Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geografické rozšíření sladkovodních ryb. - výsledkem historického pohybu kontinentů a adaptace ryb na dané podmínky - kosmopolitní druhy – vyskytující.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geografické rozšíření sladkovodních ryb. - výsledkem historického pohybu kontinentů a adaptace ryb na dané podmínky - kosmopolitní druhy – vyskytující."— Transkript prezentace:

1 Geografické rozšíření sladkovodních ryb

2 - výsledkem historického pohybu kontinentů a adaptace ryb na dané podmínky - kosmopolitní druhy – vyskytující se téměř ve všech světadílech - endemické druhy – vyskytující se jen v určité oblasti Jednotlivé oblasti výskytu sladkovodních ryb: 1.Nearktická oblast Severní Amerika včetně části Mexika kaprovité, okounovité a kostlínovité ryby

3 2. Neotropická oblast Střední a Jižní Amerika včetně Mexika endemické druhy krunýřovců, pancéřníčků, vrubozubcovitých, teter a živorodých 3.Palearktická oblast: Evropa, severní Afrika, sever a střed Asie mnoho endemických druhů ve střední Asii a Kavkazu kaprovité a jeseterovité druhy 4. Etiopská oblast: Afrika jižně od Sahary endemické druhy péřovců, vrubozubcovitých a halančíků

4 6.Indomalajská oblast: jižní část Blízkého východu, Indie, Srí Lanka, Malajsie, jižní Čína endemické kaprovité a labyrintní ryby, štikovec páskovaný 5. Madagarskarská oblast: ostrov Madagarskar endemické druhy vrubozubcovitých, gavúnek madagaskarský 7. Australská oblast: Austrálie, Nová Guinea, Nový Zéland kromě bahníka australského a baramundiho austrlského se zde původně nevyskytují sladkovodní ryby. původní ichtofauna sladkovodních ryb je tvořena mořskými duhovkami

5 Každá oblast má podoblasti, které tvoří biotopy: Jednotlivé biotopy se liší: typem dna rostlinstvem hloubkou vody teplotou vody chemismem vody intenzitou slunečního záření prouděním vody společenstvem ichtyofauny Život ryb je přírodním podmínkám bitopů přizpůsoben: - způsobem rozmnožování - péčí o potomstvo - výživou - barvou a tvarem těla - délkou života - etologií (hejnové druhy, teritoriální druhy, druhy žijící v pelagiálu, v litorálu, u dna, u hladiny). - živ. podmínky biotop významným způsobem ovlivňují biologii ryb.

6 Hlavní sladkovodní biotopy: 1. Toky amazonského deštného pralesa: - povodí Amazonky - pomalý proud, charakter stojaté vody - v okolí toku výskyt velkého množství stromů, výskyt kořenů ve vod. sloupci - na hladině velké množství plovoucích rostlin a listí - ve vodním sloupci pološero - některé rybí druhy výrazně barvené - ve vodě vyšší obsah huminových kyselin, pH 6-7, vysoká teplota vody 28 – 30°C, voda měkká 75 mg CaCO 3. l -1 - periodické změny v chemismu vody (pH) – díky periodickým srážkám

7 1. Toky amazonského deštného pralesa: hlavní hruhy rostliny: stolístek vodní, bahnička jehlovitá, kabomba karolínská, šípatkovce, zákrutichy, růžkatec hlavní druhy ryb: sekernatky, sumečci, skaláry, terčovci, tetry výskyt ryb, které se starají o potomstvo a ryb volně se vytírající do vody ryby se živí živočišnou nebo smíšenou potravou

8 2. Kyselé tůně amazonského deštného pralesa -povodí Amazonky - pomalý proud, charakter stojaté vody - tůně zastíněné stromy a plovoucími rostlinami - ve vodním sloupci pološero - některé rybí druhy výrazně barvené - nejatraktivnější části biotopu jsou příbřežní části - ve vodě vysoký obsah huminových kyselin, obsah kyslíku nižší, pH 6 – 6.5, teplota vody 24 – 26°C, voda měkká 50 mg CaCO 3. l -1

9 2. Kyselé tůně amazonského deštného pralesa hlavní druhy rostliny: stolístek vodní, kabomba karolínská, šípatkovce, zákrutichy, růžkatec hlavní druhy ryb: cichlidy rodu Apistograma, tetry, pancéřníček leopardí, krunýřovci ryby kladou jikry na kamenitý či rostlinný podklad nebo volně do vody. cichlidy a krunýřovci nakladené jikry hlídají, tetry po výtěru jikry požírají ryby se živí jak živočišnou tak rostlinnou potravou

10 3. Bystřiny Zaire: typická tropická západní Afrika rychlé bystřiny s častými vodopády velké proudění vody s výrazným prokysličováním velké množství velkých kamenů s pískem vody nejsou intenzivně zakryty porostem dobrá světelná intenzita ve vodním sloupci vysoký obsah kyslíku, mléčné zakalení vody, teplota vody 25-27 °C, pH 7- 7.5, tvrdost 150 mg CaCO 3. l -1

11 3. Bystřiny Zaire: hlavní druhy rostliny: anubis kopinatý, konžký, nejmenší hlavní druhy ryb: perlovky, péřovci, hrbohlavec africký ryby kladou jikry na kamenitý či rostlinný podklad nebo volně do vody. tyto druhy kladou jikry do jeskyní či děr nebo vyhloubených jamek. pečují o potomstvo od nakladení jiker, přes vykulení až do úplného osamostatnění. Chrání plůdek před silným prouděním vyhledáváním tišin. ryby se živí jak živočišnou tak rostlinnou potravou

12 4. Pomalé vody jihovýchodní Asie: Indie, Thajsko, Kambodža, Malajsie, Singapur, Barma, Vietnam mírné proudění vody až stojaté vody bohatá vegetace organické zbytky a zvětralé úlomky skal ve vodě ve stojaté vodě nedostatek kyslíku vysoký obsah železa ve vodě, ryby nenáročné na kvalitu vody malý obsah kyslíku ve vodě, voda měkká 100 mg CaCO 3. l -1, teplota vody 24 – 28°C, pH 6-6,5. ryby mají vytvořený přídavný dýchací orgán labyrint umožňující využívat atmosférický kyslík vyskytují se i v zavlažovacích kanálech rýžových polí dobrá světelná intenzita ve vodním sloupci, který není příliš není hluboký

13 4. Pomalé vody jihovýchodní Asie: hlavní druhy rostliny: kryptokoryny, řeřišnice, bahnička, zákruticha obrovská, třín asijský, hnědovka křídlatá, měchýřka jávská hlavní druhy ryb: čichavci, rájovci, bojovnice, parmičky, dánia ryby si při rozmnožování stavějí pěnová hnízda na hladině mezi plovoucími rostlinami. Po výtěru se o pěnové hnízdo starají samci. Ryby se vytírají volně do vody bez péče o potomstvo. Vytřené jikry požírají. ryby se živí jak živočišnou tak rostlinnou potravou

14 5.Řeky s písčitým dnem – Nová Guinea: mělké pomalu tekoucí řeky málo intenzivní srážky usazeniny z písku bohaté rostlinné porosty dobrá světelná intenzita v mělkém vodním sloupci teplota vody 24°C, pH 6,5 – 7, tvrdost nízká až střední 50 - 100 mg CaCO 3. l -1

15 5.Řeky s písčitým dnem – Nová Guinea: hlavní druhy rostliny: kryptokoryny a zákrutichy hlavní druhy ryb: duhovka lososová, duhovka Boesemanova, duhovka duhová, duhovka Axelrodova a Wernerova duhovky se vytírají na rostliny, jikry mají vlákna, kterými je na rostliny přichytí o jikry ani potomstvo se nestarají, vytřené jikry požírají. ryby se živí jak živočišnou tak rostlinnou potravou

16 6.Skalnatá jezera Střední Ameriky: horské komplexy s větším množstvím jezer sopečného původu jezera jsou značně hluboká a skalnatá jezera jsou v polostínu nižší světelná intenzita horská jezera nejsou příliš zarybněna vysoká nadmořská výška – nízká teplota vody stoupající počet obyvatel způsobuje znečištění jezer jezera jsou chudé na rostliny teplota vody 27 – 29 °C, voda je alkalická pH 8, tvrdá 250 – 400 mg CaCO 3. l -1

17 6. Skalnatá jezera Střední Ameriky: hlavní druhy rostliny: jezera jsou chudá na rostliny hlavní druhy ryb: kančíci (citrónový, pyskatý, příčnopruhý, zelenooký, hrbohlavý, červenohrdlý), cichlidka mnohotrnná, anténovec Blochův, krunýřovec rodu Hypostomus tyto druhy ryb jsou často nesnášenlivé - teritoriální ryby kladou jikry na kameny nebo do písčitých jamek, jikry hlídají a po vylíhnutí plůdku se starají o potomstvo v hejnu do velikosti 3 cm. kančíci přijímají především živočišnou potravu, anténovci – všežravci a krunýřovci – převaha rostlinné potravy (řasy)

18 7. Skalnatá jezera východní Afriky velká jezera Tanganika, Malawi, Victorionovo a Albertovo jezera Tanganika a Malawi velmi hluboká, ale produktivní na skaliskách rostou intenzivně řasy jezero Victorionovo není tak hluboké a je produktivnější ryby využívají jen horní vrstvu do 50 m ve velkých hloubkách jezer je stálé teplotní rozhraní – voda se nepromísí jezera jsou balvanitá a skalnatá, někde jsou i písčité pláže jezera jsou chudá na potravu teplota vody 26°C, tvrdost vody 250 – 300 mg CaCO 3. l -1, voda alkalická pH 8,6 – 9,2

19 7. Skalnatá jezera východní Afriky hlavní druhy rostliny: řasy na skalinách hlavní druhy ryb: tlamovec Stevensův, modrožlutý, pestrý, podélnopruhý, zlatožlutý, tečkovaný, proužkovaný, očkatý tlamovci kladou jikry do jeskyní nebo do písčitých jamek, jikry hlídají, počet jiker 20 – 80, o vykulený plůdek se starají a při nebezpečí se plůdek schovává v tlamě především matek potrava: především živočišná, jiné ryby, šupiny z ryb, řasy a vyšší rostliny na písčinách

20 8. Bažiny západoafrických záplavových nížin Zaire, Kamerun, menší řeky, které se každoročně rozlévají a zase vysychají vytvářejí periodické tůně a ramena mělká voda 10- 15 cm vysoký obsah huminových kyselin na dně vrstvy rašeliny, bahna a listí hustý koberec bažinatých rostlin (doušky, růžkatce) hustá vegetace a zakalená voda způsobuje malou průhlednost vody výskyt velmi barevných druhů ryb ryby jsou krátkověké kvůli každoročnímu vysychání tůní teplota vody 21 – 23 °C, velmi měkká voda 10 – 50 mg CaCO 3. l -1, voda kyselá pH 6 - 4

21 8. Bažiny západoafrických záplavových nížin hlavní druhy rostliny: douška, růžkatec, zakruticha hlavní druhy ryb: halančík pestrý, Gardnerův, Batesův, vláknoploutvý, štikovec příčnopásý halančíci a štikovci se vytírají na rostliny, ale především do rašeliny, písku či bahna, jikry do dna zavrtávají jikry se vyvíjejí ve vlhkém substrátě dna v období sucha (procházejí diapauzou), v období dešťů se z jiker líhne plůdek potrava: především živočišná - hmyz

22 9. Příbřežní říční ramena Střední Ameriky nízká nadmořská výška u mořského pobřeží sladká a brakická voda silný proud se střídá pomalým proudem výskyt i stojaté vody vody zarostlé vodním hyacintem vody mělké (několik cm) velké množství kořenů a kmenů velký sluneční svit ve vodním sloupci vysoký obsah minerálních látek (vápenec), tvrdá 200 mg CaCO 3. l -1 a alkalická voda, pH 7-8, slanost 0,76 – 1,4 %

23 9. Příbřežní říční ramena Střední Ameriky hlavní druhy rostliny: vodní hyacint, stolístek, zákruticha, šípatkovec a růžkatec hlavní druhy ryb: mečovka mexická, živorodka velkoploutvá, plata pestrá, paví očko, akara modrá, tetra rostlinožravá živorodé ryby vrhají žívá embrya, vrh trvá několik minut až 2 hodiny v případě ohrožení embryí jsou samice schopny vrh oddálit či prodloužit o několik hodin akary jikry kladou na kamenitý podklad či listy rostlin a jikry hlídají až do vylíhnutí plůdku tetry rostlinožravé kladou jikry volně do vody a o jikry se nestarají


Stáhnout ppt "Geografické rozšíření sladkovodních ryb. - výsledkem historického pohybu kontinentů a adaptace ryb na dané podmínky - kosmopolitní druhy – vyskytující."

Podobné prezentace


Reklamy Google