Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLITICKÉ STRANY Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLITICKÉ STRANY Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 POLITICKÉ STRANY Mgr. Michal Oblouk

2 POLITIKA z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce
proces a metoda rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory správa věcí veřejných, umění řídit stát a hájit zájmy jednoho státu vůči druhému, vytvářet a udržovat vztahy mezi těmito státy chování a jednání jednotlivce nebo skupiny nebo nasazení prostředků k dosažení určitého cíle prostředkem politiky je politická moc, kterou lze získat buď demokratickými prostředky nebo násilím věda zabývající se politikou se nazývá POLITOLOGIE

3 KŘESŤANSKÁ DEMOKRACIE
POLITICKÉ IDEOLOGIE soustava názorů, idejí a postojů souvisejících s podmínkami existence určité sociální skupiny napomáhá v objasňování politických jevů a politické praxe KONZERVATISMUS LIBERALISMUS SOCIALISMUS KOMUNISMUS ANARCHISMUS SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE ENVIROMENTALISMUS KŘESŤANSKÁ DEMOKRACIE NACISMUS FAŠISMUS NACIONALISMUS FEMINISMUS

4 KONZERVATISMUS - klade důraz na soukromé vlastnictví, hierarchizaci společnosti, řád, autoritu, tradice, vlast, rodinu, náboženství a morálku LIBERALISMUS - svoboda je prioritní politická hodnota SOCIALISMUS - systém charakterizovaný společným vlastnictvím výrobních prostředků, kolektivismem a plánovaným hospodářstvím SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE – princip svobody, rovnosti a solidarita KOMUNISMUS - hlásá a požaduje společné vlastnictví a odmítá třídní rozdíly mezi lidmi ANARCHISMUS – usiluje o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem, odmítá politickou moc a centralizaci, usiluje tedy o zrušení státu ENVIROMENTALISMUS - ústředním tématem je vztah lidstva k životnímu prostředí KŘESŤANSKÁ DEMOKRACIE - solidarita s chudými, podpora klasické rodiny podložené institucí manželství, odpor k eutanázii a k umělým potratům, podpora drobných živnostníků FAŠISMUS - vypjatý nacionalismus, autoritativní a charismatické vůdcovství, militarismus, kult modernity, mládí a síly jakož i silná ekonomická role státu NACISMUS – spojení fašismu, rasismu a nacionalismu NACIONALISMUS – vlastenectví, je založen na pojmu národ, upřednostňuje zájmy vlastního národa FEMINISMUS - cílem je výzkum a potírání jevů, které jsou feministkami považovány za projevy a součást utlačování ženského pohlaví

5 POLITICKÁ STRANA politická organizace, která nominuje kandidáty do veřejných úřadů pod svým vlastním jménem, prosazuje určitou ideologii, nebo je vytvořená za účelem řešení nějakého problému společenská organizace (právnická osoba), v níž jsou dobrovolně sdruženi občané zastávající shodné nebo podobné politické názory je charakterizována snahou o získání politické moci ve volbách, dobrovolnou, otevřenou a trvalou organizací a společnými zájmy jejích členů vytváří svůj program rozvoje státu a jeho mezistátních vztahů, který členové propagují, vysvětlují a obhajují před voliči, aby ve volbách získala podíl na vládě občan, kterému se program líbí, může stranu (její kandidáty) volit ve volbách, nebo do ní vstoupit a kandidovat za ni

6 FUNKCE POLITICKÝCH STRAN
formulace společných cílů a zájmů - každý občan má nějaké politické zaměření, ale protože není možné, aby jej každý jednotlivec uplatnil sám za sebe, vytvářejí se politické strany, které sdružují lidi s podobnými zájmy, za něž pak mohou bojovat společně mobilizace společnosti - politické strany jsou nástrojem, který usnadňuje zapojení široké veřejnosti do politiky státu, a to prostřednictvím voleb, informováním společnosti a získáváním a politickou výchovou nových členů socializace politiky a stabilizace vládních orgánů - politik je odpovědný své straně a jejím prostřednictvím i občanům, měl by tedy respektovat zájmy své strany, pokud chce být znovu zvolen

7 TYPY POLITICKÝCH STRAN PODLE PROGRAMU
PRAVICE - strany konzervativní, monarchistické, hájící staré pořádky, nevměšování státu do ekonomické soutěže (role státu je omezena) a stojící na náboženství a tradiční rodině, kladou důraz na rovnost příležitostí, individualismus, postupný vývoj, tržní ekonomiku, snaží se snížit růst cen LEVICE - zahrnuje strany, které obhajují zájmy nižších a středních vrstev, sociální rovnosti, centralizace politické moci a náboženské rovnosti, do jejich programů patří rozsáhlé sociální zabezpečení, vysoké zdanění příjmů a státní zásahy do ekonomického fungování státu, kladou důraz na rovnost výsledků, kolektivismus, rychlé revoluční změny, snaží se o max. snížení nezaměstnanosti CENTRISTICKÉ strany se zpravidla snaží vytvářet kompromisní politiku mezi pravicí a levicí, často se jedná o strany liberální, pokrokové, hájící práva menšin a občanské svobody

8 TYPY POLITICKÝCH STRAN PODLE MYŠLENEK
KONZERVATIVNÍ – zachování přítomného stavu, řádu, postupné a řídké změny LIBERÁLNÍ – individualismus, víra v pokrok, politická svoboda, omezení role státu a stání moci SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ – ideály spravedlnosti a bratrství, obecný zájem staví nad individuální EKOLOGICKÉ – podřídit změny společnosti, hospodářství i politiky ochraně životního prostředí KOMUNISTICKÉ – prostředky k výrobě ve společném vlastnictví vedou k rovnostářské beztřídní společnosti NACIONALISTICKÉ – vycházejí z přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa

9 ČESKÉ POLITICKÉ STRANY
v ČR je registrováno 83 politických stran a 44 politických hnutí, z nichž část má pozastavenu činnost a část je bez znatelného politického vlivu, členské či voličské základny Česká strana národně socialistická (ČSNS), Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), Humanistická strana (HS), Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL), Konzervativní strana (KS), Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), Moravané, Občanská demokratická strana (ODS), SNK Evropští demokraté (SNK ED), Národní socialisté (NS LEV 21), Strana pro otevřenou společnost (SOS), Strana práv občanů Zemanovci (SPOZ), Suverenita, Strana zelených (SZ), TOP 09, Věci veřejné (VV), Koruna česká (KČ)

10 ČSSD česká levicová politická strana
byla založena r (jako součást rakouské sociální demokracie)/r (jako samostatná strana) vládla v letech 1998 – 2006 a od r. 2014 předseda: Bohuslav Sobotka sídlo: Lidový dům, Praha 1 počet členů: cca barva: oranžová

11 ODS česká pravicová strana
strana je orientována jako liberálně-konzervativní vládla v letech 1992 – 1996, 2006 – 2009 a vznikla v dubnu 1991 rozpadem Občanského fóra, jejím zakladatelem a předsedou do roku 2002 byl Václav Klaus předseda: Petr Fiala počet členů: cca barva: modrá

12 KSČM česká parlamentní komunistická politická strana
logem a volebním znakem jsou dvě červené třešně se zeleným lístkem vznikla 14. až 16. května 1921 v důsledku ideologického konfliktu uvnitř Československé sociální demokracie předseda: Vojtěch Filip počet členů: cca barva: červená tisk: Haló noviny

13 KDU - ČSL jedna z nejstarších českých politických stran, konzervativně sociální strana vznikla v lednu roku 1919 sloučením několika katolických stran hlásí se ke křesťanským hodnotám a antikomunismu disponuje poměrně rozsáhlým majetkem a širokou členskou základnou, soustředěnou z větší části na Moravě, na venkově je její pozice obecně silnější než ve městech tradiční témata jsou podpora rodiny, venkova a křesťanské morální hodnoty předseda: Pavel Bělobrádek barva: žlutá

14 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika


Stáhnout ppt "POLITICKÉ STRANY Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google