Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Funkce, regulace a sekrece glukokortikoidů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Funkce, regulace a sekrece glukokortikoidů"— Transkript prezentace:

1 Funkce, regulace a sekrece glukokortikoidů
Jan Burian 2.LF UK Kruh 7

2 Úvod Kůra nadledvin – žláza s vnitřní sekrecí, produkuje steroidní hormony – glukokortikoidy, mineralokortikoidy, androgeny Vznikají biosyntézou z cholesterolu Hlavním fyziologicky významnými glukokortikoidy jsou kortizol a kortikosteron (7:1) Glukokortikoidy umožňují přednostní energetické využití bílkovin a tuků. Ve svalech, kostech a tukové tkáni mají katabolický účinek, ale v játrech mají anabolický účinek, zvyšují syntézu glukózy a glykogenu

3 Sekrece glukokortikoidů
Kůra nadledvin Zona fasciculata Zona reticularis

4 Glukokortikoidy v krvi
Vázané (90-95%) – na globulin alfa zvaný transkortin = globulin vázající kortikosteroidy (CBG) A část na albumin (nižší afinita než transkortin) Vázané jsou fyziologicky inaktivní, slouží jako zásobárna Kortikosteron se váže v menší míře, než kortizol má kratší poločas v cirkulaci hormon Poločas v cirkulaci kortizol 60-90 minut kortikosteron 50 minut

5 Glukokortikoidy v krvi
Volná frakce – jen asi 5-10% Fyziologicky aktivní

6 Metabolismus a exkrece glukokortikoidů
Metabolizovány v játrech Kortizol redukován dihydrokortizol tetrahydrokortizol + konjugace s kys.glukoronovou Metab.kortikosteronu velmi podobný (netvoří se 17-ketosteroidní deriváty) vzniklé látky nemají glukokortikoidní aktivitu 25% do žluči – stolicí ven, 75% vyloučeno močí

7 Buněčný mechanismus účinků kortizolu

8

9 Buněčný mechanismus účinků kortizolu
Po průchodu buněč.membránou (lipofilní částice) se váže na cytoplazmatický vazebný protein (cytoplazmatický receptor) Komplex hormon-receptor + TF (AP-1) interagují se specifickými regulačními DNA sekvencemi (glucocorticoid response elements) Indukuji x reprimují transkripci genů do mRNA Syntéza proteinů začíná cca po minutách

10 Účinky glukokortikoidů
Na metabolismus sacharidů Proteinů Tuků Rezistence vůči stresu Permisivní působení Vaskulární reaktivita Účinky na nervový systém Na metabolismus vody Antizánětlivé účinky

11 Účinky na metab.sacharidů
Kortizol stimuluje glukoneogenezi v játrech (6-10x) a glykogenezi (z glukózy) Dvojí účinek Snižuje vychytávání glukózy ve svalech a tuku Stoupá glykémie v plazmě Zvyšuje množství enzymů zodpovědných za konverzi AK na glukózu stoupá schopnost glukoneogeneze v játrech

12 Diabetes nadledvin glykémie !!! Vysoké hladiny glukokortikoidů z dosud ne zcela jasných důvodů snižují citlivost tkání (svalová, tuková) na stimulační účinky inzulinu na vychytávání glukózy Možná kvůli zvýšené hladině mastných kyselin způsobené glkk Horší citlivost tkání Hladina glukózy nad 50% normálu je diabetes nadledvin inzulin

13 Účinky na metab.proteinů
Redukce intracelulárních proteinů Snížená tvorba RNA - syntéza proteinů Snížený transport AK do extrahepatických tkání Zvýšený katabolismus proteinů přítomných v buňce Celkový úbytek proteinů v buňkách (kromě jater) Vysoké množství GKK.může vést k svalové slabosti Zvýšené množství jaterních a plazmatických proteinů Všude jinde kromě plazmy a jater dochází k úbytku koncentrace proteinů Plazmatické proteiny produkovány v játrech – uvolňovány do krve Vliv na zvýšení dopravy AK do jater a produkci enzymů nutných pro proteosyntézu

14 Účinky GKK. na metab.proteinů - souhrn
Mobilizace AK z periferních tkání Zvýšená koncentrace AK v plazmě a jejich lepší transport do jaterních buněk Zvýšení jaterních enzymů potřebných pro syntézu proteinů Deaminace AK – tvorba kys.močové a moči Zvýšená syntéza bílkovin v játrech Zvýšená konverze AK na glukózu Zvýšená tvorba plazmatické bílkoviny v játrech

15 Účinky GKK. na metab.tuků
Mobilizují mastné kyseliny (MK) z tukové tkáně, podněcují buňky k oxidaci MK – získávání energie Mechanismus není zcela znám Nejspíš v důsledku nižších konc.glukózy v tukových buňkách – glukóza se mění glykolýzou na glycerol-3-fosfát, ten nutný pro ukládání triacylglycerolů (TAG), v jeho nepřítomnosti dochází k úniku TAG z buněk Metabolismus se posouvá – nejdříve dochází k využití glukózy, později může (v řádu několika hodin) využívat tuky -například v době hladovění

16 Permisivní působení Nutnost přítomnosti malého množství GKK.pro metabolické reakce, ačkoli samy tyto reakce nevyvolávají Kalorigenní účinek = zvýšení spotřeby kyslíku a produkce tepla glukagonu a katecholaminů

17 Vaskulární reaktivita
Nedostatek GKK. Hladké svaly cév Nereagují na adrenalin a noradrenalin Kapiláry se dilatují Vaskulární kolaps Podáním GKK.se obnoví vaskulární reaktivita Zpomaluje rozvoj šoku Při nedostatku GKK.přestanou hladké svaly cév reagovat na noradrenalin a adrenalin

18 Antizánětlivé účinky kortizolu
1) Blokuje raná stádia zánětu Nedovolí ani nástup zánětu 2) Zánět zahájen Potlačení zánětu, zvyšuje rychlost hojení – mobilizace AK k opravě tkání, glukoneogeneze, energie z MK

19 Antizánětlivé účinky kortizolu v (prevenci) zánětu
1) Stabilizuje lysozomální membrány Zamezuje ruptuře membrány a vylití proteolytických enzymů – způsobují zánět 2) Snižuje propustnost kapilár Zamezuje ztrátě plazmy do okolních tkání 3) Snižuje migraci leukocytů do zanícené oblasti Snižuje fagocytózu 4) Potlačuje imunitní systém – redukuje reprodukci lymfocytů Snížené množství lymfocytů a protilátek snižuje tkáňovou reakci, která by jinak vyvolávala zánět 5) Tlumí horečku – snižuje uvolňování interleukinu 1, který působí na hypotalamický teplotní kontrolní systém

20 Regulace sekrece Reakce na stres Diurnální rytmus

21

22 Stres Uvolnění ACTH Kortizol Z dřeně nadledvin
Sympatický nervový systém + vyplavený adrenalin, noradrenalin Z dřeně nadledvin Působí na sekreci CRH=kortikoliberin Těla neurosekrečních hormonů uložena v hypotalamu v ncl.paraventricularis Secernuje se do eminentia medialis Portálními cévami do adenohypofýzy Uvolnění ACTH Z adenohypofýzy V průběhu několika minut Kortizol Účinky dosahují maxima za 2-4 hodiny, doplňují zdroje energie vyčerpané adrenalinem

23

24 Diurnální rytmus Sekrece ACTH v nepravidelných pulsech během dne
Nejvíce ráno (4-10.h) , nejméně večer Cyklus se přizpůsobuje vstávání – před probuzením se produkce ACTH zvyšuje Když se den ,,natáhne´´, cyklus se prodlouží Biologické hodiny v suprachiasmatických jádrech hypotalamu (vlákna ze 3.neuronů sítnice odbočují v místě chiasma opticum do těchto jader) – střídání tmy a světla

25

26 Nociceptivní dráhy, dráhy RF Ncl.tractus solitarius
Regulace - shrnutí Hypotalamaus ACTH CRH - Strach, úzkost, obavy - Dráhy z jader amygdaly Emoční stres Nociceptivní dráhy, dráhy RF - Při poranění - Aferentace ze suprachiasmatických jader (inf.z retinohypothalamické dráhy) Diurnální rytmus - Inhibiční přívod z baroreceptorů (IX.X. nerv) Ncl.tractus solitarius

27

28 Sumárně fce.GKK. Játra – stimulace glukoneogeneze, zvýšení přísunu substrátů pro metabolismus z jiných tkání Svaly, tuková tkáň – snížení vychytávání glukózy, zvýšená lipolýza, proteokatabolické účinky Ostatní tkáně – snížení migrace zánětových buněk do tkání, imunosuprese, nervy – nadbytek GKK.vede k dráždivosti a emoční labilitě, deficit k apatii a depresi

29 Literatura Atlas fyziologie člověka – Silbernagl
Přehled lékařské fyziologie – Gannong Lékařská fyziologie – Trojan Poznámky k přednáškám z lékařské fyziologie Medical physiology – Guyton Anatomie 3 – Radomír Čihák


Stáhnout ppt "Funkce, regulace a sekrece glukokortikoidů"

Podobné prezentace


Reklamy Google