Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kortikosteroidy Dr. Slíva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kortikosteroidy Dr. Slíva."— Transkript prezentace:

1 Kortikosteroidy Dr. Slíva

2 ADRENOKORTIKOSTEROIDY ADRENOKORTIKOSTEROIDY
MINERALOKORTIKOIDY POHLAVNÍ HORMONY GLUKOKORTIKOIDY

3 ADRENOKORTIKOSTEROIDY
emoční zátěž trauma diurnální rytmus Hypotalamus CRF Přední lalok hypofýzy negativní vazba ACTH Kůra nadledvin kortikosteroidy

4 A. Klinické užití Substituční terapie insuficience nadledvin
Neendokrinní onemocnění onemocnění kloubů kolagenní cévní poruchy oční onemocnění gastrointestinální onemocnění hematologické poruchy hyperkalcémie (karcinom, sarkoidóza imunosuprese infekce (suprese nadměrného zánětu horská nemoc neurologická onemocnění (SM) plicní onemocnění onemocnění ledvin kožní onemocnění

5 B. Mechanizmus účinku: 1. Kortikosteroidy se vážou na glukokortikoidní, resp. mineralokortikoidní receptory. - komplex steroid-receptor reguluje genovou transkripci 2. Protizánělivé působení: glukokortikoidy zvyšují transkripci lipokortinu, jehož prostřednictvím inhibují fosfolipázu A2 s následným poklesem tvorby AA a ikosanoidů

6 ovlivnění GR receptorů
Mechanismus účinku ovlivnění GR receptorů TRANSLOKACE GR DO BUNĚČNÉHO JÁDRA Barney P, 2006

7 Mechanismus účinku Barney P, 2006
HDACs – histon deacetylázy; MAPK – Mitogen-Activated Protein Kinase

8 Mechanismus účinku úloha LIPOCORTINU kortikosteroidy lipocortin
fosfolipidová membrána fosfolipáza A2 arachidonová kyselina lipoxygenáza cyklooxygenáza leukotrieny prostaglandiny

9 Receptorová kinetika I.
AFINITA LIGANDU (L) K RECEPTORU (R) + VNITŘNÍ AKTIVITA KOMPLEXU LR = VÝSLEDNÁ RECEPTOROVÁ ODPOVĚĎ

10 C. Účinky glukokortikoidů
 jaterní depozice glykogenu  glukoneogeneze  katabolizmus proteinů  katabolizmus kostí  zánětlivé odpovědi  imunitní odpovědi

11 D. Vztah struktury k aktivitě:
Fluorid CH3-metylová skupina (antiinflam. úč.) (retence sodíku) D. Vztah struktury k aktivitě: - nutná přítomnost ketonu v pozici 3 a dvojné vazby v pozici 4-5 Drobné modifikace v základní struktuře mohou ovlivnit: potenciál retinovat natrium antiinflamační potenciál poločas účinné látky vazbu na transkortin

12 (vztaženo k hydrokortizonu):
E. Terapeutický potenciál jednotlivých kortikosteroidů (vztaženo k hydrokortizonu):

13 Glukokortikoidní potenciál : Mineralokortikoidní potenciál:
E. Terapeutický potenciál jednotlivých kortikosteroidů (vztaženo k hydrokortizonu): Glukokortikoidní potenciál : velmi vyskoký vysoký velmi nízký dexametason prednisolon fludrocortison triamcinolon metylprednisolon betametason Mineralokortikoidní potenciál: velmi vysoký nízký velmi nízký fludrokortizon prednisolon dexametazon metylprednisolon betametazon triamcinolon

14 F. Farmakokinetika 1. Aplikační cesta:
- orální (systémová, dlouhodobá terapie) - i.m., i.v. (akutní péče) - topická (oči, kůže, ORL oblast) - intraartikulární injekce - inhalace - nosní spreje systémová lokální

15 F. Farmakokinetika 2. Metabolismus kortikosteroidů (játra):
- redukce dvojné vazby v pozici 4-5 nutná k inaktivaci - konjugace inaktivního metabolitu - exkrece Onemocnění jater ovlivňuje metabolismus steroidů: prednison (inaktivní) prednisolon (aktivní)

16 F. Farmakokinetika 3. Biologický poločas kortikosteroidů:

17 G. Nežádoucí účinky a toxicita:
1. Souvislosti: - aplikace - systémová x lokální - dávka - délka terapie 2. Krátkodobá systémová terapie: - žádné NÚ

18 G. Nežádoucí účinky a toxicita:
3. Dlouhodobá systémová aplikace: - Cushingoidní projevy (redistribuce tukové tkáně) - retence sodíku (otoky, hypertenze, onemocnění srdce) - ztráty draslíku (svalová slabost) - intolerance glukózy - zvýšení hmotnosti - úbytek kožního kolagenu => atrofie kůže, strie - osteoporóza - peptický vřed - potlačení endogenní tvorby (změna HPA osy) - CNS poruchy (psychóza, insomnie, nervozita, euforie deprese) - vnímavost k infekcím - triamcinolon - úbytek na váze a sedace - maskování symptomů jiných onemocnění

19 Cushingův syndrom

20 G. Nežádoucí účinky a toxicita:
4. Lokální užití: - inhalační steroidy - kandidové infekce v dutině ústní, dráždění hrdla, dysfonie - nazální steroidy - dráždění sliznice, bolest hlavy, pocit “suchého” nosu, epistaxe - topicky - epidermální atrofie, steroidní akné, teleangiektázie, hypertrichóza, poruchy pigmentace, dermatitis perioralis, granuloma gluteale infantum

21 G. Nežádoucí účinky a toxicita:
5. Minimalizace nežádoucích účinků: - nejnižší možná dávka - cílem léčby nemusí být vždy celková remise, ale i paliativní terapie - nejkratší možná léčba - lokální aplikace - intervalová terapie - sestupná terapie - enkapsulace do liposomů

22 H. Vysazení kortikosteroidů:
1. Souvislosti - dávka - délka terapie - poločas steroidu 2. Vlastní ukončení terapie - aplikace krátkodobých nebo středně dobých steroidů - postupné snižování dávky až vysazení

23 H. Vysazení kortikosteroidů:
3. Symptomy po vysazení léčby: - akutní nedostatečnost nadledvin - fyzická závislost - psychická závislost - exacerbace léčeného onemocnění, rebound fenomén

24 I. Lékové interakce: Léky snižující účinnost kortikosteroidů:
induktory jaterních enzymů cholestyramin Léky zvyšující účinnost steroidů: ATB - erytromycin orální kontraceptiva ketokonazol

25 I. Lékové interakce: Aplikace kortikosteroidů ovlivňuje lékové skupiny: antihypertenzíva (zvýšit dávku) hypoglykemika (zvýšit dávku) sympatomimetika (snížit dávku)


Stáhnout ppt "Kortikosteroidy Dr. Slíva."

Podobné prezentace


Reklamy Google