Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zdroje a zpracování uhlovodíků. 2 zdroje uhlovodíků (suroviny) Fosilní = neobnovitelné Recentní = obnovitelné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zdroje a zpracování uhlovodíků. 2 zdroje uhlovodíků (suroviny) Fosilní = neobnovitelné Recentní = obnovitelné."— Transkript prezentace:

1 1 Zdroje a zpracování uhlovodíků

2 2 zdroje uhlovodíků (suroviny) Fosilní = neobnovitelné Recentní = obnovitelné

3 3 1) Fosilní zdroje a)ropa b)uhlí c)zemní plyn - vznikly geochemickými procesy, v pravěku

4 4 2) Recentní zdroje a)dřevo b)rostlinné plody c)tuky - stále se tvoří

5 5 1) Fosilní : a) Ropa -hnědá až černá olejovitá (l), -směs (l), (s) a (g) uhlovodíků s příměsi O, N, S -složení ropy: C, H, O, N, S -Vznik: rozkladem rostlinných a živočišných zbytků pod zemským povrchem za nepřítomnosti vzduchu při vysokých tlacích, -tento děj trval miliony let, -u nás malá ložiska ropy (ale zato velmi kvalitní!) v okolí Hodonína

6 6 1) Fosilní : a) Ropa Těží se pomocí vrtů, ze kterých pod tlakem tryská sama nebo se z nich čerpá. Doprava: po souši = ropovody po moři = tankery pzn. Ekologická katastrofa při havárii a úniku ropy do ŽP.

7 7 Exxon Valdez ztroskotal 24. března 1989 na pobřeží Aljašky v zálivu prince Williama s plným nákladem ropy. Při katastrofě uniklo do moře přes 40 tisíc tun ropy. Tato událost byla jednou z největších ekologických katastrof zaviněných člověkem na světě. Podle odhadů měla nehoda za následek smrt 250 000 mořských ptáků, 2800 mořských vyder, 300 tuleňů, 250 orlů, asi 22 kosatek a miliardy jiker lososů a slanečků. Ropa také znečistila celé pobřeží a zapříčinila zničení většiny planktonu v oblasti.

8 8 Ve filmu Vodní svět byl ztroskotaný tanker Exxon Valdez základnou „čmoudů“, v kanceláři jejich velitele Deacona visí fotografie kapitána Josepha Hazelwooda, vzývaného jako „Svatý Joe“. Tento člověk, který pravděpodobně havárii způsobil svou nedbalostí, byl odsouzen k pokutě 50 000 dolarů a 1000hodinám prospěšných prací. V červnu 2009 soud v San Francisku odsoudil společnost Exxon Mobil k zaplacení 507,5 milionu dolarů (cca 9,8 miliardy Kč) jako odškodné za následky havárie tankeru Exxon Valdez v roce 1989.

9 9 Zpracování ropy - postup  v rafinériích  zařízení: rektifikační kolona  postup zaleží na složení ropy, ale také na tom, jaké produkty chceme z ropy získat,  odstranění nečistot (tzn. sloučeniny S, voda a v ní rozpuštěné minerální soli, písek a hlína)  zpracování: frakční destilací,  Pzn. Předehřátá ropa se dopravuje do trubkové pece, kde se zahřeje na teplotu do 200°C a vstřikuje se do destilační kolony.

10 10 Zpracování ropy - postup  Frakční destilací se oddělují složky: uhlovodíkové plyny benzín petrolej plynný olej mazací oleje mazut

11 11 Zpracování ropy

12 12

13 13  Na destilaci navazují další zpracovatelské postupy 1) RAFINACE 2) KRAKOVÁNÍ 3) ODPARAFINOVÁNÍ

14 14 1) RAFINACE -ČIŠTĚNÍ -ropné frakce se zbavují nežádoucích složek, které zhoršují stálost produktů, mění barvu a způsobují zápach. působení chemických činidel -jde o působení chemických činidel (kyseliny, zásady), selektivní rozpouštědla a adsorbenty (aktivní uhlí).

15 15 2) KRAKOVÁNÍ tepelný rozklad -podstatou je tepelný rozklad uhlovodíků s del- ším řetězcem na uhlovodíky s řetězcem kratším Př. krakováním se získává více než polovina veškerého benzínu

16 16 3) ODPARAFINOVÁNÍ OLEJŮ - pomocí různých činidel, často kombinovaných s ochlazováním příslušné frakce na teplotu -10°C odstranění pevných uhlovodíků z pří- dochází k odstranění pevných uhlovodíků z pří- slušné frakce slušné frakce - přítomnost těchto uhlovodíků je nežádoucí na- příklad v motorové naftě a v leteckém benzínu, - v čistém stavu jsou tyto látky používané na impregnaci papíru, výrobu různých vosků, svíček

17 17 Produkty ropy a jejich význam:

18 18 – mazut  ze spodní části kolony se odvádí destilační zbytek – mazut – který se dále zahřívá na teplotu 360 – 400°C,  vzniklé páry se pak odvádějí do vakuové destilační kolony, kde se mazut dále dělí. MAZUT Vakuový plynový olej Směs lehkých, středních a těžkých olejů asfalt

19 19  CETANOVÉ ČÍSLO - u nafty = Míra odolnosti proti tvrdému chodu vznětového motoru (prodloužení doby vztřiku paliva) Cetan = hexadekat = 100 1-methylnaftalen = 0

20 20  směs makromomolekulárních látek  vznikly UHELNATĚNÍM  složení: nejvíce: C, dále: H, O, N, S (minerální látky) Uhlí černéhnědéantracit 1) Fosilní : b) Uhlí

21 21  Vznik.procesem tzv. uhelnatění – přeměna odumřelých stromů v tropických bažinách bez přístupu kyslíku působením tlaku nadložních vrstev nebo i tektonického tlaku. V PRVOHORÁCH A V DRUHOHORÁCH 1) Fosilní : b) Uhlí

22 22 A) Černé uhlí Černé uhlí na rozdíl od hnědého uhlí obsahu- je více C a méně nežádoucích příměsí. Zpracování = KARBONIZACE = ZAHŘÁTÍ bez přístupu vzduchu (1000°C) a rozklad.

23 23 Těží se hlubinným způsobem, doly jsou často až 1 km hluboké V ČR je několik lokalit, kde se těžilo uhlí (Kladensko, Rosicko- Oslavanský revír), dnes se těží pouze V Ostravsko- Karvinském revíru.

24 24

25 25

26 26

27 27 i) KOKS Použití: a)jako kvalitní pevné palivo b)surovina používaná k výrobě železa, acetylénu a vodního plynu

28 28 ii) Koksárenský plyn -ochlazením a dalšími postupy se zbavuje dehtu, naftalenu, amoniaku a benzenových uhlovodíků -využívá se jako průmyslové palivo -dříve se používal v domácnostech (svítiplyn), dnes již byl nahrazen zemním plynem

29 29 iii) Černouhelný dehet -hustá, černohnědá, nepříjemně páchnoucí kapa- lina -je zdrojem základních arénů a dalších složitěj- ších sloučenin -dále se zpracovává frakční destilací

30 30

31 31 B) Hnědé uhlí Vzniklo v druhohorách (jura, křída) Je méně kvalitní, obsahuje více příměsí (hlavně síru- spalováním vznikají oxidy síry, kyselé deště). S + O 2 → SO 2 SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 Použití: se výhradně jako palivo do elektráren. Těžba: povrchovým způsobem, což má za následek značnou devastaci krajiny. V ČR se těží v oblasti Krušných hor (Sokolovská a Mostecká pánev).

32 32

33 33 C) Antracit druh černého uhlíčerného uhlí nejjakostnější černé uhlí určené především pro litinové kotle

34 34 = směs uhlovodíků s převládajícím obsahem methanu (60 – 97 %). -Hořlavý (g) -Výskyt: sám, s ropou a uhlím -Pro výrobu: řadu org. látek a topního plynu -= EKOLOGICKÉ PALIVO: při spalování: a) méně CO 2 b) Méně škodlivin c) SO 2 zanedbatelně d) Nemá N 1) Fosilní : c) Zemní plyn

35 35 1) Fosilní : c) Zemní plyn + k ŽP: 1)Bez nákladu ke spotřebiteli 2)Doprava nezávislá na klimatu 3)Není budova na skladování jako uhlí 4)Plynný spotřebič – lehce ovladatelný 5)K dispozici 24 hodin denně 6)Plynovody v zemi – nenarušuje tvář krajiny

36 36 Zemní plyn suchýmokrý 1) Fosilní : c) Zemní plyn ČR není moc = z Ruska, Norska Nejefektivnější ze všech primárních paliv

37 37

38 38 Suchý zemní plyn - tvořen pouze methanem (stlačitelný) CNG Mokrý zemní plyn - tvořen kromě methanu i uhlovodíky, které se dají zkapalnit (LNG)

39 39


Stáhnout ppt "1 Zdroje a zpracování uhlovodíků. 2 zdroje uhlovodíků (suroviny) Fosilní = neobnovitelné Recentní = obnovitelné."

Podobné prezentace


Reklamy Google