Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické dovednosti absolventa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické dovednosti absolventa"— Transkript prezentace:

1 Praktické dovednosti absolventa
z praxe do praxe CZ.1.07/2.2.00/

2 PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR
(PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ) PhDr. Maria Řičánková Studio CTC s.r.o., Olomoucká 19, Prostějov mobil:

3 „IDEÁLNÍ ZAMĚSTNANEC“
(výzkum University of New York in Prague – UNYP / DHL, Nestlé, Unypetrol...) Střední management začíná být klíčový (předávají vize, zajišťují realizaci projektů a plnění obchodních cílů) Multikulturní vzdělání a zkušenosti (jazyky, vedení a práce v multikulturních týmech, schopnost adaptace na cizí prostředí a jiné kultury, mobilita) Měkké dovednosti jsou nezbytné (komunikace, řešení konfliktů, teambuilding, obchodní jednání, vyjednávání) Praktické zkušenosti z místních i mezinárodních sfér Kreativita – chápání a schopnost řešit komplexní problémy jinak než zaběhnutými způsoby bez odbočování od tématu, vlastní iniciativa a nápaditost Emoční zralost a zodpovědnost, schopnost převzít vedoucí roli Schopnost chápat pravidla fungování podniku – všeobecný podnikatelský duch, zájem o obchodní cíle, schopnost vnímat přidělené úkoly v širším pojetí, než je jen vykonat,

4 CO MÁ ZNÁT A UMĚT ABSOLVENT VŠ?
(Česká studentská unie – ČSeSU – průzkum „ČSeSU TOP studenti) Anglický jazyk – 93% (57% požaduje zlepšení) Vyšší než průměrný plat pro VŠ – 61% (z toho 19% 32 – 36 tisíc) Pracovní zkušenost či praxe z oboru – 93% Zahraniční zkušenost formou Erasmus – 75% Zahraniční stáž – 52% Účast na případových studiích a workshopech pořádaných samotnými společnostmi – 55% Zkušenost ze studentské organizace či projektu – 43% Zkušenost mimo obor studia – 36% Zájem o studijní výsledky – 13% Schopnost týmové spolupráce Ochota a zájem se dál vzdělávat

5 proč by to tedy u přijímacího pohovoru mělo být jiné?
Každý začátek je těžký... proč by to tedy u přijímacího pohovoru mělo být jiné?

6 CO VŠE PATŘÍ DO TÉMATU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?
ŽIVOTOPIS + OSTATNÍ VYHODNOCENÍ PŘÍPRAVA VÝBĚR ZAMĚSTNAVATELE AKCE VÝBĚR PROFESE SEBEANALÝZA

7 ŠANCE VÝZNAMNĚ OVLIVNÍ:
CO OVLIVNÍ VAŠE ŠANCE? ŠANCE VÝZNAMNĚ OVLIVNÍ: OPTIMISTICKÝ A POZITIVNÍ POSTOJ DEFINICE SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK ODPOVĚĎ: KDO JSEM? CO UMÍM? CO CHCI? CO MOHU? STANOVENÍ OSOBNÍ STRATEGIE REALISTICKÉ VYHODNOCENÍ TRHU

8 OTÁZKY K SEBEANALÝZE Co umím zvláště dobře?
Které z těchto činností, mne baví a motivují mě? Jakou hodnotu přisuzuji své pracovní síle? Kde jsou moje priority? Kde cítím prostor pro další potřebný odborný i lidský růst? Jak spojím své osobní zájmy a přání s požadavky budoucího zaměstnání? Znám alespoň orientačně kulturu oblasti/firmy, o kterou se zajímám? Jsem schopen se jí přizpůsobit? Jsem připraven dělat v profesní oblasti kompromisy? Co už je pro mne hranice, za kterou nechci jít?

9 SEBEANALÝZA KTERÉ MOJE SILNÉ STRÁNKY VNÍMÁ MOJE OKOLÍ? a) b) c) ...
KTERÉ SVÉ SILNÉ STRÁNKY VNÍMÁM JÁ OSOBNĚ? KTERÉ MOJE SLABÉ STRÁNKY VNÍMÁ MOJE OKOLÍ? KTERÉ SVÉ SLABÉ STRÁNKY VNÍMÁM JÁ OSOBNĚ?

10 JAK NAJÍT OPTIMÁLNÍ PROFESI?
Která oblast mne zajímá? Která je pro mne optimální? Chci pracovat ve velké firmě nebo ve střední, příp. malé rodinné firmě? Je pro mne důležité, aby to byla firma ryze česká nebo má být naopak se zahraničním majitelem? Jakým způsobem se chci v práci prosadit a seberealizovat? Jak důležitý je pro mne úspěch a jakou má mít podobu? Co vnímám v profesní oblasti jako úspěch? Jaké požadavky mám na svou profesní a manažerskou kariéru? Jak důležitý je pro mne status vykonávané práce v zastávané pozici, její uznání okolím nebo obecné vnímání dané práce či pozice? Jaký typ firemní kultury hodnotím jako motivující? Jaká je moje představa odměny za vykonanou práci?

11 JAK HLEDAT BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE?
2 MOŽNOSTI aktivní nabídka své pracovní síly (“vy hledáte jeho“) reakce na poptávku budoucího zaměstnavatele („on hledá vás“)

12 KDE HLEDAT BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE?
internet personální agentury inzeráty v denním tisku nebo odborných časopisech zprávy a články o úspěšných firmách v masmédiích různých veletrhy pracovních příležitostí osobní prezentace firem na vysokých školách studentské spolky – asociace vaše okolí, přátelé, rodina, známí, kolegové studenti, kteří již své pracovní místo našli hospodářské komory profesní sdružení Úřad práce

13 NEJČASTĚJŠÍ ZDROJE INFORMACÍ O PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH

14 PODLE ČEHO POSUZOVAT NABÍDKU ZAMĚSTNAVATELE?
Co o sobě zaměstnavatel říká? Jaká je to firma? (obor, velikost, forma, domácí/zahraniční...) Požadavky zaměstnavatele, které: musí zájemce splňovat: by měl zájemce splňovat: by mohl zájemce splňovat: Jak poptávka vypadá – jak na mne působí? Co vše zaměstnavatel nabízí kromě mzdy? Benefity Kde bude moje pracovní místo? Nabízí zaměstnavatel podporu pro můj další profesní nebo kariérový růst? Prezentuje se zaměstnavatel jako společensky odpovědná firma?

15 PROČ KONTAKTOVAT ZAMĚSTNAVATELE?
získám informaci o tom, zda se vůbec o práci u dotyčného zaměstnavatele ucházet získám nebo si upřesním informace o budoucím zaměstnavateli rozhovorem si mohu „otevřít vrátka“ k případnému osobnímu kontaktu vyšlu předem pozitivní signál o své osobě a svém zájmu na pracovní pozici právě u tohoto zaměstnavatele

16 MŮJ OSOBNÍ INZERÁT co znám, co umím“ – studium a obor, další kvalifikace „co mohu, jaké jsou možnosti“ – praxe, jaké jsou možnosti na trhu práce „jaký jsem“ – nejdůležitější osobní vlastnosti „co chci, co hledám“ – oblast, pozice, obsah práce kam umístit inzerát (která média, kde na internet) nejvhodnější doba pro umístění finanční náklady grafická forma

17 PRAVIDLO PRO ŽIVOTOPIS + OSTATNÍ
„Jasně + přehledně + úplně = komfort pro čtenáře“

18 CO POSLAT ZAMĚSTNAVATELI?
Motivační – průvodní dopis Životopis Kopie vysvědčení a diplomů Kopie osvědčení o dalším vzdělávání Doporučující – referenční dopisy

19 ŽIVOTOPIS osobní údaje údaje o základním vzdělání
údaje o dalším doplňkovém vzdělání údaje o praxi v rámci školy v průběhu studia údaje o praxi mimo školu další možné aktivity v průběhu studia další znalosti a dovednosti případná publikační činnost případná účast ve studentských odborných soutěžích (zájmy, zdravotní stav), (referenční osoby včetně kontaktu) (fotka)

20 FORMÁLNÍ ÚPRAVA – „papírová podoba“
vhodná obálka správně a čitelně napsaná adresa správného příjemce (příp. značka inzerátu) i odesilatele správné poštovné forma odeslání – obyčejně nebo doporučeně uložení písemností do vhodné složky pouze bílý kvalitní papír velikosti A4 standardní typ písma, černá barva pravopis a překlepy vlastnoruční podpis vše psané na PC s výjimkou vyžádaných rukopisů správné pořadí písemností (životopis, vysvědčení, další různá osvědčení), průvodně-motivační dopis volně jako úvodní materiál celého obsahu

21 FORMÁLNÍ ÚPRAVA – „E-mailová podoba“
adresa – komu to pošlu? předmět u –správně bez chyb forma odeslání – důležité, chci potvrzení o přijetí? text mailu – motivační dopis nebo jen info standardní typ písma, černá barva pravopis a překlepy podpis přílohy – dobře oscanované správné pořadí příloh (životopis, vysvědčení, další různá osvědčení)

22 FORMY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
rozhovor pouze s personalistou rozhovor s vedoucím útvaru, kde byste v případě úspěšného přijetí pracovali výběrové řízení před výběrovou komisí výběrové řízení před komisí doplněné psychologickými nebo znalostními testy výběrové řízení formou Assessment Centre

23 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRVNÍ DOJEM ZAHÁJENÍ ROZHOVORU POSLEDNÍ DOJEM OSOBNÍ
SCHŮZKA OTÁZKY UCHAZEČE PŘEDSTAVENÍ ZAMĚSTNAVATELE OTÁZKY ZAMĚSTNAVATELE OSOBNÍ PREZENTACE

24 PŘÍPRAVA zjistit formu přijímacího řízení
přečíst znovu životopis + ostatní připravit se na doplňující otázky k životopisu doplnit si informace o firmě, o průběhu přijímacího řízení (forma, obsah, trvání) příprava vlastních dotazů dress code + společenská etiketa poznámkový blok duševní hygiena + životospráva dochvilnost

25 OTÁZKY ZAMĚSTNAVATELE
doplňující otázky otázky na váš soukromý život otázky na váš volný čas otázky na vaše silné a slabé stránky otázky na vaše jazykové schopnosti otázky na vaši představu o platu otázky k vašemu hodnocení obsahu a formy výběrového řízení provokativní otázky

26 VAŠE OTÁZKY otázky ke všemu, co potřebujete ještě znát a vědět, abyste se i vy mohli správně rozhodnout, otázky k pracovnímu místu otázky organizačního rázu

27 VYHODNOCENÍ Co se mi povedlo x co se mi nepovedlo?
Co musím příště udělat lépe? Jak mi pomohla příprava? Co jsem se dozvěděl o zaměstnavateli? Reakce na informace od zaměstnavatele o výsledku výběrového řízení Dotazy na výsledek z vaší strany


Stáhnout ppt "Praktické dovednosti absolventa"

Podobné prezentace


Reklamy Google