Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy obecné lingvistiky Lucie Medová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy obecné lingvistiky Lucie Medová"— Transkript prezentace:

1 Základy obecné lingvistiky Lucie Medová
BZOL – ZS 2009 Základy obecné lingvistiky Lucie Medová

2 Kontakt Lucie Medová e-mail lmedova@ff.jcu.cz telefon 38 777 4852
konzultace středa 14:00 – 15:00 pátek 12:30 – 13:30

3 Organizace výuky v ZS 2009 1 hodina přednášek 2. hodina prezentací
základy lingvistiky 2. hodina prezentací strukturalismus kalendář a témata v souboru zs2009_bzol_sylabus.pdf domácí úkol v souboru ha1.pdf

4 Literatura strukturalistická
ČERNÝ, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc, 1996. ČERMÁK, F.: Jazyk a jazykověda. Praha, 2001. DE SAUSSURE, F.: Kurs obecné lingvistiky. Praha, 1990. KOŘENSKÝ, J.: Člověk - řeč - poznání. Olomouc, UP, 2004. KOŘENSKÝ, J.: Proměny myšlení o řeči. Praha, 1998. SGALL, P.: Cesty moderní jazykovědy. Praha, 1967.

5 Literatura obecná Fromkin, V. a kol: Linguistics. An introduction to linguistic theory. Blackwell Publishers 2000. Pinker, Steven: Slova a pravidla. Academia Praha 2008. na webu (bude) Fromkin, V. a kol: An Introduction to Language. Thomson Wadswordth, 7th edition 2009. Pinker, Steven: The Language Instinct. HarperPerennial 1995.

6 Za pozornost stojí The Linguist list
Pralinka (PRAvé LINgvistické Korespondenční Alotrium) LŠL The Linguist list

7 Kalendář 13 týdnů výuky 9. 10. – 18. 12. 2009 4. 1. – 15. 1. 2010
změny týden 4 týden 5 týden 9

8 Zkouška PW prezentace v semináři 30% aktivní účast v semináři 30%
domácí úkoly ústní zkouška 40%

9 Lingvistika vědecká disciplína zabývající se jazykem
lingvista ≠ člověk mluvící mnoha jazyky gramatika je mentální reprezentace znalosti jazyka Fromkin, V. a kol: Linguistics. An Introduction to Linguistic Theory. Blackwell 2000.

10 Disciplíny 1 teoretická lingvistika deskriptivní lingvistika
strukturalismus, generativní lingvistika, HPSG, FGP, kognitivní lingvistika, CxG, etc. jazyk jako systém synchronní (vs. Černý (1996)!) deskriptivní lingvistika popis jednotlivých jazyků bohemistika, slavistika, pama-nguyan...

11 Disciplíny 2 historická lingvistika
komparace (mladogramatika) antropolingvistika a sociolingvistika vliv kultury a společnosti, sociálního rozdělení, etnicity, etc. na jazyk dialektologie komputační lingvistika automatické „parsování“, machine translation and processing, etc.

12 Disciplíny 3 pragmatika neurolingvistika psycholingvistika
vliv situace na význam neurolingvistika biologické aspekty znalosti jazyka a vztah mezi mozkem – vědomím – jazykem výzkum jazykových poruch psycholingvistika užítí jazyka – produkce a porozumění osvojování jazyka

13 Milníky ve vývoji lingvistiky
Panini 500 př. n.l. – sanskrt Ferdinand de Saussure ( ) jazyk je systém PLK & Roman Jakobson distinktivní rysy Noam Chomsky 1957 Syntactic Structures

14 Jazyk – řeč – gramatika Co znamená „umět jazyk“? Co je gramatika?
kompetence – langue – jazyk vs. performance – parole – řeč Co je gramatika? znalost jazyka (v „mozku“ mluvčího daného jazyka) popis znalosti jazyka (jazykové kompetence)

15 Co dělá teoretická lingvistika?
poznat a popsat podstatu znalosti jazyka (=jazykové kompetence / langue) vs. teorie komunikace další faktory

16 Jakobsonův model komunikace

17 Gramatika zahrnuje lexikon morfologii
slova a slovní jednotky v mentálním slovníku morfologii struktura slov syntax (ta syntax, ne *ten syntax) struktura vět a pravidla pro jejich tvoření sémantiku význam (strukturní vs. lexikální) fonetiku a fonologii zvuky a systém zvuků v daném jazyce

18 Lexikon mentální reprezentace konceptů
arbitrárnost průměrný člověk – asi slov

19 Morfologie ustrojení slov roz – haz – ova – č – n – á
*č – n – á – roz –ova – haz *roz – haz – ova – n – č – á Jan – č – á – ková

20 Syntax (femininum) i. „dát slova dohromady“ – gramatičnost
Sněhurka žila v chaloupce se sedmi trpaslíky. *Sněhurka se žila trpaslíky v sedmi chaloupce. gramatičnost ≠ pravdivost Sněhurka žila v chaloupce s osmi trpaslíky.

21 Syntax ii. – dvojznačnost
Zlé Královně se líbí její obraz v kouzelném zrcadle a Sněhurce taky. ZK1 se líbí její1 obraz v zrcadle a Sněhurce2 se líbí její1 obraz v zrcadle a Sněhurce2 se líbí její2 obraz v zrcadle

22 Syntax iii. nekonečné množství vět vnořování vět
Sněhurka vmetla zeleně světélkující nápoj do tváře Šmudlou rozezleného číšníka v zaplivaném pajzlu na K1 v Českých Budějovicích. vnořování vět Sněhurka má ráda jablíčka. Sněhurka se dobře provdá. Sněhurka, která se dobře provdá, má ráda jablíčka.

23 Sémantika kompozicionalita schopnost rozpoznat určité struktury
Sněhurka se otráví jablkem. Některá studentka se otráví jablkem. schopnost rozpoznat určité struktury Většina studentek se neotráví jablkem. Studentky se obvykle neotráví jablkem.

24 Fonetika a fonologie „pattern“ (vzor, předloha, šablona, model)
skořápka, struhadlo, dělat *prořápka, *strupadlo, *latděl procedit, stupadlo, latinář zvuky ≈ písmena ?

25 Deskriptivní vs. preskriptivní
kompetence deskriptivní gramatika Univerzální gramatika učební gramatika preskriptivní gramatika

26 Osvojení jazyka Logický problém s osvojením jazyka
omezené množství slyšených vět nekonečné množství (potenciálně) produkovaných vět Problém s neexistencí negativní evidence *Sněhurka se otrávil jablkem.

27 Domácí úkol roztřídit se a zapsat se na prezentaci do kalendáře & sylabu zs2009_bzol_sylabus.pdf Planeta Menmiarma ha1.pdf


Stáhnout ppt "Základy obecné lingvistiky Lucie Medová"

Podobné prezentace


Reklamy Google