Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prognóza kontinuity seminář doc.R.Valenčíka VŠFS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prognóza kontinuity seminář doc.R.Valenčíka VŠFS"— Transkript prezentace:

1 Prognóza kontinuity seminář doc.R.Valenčíka VŠFS
RNDr.Bohumír Štědroň, CSc

2 SVĚT 2050 je společností péče o člověka a biosféru
-většina obyvatelstva má vysokoškolské vzdělání -průměrný věk přesahuje 100 let -vodíková ekonomika

3 Současnost Robot "předal" květiny Karlu Čapkovi
PRAHA - Po mramorové podlaze pražského Národního muzea kráčí malá bílá postava. Nese kytici chryzantém. Tu pokládá k bustě Karla Čapka, autora slova robot. Scénu sleduje asi stovka lidí. Tak v srpnu 2003 vypadal začátek představování japonského robota ASIMO české veřejnosti.

4 Současnost

5 Jaká je hardwarová a softwarová základna pro uměle inteligentních systémů?

6 Edward Cornish: Tři technologické revoluce civilizace -zemědělská revoluce před lety na Blízkém východě -průmyslová revoluce 1750 Velká Británie -kybernetická revoluce 1944 USA (Informační revoluce ? Robert Wright: Písmo, vynález knihtisku…difúzně rozptýlena v posledních letech ) ( ve skutečnosti proběhly 2 energetické revoluce a 2 informační )

7 Dva přístupy: -exponenciální model -logaritmický model
Exponenciální modely: Moorova hypotéza: každých 18 měsíců se v procesorech zdvojnásobí počet tranzistorů. Tato hypotéza platí nejen pro počty tranzistorů , ale pro výkon počítačů a kapacity disků ( Gordon Moore, spoluzakladatel známé firmy Intel)

8 Exponenciální model 2004 nejmenší součástky mají rozměr kolem 100 nm
2007 Intel přechází ve svých továrnách na procesory 45 nm ( asi miliarda tranzistorů na jeden čip) což může znamenat hranici v existující technologii) Další vývoj: Analogie tranzistoru bude tvořena molekulami. Nanotechnologie umožní konstrukci molekulárních počítačů: třistakrát menší základní prvky, než jsou v současných procesorech: výkon molekulárního procesoru se tak zvýší řádově x

9 Platí Moorova hypotéza do roku 2025 ?
Pikotechnologie: nukleární procesory (rozměry nukleonů jsou řádově krát menší než rozměry atomu) Z toho vyplývá, že nukleární procesor bude řádově 10 milionkrát výkonnější než molekulární počítač. Vlnová délka gama záření je 100 milionkrát menší než rozměry nukleonu. Gama počítač bude 10 * 31 výkonnější, než je dnešní PC2004

10 Platí Moorova hypotéza do roku 2025 ?
Planckův počítač bude 10*24x výkonější než Gama počítač Z Moorovy hypotézy lze vypočítat, kdy se stanou uvedené modely skutečností: Molekulární počítač……………za 30 let Nukleární počítač………………za 75 let Gama počítač………………..za 150 let Planckův počítač………………za 300 let tj na počátku 24 století

11 Nástup inteligentních strojů ?
K stoupencům exponenciálního vývoje patří známý americký kybernetik RAY KURZWEIL, kterého Bill Clinton ocenil „National Medal of Technology“. Ray Kurzweil je autorem knih: The Age of Intelligent Machines a The Age of Spiritual Machines, ve kterých předvídá nástup inteligentních strojů.

12 Nástup inteligentních strojů ?
Ray Kurzweil uzavřel sázku, ohledně nástupu inteligentních strojů. Podrobnosti: Extrapolací údajů o růstu výpočetních kapacit Kurzweil předpokládá, že výkonu mozku, jako bioelektrického digitálního počítače bude dosaženo okolo roku 2023. Pokud je lidský mozek kvantový počítač, jeho výkon bude dramaticky větší...

13 Logaritmický model Y = a . log x + b
Evoluční vývoj se děje po logaritmických křivkách: -Zemědělskou produkci v principu nelze již zvýšit -Parní stroj nebo radiový přijímač nelze zdokonalit -sportovní rekordy mají své hranice běh na 100m je hranice kolem 9,6 sek

14 Logaritmický model -po přistání na Měsíci bude existovat asi šedesátiletá pauza -vývoj termojaderné fúze se zastavil na desetiletí -vývoj procesoru se zastaví kolem roku 2010 na několik desetiletí

15 Internet "dosáhl hranice svých možností" Internet je "na hranici rozkladu," řekl Patrick Gelsinger, hlavní technolog společnosti Intel na konferenci v San Francisku. Podle jeho názoru už internet nezvládá množství informací. Infrastruktura internetu je založena na modelu, který je třicet let starý a neporadí si s nynějším objemem provozu. 80 procent veškeré ové pošty tvoří dnes celosvětově spam.

16 Gelsigner informoval konferenci o plánech na vytvoření nového systému, který bude sám automaticky schopen odhalovat a neutralizovat útok počítačových virů. Za poslední desetiletí se provoz na Internetu podle nejpesimističtějších odhadů zdvacetinásobil; východiskem bude vytvoření nového, uměle inteligentního Internetu.

17 Nová supertechnologie
Ke kritériím umožňujícím posoudit oprávněnost vědecké disciplíny na samostatnost, vlastní předmět a jeho hranice patří: specifický předmět studia dostatek experimentálního materiálu jako důkaz interakce zkoumané problematiky s vnějším prostředím

18 Nová supertechnologie
vlastní metodologické principy a pojmový aparát pro systemizaci a zobecnění zkoumaného materiálu možnost analyzovat a modelovat podstatné zákonitosti zkoumané oblasti. Nová supertechnologie umělá inteligence hraje stejnou roli jako byl začátek využívání nástrojů a řeči pravěkými lidmi; jiné analýzy ji srovnávají s objevem ohně, kola nebo knihtisku

19 Nová supertechnologie
Umělá inteligence, vědecká disciplína zabývající se reprodukcí vyšší intelektuální činnosti člověka technickými prostředky, naplnila uvedená kritéria v průběhů tří etap, které si můžeme nazvat etapou romantismu doby ledové zlatý věk umělé inteligence

20 Supertechnologie 1956-1965 -jsou dokončeny první šachové programy
(Newel, Shaw, Simon a Bernstein) -program na hraní dámy (Samuel) -programy pro řešení inteligenčních testů (Evans) -první roboty (Ernst na MIT ) -desítky programů pro dokazování matematických a logických teorémů

21 Supertechnologie -vývoj programovacích prostředků pro umělou inteligenci (např.LISP a PROLOG) -vývoj složitých matematických a logických teorií pro jednotlivé segmenty umělé inteligence (Robinsonova rezoluční metoda, rozpoznávání obrazů , GUHA aj.) -první expertní systémy

22 Supertechnologie Od roku 1980 Zlatý věk umělé inteligence
-umělá inteligence se přednáší na všech vysokých školách -průmyslové, vojenské aplikace expertních systémů -využití technologie umělé inteligence v lékařství, umělý psychiatr -v roce 1997 šachový program poráží mistra světa Kasparova -pád posledních mýtů o jedinečnosti lidského intelektu

23 INDIKÁTOR VÝVOJE UMĚLÉ INTELIGENCE
POČÍTAČOVÝ ŠACH INDIKÁTOR VÝVOJE UMĚLÉ INTELIGENCE -v šedesátých a sedmdesátých letech šachové programy poráží kluboví i rekreační hráči; předpokládá se, že počítač nikdy nedosáhne lidské úrovně i kreativity v šachu -v roce 1997 šachový program poráží mistra světa Kasparova -pád posledních mýtů o jedinečnosti lidského intelektu -programy dnes překonávají hráče absolutní světové špičky v šachu a brzo dosáhnou ELO 3000 (

24 PROGNOSTICKÉ MOTODY Je možno prognózovat budoucnost ? Delphi method
Participatory methods Trend impact analysis Cross-impact analysis Scenarios

25 Nová prognóza (FUTURIST March / 2004)
-USA, Německo, Japonsko, Finsko, Irsko a Čína vedou v high-tech -všechny legislativní produkty washingtonské a bruselské administrativy jsou reprezentovány expertními systémy na bázi umělé inteligence

26 Nová prognóza (FUTURIST March / 2004)
-inteligentní počítačové a telekomunikační sítě zabezpečují 3D Internet, televizi, lékařské služby, mobilní telefonii, rádio a další služby včetně pedagogického procesu -sloučení informačních technologií, biotechnologií a nanotechnologií do jedné vědecké disciplíny, průmyslová výroba kmenových buněk, možnost opravy většiny lidských orgánů

27 Nová prognóza (FUTURIST March / 2004)
-přímá komunikace člověk-Internet-robot prostřednictvím implementovaného čipu ( nebo bez čipu) -začátek přímé komunikace člověk-biosféra (vyšší savci, kytovci, rostlinstvo, hmyz…) prostřednictvím AI -rozvoj kvantových a DNA-počítačů

28 Nová prognóza (FUTURIST March / 2004)
přijetí nových zákonů: -zákon o ochraně před civilizačními chorobami -zákon o ochraně před elektromagnetickým smogem -zákony, regulující komunikaci s roboty a biosférou

29 Nová prognóza (FUTURIST March / 2004)
-zákaz aplikace informačních technologií ve vybraných segmentech umění a kultury ( zákaz výroby syntetických televizních celebrit a politiků) -zákaz popř. regulace výroby programů s implementovaným instinktem sebezáchovy a sebereprodukce

30 SCI-FI nebo realita : -Zákon o povinnosti pro každého vykonávat určité minimální množství fyzické a duševní práce (zákon o potírání civilizačních chorob). -Přímá komunikace s vyššími savci a kytovci prostřednictvím implementovaného čipu. Výroba telekomunikačních zařízení pro komunikaci s vyššími savci včetně právní úpravy. Savci (později rovněž kytovci, hlavonožci aj.) postupně získávají lidská práva a jsou integrování do politického a ekonomického systému. (Jako první zakotvil lidská práva pro lidoopy do svého právního řádu v roce 1999 Nový Zéland.) - Literatura a hudba vytvořená počítači je k nerozeznání od lidské.

31 SCI-FI nebo realita : -samooporavitelné počítačové a telekomunikační sítě řídí svůj vlastní vývoj a výrobu

32 SCI-FI nebo realita -Přechod z geometrického na holograficko/strunový model světa. Úplná komplexní informace ( každá část obsahuje informaci o celku) je umístěna ve všech rozumných předmětech našeho okolí. -Vysvětlení záhad psychotroniky, léčitelství i např. proutkařství; biologické systémy mají za určitých podmínek schopnost extrahovat holografickou informaci ze svého nejbližšího okolí.

33 SCI-FI nebo realita -Extrakce holografické informace představuje rovněž další mechanismus evoluce vedle Darwinova mechanismu přirozeného výběru. -Právní úprava zamezující zneužívání holografických informací. -Výroba telekomunikačních zařízení na nových fyzikálních principech. -Přímá komunikace s celou biosférou, včetně hmyzu a rostlinstva. Výroba odpovídajících telekomunikačních zařízení na přeměnu, např. informace v elektromagnetické formě se přemění na informaci v chemické formě.

34 SCI-FI nebo realita -Vytváření intelektuálních kopií lidských bytostí (podobně jako televize a film dnes vytvářejí vnější kopii). -Právní úprava vytváření intelektuálních kopií analogická autorskému zákonu.

35 SCI-FI nebo realita -Nesmrtelnost a biologické hodiny: vyřešení problému nezkracování délky telomer, zvláštních úseků na konci DNA, které se podílejí na stárnutí buněk; možnost opravy libovolného lidského orgánu. -Kolonizace sluneční soustavy. -Komunikace s mimozemskými civilizacemi, využívající dosud neznámé fyzikální principy. -Postupné stěhování civilizace do kyberprostoru, který je imunní k mnoha vesmírným změnám a katastrofám; na Zemi zůstává jen fragment ”bezpečnostní kopie” lidské civilizace. Vznik nového (možná ”biologického”) druhu člověk/počítač.

36 Vývoj právního systému
Zákon o ochraně před elektromagnetickým smogem Zákon o ochraně před civilizačními chorobami Zákon o přiznání segmentů lidských práv biologickým systémům a robotům Zákaz (regulace) výroby sebereprodukujících se programů s implementovaným instinktem sebezáchovy

37 Česká republika patří v AI ke světové špičce: -robotický fotbalový tým z VUT Brno je trojnásobným mistrem Evropy; robot Záchranář je mistrem světa ( Padova 2003 ) -katedra kybernetiky FEL ČVUT -Fakulta informatiky a managementu spolupracuje s NASA

38 Svět minimální sociální rozdíly mezi lidmi -převažuje vysokoškolské vzdělání -snížení rozdílů mezi muži a ženami -povinná fyzická a duševní práce -lidská práva pro roboty a biosféru -kolonizace Měsíce,Marsu, měsíců Jupitera ( Io, Europe,Ganymed,Kalisto) a měsíce Saturnu (Titan)

39 Svět 2050 společnost přešla z etapy „znalostí“ do etapy „péče o člověka“ (možnost opravy libovolného lidského orgánu, prodloužení lidského života)

40 Literatura: Bělohlávek,Štědroň, Budoucnost již začala, nakl.Sdělovací technika,2003 Havel I.M. Robotika,SNTL Praha 1981 Intermédia 3/2003 sborník FIM Univerzita Hradec Králové Mařík,Štěpánková: Umělá inteligence 1-4 Lípa T., Diplomová práce FIM UHK Šrámek D.:Potomci Moorova zákona, COMPUTERWORLD 28/2004 Štědroň, Mikulecký: Umělá inteligence: Tendence a perspektivy BUSINESS WORLD 9/2003 Štědroň: Evropské právo elektronických komunikací, TELEKOMUNIKACE 7/2004 Wright Robert: Víc než nic (Nonzero,The logic of human destiny), nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002 Valenčík R. práce z oblasti investic do lidského kapitálu


Stáhnout ppt "Prognóza kontinuity seminář doc.R.Valenčíka VŠFS"

Podobné prezentace


Reklamy Google