Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proveditelnost úsporných opatření a přínosy pro obec Praha, 25. 3. 2011, M. Hellmich.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proveditelnost úsporných opatření a přínosy pro obec Praha, 25. 3. 2011, M. Hellmich."— Transkript prezentace:

1 Proveditelnost úsporných opatření a přínosy pro obec Praha, 25. 3. 2011, M. Hellmich

2 Obsah Kdo jiný než města? Jak na to? Běžně prováděná úsporná opatření Skleníkové plyny Příklady opatření Přínosy pro obec Podpora signatářům Paktu starostů a primátorů 2

3 Kdo jiný než města? Jsou základními územními samosprávnými společen- stvími občanů, na jejich území se odehrává hospodářská a společen- ská činnost obyvatel a organizací, pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, více než 50 % emisí plynů vzniká ve městech a zároveň se v nich 80 % veškeré energie spotřebovává, při plnění svých úkolů chrání veřejný zájem. 3

4 Kdo jiný než města? Jsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitostí a organizací, mají politický vliv na vlastníky dalších nemovitostí v obci, kterými jsou jak jednotlivci, tak organizace, koordinují a ovlivňují vývoj na svém území územním plánem a každodenní správou, z toho vyplývá poslání i povinnost minimalizovat zatí- žení životního prostředí, šetřit energetickými zdroji, zajistit udržitelný rozvoj a zvyšovat kvalitu života. 4

5 5

6 Jak na to? Způsoby šetření energiemi a snižování emisí jsou už vymyšlené a vyzkoušené. Zatím ale nejsou dostatečně využívané a aplikované na specifické místní poměry. Tlak na odborné řešení je vyvíjen: -legislativou, -různými nevládními iniciativami, -vlastními aktivitami obcí. 6

7 Běžně prováděná úsporná opatření: Snižování energetické náročnosti stávajících objektů (zateplení fasád a střech, výměna oken a dveří, mo- derní topné systémy na fosilní paliva, využití obnovi- telných zdrojů, připojování na velkokapacit. zdroje …). Modernizace technické infrastruktury. Využívání moderních technologií při výstavbě nových objektů (pasivní domy, kombinované zdroje …). Snižování emisí skleníkových plynů (CO 2, pára H 2 O, CH 4, N 2 O, CFC, 0 3) – při výrobě energií a dopravě. Pozn.: Skleníkový efekt je však podmínkou života na Zemi (jinak teplota kolem -20°C). 7

8 8

9 Přirozený a umělý vznik skleníkových plynů - I. 9

10 V ČR bylo k 31. 12. 2010 – 6 275 005 motorových vozidel 924 291 motorek, 19 653 autobusů, 4 496 232 osob. aut 681 540 užitkových aut (nákladní …) 153 289 traktorů. Roční přírůstek přes 80 000 vozidel8 10

11 Přirozený a umělý vznik skleníkových plynů - II. 11

12 Ozonová díra nad Antarktidou Stratosférický ozón plní funkci „UV filtru“ – zeslabuje záření, které může způsobit rakovinu kůže, oční choroby nebo osla- bení imunitního systému. Úbytek stratosférického ozónu v důsledku působení oxidů dusíku a fluoro-chlorouhlovodíků. 12

13 Příklad využívání obnovitelných zdrojů Město Litoměřice – podpora dotacemi na instalaci: solárních kolektorů na ohřev TUV od r. 2000; do r. 2005 bylo instalováno více než 300 m 2 solárních kolektorů na soukromých a veřejných budovách, tepelných čerpadel v měst. budovách (plavecký bazén, MěÚ), od r. 2006 uvolňuje město 520 tis. Kč/r. na instalaci OZE, (také experimentální instalace parkovacích automatů s se solárním panelem). 13

14 Město Litoměřice – dotace na instalaci OZE 14

15 Příklady snížení energetické náročnosti staveb Město Litvínov - rekonstrukce a zateplení kulturní památky Kolektivního domu, který je významným vývojovým člán-kem moderní architektury po II. světové válce. zateplení složitého objektu vnějším kompozitním tepelně izolačním systémem, vybudování nového ústředního vytápění a výměníkové stanice, výměna oken a výkladců v bytech, chodbách a schodišťo- vých věžích, rekonstrukce dalších stavebních prvků (balkony, požární schodiště ….). 15

16 Příklady snížení energetické náročnosti staveb Tepelný únik stavby před a po zateplení Koldům Litvínov 1947 - 1858 16

17 Příklad snížení emisí skleníkových plynů Město Tábor – využívání vozidel poháněných stlačeným zemním plynem městem a organizace mi zřizovanými městem, nízké emise, nižší provozní náklady, systematická náhrada pohonů dle strategického plánu, osobní a dodávkové vozy, kropící vůz …, nákladní a autobusové doprava, 17

18 Příklad snižování skleníkových plynů 18

19 Spalování energetické biomasy V ČR představuje základní zdroj biomasy především: dřevní odpad z dřevozpracujícího průmyslu a lesní těžby, vedlejší produkty ze zemědělské činnosti (obilní a řepková sláma a další stébelniny), energetické a rychlerostoucí dřeviny (topol, vrba,jasan), energetické byliny (šlechtěný šťovík, křídlatka). Spotřeba 1990 - 99 asi 1,0 až 1,5 mil. tun biopaliva/rok, - 2010 asi 5 mil. t/r pevných biopaliv, - do 2020 asi 8 – 10 mil. t/r. pevných biopaliv. 19

20 Potenciál energetických paliv z biomasy v ČR 20

21 21

22 MVE na Labi – Lovosice/ Píšťany, České Kopisty, Roudni- ce, Štětí, Beřkovice MVR České Kopisty - investice 955 mil. Kč, - provoz v VII/2012, - výkon 5,2 MW, - ročně 30 GWh el. 22

23 Elektromobily Elektromobil Trabant nT s elektromotorem 45 kW - Dojezdová vzdálenost je asi 160 km – napomáhají tomu i fotovoltaické články umístěné na střeše vozidla. 23

24 Děkuji za pozornost 24


Stáhnout ppt "Proveditelnost úsporných opatření a přínosy pro obec Praha, 25. 3. 2011, M. Hellmich."

Podobné prezentace


Reklamy Google