Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané kapitoly z české morfologie a syntaxe iii. Lucie Medová Út 15:50 – 17:30 S4 20. října 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané kapitoly z české morfologie a syntaxe iii. Lucie Medová Út 15:50 – 17:30 S4 20. října 2009."— Transkript prezentace:

1 Vybrané kapitoly z české morfologie a syntaxe iii. Lucie Medová Út 15:50 – 17:30 S4 20. října 2009

2 Univerzální pádová blízkost a)synkretismus (pokud není náhodný) se děje mezi pády a posloupnost těchto pádů je neměnná mezi jazyky (tedy je univerzání) b)posloupnost pádů je tato NOM-ACC-GEN-DAT-INS-COM Caha (2009): 10(10)

3 Náhodný synkretismus  výsledek fonologických procesů vlastních danému jazyku  příklad NOM.PLmuž-i ACC.PLmuž-e INS.PLmuž-i  jinde NOMvil-aMíš-a GENvil-yMíš-y  -i  INS.PL INS.PLhoch-ymuž-y  -i

4 Synkretismus  ne-náhodný přes paradigmata morfo-syntaktické třídy  náhodný v jednom paradigmatu neexistuje v morfo-syntaktických třídách

5 A co to tedy všechno znamená?  synkretismus ukazuje na to, že v jazyce (-ích) existuje organizace na určité úrovni abstrakce  rys jako základní jednotka takové organizace vlastnost, kterou má každý člen dané třídy

6 Geometrie rysů  dekompozice rysů  [+X]: {NOM,ACC}  [-X]: {GEN, DAT}  [+Y]: {NOM, GEN}  [-Y]: {ACC, DAT}  [Ø]: {NOM, ACC, GEN, DAT} +Y-Y +XNOMACC -XGENDAT

7 Geometrie pádových rysů  Jakobsonův model  Princip „podmnožin“  Princip „nadmnožin“

8 Jakobson (1958)  Jakobson, Roman (1958): Morphological inquiry into Slavic declension (Structure of Russian case forms). In: American contributions to the Fourth International Congress of Slavicists. The Hague: Mouton & Co.  Franks, Steven (?): Russian Case Features. Jakobson and beyond. Ms., Indiana University.  http://egg.auf.net/05/docs/articles/franks-1/case_features.pdf

9 Základní informace  ruština: NOM, GEN, DAT, ACC, LOC, INS  každý pád má hlavní význam Gesamtbedeutung (odvozený) speciální význam Sonderbedeutung

10 Jakobsonův model komunikace

11 Pádové rysy  rysy (sémantické známky) quantified (prostor)  do jaké míry se daná (pádově vyjádřená entita) podílí na sdělení directional (zaměřenost)  do jaké míry daná (pádově vyjádřená entita) vyjadřuje zaměřenost k cíli děje marginal (perifernost)  jak daná (pádově vyjádřená entita) spolupracuje na údernosti sdělení

12 Ruský pádový systém marginalquantdir NOM--- ACC--+ GEN-+- INS+-- DAT+-+ LOC++- GEN2-++ LOC2+++

13 „Druhé“ pády  druhý GEN (GEN2) -u pro některá M v idiomech a nepovinně v kvantifikaci  čaška čáj-u (*-a)  druhý LOC (LOC2) -ú (M), -í (F) pro některá monoslabičná jména  v les-ú, v sněg-ú

14 Jakobsonův model  synkretismus neutralizace opozic  DAT a INS by měly / mohly být synkretické  ? můžou být synkretické 3 (a více) pádů  systém  overgenerates  undergenerates

15 Princip podmnožin (Subset)  Distributed morphology Halle & Marantz 1993, Halle 1997 Elsewhere Condition („Jinak“ princip)  prostředí E, pravidla R 1 a R 2  R 1 bude předcházet R 2 pokud bude aplikováno v podmnožině případů vzhledem k R 2

16 Geometrie rysů  dekompozice rysů  [+X]: {NOM,ACC}  [-X]: {GEN, DAT}  [+Y]: {NOM, GEN}  [-Y]: {ACC, DAT}  [Ø]: {NOM, ACC, GEN, DAT} +Y-Y +XNOMACC -XGENDAT

17 “Jinak” princip (Elsewhere Condition)  [+X, +Y]:{NOM}  /phon A/  [ Ø ]: {NOM, ACC, GEN, DAT}  /phon B/   “jinak” princip: aplikuj to pravidlo, které je aplikovatelné v podmnožině případů proti soupeřícímu pravidlu pro NOM vyhraje /phon A/  a co synkretismus?

18 Kumulativní klasifikace  1 člen z maximální sady vezmeme pryč 2 skupiny v každém kroku 1 pád v každém kroku větvení tak, aby odpovídalo Pádové Blízkosti

19 Kumulativní klasifikace  alternativně


Stáhnout ppt "Vybrané kapitoly z české morfologie a syntaxe iii. Lucie Medová Út 15:50 – 17:30 S4 20. října 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google