Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_ČjL.1.48 Vytvořeno:22. 5. 2013 Ověřeno: 24. 5. 2013 Třída:1. VE

2 Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace. Předmět:Český jazyk a literatura Ročník:1. Autor:Mgr. Martina Sedlářová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:žádné Klíčová slova: Moliére, komedie, fraška, Tartuffe, Lakomec, Zdravý nemocný, Misantrop, Don Juan Anotace: Žák se z prezentace dozví o životě a nejvýznamnějších Moliérových dílech. V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.

3 Moliére – život a dílo

4 vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin, francouzský herec, spisovatel a dramatik období klasicismu zabýval se tzv. nízkým dramatem, především komedií a fraškou.

5 protože ve svých hrách kritizoval a zesměšňoval společnost (předváděl mravy své doby), dostával se do častých sporů s královským dvorem klasik světové komedie kritický pohled na skutečnost, satirický obraz nedostatků, výsměch lidským slabostem; smírné řešení konfliktu hrdinové pojati satiricky i humorně (sympatie diváků) politická satirická hra jazyk: verš i próza, prostá mluva

6 kritika záporných lidských vlastností: Lakomec - lichvář Harpagon, schopný pro peníze obětovat všechno (harpago=kořistník) Don Juan - pokrytecký šlechtic; kritika rozmařilosti Misantrop - nepřítel lidí; kritika vypočítavosti šlechty Zdravý nemocný - útok na šarlatánství, sobectví, pokrytectví lékařů

7 Kritizován za porušování klasicistních norem a za nemorálnost Náměty – žena ve společnosti a v rodině Cynismus šlechty, lakota, svatouškovství. Pokrytectví Vývoj od jednoduché frašky k velké charakterové komedii

8 v postavě dona Juana Molière karikoval dobové neřesti a chyby šlechtice, především krajní individualismus, cynické pohrdání lidmi i odpor k uznávaným autoritám (k otci, vladaři i Bohu). Molière donu Juanovi ponechal pouze drzou smělost a smysl pro stavovskou hrdost. v Sganarellovi se propojují ctnosti obyčejného poctivého člověka s pokřiveností sluhy komedie vyššího stylu, hra psána prózou, venkovské prostředí - jadrné reálné prostředí s dialektem z blízkosti Paříže.

9 Don Juan vzbudil nevoli církevních a dvorských kruhů a na králův pokyn byl stažen. Na scénu se vrátil až po Molierově smrti ve volném (a veršovaném) zpracování T. Corneillem původní text se ve Francii hrál teprve v 19. stol. Na Molièrovu hru navazují např. G. G. Byron, A. S. Puškin, B. Brecht, M. Frisch aj. Don Juan je i hrdinou opery W. A. Mozarta (1787) drama bylo zfilmováno již za němé éry A. Capellanim (1910) aj.

10 Misantrop - insc. 1666, 1667 veršovaná francouzská tragikomedie období klasicismu spojující prostředky charakterového dramatu s konverzačním stylem Hlavní hrdina Alcest = misantrop = typ vzdělance, citlivého člověka, zastánce pravdy, z něhož společnost učiní nepřítele lidstva = misantropa – poznává přetvářku, faleš, vypočítavost šlechty Alcest je nositelem konfliktu - je nekompromisním zastáncem pravdy a současně vášnivě miluje ženu, která zde zosobňuje kritizované jevy – společenskou přetvářku, pomlouvačnost, lež, patolízalství, nevěru atd.

11 Ukázka ze hry: Alcest: „Ne, cítím ošklivost k všem lidem bez rozdílu. K těm proto, že jsou zlí bez možné nápravy, a k oněm proto pak, že k zlým jsou laskaví, že nechovají k nim té svaté nenávisti, jak patří jistě těm, kdo jsou v své duši čistí.“

12 Tartuffe neboli Podvodník - insc. 1664 klasicistní komedie, charakterové drama Tartuffe – pokrytecký, zištný, bezcharakterní, vychytralý pokrytec a podvodník, který předstírá náboženskou horlivost. Chce jí zastřít své úsilí získat majetek a úplně zničit rodinu bohatého měšťana, důvěřivého slabocha Orgona. M. použil klasický alexandrin, břitký spád dialogů, jejich satir, váhu i přímá sdělnost, poprvé uvedena 1664 ve Versailles. Satir. zobrazení praktik Sv. kabaly však způsobilo - přes přízeň Ludvíka XIV. - zákaz hry.

13 T. si tím vysloužil rychlý ohlas v cizině (1666 žádala jeho opis např. švéd. královna Kristina) V T. najdeme přejaté motivy z Boccaccia, Dantovy Božské komedie a ze Scarronových Pokrytců Zfilmováno již za němé éry, nověji C. Mayerem (1963) a G. Depardiem (1984) Ukázka ze hry: „Ne, před zlým jazykem nechrání žádný štít - a tak je nejlepší nechat ho klevetit. Na svoji morálku si musíme dbát sami - a všechny pomluvy, ty nechme pomluvami."

14 Zdravý nemocný (1673) žánr komedie-balet hra o 3 jednáních hlavní postava Argan tyranizuje rodinu i okolí chorobnou hypochondrií představuje v Molièrově tvorbě osobitý typ divadelního žánru, v němž se uplatňují prostředky charakterové komedie (Argan se stal v dram. literatuře typem hypochondra, jako lakomec Harpagon nebo svatoušek Tartuffe). formou sobecké tyranie se stává kult vlastního zdraví

15 Doktorské komedie mají bohatou divadelní tradici, sahají až do středověku a odtud vedou přes komedii dell'arte k Molièrovi, který si v této hře s touto látkou pohrál nejen v rovině situační, ale i jazykové (opírá se kontrast mezi skutečnou hloupostí a řečovou okázalostí, zejména v charakteristice otce syna Diafoira využívá komicky uměle vytvořených charakterizačních jmen - Diafoirus = průjem, Purgon = projímadlo, Fleurant = čmuchal, notář Bennefoi = podšívka, šejdíř, ale i Beline = podvodnice).

16 Autorský záměr: Molière zároveň ponechal ve hře prostor pro vážný podtext, obecnější výpovědi o skutečných i falešných hodnotách lidského života Satira proti šarlatánům měla tragikomickou dohru, Molière zemřel těsně po jedné z repríz (hrál Argana), lékaři mu odmítli poskytnout pomoc pohřeb - díky nenávisti církve, již si vysloužil Tartuffem - byl prakticky tajný. Zfilmován 1979 T. Cervim

17

18 Uveďte názvy nejznámějších Moliérových her. Lakomec Tartuffe Misantrop Don Juan Zdravý nemocný Jak se jmenuje hra, ve které je hlavním hrdinou Alcest? Misantrop

19 Charakterizujte hlavní postavu hry Misantrop. Typ vzdělance, citlivého člověka, zastánce pravdy, z něhož společnost učiní nepřítele lidstva = misantropa. Kdo je Tartuffe? Pokrytecký, zištný, bezcharakterní, vychytralý pokrytec a podvodník, který předstírá náboženskou horlivost. Co Moliére kritizuje ve hře Don Juan? Ve hře kritizuje cynismus, rozmařilost, povýšenost a pokrytectví šlechty.

20 Jaká je hlavní myšlenka hry Zdravý nemocný? Kult vlastního zdraví se stává formou sobecké tyranie. Jakým žánrem je hra Zdravý nemocný? Komedie – balet.

21 Obrázky: Moliére - podobizna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 2013 [cit. 2013-07-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moli%C3%A8re_- _Nicolas_Mignard_%281658%29.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moli%C3%A8re_- _Nicolas_Mignard_%281658%29.jpg

22 Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména. Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.1.49 – Moliére - Lakomec


Stáhnout ppt "Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google