Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Obsah předmětu Manažerská grafika. Bibliografické citace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Obsah předmětu Manažerská grafika. Bibliografické citace."— Transkript prezentace:

1 Manažerská grafika Bibliografické citace, typografické zásady tvorby dokumentu, regresní analýza

2 Obsah Obsah předmětu Manažerská grafika. Bibliografické citace.
Typografické zásady. Regresní analýza. Program Matlab pro řešení regresní analýzy. Grafické výsledky a výstupy regresní analýzy. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

3 Obsah předmětu Předmět Manažerská grafika Vás seznámí s:
typografickými zásadami při tvorbě textového dokumentu, zpracováním naměřených dat – regresní analýza, tvorbou a návrhem prezentací, tvorbou šablon prezentací, základy algoritmizace v programu Matlab, tvorbou grafických uživatelských aplikací, 3D grafickým programem. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

4 Požadavky kreditového systému
Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Je nutné získat minimálně 51 bodů pro udělení KZ. Všechny výše uvedené práce budou odevzdány v předem daných termínech, pozdní odevzdání se projeví snížením hodnocení o 10 % z maximálního počtu bodů. bodů Zpracování textového dokumentu. Prezentace v MS Power Pointu. bodů Tvorba GUI v Matlabu. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

5 Kontakt na vyučující Přednášející a cvičící předmětu:
Ing. Jolana Škutová, Ph.D. A756, tel:. 4192, Další informace o předmětu a soubory ke stažení pro výuku: 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

6 Bibliografické citace
Údaje do citací přebírejte vždy z primárních dokumentů, tj. dokumentů, které autor měl v ruce. Slova obsažená v údajích o citovaném dokumentu se nezkracují, není-li to nezbytně nutné. Formátování citací: Bibliografické citace uvést na konci celé publikace (případně na konci její části). Forma citací musí být v celé práci jednotná. Struktura jednotlivých citací se od sebe liší podle typů citovaných dokumentů. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

7 Jak zpracovávat bibliografické citace?
Vytvoření bibliografických citací pro jednoznačnou identifikovatelnost publikace tak, aby byla vyhledatelná (např. v knihovním katalogu, v knihkupectví, v časopisu atd.). Vytvoření a uspořádání soupisu citací prostřednictvím seznamu použité literatury. Odkazy na citace v textu se uvádí za ukončením příslušných částí textu na publikace uvedené v seznamu použité literatury. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

8 Monografická publikace
Primární odpovědnost. Název: podnázev. Podřízená odpovědnost. Vydání. Místo vydání: nakladatel, rok. Rozsah. Edice. Poznámky. Standardní číslo. Příklady SMITH, S.T. MATLAB Advanced GUI Development. 1st ed. Indianapolis: Dog Ear Publishing, p. ISBN MUSÍLEK, Petr. Finanční trhy : instrumenty, instituce a management. 1. vyd. Praha: VŠE, s. Učební texty vysokých škol ; VŠE Praha. Fakulta financí a účetnictví. ISBN 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

9 Diplomová práce Primární odpovědnost. Název: podnázev. Podřízená odpovědnost. Vydání. Místo vydání: nakladatel, rok. Rozsah. Edice. Poznámky. Standardní číslo. (stejné jako u monografie) Příklad ŠTOLFA, M. Návrh a realizace vybraných algoritmů řízení. Ostrava, s. Diplomová práce na Fakultě strojní VŠB-TU v Ostravě na katedře automatizační techniky a řízení. Vedoucí diplomové práce Renata Wagnerová. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

10 Příspěvek z monografie
Příspěvek. Primární odpovědnost. Název. In Zdrojový dokument. Primární odpovědnost. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Rok. Lokace ve zdrojovém dokumentu. Příklady VÍTEČKOVÁ, M. & VÍTEČEK, A. Metoda optimálního modulu a symetrického optima pro číslicové regulátory. In Sborník příspěvků workshopu „Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2007“, Stará Lesná, Slovenská republika, – Košice: TU v Košicích, str. 3-1–3-6. ISBN IWAZUME, M. – TAKEDA, H. – NISHIDA, T. Ontology–based Information from the Internet. In Knowledge organization and change: proceedings of the fourth international ISKO conference July, 1996 Washington, DC. USA. Frankfurt am Main: INDEKS, s. 261–272. (Advances in knowledge organization; vol. 5, ISSN ). 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

11 Článek v seriálové publikaci
Primární odpovědnost. Název článku. Podřízená odpovědnost. Název zdrojového dokumentu. Rok, ročník, číslo svazku, lokace části. Standardní číslo. Příklady KMÍNEK, M. & FINKEOVÁ, J. Matematický model biotechnologického procesu. Automatizace, říjen 2007, č. 10, s ISNN X. ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná stanice pražské ZOO. Zvířata a my. Duben 1995, č. 4, s 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

12 Přednáška Lektor. Název kursu. (přednáška) Místo konání. Pořadatel. Datum. Příklady Škutová, J. Bibliografické citace. (přednáška) Ostrava: VŠB-TU, F 232, dne Juřek, M. & Krebs, L. Nástroje pro efektivní softwarové projekty. Ostrava: VŠB-TU, FEI, Aula, dne 11. března 2008. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

13 Ústní sdělení (ústní sdělení) Citovaná osoba. Název a adresa pracoviště. Datum. Nutné uvést plné jméno osoby a celou adresu pracoviště. Příklady podle ústního sdělení Martina Fialy (studenta VŠB-TU, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba) dne 12. března 2008. podle ústního sdělení prof. Ing. Jiřího Tůmy, CSc. (vedoucího katedry VŠB-TU, 17. listopadu 15, Ostrava- Poruba) dne 8. prosince 2007. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

14 WWW stránka, elektronická monografie
Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky [online]. Datum publikování, Datum poslední revize [citováno dne]. <URL adresa stránky>. Příklady BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.0 (2004). c 1999–2004, poslední aktualizace URL: < citace/citace2.ps>. < citace/citace2.pdf>. MAHDAL, M. Control of Model Through Intranet/Inertnet Network. [CD-ROM]. Praha: Albertina Icome Praha; [cit ]. Adresář: //infos2007/29.htm. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

15 Formy elektronické komunikace
Jméno autora. Předmět zprávy [online]. Sekundární odpovědnost. Datum odeslání [Datum přístupu]. Př.: POKORNÝ, Pavel. I-netova knihkupectví [online]. 3. června :45; [cit ]. Osobní komunikace. ová konference Jméno autora. < ová adresa autora> Předmět příspěvku. Datum publikace (zaslání do konference). <Jméno archívu> [Datum přístupu]. Přístup k dokumentu. Př.: Němec, F. Jak na obrázky. 1. ledna <cz.comp.cstex> [cit ]. Dostupné z: 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

16 Bibliografické citace
Generátory citací 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

17 Úprava písemností … (1) dle ČSN 01 6910
Pravopisná stránka se řídí pravidly Českého pravopisu. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

18 Úprava písemností … (2) dle ČSN 01 6910
Členící interpunkční znaménka Za každé interpunkční znaménko náleží mezera. Chcete být profesionál v psaní textu? Věnujte pozornost i dalším řádkům! OKD spol. s r. o., tel.: Existují i některé výjimky, v případě zkratky apod. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

19 Úprava písemností … (3) dle ČSN 01 6910
Závorky a uvozovky Přiléhají bez mezer k začátku a konci textu, který se vkládá do závorek nebo uvozovek. Pedagog řekl: „Příští týden je rektorské volno“ a ukončil výuku (studenti byli pochopitelně nadšeni). Upřednostňují se běžně okrouhlé závorky, neboť hranaté se často využívají pro citaci [Farana, 2006] na doporučenou literaturu. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

20 Úprava písemností … (4) dle ČSN 01 6910
Značky měrných jednotek 10 cm; 8,78 kg; 12 min; 30 s +10 °C; 30 kW; 15 mA 6V baterie = 6voltová baterie = šestivoltová b. Značky měn Kč 220,-- ale také 220 Kč CZK 28,50; ATS 500,00; 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

21 Úprava písemností … (5) dle ČSN 01 6910
Matematické značky = 30 x – y = 3 + a – bez mezer pouze: +10 V; 5 °C Zlomky 1/2; ¾; 1 1/5 Procenta Úrok 5 %. Spád 8 ‰. 15% úrok ~ 15procentní úrok 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

22 Úprava písemností … (6) dle ČSN 01 6910
Měřítko Obrázky byly zmenšeny 1 : 10. Úhlový stupeň, minuta, vteřina Sklon byl 35°15'50". (vkládat přes Symbol) Paragraf dle § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 sb. Desetinná čísla 1 238,5 m; obyvatel; 2000 km 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

23 Úprava písemností … (7) dle ČSN 01 6910
Datum V Ostravě dne 13. září 2007. Čas 05:12:20; 12:30 h; 3 h 21 min 20 s; v 9 hodin Telefonní čísla ; (59/ … takto ne!) Spojení čísel se slovy 20násobek; 3násobný; 2krát; A4; Luční 21a 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

24 Typografie (1) Zásady při tvorbě textu vychází ze základních typografických pravidel. Technická literatura na profesionální úrovni vyžaduje precizní zpracování textu včetně typografických pravidel. Jakákoliv chyba v textu, ať už gramatická, typografická, nedůslednost při prezentaci grafických informací apod. snižuje celkovou úroveň technické dokumentace !! Důslednost, výstižnost, srozumitelnost, přehlednost … to vše charakterizuje nezbytné znaky technické dokumentace. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

25 Typografie (2) Pomlčka, spojovník, minus
Klávesou - se píše spojovník, který slouží ke spojování slov: např. česko-anglický slovník. Pro oddělování částí věty slouží pomlčka. Ve větě se před pomlčku a za pomlčku vkládá mezera. Rozdíl (v obou případech bez mezer): Obvod Ostrava-Poruba … spojovník, Vzdálenost Ostrava–Zlín … pomlčka. 11. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

26 Typografie (3) Pomlčka, spojovník, minus (pokračování)
Matematické znaménko minus se zapisuje pomocí entity −. Stejná výška znamének: + − = V případě pomlčky: + – = (takto ne!) V případě spojovníku: + - = (takto taky ne!). Číslo se záporným znaménkem: −10 (vkládá se bez mezery). Matematické operace: 10 − 5, levá mezera by měla být nedělitelná. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

27 Typografie (4) Akademické tituly a hodnosti Akademické tituly
MUDr., MVDr., PhDr., PaedDr., JUDr., ThDr., PhMr., RNDr., Ing., Bc., Mgr., CSc., DrSc., Ing. arch. Vědecko-pedagogické tituly akad. arch., ak. mal., ak. soch., prof., doc. Tituly označující vědeckou hodnost CSc., DrSc., DSc., Ph.D., Th.D. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

28 Typografie (5) Zvláštní znaky nenajdete na klávesnici
je možné je vkládat pomocí menu Vložit/Symbol lze znaky vkládat pomocí levé klávesy ALT + kód znaku (numerická klávesnice). ALT+0132 ALT+0147 ALT+0146 ALT+0151 ALT+0150 ALT+0133 ALT+0177 × ALT+0215 ALT+0128 ALT+0210 ALT+0134 ALT+0169 POZOR !! Klávesové zkratky závisí na zvoleném typu písma. Např. znak  … ALT+0102 se při zvoleném typu písma, např. Ariel zobrazí jako písmeno f. Nutné přepnout Symbol. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

29 Typografie (6) Řadové číslovky Čísla jako přídavná jména
5. verze = pátá verze, 1. místo = první místo, 17. listopadu = sedmnáctého listopadu Čísla jako přídavná jména 20km trasa = dvacetikilometrová trasa 5% úrok = pětiprocentní úrok 15-ti letý žák chybně 15letý žák správně 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

30 Typografie (7) Pozor, zde se často chybuje !! Viz
Viz není zkratka, ale rozkazovací způsob od slovesa vidět. Není proto důvod za ním psát tečku jako za zkratkou. Př.: Dnešní týden bude hezky, viz 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

31 Typografie (8) Velká písmena po předložce Pokud název označení místa, budovy apod. začíná předložkou, píše se předložka i první následující slovo s velkým počátečním písmenem. Př.: … v ulici U Lesa jsem pochopil typografii … … hledal jsem ulici Na Stezce, kde bydlí … …adresa: Pod Kovárnou 22, Ostrava-Hrabůvka. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

32 Aproximace funkce (1) y = f(x,p)
pro vyhodnocení experimentálně získané závislosti funkce jedné nebo více proměnných. y = f(x,p) kde x = [x1, …, xn], n … počet nezávisle proměnných. p = [p1, …, pk], k … počet parametrů. Cílem regrese (regresní analýzy) je pak nalezení příslušné regresní funkce a jejich parametrů (statistický odhad). 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

33 Aproximace funkce (2) Typy regrese:
lineární – lin. fce jedné proměnné s dvěma parametry (jeden z nich může být nulový); vícenásobná lineární – lineární funkce více proměnných, počet parametrů je o jednu větší než je počet proměnných; tzv. stepwise – proměnlivý počet aditivních lineárních funkcí s odpovídajícími parametry; polynomická – funkční závislost vyjádřená mocninovým polynomem; nelineární – nelineární funkce, libovolný tvar funkce s libovolným počtem proměnných a parametrů, z nichž nejméně jedna proměnná musí mít nelineární charakter. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

34 Lineární regrese Lineární regrese představuje aproximaci daných hodnot polynomem prvního řádu (přímkou) metodou nejmenších čtverců. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

35 Parametry paraboly jsou vypočteny metodou nejmenších čtverců.
Kvadratická regrese Kvadratická regrese – data jsou aproximována kvadratickou funkcí (parabolou). f(x)=ax2+bx+c Parametry paraboly jsou vypočteny metodou nejmenších čtverců. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

36 Polynomická regrese 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

37 Statistická analýza dat (1)
Modus ŷ náhodné veličiny y je hodnota, která se v daném statistickém souboru vyskytuje nejčastěji (je to hodnota znaku s největší relativní četností). PŘ: y = [1;2;3;1;2;1;1;5;1;2;4;1;2;1;5;0;1;1;4;1] → ŷ = 1 Výhodou modu je, že ho lze snadno použít i pro nečíselná data, kde např. aritmetický průměr použít nelze. Např. modus souboru: { jablko, pomeranč, hruška, pomeranč, jablko, jablko, hruška } je jablko. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

38 Statistická analýza dat (2)
Medián ỹ0,5 je hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. PŘ: { 1, 2, 2, 3, 9 } - u tohoto souboru dat je medián stejný jako modus. Jaký je aritmetický průměr? 3,4 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

39 Statistická analýza dat (3)
Dolní kvartil ỹ0,25 dělí soubor na čtvrtinu s nižšími hodnotami a tři čtvrtiny s vyššími hodnotami. Horní kvartil ỹ0,75 dělí soubor na tři čtvrtiny s nižšími hodnotami a jednu čtvrtinu s vyššími hodnotami. Mezikvartilový rozsah IQR = ỹ0,75 − ỹ0,25 Odlehlé hodnoty jsou v rozsahu (1,5∙IQR; 3∙IQR). Extrémní hodnoty jsou v rozsahu <3∙IQR; ∞). 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

40 Statistická analýza dat (4)
Box plot (krabicový graf) – jsou užitečné pro grafické vyjádření tvaru rozdělení, jeho střední hodnoty a variability 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

41 Shrnutí Odevzdané práce budou splňovat zásady typografie, pravidel českého. Dodržujte normu pro citace v BP!! Nejdůležitější je výsledky měření správně vyhodnotit! Dodržujte při editaci grafů základní požadavky: titulek, popisy os, vhodné měřítko zobrazení grafu a typ grafu. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza

42 Diskuze, závěr Děkuji za pozornost. Prostor k diskuzi k problematice:
Obsah předmětu a vypracování programu. Seznam použité literatury (citace). Oblast typografických zásad. Regresní analýza. Děkuji za pozornost. 1. přednáška: Bibliografické citace, typografie a regresní analýza


Stáhnout ppt "Obsah Obsah předmětu Manažerská grafika. Bibliografické citace."

Podobné prezentace


Reklamy Google