Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav strojírenské technologie Ú12133 Ústav strojírenské technologie Ú12133 www.u12133.fsid.cvut.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav strojírenské technologie Ú12133 Ústav strojírenské technologie Ú12133 www.u12133.fsid.cvut.cz."— Transkript prezentace:

1 Ústav strojírenské technologie Ú12133 Ústav strojírenské technologie Ú12133 www.u12133.fsid.cvut.cz

2 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Personální obsazení ústavu Vedení ústavu : Vedoucí ústavu : doc.Ing. Viktor Kreibich, CSc. Zástupce vedoucího ústavu :doc.Ing. Milan Němec, CSc. Tajemník ústavu :Ing. Bohumír Bednář, CSc. Technické zajištění : Sekretářka ústavu : Marie Maříková IT technik :Ing. Michal Pakosta Vedoucí technických pracovníků :Ing. František Tatíček Adresa :ČVUT v Praze, FS, U12133 Technická 4, 166 07, Praha 6 Kontakt : telefon 224 352 2629 u12133@fs.cvut.cz www.u12133.fsid.cvut.cz

3 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 vzdělávání věda a výzkum spolupráce s průmyslem Ústav se podílí na výuce: v bakalářském studijním programu - obor Strojírenská technologie a management v magisterském studijním programu - obor Výrobní inženýrství v doktorském studijním programu -obor Strojírenská technologie Aktivity ústavu:

4 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Předměty vyučované Ú12133 Základní etapa studia : Základy technologie 1 Technologie 1 Projekt 2 Oborová etapa studia : Technologičnost konstrukcí Teorie technologických procesů II Automatizace slévání, svařování a tváření Teorie a metodika slévání Teorie a metodika tváření Teorie a metodika svařování Povrchové úpravy Speciální metody svařování Speciální metody povrchových úprav Speciální technologie tváření Speciální technologie Metalurgie slévárenských slitin Nástroje pro výrobu polotovarů Projektování výroby polotovarů Experimentální metody v technologii Technologie výroby letadel Progresivní technologie Svařované konstrukce Svařitelnost a metalurgie svařování Pájení a lepení Tepelné dělení Defektoskopie Projektování povrchových úprav Ekologie výrobních procesů Závěrečný projekt I. Závěrečný projekt II. … Nabízíme zajímavé diplomové práce ve spolupráci s firmami z průmyslu! Součástí oborové výuky jsou zajímavé exkurse!

5 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Složení Ú12133 Skupina sléváníSkupina povrchových úprav Skupina svařováníSkupina tváření

6 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina tváření Vedoucí skupiny : Ing. František Tatíček Zástupce vedoucího skupiny :doc.Ing. Jan Čermák, CSc. Ostatní členové skupiny :Ing. Tomáš Pilvousek Klíčové aktivity : Pedagogická a výzkumná činnost v oblasti :  konvenčních a specielních technologií tváření  nedestrukční zkoušení materiálů  numerické simulace tvářecích procesů spolupráce s průmyslem v oblasti konvenčních a specielních technologií tváření za tepla a za studena

7 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina tváření - vybavení Laboratoř tváření Ve výbavě pracoviště jsou následující typy strojů :  hydraulické lisy  výstředníkové lisy  pneumatické buchary  soubor nástrojů a nářadí pro volné kování

8 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina tváření - vybavení Laboratoř mechanických zkoušek Ve výbavě pracoviště jsou následující typy strojů :  zkušební zařízení pro takové zkoušky  zkušební hydraulický lis  tvrdoměry, Charpyho kladivo  …

9 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina slévání Vedoucí skupiny : Ing. Aleš Herman, Ph.D. Zástupce vedoucího skupiny :doc.Ing. Milan Němec, CSc. Ostatní členové skupiny :Ing. Bohumír Bednář, CSc. Ing. Barbora Stunová Ing. Petr Zikmund Ing. Jan Zavřel Klíčové aktivity :  pedagogická, výzkumná a vývojová činnost v oblasti slévárenství  kusová výroba odlitků  zpracování TPV  simulace procesů odlévání a tuhnutí odlitků (NovaCast, PROCast, QuickCast, Vulcan)  zkoušení vlastností formovacích směsí

10 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina slévání - vybavení Pracoviště odlévání a tavení slitin Mg Pracovníci ovládají procesy:  tavení  metalurgického zpracování taveniny  odlévání do pískových forem  odlévání do skořepin (vytavitelný model)  odlévání do kokil

11 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina slévání - vybavení Laboratoř slévání Ve výbavě pracoviště jsou následující typy zařízení:  2x středofrekvenční indukční pec  2x odporová el. pec  pece pro tepelné zpracování  pece pro sušení forem

12 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina svařování Vedoucí skupiny : Ing. Ladislav Kolařík, IWE Zástupce vedoucího skupiny :prof.Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE Ostatní členové skupiny :Ing. Marie Válová Ing. Karel Kovanda, Ing. Jan Prajer Stanislav Beneš, IWT Stanislav Veselý Klíčové aktivity : Pedagogická a výzkumná činnost v oblastech :  konvenčních technologií svařování  speciálních metod svařování  technologie tepelného dělení materiálu  technologie pájení a lepení  svařitelnosti kovových materiálů  nedestruktivních i destruktivních zkoušek svarových spojů  školení a kvalifikace svářečského personálu  numerické simulace svařovacího procesu  monitorování a dokumentace svařovacího procesu  spolupráce s průmyslovými firmami v oblasti svařování

13 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina svařování - vybavení Laboratoř výuky svářečských technologií na ČVUT v Praze (provozováno ve spolupráci s FSV, FEL, FD) Robotizované pracoviště svařování pro obloukové technologie (MIG, MAG, FCAW, TIG) - svařování nelegovaných i vysocelegovaných ocelí a slitin neželezných kovů (Al, Ni, Ti, Cu …)

14 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina svařování - vybavení Laboratoř výuky svářečských technologií na ČVUT v Praze (provozováno ve spolupráci s FSV, FEL, FD, VCSVTT …) Speciální metody svařování Mikroplazmové svařování Laserové svařování a řezání Přivařování svorníků

15 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina svařování - vybavení Laboratoř výuky svářečských technologií na ČVUT v Praze Konvenční technologie svařování Ruční svařování el. obloukem - obalenými elektrodami - v ochranných atmosférách Odporové bodové svařování

16 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina svařování - vybavení Laboratoř výuky svářečských technologií na ČVUT v Praze Monitorování svařovacího procesu Numerické simulace svařování

17 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina svařování - vybavení Laboratoř výuky svářečských technologií na ČVUT v Praze (provozováno ve spolupráci s FSV, FEL, FD) Tepelné dělení materiálů Řezání kyslíkem, plazmou, laserem

18 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina svařování - vybavení Laboratoř NDT, metalografie a mechanických zkoušek Vyhodnocování jakosti svarových spojů - defektoskopická a destruktivní kontrola

19 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina povrchových úprav Vedoucí skupiny : Ing. Jan Kudláček Zástupce vedoucího skupiny :doc.Ing. Viktor Kreibich, CSc. Ostatní členové skupiny :Ing. Michal Pakosta Ing. Petr Drašnar, Ing. Jaroslav Červený Ing. Vladislava Ostrá Ing. Karel Vojkovský Ing. Dana Benešová Klíčové aktivity : Pedagogická a výzkumná činnost v oblastech :  galvanoplastiky  galvanotechniky  měření a kontroly jakosti  protikorozní ochrany  funkčních povrchových úprav  speciálních povlaků  tribologie

20 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Skupina povrchových úprav- vybavení Skupina povrchových úprav - vybavení Laboratoř výroby galvanických povlaků a nanášení práškových barev

21 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Další aktivity Ú12133 Svářečská škola a Školící středisko CWS ANB Pořádání kvalifikačních kurzů pro vyšší svářečský personál : IWE (EWE) – International (Europen) Welding Engineer IWT (EWT) – International (Europen) Welding Technologist IWS (EWS) – International (Europen) Welding Specialist Pořádání základních kurzů svařování a zaškolení dle ČSN 05 0705 Pořádání evropských zkoušek svářečů dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2 …

22 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Další aktivity Ú12133 Pořádání školení a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání na ČVUT Pořádání kvalifikačních kurzů pro pracovníky strojní údržby Pořádání kurzu Povrchové úpravy ve strojírenství V rámci DČ výuka v kurzech Mi-King Technologický park v Kolíně, Valeo Žebrák, Škoda VW, Benteler Chrastava a Rumburk, FOREZ a.s. Lanškroun, Faurecia Písek …

23 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Další aktivity Ú12133 CTIV – Centrum Technologických Informací a Vzdělávání Pořádání odborných seminářů, organizační zajištění prezentací firem apod. Výzkum v oblasti hodnocení materiálů, povlaků a vrstev …

24 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Prezentace Ústavu strojírenské technologie – U12133 Výzkumná a inovační činnost Ú12133 Grant MŠMT CEZ: J04/98: 212200008 (1998) „Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství“ Grant FRVŠ 544/2000 (2000) „Počítačem podporované technologické procesy“ Grant GAČR č. 102/03/0475 (2002-2005) „Long-period gratings in singlemode detection fibers for refractive-index sensing prepared by CO2 laser exposure Výzkumný záměr MŠM 6840770007 (2005) "Výzkum materiálových, technologických, ekonomických ekologických faktorů ve strojírenské výrobě„ Grant FRVŠ 1578/2006 (2006) „Inovace předmětu Technologie I“ Grant FRVŠ 1578/2008 (2008) „Inovace předmětu Teorie a metodika svařování“ Rozvojový projekt MŠMT 08 05 24 000 (2008) „Tvorba výukových multimediálních pomůcek na ČVUT v Praze“ Rozvojový projekt MŠMT 09 05 14 200 (2009) „Modernizace a inovace přístrojového vybavení laboratoří svařování na ČVUT v Praze“ A další …


Stáhnout ppt "Ústav strojírenské technologie Ú12133 Ústav strojírenské technologie Ú12133 www.u12133.fsid.cvut.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google