Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2009/2010 Přednášející: Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Manažerská grafika Bibliografické citace, typografické zásady tvorby dokumentu, regresní analýza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2009/2010 Přednášející: Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Manažerská grafika Bibliografické citace, typografické zásady tvorby dokumentu, regresní analýza."— Transkript prezentace:

1 2009/2010 Přednášející: Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Manažerská grafika Bibliografické citace, typografické zásady tvorby dokumentu, regresní analýza

2 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza2 Obsah &Obsah předmětu Manažerská grafika. &Bibliografické citace. &Typografické zásady. &Regresní analýza. &Program Matlab pro řešení regresní analýzy. &Grafické výsledky a výstupy regresní analýzy.

3 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza3 Obsah předmětu Předmět Manažerská grafika Vás seznámí s:  typografickými zásadami při tvorbě textového dokumentu,  zpracováním naměřených dat – regresní analýza,  tvorbou a návrhem prezentací,  tvorbou šablon prezentací,  základy algoritmizace v programu Matlab,  tvorbou grafických uživatelských aplikací,  3D grafickým programem.

4 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza4 Požadavky kreditového systému Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Je nutné získat minimálně 51 bodů pro udělení KZ. Všechny výše uvedené práce budou odevzdány v předem daných termínech, pozdní odevzdání se projeví snížením hodnocení o 10 % z maximálního počtu bodů. 0 - 15 bodůZpracování textového dokumentu. 0 - 15 bodůPrezentace v MS Power Pointu. 0 - 70 bodůTvorba GUI v Matlabu.

5 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza5 Kontakt na vyučující Přednášející a cvičící předmětu: Ing. Jolana Škutová, Ph.D. A756, tel:. 4192, email: jolana.skutova@vsb.czjolana.skutova@vsb.cz Další informace o předmětu a soubory ke stažení pro výuku: http://homel.vsb.cz/~sku52

6 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza6 Bibliografické citace &Údaje do citací přebírejte vždy z primárních dokumentů, tj. dokumentů, které autor měl v ruce. &Slova obsažená v údajích o citovaném dokumentu se nezkracují, není-li to nezbytně nutné. Formátování citací:  Bibliografické citace uvést na konci celé publikace (případně na konci její části).  Forma citací musí být v celé práci jednotná.  Struktura jednotlivých citací se od sebe liší podle typů citovaných dokumentů.

7 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza7 Jak zpracovávat bibliografické citace?  Vytvoření bibliografických citací pro jednoznačnou identifikovatelnost publikace tak, aby byla vyhledatelná (např. v knihovním katalogu, v knihkupectví, v časopisu atd.).  Vytvoření a uspořádání soupisu citací prostřednictvím seznamu použité literatury.  Odkazy na citace v textu se uvádí za ukončením příslušných částí textu na publikace uvedené v seznamu použité literatury.

8 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza8 Monografická publikace Primární odpovědnost. Název: podnázev. Podřízená odpovědnost. Vydání. Místo vydání: nakladatel, rok. Rozsah. Edice. Poznámky. Standardní číslo. Příklady SMITH, S.T. MATLAB Advanced GUI Development. 1st ed. Indianapolis: Dog Ear Publishing, 2006. 324 p. ISBN 1-59858- 181-3. MUSÍLEK, Petr. Finanční trhy : instrumenty, instituce a management. 1. vyd. Praha: VŠE, 1994. 340 s. Učební texty vysokých škol ; VŠE Praha. Fakulta financí a účetnictví. ISBN 80-7079-149-7.

9 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza9 Diplomová práce Primární odpovědnost. Název: podnázev. Podřízená odpovědnost. Vydání. Místo vydání: nakladatel, rok. Rozsah. Edice. Poznámky. Standardní číslo. (stejné jako u monografie) Příklad ŠTOLFA, M. Návrh a realizace vybraných algoritmů řízení. Ostrava, 2005. 82 s. Diplomová práce na Fakultě strojní VŠB-TU v Ostravě na katedře automatizační techniky a řízení. Vedoucí diplomové práce Renata Wagnerová.

10 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza10 Příspěvek z monografie Příspěvek. Primární odpovědnost. Název. In Zdrojový dokument. Primární odpovědnost. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Rok. Lokace ve zdrojovém dokumentu. Příklady VÍTEČKOVÁ, M. & VÍTEČEK, A. Metoda optimálního modulu a symetrického optima pro číslicové regulátory. In Sborník příspěvků workshopu „Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2007“, Stará Lesná, Slovenská republika, 28.2. – 2.3. 2007. Košice: TU v Košicích, 2007. str. 3-1–3-6. ISBN 978-80-8073-758-0. IWAZUME, M. – TAKEDA, H. – NISHIDA, T. Ontology–based Information from the Internet. In Knowledge organization and change: proceedings of the fourth international ISKO conference 15-18 July, 1996 Washington, DC. USA. Frankfurt am Main: INDEKS, 1996. s. 261–272. (Advances in knowledge organization; vol. 5, ISSN 0938-5495).

11 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza11 Článek v seriálové publikaci Primární odpovědnost. Název článku. Podřízená odpovědnost. Název zdrojového dokumentu. Rok, ročník, číslo svazku, lokace části. Standardní číslo. Příklady KMÍNEK, M. & FINKEOVÁ, J. Matematický model biotechnologického procesu. Automatizace, říjen 2007, č. 10, s. 633-635. ISNN 0005-125X. ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná stanice pražské ZOO. Zvířata a my. Duben 1995, č. 4, s. 25-29.

12 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza12 Přednáška Lektor. Název kursu. (přednáška) Místo konání. Pořadatel. Datum. Příklady Škutová, J. Bibliografické citace. (přednáška) Ostrava: VŠB- TU, F 232, dne 27. 3. 2008. Juřek, M. & Krebs, L. Nástroje pro efektivní softwarové projekty. Ostrava: VŠB-TU, FEI, Aula, dne 11. března 2008.

13 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza13 Ústní sdělení (ústní sdělení) Citovaná osoba. Název a adresa pracoviště. Datum.  Nutné uvést plné jméno osoby a celou adresu pracoviště. Příklady podle ústního sdělení Martina Fialy (studenta VŠB-TU, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba) dne 12. března 2008. podle ústního sdělení prof. Ing. Jiřího Tůmy, CSc. (vedoucího katedry VŠB-TU, 17. listopadu 15, Ostrava- Poruba) dne 8. prosince 2007.

14 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza14 WWW stránka, elektronická monografie Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky [online]. Datum publikování, Datum poslední revize [citováno dne].. Příklady BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.0 (2004). c 1999–2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004. URL:.. MAHDAL, M. Control of Model Through Intranet/Inertnet Network. [CD-ROM]. Praha: Albertina Icome Praha; [cit. 2007-11-21]. Adresář: //infos2007/29.htm.

15 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza15 Formy elektronické komunikace E-mail Jméno autora. Předmět zprávy [online]. Sekundární odpovědnost. Datum odeslání [Datum přístupu]. Př.: POKORNÝ, Pavel. I-netova knihkupectví [online]. 3. června 1998 13:45; [cit. 1999-12-20]. Osobní komunikace. E-mailová konference Jméno autora. Předmět příspěvku. Datum publikace (zaslání do konference). [Datum přístupu]. Přístup k dokumentu. Př.: Němec, F. Jak na obrázky. 1. ledna 2000. [cit. 2000-01-02]. Dostupné z:.

16 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza16 Bibliografické citace Generátory citací http://www.citace.com/clanky.php http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002

17 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza17 Úprava písemností … (1) dle ČSN 01 6910 Pravopisná stránka se řídí pravidly Českého pravopisu.

18 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza18 Úprava písemností … (2) dle ČSN 01 6910 Členící interpunkční znaménka Za každé interpunkční znaménko náleží mezera. Chcete být profesionál v psaní textu? Věnujte pozornost i dalším řádkům! OKD spol. s r. o., tel.: 059 671 257. Existují i některé výjimky, v případě zkratky apod.

19 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza19 Úprava písemností … (3) dle ČSN 01 6910 Závorky a uvozovky Přiléhají bez mezer k začátku a konci textu, který se vkládá do závorek nebo uvozovek. Pedagog řekl: „Příští týden je rektorské volno“ a ukončil výuku (studenti byli pochopitelně nadšeni). Upřednostňují se běžně okrouhlé závorky, neboť hranaté se často využívají pro citaci [Farana, 2006] na doporučenou literaturu.

20 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza20 Úprava písemností … (4) dle ČSN 01 6910 Značky měrných jednotek 10 cm; 8,78 kg; 12 min; 30 s +10 °C; 30 kW; 15 mA 6V baterie = 6voltová baterie = šestivoltová b. Značky měn Kč 220,-- ale také 220 Kč CZK 28,50; ATS 500,00;

21 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza21 Úprava písemností … (5) dle ČSN 01 6910 Matematické značky 10 + 20 = 30 x – y = 3 + a – bez mezer pouze: +10 V;  5 °C Zlomky 1/2; ¾; 1 1/5 Procenta Úrok 5 %. Spád 8 ‰. 15% úrok ~ 15procentní úrok

22 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza22 Úprava písemností … (6) dle ČSN 01 6910 Měřítko Obrázky byly zmenšeny 1 : 10. Úhlový stupeň, minuta, vteřina Sklon byl 35°15'50". (vkládat přes Symbol) Paragraf dle § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 sb. Desetinná čísla 1 238,5 m; 2 580 640 obyvatel; 2000 km

23 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza23 Úprava písemností … (7) dle ČSN 01 6910 Datum V Ostravě dne 13. září 2007. Čas 05:12:20; 12:30 h; 3 h 21 min 20 s; v 9 hodin Telefonní čísla +420 596 402 805; (59/732 4192 … takto ne!) Spojení čísel se slovy 20násobek; 3násobný; 2krát; A4; Luční 21a

24 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza24 Typografie (1) Zásady při tvorbě textu vychází ze základních typografických pravidel. Technická literatura na profesionální úrovni vyžaduje precizní zpracování textu včetně typografických pravidel. Jakákoliv chyba v textu, ať už gramatická, typografická, nedůslednost při prezentaci grafických informací apod. snižuje celkovou úroveň technické dokumentace !! Důslednost, výstižnost, srozumitelnost, přehlednost … to vše charakterizuje nezbytné znaky technické dokumentace.

25 11. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza25 Typografie (2) Pomlčka, spojovník, minus Klávesou - se píše spojovník, který slouží ke spojování slov: např. česko-anglický slovník. Pro oddělování částí věty slouží pomlčka. Ve větě se před pomlčku a za pomlčku vkládá mezera. Rozdíl (v obou případech bez mezer): Obvod Ostrava-Poruba … spojovník, Vzdálenost Ostrava–Zlín … pomlčka.

26 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza26 Typografie (3) Pomlčka, spojovník, minus (pokračování) Matematické znaménko minus se zapisuje pomocí entity −. Stejná výška znamének: + − = V případě pomlčky: + – = (takto ne!) V případě spojovníku:+ - = (takto taky ne!). Číslo se záporným znaménkem: −10 (vkládá se bez mezery). Matematické operace: 10 − 5, levá mezera by měla být nedělitelná.

27 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza27 Typografie (4) Akademické tituly a hodnosti Akademické tituly MUDr., MVDr., PhDr., PaedDr., JUDr., ThDr., PhMr., RNDr., Ing., Bc., Mgr., CSc., DrSc., Ing. arch. Vědecko-pedagogické tituly akad. arch., ak. mal., ak. soch., prof., doc. Tituly označující vědeckou hodnost CSc., DrSc., DSc., Ph.D., Th.D.

28 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza28 Typografie (5) Zvláštní znaky nenajdete na klávesnici - je možné je vkládat pomocí menu Vložit/Symbol - lze znaky vkládat pomocí levé klávesy ALT + kód znaku (numerická klávesnice). „ALT+0132 “ALT+0147 ’ALT+0146 —ALT+0151 –ALT+0150 …ALT+0133 ±ALT+0177 ×ALT+0215 €ALT+0128  ALT+0210 †ALT+0134 ©ALT+0169 POZOR !! Klávesové zkratky závisí na zvoleném typu písma. Např. znak  … ALT+0102 se při zvoleném typu písma, např. Ariel zobrazí jako písmeno f. Nutné přepnout Symbol.

29 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza29 Typografie (6) Řadové číslovky 5. verze = pátá verze, 1. místo = první místo, 17. listopadu = sedmnáctého listopadu Čísla jako přídavná jména 20km trasa = dvacetikilometrová trasa 5% úrok = pětiprocentní úrok 15-ti letý žákchybně 15letý žáksprávně

30 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza30 Typografie (7) Pozor, zde se často chybuje !! Viz Viz není zkratka, ale rozkazovací způsob od slovesa vidět. Není proto důvod za ním psát tečku jako za zkratkou. Př.: Dnešní týden bude hezky, viz http://pocasi.idnes.cz.http://pocasi.idnes.cz

31 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza31 Typografie (8) Velká písmena po předložce Pokud název označení místa, budovy apod. začíná předložkou, píše se předložka i první následující slovo s velkým počátečním písmenem. Př.: … v ulici U Lesa jsem pochopil typografii … … hledal jsem ulici Na Stezce, kde bydlí … …adresa: Pod Kovárnou 22, Ostrava-Hrabůvka.

32 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza32 Aproximace funkce (1) pro vyhodnocení experimentálně získané závislosti funkce jedné nebo více proměnných. y = f(x,p) kde x = [x 1, …, x n ], n … počet nezávisle proměnných. p = [p 1, …, p k ], k … počet parametrů. Cílem regrese (regresní analýzy) je pak nalezení příslušné regresní funkce a jejich parametrů (statistický odhad).

33 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza33 Aproximace funkce (2) Typy regrese: &lineární – lin. fce jedné proměnné s dvěma parametry (jeden z nich může být nulový); &vícenásobná lineární – lineární funkce více proměnných, počet parametrů je o jednu větší než je počet proměnných; &tzv. stepwise – proměnlivý počet aditivních lineárních funkcí s odpovídajícími parametry; &polynomická – funkční závislost vyjádřená mocninovým polynomem; &nelineární – nelineární funkce, libovolný tvar funkce s libovolným počtem proměnných a parametrů, z nichž nejméně jedna proměnná musí mít nelineární charakter.

34 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza34 Lineární regrese Lineární regrese představuje aproximaci daných hodnot polynomem prvního řádu (přímkou) metodou nejmenších čtverců.

35 Kvadratická regrese – data jsou aproximována kvadratickou funkcí (parabolou). f(x)=ax 2 +bx+c Parametry paraboly jsou vypočteny metodou nejmenších čtverců. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza35 Kvadratická regrese

36 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza36 Polynomická regrese

37 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza37 Statistická analýza dat (1) Modus ŷ náhodné veličiny y je hodnota, která se v daném statistickém souboru vyskytuje nejčastěji (je to hodnota znaku s největší relativní četností). PŘ: y = [1;2;3;1;2;1;1;5;1;2;4;1;2;1;5;0;1;1;4;1] → ŷ = 1 Výhodou modu je, že ho lze snadno použít i pro nečíselná data, kde např. aritmetický průměr použít nelze. Např. modus souboru: { jablko, pomeranč, hruška, pomeranč, jablko, jablko, hruška } je jablko.

38 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza38 Statistická analýza dat (2) Medián ỹ 0,5 je hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. PŘ: { 1, 2, 2, 3, 9 } - u tohoto souboru dat je medián stejný jako modus. Jaký je aritmetický průměr? 3,4

39 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza39 Statistická analýza dat (3) Dolní kvartil ỹ 0,25 dělí soubor na čtvrtinu s nižšími hodnotami a tři čtvrtiny s vyššími hodnotami. Horní kvartil ỹ 0,75 dělí soubor na tři čtvrtiny s nižšími hodnotami a jednu čtvrtinu s vyššími hodnotami. Mezikvartilový rozsah IQR = ỹ 0,75 − ỹ 0,25 Odlehlé hodnoty jsou v rozsahu (1,5∙IQR; 3∙IQR). Extrémní hodnoty jsou v rozsahu <3∙IQR; ∞ ).

40 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza40 Statistická analýza dat (4) Box plot (krabicový graf) – jsou užitečné pro grafické vyjádření tvaru rozdělení, jeho střední hodnoty a variability

41 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza41 Shrnutí  Odevzdané práce budou splňovat zásady typografie, pravidel českého.  Dodržujte normu pro citace v BP!!  Nejdůležitější je výsledky měření správně vyhodnotit!  Dodržujte při editaci grafů základní požadavky: titulek, popisy os, vhodné měřítko zobrazení grafu a typ grafu.

42 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza42 Diskuze, závěr Prostor k diskuzi k problematice: &Obsah předmětu a vypracování programu. &Seznam použité literatury (citace). &Oblast typografických zásad. &Regresní analýza. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "2009/2010 Přednášející: Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Manažerská grafika Bibliografické citace, typografické zásady tvorby dokumentu, regresní analýza."

Podobné prezentace


Reklamy Google