Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Věra Majerová Ing. Pavlína Maříková Sociologická laboratoř Prof. Věra Majerová Ing. Pavlína Maříková  Výzkumné pracoviště při Katedře humanitních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Věra Majerová Ing. Pavlína Maříková Sociologická laboratoř Prof. Věra Majerová Ing. Pavlína Maříková  Výzkumné pracoviště při Katedře humanitních."— Transkript prezentace:

1 Prof. Věra Majerová Ing. Pavlína Maříková Sociologická laboratoř Prof. Věra Majerová Ing. Pavlína Maříková  Výzkumné pracoviště při Katedře humanitních věd na České zemědělské univerzitě v Praze  Založeno v rámci programu MŠMT „Posílení výzkumu na vysokých školách“ v roce 1997  Oblast výzkumu – venkov v České republice, venkovské obce, jejich obyvatelé

2 Vymezení venkova Existuje mnoho různých kritérií, např.:  podle počtu obyvatel  do 2 000 obyvatel  podle hustoty obyvatel  do 100 obyv./km², do 150 obyv./km²  podle statutu, historického práva, metodiky EU, OECD,...

3 Specifika venkovských oblastí v ČR:  Decentralizace osídlení  Nižší hustota osídlení  Horší či zcela chybějící infrastruktura  Bydlení v rodinných domcích nebo zemědělských usedlostech  Časté vlastnictví rodinných domků a usedlostí  Vlastnictví osobního hospodářství  Nedostatek pracovních příležitostí  Jednodušší sociální struktura

4  Větší transparentnost sociálních vztahů  Neanonymita na vesnici  Vliv sousedských a příbuzenských vztahů  Větší sociální kontrola a rozdílné typy sociální komunikace s převahou osobních kontaktů  Odlišné typy sociálních sítí  Odlišný vztah k politickým a společenským činnostem  Horší prostorové a osobnostní předpoklady pro sociální organizaci  Četnější rodiny, někdy vícegenerační  Tradičnější postoje k sociálním rolím v rodině a domácnosti

5 Venkov a zemědělství  Ve veřejném mínění je venkov spojován se zemědělstvím  V zemědělství pracuje ji méně než 4 % ekonomicky aktivních osob, na venkově to v roce 2001 bylo 11 % (třetina venkovanů pracuje v průmyslu, ostatní ve službách)  Většina obyvatel venkova má domácí hospodářství  Je třeba podporovat nejen zemědělství, ale i venkov! (EAFRD)

6 Venkov a stěhování  Vylidňování venkova se zastavilo ve druhé polovině 90. let  Obce do 2 000 obyvatel jsou migračně ziskové (mimo nejmenších obcí)  Většina obyvatel venkova se stěhovat nechce  Mladí lidé chtějí odejít ze své obce (chtějí se osamostatnit)  Možné řešení – nabídka „startovního“ bydlení, pracovních příležitostí, služeb, aktivit a podpora ekonomické migrace ze zahraničí

7 Názory starostů  Rozvoj obce vidí většina starostů v podpoře bydlení  Starostové velkých obcí dále upřednostňují rozvoj podnikání  Starostové malých obcí zdůrazňují rekreační funkce venkova a úlohu zemědělství (výzkum Charakteristika obce, Sociologická laboratoř 2003, 1 129 starostů venkovských obcí)

8 Názory obyvatel Pojem DOMOV si s venkovem spojuje více než polovina venkovanů (ostatní tento pojem spojují s městem i venkovem), ale také pětina obyvatel měst (DOMOV si s městem spojuje pouze třetina obyvatel měst)

9 Vzdělanostní struktura vybraných národnostních skupin populace – 15letých a starších k 1. 3. 2001 (v %) Podíly osob se vzděláním Základní vzdělání včetně nedokončeného Středoškolské vzdělání bez maturity Středoškolské vzdělání s maturitou Vysokoškolské vzdělání Národnost19912001199120011991200119912001 Obyvatelstvo celkem 33,12335,43822,928,47,28,9 Z toho: Česká3222,735,938,523,528,87,38,8 Moravská32,421,636,339,823,4297,29,2 Slezská33,519,43637,323,130,76,611,8 Slovenská5135,926,931,413,620,55,89,4 Polská41,82929,534,720,625,76,39,3 Německá54,637,629,538,211,516,72,55,7 Romská78,465,41017,30,950,31,6 Maďarská58,341,824,731,310,216,24,47,9 Ukrajinská48,82020,327,218,835,4912,4 Ruská30,51315,48,824,433,726,940,8 Vietnamská29,231,533,321,722,132,27,16,5

10 Změny spojené se vstupem do EU  Decentralizace  Spolupráce mezi všemi stupni veřejné správy (lokálním, regionálním, národním a evropským)  Posílení rozhodovacího procesu „zdola-nahoru”  Nový koncept rurální politiky  Potlačení významu klasického zemědělství  Posílení multifunkčního zemědělství  Ochrana přírodního prostředí venkova  Podpora obnovy a trvalé udržitelnosti přírodních zdrojů  Podpora vhodných migračních procesů

11 Na čem závisí rozvoj venkovské obce?  Zkvalitnění sociální struktury obyvatel  Získání podpory obyvatel pro veřejně prospěšné aktivity  Vytvoření podmínek pro důstojný život všech sociálních skupin v obci  Podpora bydlení, vytváření pracovních příležitostí (pro mladé)  Zajištění lékařských a sociálních služeb (pro seniory)  Zkvalitňování života v obci pro všechny věkové skupiny (infrastruktura, vybavenost, služby, volnočasové aktivity)

12 Činnost Sociologické laboratoře  Výzkum venkova v České republice  Zapojení v tuzemských i mezinárodních projektech  Shromažďování informací (sociologických, demografických, statistických či ekonomických) o venkovu, venkovských obcích a obyvatelích  Odborné články na konferencích, v časopisech, vydávání vlastní řady publikací Český venkov (od roku 2000)  Pořádání mezinárodních konferencí Venkov je náš svět  Propojení výzkumu s výukou – uplatňování výsledků výzkumu při výuce studentů

13 Sociologická laboratoř poskytuje  Informace o venkovu  výsledky sociologických výzkumů  statistická a demografická data  publikace (ediční řada Český venkov)  specializovaná knihovna  Odborné konzultace v oblasti výzkumů  metodika výzkumu  příprava dotazníků, anket  návrh realizace  zpracování a analýza výsledků (od celostátních šetření přes regionální výzkumy až po ankety v obci)

14 Děkuji Vám za pozornost majerova@pef.czu.cz http://pef.czu.cz/~soclab


Stáhnout ppt "Prof. Věra Majerová Ing. Pavlína Maříková Sociologická laboratoř Prof. Věra Majerová Ing. Pavlína Maříková  Výzkumné pracoviště při Katedře humanitních."

Podobné prezentace


Reklamy Google