednávací schopnosti Technology management -řeší se jednotlivě pro každý případ -vytvoří se generalizovaný model: specifické zkušenosti/dovednosti, je třeba týmová práce, zobecnění zkušeností, může vést k rychlejší komercializaci.

34 Doporučení – vytvořit znalostní mapu instituce
Praktické poznatky z TT – z přednášky p. Tamáse Bene (University of Debrecen, Hungary) Doporučení – vytvořit znalostní mapu instituce -výzkumné portfolio -technologické portfolio -portfolio služeb týkajících se inovací -portfolio infrastruktury inovací We need to také care of fragile direct bonds between researchers and industrial partners. Debrecen – 8 spin-off firem založených bez investic univerzity Důležité: výchova, aktivita, politika průmyslového vlastnictví Vědci navštěvující univerzitu a studenti musí podepsat právně závaznou dohodu… (ochrana duševního vlastnictví).

35 předchozí důkladné vyhodnocení každého případu je proto důležité.
Praktické poznatky z TT – z přednášky p. Tamáse Bene (University of Debrecen, Hungary) Průmyslově právní ochrana nového řešení a jeho přechod do praxe je obchodní rozhodnutí, předchozí důkladné vyhodnocení každého případu je proto důležité. When the RESPONSIBILITY of TTO is REQUIRED, the necessary TOOLS need to be created so as to COMPLY the RESPONSIBILITY!

36 -konkurenceschopné výsledky
Praktické poznatky z TT – z přednášky p. Tamáse Bene (University of Debrecen, Hungary) Otázky: Jaká je pozice CTT ve struktuře univerzity? + Jakého charakteru jsou závěry CTT? -doporučení (odborné stanovisko) -příprava rozhodnutí pro vysoký management univerzity -vydání některých rozhodnutí (dílčí pravomoc) Klíčové faktory úspěchu CTT -konkurenceschopné výsledky -podpora nejvyššího managementu -jasná procedurální struktura a rozdělení odpovědnosti -krátké rozhodovací lhůty -změna myšlení výzkumníků výchovou a podporou dobrých příkladů.

37 Alternativy transferu technologií:
Praktické poznatky z TT – z přednášky zástupcůJihomoravského inovačního centra Alternativy transferu technologií: 1. IP nabídnout firmě, která se tomu věnuje (ale oni třeba nedávno do něčeho investovali) 2. Start-up skrze investora 3. Najít partnera s výrobou blízkou, který by do toho šel – takový byl vybrán, ale chtěl najít distributora – podařilo se Řetězec postupu hledání: – společnosti nalezené (67) – kontaktované (48) – slibné (6) – čekající na investora (2) – realizováno (1)

38 Praktické poznatky z TT – z přednášky zástupcůJihomoravského
Praktické poznatky z TT – z přednášky zástupcůJihomoravského inovačního centra Co přesvědčilo investora: + předchozí zkušenosti + rychlá návratnost + smlouva s distributorem Co bylo proti: x obava z nového segmentu x nejistota – jak to přijme trh 96% inovací „vyšumí“, jen 4% je úspěšných, může jich být víc, jde o to „to catch the innovation by the right way“

39 Literatura SOUKUP,J.: Masarykova Univerzita - Pracovistě transferu technologií na univerzitě, Masarykova univerzita, Brno, 2008 FIALA,R. a kol.: Transfer technologií, Spin-off firma… očima Clever Technologies, s.r.o., CVUT, Praha, 2009 GÖRIG,J – STRÁŽNICKÁ, J.: Směrování a inspirace procesu transferu technologií využitím strategických informací, Konference PLASTKO, Zlín, 2010 ČADA,K.: Ochrana výsledků výzkumu u nás a v zahraničí, Seminář UTB, Zlín, 2011


Stáhnout ppt "M9: Transfer technologií Ing. Jarmila Strážnická"

Podobné prezentace


Reklamy Google