Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BZOL – ZS 2009 Základy obecné lingvistiky Lucie Medová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BZOL – ZS 2009 Základy obecné lingvistiky Lucie Medová."— Transkript prezentace:

1 BZOL – ZS 2009 Základy obecné lingvistiky Lucie Medová

2 Kontakt Lucie Medová e-mail lmedova@ff.jcu.czlmedova@ff.jcu.cz telefon38 777 4852 konzultace 01 040 středa 14:00 – 15:00 pátek 12:30 – 13:30

3 Organizace výuky v ZS 2009 1 hodina přednášek základy lingvistiky 2. hodina prezentací strukturalismus kalendář a témata v souboru zs2009_bzol_sylabus.pdf domácí úkol v souboru ha1.pdf

4 Literatura strukturalistická ČERNÝ, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc, 1996. ČERMÁK, F.: Jazyk a jazykověda. Praha, 2001. DE SAUSSURE, F.: Kurs obecné lingvistiky. Praha, 1990. KOŘENSKÝ, J.: Člověk - řeč - poznání. Olomouc, UP, 2004. KOŘENSKÝ, J.: Proměny myšlení o řeči. Praha, 1998. SGALL, P.: Cesty moderní jazykovědy. Praha, 1967.

5 Literatura obecná Fromkin, V. a kol: Linguistics. An introduction to linguistic theory. Blackwell Publishers 2000. Pinker, Steven: Slova a pravidla. Academia Praha 2008. na webu (bude) Fromkin, V. a kol: An Introduction to Language. Thomson Wadswordth, 7 th edition 2009. Pinker, Steven: The Language Instinct. HarperPerennial 1995.

6 Za pozornost stojí Pralinka (PRAvé LINgvistické Korespondenční Alotrium) http://ufal.mff.cuni.cz/pralinka/ LŠL http://www.lingvistika.cz/ The Linguist list http://linguistlist.org/

7 Kalendář 13 týdnů výuky 9. 10. – 18. 12. 2009 4. 1. – 15. 1. 2010 změny 30.10týden 4 6.11.týden 5 2.12.týden 9

8 Zkouška PW prezentace v semináři30% aktivní účast v semináři 30% domácí úkoly ústní zkouška 40%

9 Lingvistika vědecká disciplína zabývající se jazykem lingvista ≠ člověk mluvící mnoha jazyky gramatika je mentální reprezentace znalosti jazyka Fromkin, V. a kol: Linguistics. An Introduction to Linguistic Theory. Blackwell 2000.

10 Disciplíny 1 teoretická lingvistika strukturalismus, generativní lingvistika, HPSG, FGP, kognitivní lingvistika, CxG, etc. jazyk jako systém synchronní (vs. Černý (1996)!) deskriptivní lingvistika popis jednotlivých jazyků bohemistika, slavistika, pama-nguyan...

11 Disciplíny 2 historická lingvistika komparace (mladogramatika) antropolingvistika a sociolingvistika vliv kultury a společnosti, sociálního rozdělení, etnicity, etc. na jazyk dialektologie komputační lingvistika automatické „parsování“, machine translation and processing, etc.

12 Disciplíny 3 pragmatika vliv situace na význam neurolingvistika biologické aspekty znalosti jazyka a vztah mezi mozkem – vědomím – jazykem výzkum jazykových poruch psycholingvistika užítí jazyka – produkce a porozumění osvojování jazyka

13 Milníky ve vývoji lingvistiky Panini 500 př. n.l. – sanskrt Ferdinand de Saussure (1857-1913) jazyk je systém PLK & Roman Jakobson distinktivní rysy Noam Chomsky 1957 Syntactic Structures

14 Jazyk – řeč – gramatika Co znamená „umět jazyk“? kompetence – langue – jazyk vs. performance – parole – řeč Co je gramatika? znalost jazyka (v „mozku“ mluvčího daného jazyka) popis znalosti jazyka (jazykové kompetence)

15 Co dělá teoretická lingvistika? poznat a popsat podstatu znalosti jazyka (=jazykové kompetence / langue) vs. teorie komunikace další faktory

16 Jakobsonův model komunikace

17 Gramatika zahrnuje lexikon slova a slovní jednotky v mentálním slovníku morfologii struktura slov syntax (ta syntax, ne *ten syntax) struktura vět a pravidla pro jejich tvoření sémantiku význam (strukturní vs. lexikální) fonetiku a fonologii zvuky a systém zvuků v daném jazyce

18 Lexikon mentální reprezentace konceptů arbitrárnost průměrný člověk – asi 45-60 00 slov

19 Morfologie ustrojení slov roz – haz – ova – č – n – á *č – n – á – roz –ova – haz *roz – haz – ova – n – č – á Jan – č – á – ková

20 Syntax (femininum) i. „dát slova dohromady“ – gramatičnost Sněhurka žila v chaloupce se sedmi trpaslíky. *Sněhurka se žila trpaslíky v sedmi chaloupce. gramatičnost ≠ pravdivost Sněhurka žila v chaloupce s osmi trpaslíky.

21 Syntax ii. – dvojznačnost Zlé Královně se líbí její obraz v kouzelném zrcadle a Sněhurce taky. ZK 1 se líbí její 1 obraz v zrcadle a Sněhurce 2 se líbí její 1 obraz v zrcadle a Sněhurce 2 se líbí její 2 obraz v zrcadle

22 Syntax iii. nekonečné množství vět Sněhurka vmetla zeleně světélkující nápoj do tváře Šmudlou rozezleného číšníka v zaplivaném pajzlu na K1 v Českých Budějovicích. vnořování vět Sněhurka má ráda jablíčka. Sněhurka se dobře provdá. Sněhurka, která se dobře provdá, má ráda jablíčka.

23 Sémantika kompozicionalita Sněhurka se otráví jablkem. Některá studentka se otráví jablkem. schopnost rozpoznat určité struktury Většina studentek se neotráví jablkem. Studentky se obvykle neotráví jablkem.

24 Fonetika a fonologie „pattern“ (vzor, předloha, šablona, model) skořápka, struhadlo, dělat *prořápka, *strupadlo, *latděl procedit, stupadlo, latinář zvuky ≈ písmena ?

25 Deskriptivní vs. preskriptivní kompetence deskriptivní gramatika Univerzální gramatika učební gramatika preskriptivní gramatika

26 Osvojení jazyka Logický problém s osvojením jazyka omezené množství slyšených vět nekonečné množství (potenciálně) produkovaných vět Problém s neexistencí negativní evidence *Sněhurka se otrávil jablkem.

27 Domácí úkol roztřídit se a zapsat se na prezentaci do kalendáře & sylabu zs2009_bzol_sylabus.pdf Planeta Menmiarma ha1.pdf


Stáhnout ppt "BZOL – ZS 2009 Základy obecné lingvistiky Lucie Medová."

Podobné prezentace


Reklamy Google