Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sebehodnocení a sociální vyloučení Milena Černá Ostrava 19. října 2006 Konference „Chudoba není jen nedostatek peněz“ v rámci Týdne proti chudobě a sociálnímu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sebehodnocení a sociální vyloučení Milena Černá Ostrava 19. října 2006 Konference „Chudoba není jen nedostatek peněz“ v rámci Týdne proti chudobě a sociálnímu."— Transkript prezentace:

1 Sebehodnocení a sociální vyloučení Milena Černá Ostrava 19. října 2006 Konference „Chudoba není jen nedostatek peněz“ v rámci Týdne proti chudobě a sociálnímu vyloučení

2 2 Definice sociálního začleňování z roku 2004: proces, který zajišťuje všem, kdo žijí v riziku sociálního vyloučení anebo jsou ze společnosti vyloučeni, získat příležitosti a zdroje potřebné k plné účasti na hospodářském, sociálním a kulturním životě a požívat životního standardu a blaha, jaké jsou obvyklé ve společnosti, v níž žijí. proces, který zajišťuje všem, kdo žijí v riziku sociálního vyloučení anebo jsou ze společnosti vyloučeni, získat příležitosti a zdroje potřebné k plné účasti na hospodářském, sociálním a kulturním životě a požívat životního standardu a blaha, jaké jsou obvyklé ve společnosti, v níž žijí.

3 3 Začleňování a sebehodnocení Při tomto procesu nejde jen o přijetí nebo nepřijetí majoritní společností, ale také o sebehodnocení těch, kdo jsou vylučováni. Sociální začleňování je komplikovanější a obtížnější, považují-li se lidé za neplnohodnotné. Při tomto procesu nejde jen o přijetí nebo nepřijetí majoritní společností, ale také o sebehodnocení těch, kdo jsou vylučováni. Sociální začleňování je komplikovanější a obtížnější, považují-li se lidé za neplnohodnotné. Rozhodující pro pocity hodnoty sebe sama je formování lidské psychiky v útlém dětství. Rozhodující pro pocity hodnoty sebe sama je formování lidské psychiky v útlém dětství.

4 4 F. M. Dostojevskij (1821-1881)‏ Zobrazil postižení dítěte v důsledku extrémní chudoby - zápas o udržení důstojnosti vlastních rodičů, rodiny. Rodiče jsou např. uráženi bohatšími rodiči spolužáků a sousedů. Zobrazil postižení dítěte v důsledku extrémní chudoby - zápas o udržení důstojnosti vlastních rodičů, rodiny. Rodiče jsou např. uráženi bohatšími rodiči spolužáků a sousedů. Dítě cítí svoji neplnohodnotnost. Vytváří si mlhavý sice, ale stále pociťovaný cíl, kterým chce svůj handicap kompenzovat. Dítě cítí svoji neplnohodnotnost. Vytváří si mlhavý sice, ale stále pociťovaný cíl, kterým chce svůj handicap kompenzovat. V prostředí chudoby dítě přebírá vzory chování silné osobnosti spíše negativního charakteru. V prostředí chudoby dítě přebírá vzory chování silné osobnosti spíše negativního charakteru.

5 5 Alfred Adler (1870-1937)‏ se zabýval sociálními vztahy, komplexem méněcennosti, hyperkompenzací. Usuzoval, že vzniká jak u vylučovaných, tak u rozmazlených dětí; jsou to dva konce jednoho klacku. se zabýval sociálními vztahy, komplexem méněcennosti, hyperkompenzací. Usuzoval, že vzniká jak u vylučovaných, tak u rozmazlených dětí; jsou to dva konce jednoho klacku. Čím jsou tyto děti starší, tím více pociťují strach, úzkost - zvlášť při společenském kontaktu s okolím. Špatně se adaptují. Neumějí být nezávislé. Čím jsou tyto děti starší, tím více pociťují strach, úzkost - zvlášť při společenském kontaktu s okolím. Špatně se adaptují. Neumějí být nezávislé.

6 6 Anselm Grün (nar. 1945)‏ upozorňuje na pocity bezmoci, které mají často svoji příčinu v dětství. Dítě nemá šanci vůči otci, matce, učitelům, vychovatelům. upozorňuje na pocity bezmoci, které mají často svoji příčinu v dětství. Dítě nemá šanci vůči otci, matce, učitelům, vychovatelům. Jedná-li se s dítětem nespravedlivě, protestuje. Jeho protest je neúčinný, vede k vnitřní osamělosti. Jedná-li se s dítětem nespravedlivě, protestuje. Jeho protest je neúčinný, vede k vnitřní osamělosti. Pocit vlastní hodnoty není vrozený. Lidé se mu učí v rodině. Pocit vlastní hodnoty není vrozený. Lidé se mu učí v rodině. Nejdůležitějšími prvky vedoucí k uvědomění si vlastní hodnoty jsou otevřenost a pozitivní komunikace. Nejdůležitějšími prvky vedoucí k uvědomění si vlastní hodnoty jsou otevřenost a pozitivní komunikace.

7 7 „Diagnóza“ aneb Příznaky silného pocitu neplnohodnotnosti u dětí netrpělivost netrpělivost vztek a násilí vztek a násilí úsilí překonat druhé (přelstít je, vyhrát nad nimi, získat výhodnější postavení)‏ úsilí překonat druhé (přelstít je, vyhrát nad nimi, získat výhodnější postavení)‏ neschopnost prohrávat neschopnost prohrávat neschopnost spolupracovat (i v kolektivních hrách)‏ neschopnost spolupracovat (i v kolektivních hrách)‏ zmenšování světa (přátelí se se slabšími, distancují se od druhých, nechtějí mít kontakty)‏ zmenšování světa (přátelí se se slabšími, distancují se od druhých, nechtějí mít kontakty)‏ hyperaktivita, zlobivost (únik, vytvoření mikrosvěta)‏ hyperaktivita, zlobivost (únik, vytvoření mikrosvěta)‏ osobnostní vývoj v neužitečném směru osobnostní vývoj v neužitečném směru

8 8 „Anamnéza“ aneb Co za sebou mívají prostitutky z chudoby časný rozpad rodiny časný rozpad rodiny nepřijetí, zanedbávání nepřijetí, zanedbávání týrání týrání sexuální zneužívání sexuální zneužívání násilí, brutalita, alkoholismus rodičů násilí, brutalita, alkoholismus rodičů vyloučení z rodiny vyloučení z rodiny předčasné opuštění školy předčasné opuštění školy nevhodné vzory chování – rodina nebo parta nevhodné vzory chování – rodina nebo parta materiální chudoba materiální chudoba zdravotní problémy zdravotní problémy nízká pracovní kvalifikace nízká pracovní kvalifikace dítě ulice dítě ulice toxikománie toxikománie výchovný ústav(y) pro děti a mládež výchovný ústav(y) pro děti a mládež dětský domov ( y) od útlého dětství dětský domov ( y) od útlého dětství

9 9 Životní osa Čím více je životní osa diskontinuitní, tím nižší má člověk sebehodnocení Čím více je životní osa diskontinuitní, tím nižší má člověk sebehodnocení Negativní zážitky a negativní prostředí představují zátěž, která životní osu láme. Negativní zážitky a negativní prostředí představují zátěž, která životní osu láme.

10 10 Zóna možného vývoje Podaří-li se uchopit silnou a uskutečnitelnou vizi Podaří-li se uchopit silnou a uskutečnitelnou vizi otevře se zóna možného vývoje otevře se zóna možného vývoje životní osa se zaceluje. životní osa se zaceluje. Čím více vnímá člověk svět v souvislostech a šíři, tím vyšší má sebehodnocení. Čím více vnímá člověk svět v souvislostech a šíři, tím vyšší má sebehodnocení.

11 11 „Příčiny“ aneb Důsledky dlouhodobé ústavní výchovy tzv. sociálních sirotků citová deprivace citová deprivace narušený cit pro společnost narušený cit pro společnost extrémně nízké sebehodnocení: extrémně nízké sebehodnocení: „rodina mne nechce“ „rodina mne nechce“ „jsem z děcáku“ „jsem z děcáku“ „chodím do zvláštní školy“ „chodím do zvláštní školy“ „bude ze mne kuchařka“ „bude ze mne kuchařka“ neschopnost být užitečný neschopnost být užitečný neschopnost navázat citový vztah neschopnost navázat citový vztah neschopnost pečovat o sebe i o druhé, včetně dětí neschopnost pečovat o sebe i o druhé, včetně dětí neschopnost být nezávislý neschopnost být nezávislý neschopnost adaptace neschopnost adaptace

12 12 „Terapie“ střediska pro léčbu závislostí střediska pro léčbu závislostí včetně poradenství pro rodiče včetně poradenství pro rodiče resocializační programy resocializační programy pro mladistvé a mladé lidi v obtížných životních situacích pro mladistvé a mladé lidi v obtížných životních situacích terapeutické komunity terapeutické komunity pro závislé na omamných a psychotropních látkách pro závislé na omamných a psychotropních látkách pro prostitutky pro prostitutky

13 13 „Prevence“ aneb úkoly pro veřejnou správu a zákonodárné orgány I. sociální sanace biologické rodiny (včetně kurzů pro sociální pracovníky v programech pro rodiny) sanace biologické rodiny (včetně kurzů pro sociální pracovníky v programech pro rodiny) poradenství pro rodiče poradenství pro rodiče podpora pěstounské péče (i po stránce zvládání rodičovských funkcí, psychického vývoje dítěte, problémových dětí)‏ podpora pěstounské péče (i po stránce zvládání rodičovských funkcí, psychického vývoje dítěte, problémových dětí)‏

14 14 „Prevence“ aneb úkoly pro veřejnou správu a zákonodárné orgány II. výchovná etická výchova etická výchova podpora selhávajících žáků podpora selhávajících žáků programy pro mladistvé, kteří předčasně opouštějí školu programy pro mladistvé, kteří předčasně opouštějí školu

15 15 „Prevence“ aneb úkoly pro veřejnou správu a zákonodárné orgány III. materiální pomoc a podpora v otázkách bydlení pomoc a podpora v otázkách bydlení pomoc a podpora v otázkách zaměstnání pomoc a podpora v otázkách zaměstnání institut oddlužení institut oddlužení

16 16 „Prevence“ aneb úkoly pro veřejnou správu a zákonodárné orgány IV. legislativní opatření proti domácímu násilí a jejich účinné využití v praxi opatření proti domácímu násilí a jejich účinné využití v praxi změny v zákonu o ústavní výchově (striktní omezení doby pobytu, vytváření podmínek pro alternativní náhradní výchovu, požadavky na odbornost personálu)‏ změny v zákonu o ústavní výchově (striktní omezení doby pobytu, vytváření podmínek pro alternativní náhradní výchovu, požadavky na odbornost personálu)‏ změny v zákonu o sociálních službách (výraznější podpora preventivních programů)‏ změny v zákonu o sociálních službách (výraznější podpora preventivních programů)‏

17 17 Jaký má úkol rodina a škola, aby dítě mohlo ve společnosti normálně fungovat: formovat osobnost formovat osobnost naučit dítě vážit si sebe naučit dítě vážit si sebe naučit je, aby umělo žít naučit je, aby umělo žít naučit je být užitečným naučit je být užitečným

18 18 Děkuji Vám za pozornost www.rozkosbezrizika.cz www.rozkosbezrizika.cz www.rozkosbezrizika.cz www.vdv.cz www.vdv.cz www.vdv.cz www.skok.biz www.skok.biz www.skok.biz


Stáhnout ppt "Sebehodnocení a sociální vyloučení Milena Černá Ostrava 19. října 2006 Konference „Chudoba není jen nedostatek peněz“ v rámci Týdne proti chudobě a sociálnímu."

Podobné prezentace


Reklamy Google