Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotlivé způsoby rozmnožování ryb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotlivé způsoby rozmnožování ryb"— Transkript prezentace:

1 Jednotlivé způsoby rozmnožování ryb
převládá pohlavní rozmnožování s vnějším oplozením hermafroditismus: - vzájemné oplození mezi dvěma jedinci sukcesivní hermafroditismus: - pohlaví se mění během života přechodný hermafroditismus (proterogynie) pseudohermafroditismus: samice jsou vybarveni jako samci, kladou jikry (tlamovec malawijský) samooplození: - jediná ryba je schopna zajistit potomstvo - pozorováno u halančíka mramorovaného - partenogeneze: - schopnost vývoje jedince z neoplozených jiker - popsána u živorodky trpasličí (Poecilia formosa) - gynogeneze: - v potomstvu se vyskytují pouze samice, které se vytírají s jinými druhy a v potomstvu se opět objevuje jen samičí pohlaví téhož druhu jako byla samice

2 - gynogenese: - pozorováno u karase stříbřitého (Carassius auratus)
- nedochází ke splynutí gamet, ale spermie jen vývoj jikry aktivuje ovoviviparie: - vajíčka jsou zadržována ve vývodních pohl. cestách, kde jsou oplozena a částečně se vyvíjejí, ryby kladou jikry v pokročilém stádiu vývoje - objevuje se u žraloků, rejnoků -viviparie: - zárodek je vyživován prostřednictvím placenty - folikulární placenta: kostnaté ryby (např. živorodkovití) - u čeledi živorodkovitých (Poeciliidae) je známo, že spermie se mohou po vnitřním oplození uchovávat delší dobu ve vejcovodech samice, která pak může ještě několikrát vrhat mláďata bez přítomnosti samce. - žirorodé ryby (mečovky, platy, živorodky, polozobánky) jikry jsou zadrženy v břišní dutině samice potěr se líhne v těle matky potěr se při porodu líne živý, v pokročilém vývojovém stupni

3 -viviparie: - délka porodu závisí na teplotě vody, trvá několik minut
až 2 hodiny samice jsou při nebezpečí schopné pudově porod oddálit nebo prodloužit - oviparie: kladení jiker (na různé substráty):

4 Jednotlivé způsoby kladení jiker
a/ fytofilie - ryby se vytírají ve vodním sloupci v přítomnosti rostlin, po třecím aktu jikry padají ke dnu a zachytávají se na rostlinách či kořenech - ryby se o nakladené jikry se nestarají (často je i požírají) - tetrovité a kaprovité ryby, parmičky

5 b/ psammofilie - kladení jiker do písku
- samci vyhloubí v písku jamku, do které lákají samičku - po nakladení jiker rodiče nebo 1 rodič se o jikry starají a hlídají teritorium, silně vyvinutá péče o potomstvo. - tlamovci a další cichlidy - u tlamovců ovofilní – po výtěru samice sbírají jikry a inkubují je v tlamě larvofilní – po vylíhnutí larev uchovávají larvy v tlamě.

6 c/ speleofilie - kladení jiker do jeskyněk, dutin
- cichlidy,čtverzubci, krunýřovci

7 d/ ostrakofilie - kladení jiker do lastur živých mlžů
- hořavka duhová e/ xerofilie - kladení jiker do měkkého substrátu (rašeliny) - halančíci rodu Aphyosemion - výskyt v oblastech s periodickými srážkami (střídá se období sucha a dešťů). - západní Afrika, Amerika (od USA po Uruguay), tropická Asie - jejich přirozené biotopy vysychají a jikry se vyvíjejí ve vlhkém substrátě (halančíci – krátkověké ryb).

8 Třecí akt vějířovky černoploutvé (halančíků):

9 f/ aerofilie - kladení jiker mimo vodu na navlhčený list (v akváriu,
f/ aerofilie - kladení jiker mimo vodu na navlhčený list (v akváriu, krycí sklo) - tetra stříkavá (Capella arnoldi)

10 Třecí akt tetry stříkavé:

11 g/ akrofilie - kladení jiker do pěnových hnízd na hladině
- labyrintní ryby, pancéřníčci rodů Callichtys, Hoplosternum)

12 h/ litifilie - kladení jiker na kamenitý či dřevěný podklad
- krunýřovci, cichlidy, čtverzubci

13 Abnormality u výtěru ryb
- homosexualita: - tření dvou samic bez i za přítomnosti samce (jedna ze samic se chovala jako samec, jikry kladla pouze druhá samice - tření dvou samců: pozorováno u kančíka zelenookého - vede k  zachování jedinců (u samic neztvrdnou jikry, samec není ubyt silnějším samcem) - polyandrie: - dva samci se vytírají s jednou samicí - koljuška tříostná - monogamie: - umožňuje ochranu před nežádoucím křížením - umožňuje zachovat existenci druhu - monogamní klipky  

14 Klipky - výskyt Indický a západní část Tichého oceánu
označované také jako motýlové ryby tvoří ichtyofaunu korálových útesů potrava koráloví polypi (obtížně chovatelní v akváriích) žijí trvale v párech, vytírají se těsně nade dnem mají 2 měsíční larvální stádium Čtyřoká dvousedlá

15 Péče o potomstvo A/ o jikry a potěr není po výtěru pečováno
- jikry volně klesají na dno či na rostliny - parmičky, tetry - jikry se roztrousí a je menší pravděpodobnost, že budou všechny sežrány - jikry plavou na hladině - motýlkovec africký - proud vody je rozptýlí - jikry mohou vznášet ve vodním sloupci - jikry jsou obalené tukem - dojde k rozptýlení ve vodním sloupci

16 Motýlkovec africký výskyt střední Afrika (od Konga po Nigérii)
velikost 10 cm ryby jsou dravé vůči sobě snášenlivé drží se u hladiny a rádi vyskakují hlavní potrava hmyz živí v tvrdé vodě výtěr trvá celý den (začíná zpravidla v noci) samice vypouští jikry, které plavou po hladině (snůška kolem 200 jiker, které postupně hnědnou 3 mm) - poprvé byl v zajetí rozmnožen v roce 1912 v Praze

17 Péče o potomstvo A/ o jikry a potěr není po výtěru pečováno
- jikry jsou roznášeny v kapsičce z břišních ploutví a lepeny na vybraná místa - sumečci rodu Corydoras - samička po oplodnění jiker jednotlivé jikry roznáší a lepí je na vybraný a očištěný podklad - jikry lepeny v jakýchsi provazcích na ponořené předměty - okoun říční (Perca fluviatilis) - provazce, v kterých jsou jikry umístěny jikry chrání před poškozením a sežráním.

18 Péče o potomstvo A/ o jikry a potěr není po výtěru pečováno
- jikry jsou ukládány do vytvořených jamek - mihule potoční, tlamoun (tipálie) nilská - ochrana jiker - jikry jsou jednotlivě ukládány do dna - vějířovka modrá (Cynolebias belotti) - ochrana před suchem - jikry jsou svěřeny ochraně jinému živočichovi - hořavka duhová - peřovec kukaččí (rodičovský pár si vyhledává místo, kde probíhá tření některého druhu tlamovce a na stejném místě klade jikry, které jsou tlamovcem sesbírány). - rodiče zajišťují potomstvu optimální podmínky, které jim sami nejsou schopné vytvořit.

19 Péče o potomstvo B/ o jikry případně i o potěr je pečováno
- hlídání trdliště (ne vlastních jiker) - tetra císařská (Nematobrycon palmeri) - jikry jsou lepeny na vybraný substrát a jsou hlídány - substrát: kámen, kořen, list rostliny - snůška je hlídána - Cichlidy, krunýřovci - jikry jsou odkládány mimo vodu - tetra stříkavá (Copella arnoldi) - samec na list se snůškou občas stříká vodu, aby nevyschla

20 Péče o potomstvo B/ o jikry případně i potěr je pečováno
- jikry jsou ukládány do přirozených úkrytů (štěrbin, dutin) - jikry jsou hlídány - krunýřovci rodu Ancistrus, Cichlidy jikry jsou ukládány do zhotovených hnízd, v kterých rodiče o jikry pečují 1/ dutina ve dně - američtí a afričtí bahníci 2/ hradbové hnízdo - z bahna, rostlin, písku či štěrku - někteří zástupci čeledi Cichlidae, kaproun obecný

21 Péče o potomstvo B/ o jikry případně i potěr je pečováno
jikry jsou ukládány do zhotovených hnízd, v kterých rodiče o jikry pečují 3/ uzavřená hnízda - v rostlinném houští na dně nebo na hladině - koljuška tříostná (Gasterosteus aculeatus) 4/ plovoucí hnízda - z trávy - rypouni 5/ pěnová hnízda - ze vzduchu a sekretu z úst - čichavec zakrslý (Colisa lalia), čichavec šedý (Trichogaster trichopterus), bojovnice pestrá (Betta splendens),

22 Péče o potomstvo C/ jikry jsou v kontaktu s tělem samice či samce
1/ visí v hroznech u pohlavního otvoru samičky - medaky rodu Oryzias (druh Oryzias latipes) využívá se v toxikologii při embryonálních testech. 2/ jikry jsou umístěny do zvláštní kapsy na břiše nebo ocasním násadci samce - koníček kuda (z čeledi jehlicovitých) 3/ oplozené jikry zůstávají uvnitř těla samice - živorodky čeledi Poeciliidae, tetra velkoploutvá 4/ jikry jsou odchovávány v dutině ústní - tlamovci z čeledi Cichlidae,

23 Koníček kuda

24 Koníček kuda výskyt Indopacifik od Afriky přes Rudé moře až po Japonsko žije mezi řasami v hloubkách až 30 metrů živí se planktonem a drobnými korýši mohou se lehce stát potravou sasanek – plavou váhavě tření v akváriích je známé rozdíl: samice má výraznou genitální papilu, samec má zvětšený vak tření: samice a samec vyplují naproti sobě samice zastrčí genitální papilu do vaku samce a vypustí až 200 jiker ve vaku se jikry inkubují a líhnou mláďata, samec se málo pohybuje mláďata jsou z vaku vypuzování po jednom a vypuzování mláďat trvá několik hodin mláďata jsou 0,5 cm velká a podobná dospělci, rodiče se o potomstvo nestarají

25 Tlamovci

26 Tlamovci Ovofilní tlamovci
- berou do tlamy jikry během tření nebo bezprostředně po něm - pocházejí z východoafrických jezer Tanganika a Malawi - páry vytvářejí pouze během tření - u všech druhů se vyvinuly jikerné skvrny (samice se pokouší sebrat domnělé jikry, přitom se dostane do těsné blízkosti genitální papily samce a přijme spermie - samci jsou větší, barevnější - snůška nepřesahuje 70 jiker ( druhy rodu Tropheus mají jen 10 -15 jiker) - jikry jsou velké, bohaté žloutkem, mají zářivě žlutooranžové zbarvení - afričtí tlamovci: modrožlutý, červenoploutvý, Lombardův, nosatý, pestrý

27 Tlamovci Larvofilní tlamovci - třou se na kamenitý podklad
- po několika dnech berou vylíhlé larvy do tlamy a starají se o ně dokud nestráví žloutkový váček - plůdek často nosí oba rodiče a předávají si ho - vodí potěr stejně jako ostatní rodiče cichlid - jihoameričtí tlamovci (cichlidka vysokoploutvá)

28 Péče o potomstvo - u více jak 87 čeledí (5000 druhů)
- v 90% jde o hlídání jiker - cichlidy, které vytváří pevné páry (skvrnivec žlutý) : - rozmnožování na úkor jednoho partnera (partner ovívající jikry) - samec a samice si rozdělují péči o jikry - jeden (silnější) hlídá teritorium má možnost přijímat potravu, ale může být snadněji zraněn (většinou samci) - slabší partner (většinou samice) ovívá jikry a je v bezpečí teritoria. - silnější jedinec vyčerpá méně energie při inkubaci a hlídání potomstva (má možnost potravu přijímat). - silnější ryba se častěji vytírá - má více energie - potkává na hranicích s novým partnerem, který je schopný výtěru. - jsou –li silnějšími jedinci samice neopouštějí samce s potomstvem a naopak.  

29 Formy rodin: 1/ rodičovská rodina: - samice a samec si rozdělují úkoly
- specializace na určité činnost neexistuje partneři zůstávají až do osamostatnění mláďat pohromadě - samci někdy mají sklon k polygamii - vnější pohlavní rozdíly nejsou vůbec patrné (akara modrá, kolumbijská, hnědá, perlovka rudá, vrubozubec paví, kančík šikmopruhý, cichlidka Ramirezova). 2/ rodina otec - matka: - sexuální partneři vytvářejí pár - společně se starají o teritorium a čištění substrátu - při péči o jikry a larvy si rozdělují úlohy (převážně se stará samice, samec jen občas a krátce, někdy vůbec ne) - hejno potěru vodí oba - pohlaví lze rozeznat podle tvaru těla a zbarvení (kančík příčnopruhý)

30 3/ harémová rodina: - rozdělení úloh mezi rodiči pokročilo
- samice se stará o jikry a potomstvo x samec hlídá teritorium - v jednom teritoriu se usadí více samic o které se stará jeden samec 4/ mateřská rodina: - veškerou péči o jikry a mláďata přebírá samice - sexuální partneři se setkávají pouze při tření - samice při tření může střídat partnery - pohlaví se odlišuje zbarvením a velikostí   tlamovec Stevensův, málošupinatý, hlavatý 5/ otcovská rodina: - o jikry a potěr se stará samec tlamovcové bojovnice (Betta sp.)

31 - faktory ovlivňující tření: - roční doba (především fotostimulace)
Výtěr ryb   - faktory ovlivňující tření: - roční doba (především fotostimulace) - teplota vody - kvalita vody - světelné podmínky - kvalita a kvantita potravy - impulsy vyvolávající tření: - impuls snížením teploty vody: - terčovci (Symphysodon sp.), skaláry (Pterophyllum sp.) - impuls správně volené uměle proudící vody: - vyplývá z poznatku, že mnoho ryb před třením táhne proti proudu na trdliště (především studenomilné refofilní ryby). - impuls kombinace fotoperiody, teploty vody a změny potravy: - používá se u ryb pocházejících z chladnějších oblastí - přidává se čerstvá voda a zvýší se přísun vitamínů v potravě

32 Umělý výtěr - umělá inseminace:
- používá se není-li možné oplození přirozenou cestou (dlouhoploutvé formy) - hodně se používá u živorodých ryb (čeleď Poeciliidae) - hypofyzace: - preparátem se ovlivní činnost adenohypofýzy - nejvíce zkušeností je s použitím gonadotropních hormonů podáním hypofýzy (měla by pocházet ze stejného či příbuzného druhu, používá se hypofýza kapra, cejna, sumce, piskoře) - použití analogů spouštěcího hormonu gonatropinu GnRH: Kobarelin a Supergestran (učiná látka lecirelin) dávkování (od 5 μg.kg-1 - do 100 μg.kg-1)

33 Podle rychlosti a frekvence rozmnožování ryby můžeme rozdělit:
r-stratégy: populace ryb roste rychle, vysoký reprodukční potenciál, krátkověkost,, malí velikost těla, méně nároční na životní podmínky, rychle osidlují niku (akv. - tetry, ryb.- Pseudorasbora parva). k- stratégy: pomalý růst, malý reprodukční potenciál, větší velikost těla, dlouhověcí, početnost populace je stálá, do dalších nik postupují zvolna (terčovci, péřovci).


Stáhnout ppt "Jednotlivé způsoby rozmnožování ryb"

Podobné prezentace


Reklamy Google