Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přechod od totality k demokracii Přechod od totality k demokracii (politologické hledisko) PELIKÁN Nick HUDCOVÁ Barbora NOVÁKOVÁ Denisa KRAJCOVÁ Karolina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přechod od totality k demokracii Přechod od totality k demokracii (politologické hledisko) PELIKÁN Nick HUDCOVÁ Barbora NOVÁKOVÁ Denisa KRAJCOVÁ Karolina."— Transkript prezentace:

1 Přechod od totality k demokracii Přechod od totality k demokracii (politologické hledisko) PELIKÁN Nick HUDCOVÁ Barbora NOVÁKOVÁ Denisa KRAJCOVÁ Karolina DRÁB Dominik

2 Obsah  charakteristika státu  politické zřízení  dělba státní moci  politické subjekty  ideologie  zdroje

3 Charakteristika  ČSSR do r. 1990  ČSFR od r. 1990 do r. 1992  ČR od r. 1993

4 Politické zřízení TOTALITA  jediná vládnoucí skupina  vynucovaná ideologie  centrálně řízená ekonomika  monopol na prostředky masové komunikace  policejní stát DEMOKRACIE  periodicky se opakující volby  pluralismus  svobodná a nezávislá média  zajištění lidských práv

5 Krůčky k demokracii  1989 – legálně obnoveno vydávání Lidových novin  1990 – první svobodné volby po pádu komunistů  1990 – zánik StB Restituční předpisy:  č. 87/1991 Sb.  zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnického vztahu k půdě a jinému zemědělskému majetku

6 Dělba státní moci po roce 1989 ● přechod od jednoty moci k principu dělby moci, svobodné soutěže politických stran, parlamentarismu ● moc výkonná (prezident a vláda) ● moc zákonodárná (parlament) ● moc soudní (soudy)

7 Federální shromáždění ČSSR ● Československý federální parlament ● Sněmovna lidu (poslanecká sněmovna, 200 křesel, 5leté funkční období) ● Sněmovna národů (senát, 150 křesel, 5leté funkční období, usnášení schopnost při účasti nadpoloviční většiny)

8 Parlament ČR ● 2 komory ● poslanecká sněmovna (200 poslanců, 4leté volební období) ● senát (81 senátorů, 6leté volební období)

9 Vláda ČR ● výkonná moc ● jmenovaná prezidentem ČR ● respektování ústavy ● premiér + ostatní členové vlády ● odvolávána prezidentem ČR

10 Volby červen 1990 Česká národní rada Federální shromáždění Sněmovna národů Sněmovna lidu  OF  OF 49,5 % 50 % 53,2 %  KSČ  KSČ 13,2 % 13,8 % 13,5 %  HSD-SMS  HSD-SMS 10 % 9,1 % 7,9 %  KDU-ČSL  KDU-ČSL 8,4 % 8,8 % 8,7 %

11 Občanské fórum Občanské fórum (1989 - 1991)  široké spektrum názorů a osobností  cíl přechod k demokracii  zakladatel Václav Havel  předseda Václav Klaus Občanské hnutí ROZPAD ODS

12 Volby červen 1992 Česká národní rada Federální shromáždění Sněmovna národů Sněmovna lidu • Koalice ODS a KDS • Koalice ODS a KDS 27,3 % 33,4 % 33,9 % • Koalice Levý blok • Koalice Levý blok 14,1 % 14,5 % 14,3 % (KSČM-DL ČSFR) • ČSSD • ČSSD 6,5 % 6,8 % 7,7 % • Liberálně sociální unie • Liberálně sociální unie 6,5 % 6,1 % 5,8 % • KDU-ČSL • KDU-ČSL 6,3 % 6,1 % 6 %

13 Ideologie  soustava názorů  podmínky existence  sociální skupiny

14 Ideologie v totalitním režimu  neomylná  vědecky podložená  oficiální státní učení  pluralitní prostředí  respektující se ideologie  rovnováha Ideologie v demokratickém režimu x

15 Zdroje  Ideologie. 2013. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ideologie  Lidové noviny. 2013. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A9_noviny  Státní bezpečnost. 2013. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/StB  NOVÁK, Antonín. Právní úprava vyvlastnění mezi lety 1948 – 1989 a její odraz v restitučních předpisech. 2013. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-uprava- vyvlastneni-mezi-lety-1948-1989-a-jeji-odraz-v-restitucnich-predpisech-21970.html  Znaky demokracie. 2013. Dostupné z: http://www.zsjablunka.cz/html/vyuka/zemepis/polit/znaky_demokracie.pdf  MLYNÁŘ, Zdeněk. Volby v období 1946 – 1989. 2013. Dostupné z: http://www.totalita.cz/volby/volby.php  Státní plánovací úřad. 2013. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pl%C3%A1novac%C3%AD_%C3%BA%C 5%99ad  Totalita. 2013. Dostupné z: http://iuridictum.pecina.cz/w/Totalita#Podstata_a_znaky  Volby do České národní rady konané ve dnech 8. - 9.6.1990. 2013. Dostupné z: http://www.volby.cz/pls/cnr1990/u4  Volby do České národní rady konané ve dnech 5. - 6.6.1992. 2013. Dostupné z: http://www.volby.cz/pls/cnr1992/u4  Volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění konané ve dnech 8. - 9.6.1990 na území České republiky. 2013. Dostupné z: http://www.volby.cz/pls/sl1990/u4

16  Volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění konané ve dnech 5. - 6.6.1992 na území České republiky. 2013. Dostupné z: http://www.volby.cz/pls/sl1992/u4  ŠMÍD, Milan. Česká média a jejich role v procesu politické změny roku 1989. 2013. Dostupné z: http://www.louc.cz/pril01/listopad.pdf  KUBÁTOVÁ, Jarmila. Jak se pozná totalita, pseudodemokracie, demokracie. 2013. Dostupné z: http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/jak-se-pozna-totalita-pseudodemokracie- demokracie-dil-1-totalita.html  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. 2013. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Ce sk%C3%A9_republiky  Senát Parlamentu České republiky. 2013. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1t_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky  Komunismus. 2013. Dostupné z: http://www.odmaturuj.cz/filozofie/fasismuskomunismus- a-socialismus/  Jednací řády našich parlamentů v letech 1861-2000. 2013. Dostupné z: http://tf.webz.cz/jw/jednacirady.html  Zákonodárná moc. 2013. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1konod%C3%A1rn%C3%A1_moc  Komunistická strana Československa (KSČ). 2013. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_ksc_org_02_02.php  Vláda České republiky. 2013. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_%C4%8CR


Stáhnout ppt "Přechod od totality k demokracii Přechod od totality k demokracii (politologické hledisko) PELIKÁN Nick HUDCOVÁ Barbora NOVÁKOVÁ Denisa KRAJCOVÁ Karolina."

Podobné prezentace


Reklamy Google