Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ginger Jake Paralysis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ginger Jake Paralysis."— Transkript prezentace:

1 Ginger Jake Paralysis

2 Patentní léčiva Patentní léčiva nostrum remedium lat. - "napravovadlo"
tonikum řec. - "vzpružovadlo" Patentní léčiva druhá polovina 19. st. až 30. léta 20 st. zejména v USA široké spektrum "léčivých" přípravků - obvykle extrakty ze "zázračných" exotických bylin celá řada obchodních a reklamních praktik vyzkoušena poprvé prodavači patentních léčiv patentní - nabízené pod určitou obchodní značkou, v počátcích nebylo nutné uvádět složení konec 17 st. - použití královského souhlasu (patentu) k prodeji léčivých přípravků v reklamě na tyto přípravky

3 Patentní léčiva Wiliam Swaim - Panacea
Panacea - řecká bohyně hojení a uzdravování dcera Asclepia (bůh lékařství) a Epiony sestra Hygieia (bohyně zdraví) Wiliam Swaim - Panacea universální všelék pro ty, kdož jsou stiženi chorobami pocházejícími ze znečištěné krve a tělních tekutin, trpí chorobami jater, revmatickými potížemi či nediskrétními projevy své mladistvé síly..... (lék na syfilis) počátek prodeje extrakt z kořene rostliny Smilax regelii (sarsa-parilla), silice z rostliny Libavka poléhavá (Gaultheria procumbens) a sublimát (HgCl2)

4 Patentní léčiva V roce 1905 vyšel v časopise "Collier's Weekly" článek Samuela Hopkinse Adamse s názvem "The Great American Fraud" Američané jsou ochotni utratit horentní sumy za patentní léčiva, která svým složením buď odpovídají běžně dostupným levnějším lékům, nebo obsahují neúčinné složky, případně zdraví škodlivé drogy v roce 1906 schválen "Pure Food and Drug Act" - federální zákon o kontrole masa, zákazu výroby, dovozu a obchodu s padělanými (neodpovídajícími deklarované značce) potravinami a patentními léčivy povinnost uvádět na etiketě patentních léčiv názvy a množství potencionálně škodlivých složek jako je alkohol, kokain (stimulanty), opium (narkotika) apod. "Harrison Narcotics Tax Act" - federální zákon z roku 1914 upravující produkci, dovoz a distribuci narkotik (opiáty a kokain) - lékaři a veterináři smějí látky používat pro léčebné účely

5 Sulfanilamidový elixír
v roce aféra "Elixir Sulfanilamide" roztok sulfanilamidu v ethylenglykolu antibakteriální lék proti streptokovým infekcím doporučen k vnitřnímu užití smrt 107 lidí "Federal food, drug, and cosmetic act" povinné testy léčivých přípravků před uvedením na trh pro distribuci nutné povolení od FDA (Food and Drug Administration) některé léky jen na předpis regulace lživé či zavádějící reklamy

6 Prohibice 18. dodatek americké Ústavy následky prohibice
zákaz výroby, prodeje a dopravy intoxikujících nápojů (větší obsah alkoholu než 0,5%) , kromě nápojů pro náboženské účely schválen 16. ledna 1919 zrušen 21. dodatkem ústavy v roce 1933 následky prohibice nelegální výroba alkoholu pod kontrolou gangů vs. nezaměstnanost Al Capone (Chicago), Tom Denison (Omaha) - vliv na lokální i národní úrovni porušování zákona začalo patřit k "dobrému tónu" a stalo se společenskou normou hledání náhradních zdrojů alkoholu

7 Ginger Jake Jamaica Ginger neboli Ginger Jake Ginger ang. - zázvor
Jake ang. - denaturovaný líh pro "medicínské" účely v USA od r. 1860 silný extrakt pulverizovaného kořene zázvoru v % alkoholu jantarové barvy štiplavé chuti 1 až 2 kapky do vody či kávy - jako projímadlo nebo analgetikum, proti infekcím, pro zlepšení kondice, proti rýmě, bolestem hlavy, nadýmání, zpožděné menstruaci atd. v roce 1925 zařazen mezi intoxikující nápoje - povinné množství extrahované silice a pevného podílu zázvorového kořene zdvojnásobeno - ve větším množství nepoživatelné ani po zředění vodou Munsey C., Bottles and Extras, Winter 2006, 7-12

8 Ginger Jake přidávány látky imitující zázvorovou silici
ricinový olej, melasa, glycerin Harry Gross a Max Reisman bratranci, chemici z Bostonu hledání levnější náhražky zázvorové silice ethylen glykol - zamítnut pro přílišnou těkavost LINDOL - fermež obsahující změkčovadlo (plasticizer) TOCP (tri-orto-kresylfosfát) díky nízké těkavosti obstála v testech inspektorů (zkouška určující zbytkový podíl po odpaření těkavých rozpouštědel) v době zneužití považována za zcela netoxickou ve firmě Hub Products namícháno množství odpovídající lahvím (2% TOCP) Woolf A.D., Veterinaly and Human Toxicology 37 (3) (1994)

9 Ginger Jake TOCP (tri-orto-kresylfosfát) Organofosfáty
lubrikant funkční při vysokých teplotách - mazání leteckých motorů plastifikátor - nitrocelulóza, akrylátové laky, PVC zpomalovač hoření v plastech a pryžích hydraulická kapalina, teplosměnné médium Organofosfáty Woolf A.D., Veterinaly and Human Toxicology 37 (3) (1994)

10 Akutní neurotoxicita organofosfátů
Synapse poté co AP dosáhne nervového zakončení, dojde k vyplavení neurotransmiterů do synaptické štěrbiny neurotransmitery - vazba na chemicky řízené iontové kanály v membráně postsynaptické buňky podle typu neurotransmiteru a receptoru - excitační či inhibiční signál

11 Akutní neurotoxicita organofosfátů
Acetylcholin GABA Scharf M.E., Encyklopedia of Pest Management - Neuorological Effects of Insecticides, Marcel Dekker Inc. (2003)

12 Blokáda acetylcholinesterázy
Normální funkce Účinek OP

13 Biotransformace TOCP Saligenin

14 OPIDN metabolit TOCP saligenin způsobuje degradaci myelinové vrstvy dlouhých periferních motoneuronů a míchy a degeneraci jejich axonů reakce saligeninu s enzymem NTE (neuropathic target esterase) vliv na tvorbu fosfolipidů v hladkém endoplasmatickém retikulu

15 OPIDN OPIDN – organophosphate induced delayed neuropathy
vyskytuje se jako následek akutní otravy s dobou latence 3 až 28 dní, nebo jako následek dlouhodobé intoxikace nízkými dávkami velké rozdíly v individuální citlivosti otrava TOCP u 80 švýcarských vojáků – symptomy u jedince po pozření 0,15 g, žádné symptomy u jedinců po pozření 1,2 až 2g velké mezidruhové rozdíly v citlivosti velmi citlivé zejména kočky, psi, krávy a kuřata – paralýza, ataxie citlivost negativně korelována s rychlostí biotransformace symptomy – OPIDN jako následek akutní otravy TOCP ostrá bolest lýtek, znecitlivění a brnění chodidel a rukou během několika hodin či dní ochablost dolních končetin, neschopnost udržet rovnováhu, kompletní ztráta schopnosti ovládat kotník onemocnění většinou ireversibilní

16 Jake leg první případ 27. února 1930 (Reconstruction Hospital Oclahoma City) „…pacientova chodidla plandala podobně, jako u marionety, když šel, kmitnul nohou vpřed a chodidlem plácnul o podlahu během několika dní prudký nárůst případů „gumové nohy“ „…Worcester a Massachusetts hlásily 55 případů; ve Wichitě přibilo prakticky přes noc 500 případů, 690 v Topece a 1000 v Mississippi“ 1930 až 1931 – 40 až lidí konzumovalo kontaminovaný nápoj United Victims of Ginger Paralysis Association – členů články v denním tisku informovaly o možné spojitosti mezi paralýzou končetin a patentním léčivem Jamaica Ginger protože byl nápoj zneužíván mnoho let před epidemií, po čase se i odborná veřejnost přikláněla k názoru, že spojitost neexistuje Parascandola J., PHS chronicles 110 (3) (1995)

17 Jake leg Maurice Smith farmakolog zaměstnaný v NIH (National Institute of Health) získal 13 vzorků zbytků „Ginger Jake“ prokazatelně spojených s oběťmi „Jake leg“ ve vzorcích identifikován TOCP další vyšetřování prokázalo spojitost s firmou Boston-Hub Products Harry Gross a Max Reisman byli odsouzeni každý k pokutě 1 000$ a ke 2 letům vězení (později změněno na podmínečný trest) Parascandola J., PHS chronicles 110 (3) (1995)

18 Jake Leg Blues Mississippi Sheiks
You thought the lively man would die when you made the country dry, When you made it so that he could not get not another drop of rye. But I know that you will feel bad when you see what he had had, When you see him comin' with a lot of dought, if you listen I will tell you so. Oh well, it's here he comes, I mean to tell you here he comes, He's got those jake limber leg blues. Here he comes, I mean to tell you, here he comes, He's got those jake limber leg blues When you see him comin', I am going to tell you, If you sell him jake, you'd better give him a crutch, too.


Stáhnout ppt "Ginger Jake Paralysis."

Podobné prezentace


Reklamy Google