Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Burian 2.LF UK 18.4.2011 Kruh 7. Úvod  Kůra nadledvin – žláza s vnitřní sekrecí, produkuje steroidní hormony – glukokortikoidy, mineralokortikoidy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Burian 2.LF UK 18.4.2011 Kruh 7. Úvod  Kůra nadledvin – žláza s vnitřní sekrecí, produkuje steroidní hormony – glukokortikoidy, mineralokortikoidy,"— Transkript prezentace:

1 Jan Burian 2.LF UK 18.4.2011 Kruh 7

2 Úvod  Kůra nadledvin – žláza s vnitřní sekrecí, produkuje steroidní hormony – glukokortikoidy, mineralokortikoidy, androgeny  Vznikají biosyntézou z cholesterolu  Hlavním fyziologicky významnými glukokortikoidy jsou kortizol a kortikosteron (7:1)  Glukokortikoidy umožňují přednostní energetické využití bílkovin a tuků. Ve svalech, kostech a tukové tkáni mají katabolický účinek, ale v játrech mají anabolický účinek, zvyšují syntézu glukózy a glykogenu

3 Sekrece glukokortikoidů  Kůra nadledvin  Zona fasciculata  Zona reticularis

4 Glukokortikoidy v krvi  Vázané (90-95%) – na globulin alfa zvaný transkortin = globulin vázající kortikosteroidy (CBG)  A část na albumin (nižší afinita než transkortin)  Vázané jsou fyziologicky inaktivní, slouží jako zásobárna  Kortikosteron se váže v menší míře, než kortizol má kratší poločas v cirkulaci hormonPoločas v cirkulaci kortizol60-90 minut kortikosteron50 minut

5 Glukokortikoidy v krvi  Volná frakce – jen asi 5-10%  Fyziologicky aktivní

6 Metabolismus a exkrece glukokortikoidů  Metabolizovány v játrech  Kortizol redukován dihydrokortizol tetrahydrokortizol + konjugace s kys.glukoronovou  Metab.kortikosteronu velmi podobný (netvoří se 17-ketosteroidní deriváty)  vzniklé látky nemají glukokortikoidní aktivitu  25% do žluči – stolicí ven, 75% vyloučeno močí

7 Buněčný mechanismus účinků kortizolu

8

9  Po průchodu buněč.membránou (lipofilní částice) se váže na cytoplazmatický vazebný protein (cytoplazmatický receptor)  Komplex hormon-receptor + TF (AP-1) interagují se specifickými regulačními DNA sekvencemi (glucocorticoid response elements)  Indukuji x reprimují transkripci genů do mRNA  Syntéza proteinů začíná cca po 45-60 minutách

10 Účinky glukokortikoidů  Na metabolismus sacharidů  Proteinů  Tuků  Rezistence vůči stresu  Permisivní působení  Vaskulární reaktivita  Účinky na nervový systém  Na metabolismus vody  Antizánětlivé účinky

11 Účinky na metab.sacharidů  Kortizol stimuluje glukoneogenezi v játrech (6-10x) a glykogenezi (z glukózy) Dvojí účinek Snižuje vychytávání glukózy ve svalech a tuku Stoupá glykémie v plazmě Zvyšuje množství enzymů zodpovědných za konverzi AK na glukózu stoupá schopnost glukoneogenez e v játrech

12 Diabetes nadledvin  !!! Vysoké hladiny glukokortikoidů z dosud ne zcela jasných důvodů snižují citlivost tkání (svalová, tuková) na stimulační účinky inzulinu na vychytávání glukózy  Možná kvůli zvýšené hladině mastných kyselin způsobené glkk. Horší citlivost tkání  Hladina glukózy nad 50% normálu je diabetes nadledvin glykémie inzulin

13 Účinky na metab.proteinů •Snížená tvorba RNA - syntéza proteinů •Snížený transport AK do extrahepatických tkání •Zvýšený katabolismus proteinů přítomných v buňce •Celkový úbytek proteinů v buňkách (kromě jater) •Vysoké množství GKK.může vést k svalové slabosti Redukce intracelulár ních proteinů •Všude jinde kromě plazmy a jater dochází k úbytku koncentrace proteinů •Plazmatické proteiny produkovány v játrech – uvolňovány do krve •Vliv na zvýšení dopravy AK do jater a produkci enzymů nutných pro proteosyntézu Zvýšené množství jaterních a plazmatick ých proteinů

14 Účinky GKK. na metab.proteinů - souhrn Mobilizace AK z periferních tkání Zvýšená koncentrace AK v plazmě a jejich lepší transport do jaterních buněk Zvýšení jaterních enzymů potřebných pro syntézu proteinů Deaminace AK – tvorba kys.močové a moči Zvýšená syntéza bílkovin v játrech Zvýšená konverze AK na glukózu Zvýšená tvorba plazmatické bílkoviny v játrech

15 Účinky GKK. na metab.tuků  Mobilizují mastné kyseliny (MK) z tukové tkáně, podněcují buňky k oxidaci MK – získávání energie  Mechanismus není zcela znám  Nejspíš v důsledku nižších konc.glukózy v tukových buňkách – glukóza se mění glykolýzou na glycerol-3-fosfát, ten nutný pro ukládání triacylglycerolů (TAG), v jeho nepřítomnosti dochází k úniku TAG z buněk  Metabolismus se posouvá – nejdříve dochází k využití glukózy, později může (v řádu několika hodin) využívat tuky -například v době hladovění

16 Permisivní působení  Nutnost přítomnosti malého množství GKK.pro metabolické reakce, ačkoli samy tyto reakce nevyvolávají  Kalorigenní účinek = zvýšení spotřeby kyslíku a produkce tepla glukagonu a katecholaminů

17 Vaskulární reaktivita  Při nedostatku GKK.přestanou hladké svaly cév reagovat na noradrenalin a adrenalin Nedostatek GKK. •Nereagují na adrenalin a noradrenali n •Kapiláry se dilatují Hladké svaly cév •Podáním GKK.se obnoví vaskulární reaktivita •Zpomaluje rozvoj šoku Vaskulární kolaps

18 Antizánětlivé účinky kortizolu 1) •Blokuje raná stádia zánětu •Nedovolí ani nástup zánětu 2) •Zánět zahájen •Potlačení zánětu, zvyšuje rychlost hojení – mobilizace AK k opravě tkání, glukoneogeneze, energie z MK

19 Antizánětlivé účinky kortizolu v (prevenci) zánětu 1) •Stabilizuje lysozomální membrány •Zamezuje ruptuře membrány a vylití proteolytických enzymů – způsobují zánět 2) •Snižuje propustnost kapilár •Zamezuje ztrátě plazmy do okolních tkání 3) •Snižuje migraci leukocytů do zanícené oblasti •Snižuje fagocytózu 4) •Potlačuje imunitní systém – redukuje reprodukci lymfocytů •Snížené množství lymfocytů a protilátek snižuje tkáňovou reakci, která by jinak vyvolávala zánět 5) •Tlumí horečku – snižuje uvolňování interleukinu 1, který působí na hypotalamický teplotní kontrolní systém

20 Regulace sekrece  Reakce na stres  Diurnální rytmus

21

22 Kortizol Účinky dosahují maxima za 2-4 hodiny, doplňují zdroje energie vyčerpané adrenalinem Uvolnění ACTH Z adenohypofýzyV průběhu několika minut Portálními cévami do adenohypofýzy Působí na sekreci CRH=kortikoliberin Těla neurosekrečních hormonů uložena v hypotalamu v ncl.paraventricularis Secernuje se do eminentia medialis Sympatický nervový systém + vyplavený adrenalin, noradrenalin Z dřeně nadledvin Stres

23

24 Diurnální rytmus  Sekrece ACTH v nepravidelných pulsech během dne  Nejvíce ráno (4-10.h), nejméně večer  Cyklus se přizpůsobuje vstávání – před probuzením se produkce ACTH zvyšuje  Když se den,,natáhne´´, cyklus se prodlouží  Biologické hodiny v suprachiasmatických jádrech hypotalamu (vlákna ze 3.neuronů sítnice odbočují v místě chiasma opticum do těchto jader) – střídání tmy a světla

25

26 Regulace - shrnutí Hypotalamaus CRH ACTH Emoční stres - Dráhy z jader amygdaly - Strach, úzkost, obavy Nociceptivní dráhy, dráhy RF - Při poranění Diurnální rytmus - Aferentace ze suprachiasmatických jader (inf.z retinohypothalamické dráhy) Ncl.tractus solitarius - Inhibiční přívod z baroreceptorů (IX.X. nerv)

27

28 Sumárně fce.GKK. Játra – stimulace glukoneogeneze, zvýšení přísunu substrátů pro metabolismus z jiných tkání Svaly, tuková tkáň – snížení vychytávání glukózy, zvýšená lipolýza, proteokatabolické účinky Ostatní tkáně – snížení migrace zánětových buněk do tkání, imunosuprese, nervy – nadbytek GKK.vede k dráždivosti a emoční labilitě, deficit k apatii a depresi

29 Literatura  Atlas fyziologie člověka – Silbernagl  Přehled lékařské fyziologie – Gannong  Lékařská fyziologie – Trojan  Poznámky k přednáškám z lékařské fyziologie  Medical physiology – Guyton  Anatomie 3 – Radomír Čihák


Stáhnout ppt "Jan Burian 2.LF UK 18.4.2011 Kruh 7. Úvod  Kůra nadledvin – žláza s vnitřní sekrecí, produkuje steroidní hormony – glukokortikoidy, mineralokortikoidy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google