Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivityIII/ 2 inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AutorBc. Tomáš Černý Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CAP_1S1U_ČE_16_20 NázevFosilní paliva Druh učebního materiálu Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Předmět Člověk a příroda Ročník První Tématický celekČlověk a životní prostředí AnotaceDruhy fosilních paliv, jejich vznik a využití Metodický pokyn Materiál slouží k výkladu nové látky a následnému pochopení vzájemných souvislostí (40 min.) Klíčová slovaRopa, uhlí, zemní plyn, Exxon Valdez Očekávaný výstupŽáci pochopí vznik fosilní paliv a budou znát jejich využití Datum vytvoření6.4.2014

2 2

3 3 Jsou to neobnovitelné zdroje (vznikaly miliony let), patří sem: - uhlí, - ropa, - zemní plyn

4 4  Vznikalo procesem tzv. uhelnatění – přeměna odumřelých stromů v tropických bažinách bez přístupu kyslíku působením tlaku nadložních vrstev nebo i tektonického tlaku. Docházelo ke snižování obsahu vodíku a kyslíku, rozpadu struktury rostlin, tmavnutí.

5 5 Podle stupně zuhelnatění dělíme uhlí na: rašelinu (nejméně zuhelnatělá, má nejmenší obsah C), hnědé uhlí černé uhlí (nejkvalitnější, obsahuje nejvíce C). Kromě uhlíku obsahuje uhlí také vodík, kyslík, síru, dusík, vodu. Pro průmysl jsou důležité černé a hnědé uhlí.

6 6  Také kamenné, vzniklo v prvohorách (karbon, perm), obsahuje až 95 % uhlíku. Nejkvalitnější uhlí se nazývá antracit.  Značná část se využívá v energetice (palivo do elektráren), důležité je ale také v chemickém průmyslu. Procesem zvaným karbonizace (zahřívání na 900°C bez přístupu vzduchu) se získávají:  plyn (obsahuje hlavně CO a vodík)  černouhelný dehet (zdroj různých látek např. benzen a naftalen)  koks (palivo a redukovadlo ve vysokých pecích)

7 7  Těží se hlubinným způsobem, doly jsou často až 1 km hluboké. V ČR je několik lokalit, kde se těžilo uhlí (Kladensko, Rosicko-Oslavanský revír), dnes se těží pouze V Ostravsko- Karvinském revíru.

8 8

9 9

10 10  Těžní věž dolu Simson Důl Simson byl otevřen v roce 1848. Do dnešních dnů se zachovala těžní věž ocelové příhradové konstrukce z počátku 20. století, která se tyčí nad jámovou budovou. V roce 1987 byla důlní věž prohlášena za technickou památku, bohužel není přístupná veřejnosti.

11 11  Těžní věž dolu Jindřich II Důl Jindřich II se stal svou hloubkou 1550 metrů nejhlubším dolem na černé uhlí v ČR a patřil i k nejhlubším v Evropě. Hloubení dolu probíhalo v letech 1964 − 1969.

12 12  Vzniklo v druhohorách (jura, křída)  Je méně kvalitní, obsahuje více příměsí (hlavně síru-spalováním vznikají oxidy síry a tím i kyselé deště).  S + O 2 → SO 2  SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3  Používá se výhradně jako palivo do elektráren. Těží se povrchovým způsobem, což má za následek značnou devastaci krajiny. V ČR se těží v oblasti Krušných hor (Sokolovská a Mostecká pánev).

13 13

14 14

15 15

16 16 Vznikly ze zbytků mořských živočichů a rostlin přeměnou bez přístupu kyslíku a působením tlaku nadložních vrstev. Proto se vyskytují obvykle na společných ložiscích. V naší republice jsou malá ložiska ropy (ale zato velmi kvalitní!) a zemního plynu v okolí Hodonína.

17 17

18 18

19 19  Je to kapalná směs uhlovodíků (sloučenin uhlíku a vodíku). Obsahuje také příměsi jiných prvků, např. dusíku, síry. Těží se pomocí vrtů(dnes i podmořských), ze kterých pod tlakem tryská sama nebo se z nich čerpá.

20 20  Dopravuje se pomocí ropovodů či tankerů, oba způsoby v sobě skrývají riziko velkých ekologických katastrof při havárii a úniku ropy do životního prostředí. (1989 Exxon Valdez).

21 21  Exxon Valdez ztroskotal 24. března 1989 na pobřeží Aljašky v zálivu prince Williama s plným nákladem ropy. Při katastrofě uniklo do moře přes 40 tisíc tun ropy. Tato událost byla jednou z největších ekologických katastrof zaviněných člověkem na světě.  Podle odhadů měla nehoda za následek smrt 250 000 mořských ptáků, 2800 mořských vyder, 300 tuleňů, 250 orlů, asi 22 kosatek a miliardy jiker lososů a slanečků. Ropa také znečistila celé pobřeží a zapříčinila zničení většiny planktonu v oblasti.

22 22 Zpracovává se frakční destilací, při které se na základě rozdílné teploty varu oddělují jednotlivé složky:  plyny (propan, butan)  benzin (palivo do zážehových motorů, rozpouštědlo)  petrolej  plynový olej (palivo pro vznětové motory, topení)  mazut (topení nebo další zpracování vakuovou destilací(za sníženého tlaku):  minerální oleje (mazadla, parafín, vazelína)  asfalt (povrch vozovek, izolace proti vlhkosti)

23 23 Vyskytuje se spolu s ropou v horních vrstvách jejích ložisek. Obsahuje hlavně methan a další plynné uhlovodíky, oxid uhličitý a sulfan. Využívá se jako palivo (při hoření nevzniká popel a nevytváří tolik škodlivých produktů ve srovnání s ropou), dále k výrobě např. vodíku a acetylenu.

24 ZdrojProblémy související s využitímVýhody UhlíPřeprava; nehody při těžbě; zábor půdy a její ničení; při spalování vznik SO 2, CO 2; únik popílku s obsahem jedovatých látek; ukládání popílku Značné zásoby; nenáročné skladování; možnost přímého využití RopaPřeprava a skladování spojené s rizikem úniku a poškození životního prostředí; nebezpečí vzniku požáru; při hoření vznik C 2 O a SO 2 Dostupný zdroj; možnost přímého využití Zemní plynNebezpečí požáru; havárie plynovodů; vznik některých jedovatých plynů při spalování (např. SO 2) Nejčistší dostupný energetický zdroj; přímé využití

25 25 Všechna fosilní paliva mají společné dvě vlastnosti a to neobnovitelnost a zároveň produkci skleníkového plynu. Jejich spalování produkuje CO 2 a přispívá tak skleníkovým efektem ke globálnímu oteplování. Následky - (tání ledovců, zvedání hladiny moří, změny klimatu…)známé notoricky z médií máme sklon podceňovat, ale každý z nás by se měl zamyslet nad tím, jak svou „uhlíkovou stopu“ může zmenšit. Peak oil se blíží nebo už možná nastal!?

26 26 http://geology.uvadi.cz/userFiles/prvohory/karbon/mladsi_prvohory01.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Mineral_Antracita_GDFL001.JPG/22 0px-Mineral_Antracita_GDFL001.JPG http://files.tezba-a-vyuziti-cerneho-uhli.webnode.cz/200000042-98543994e7/sloj.jpg http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/obr_loziska_cr/černé%20uhlí.jpg http://www.infoportaly.cz/public/images/foto_clanku/10007/stredni-813-spolecnost-okd-vyhrala- cenu-hejtmana-za-spolecenskou-odpovednost.jpg http://www.mikroregionkahan.cz/files/other/simson_zbysov.jpg http://www.jaroska.cz/ruzne/spolek/hromadky/jind2a.jpg http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/obr_loziska_cr/hnědé%20uhlí.jpg http://i3.cn.cz/1219142183_200808190204_EEE_1.jpg http://cms.parlamentnilisty.cz/content/images/0/12952449.jpg http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/energsur/hnědé%20uhlí%2001_resize.JPGhttp://geologie. vsb.cz/loziska/loziska/obr_loziska_cr/ropa.jpg http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/obr_loziska_cr/plyn.jpg http://www.petroleum.cz/system/svet_ropy_ropa.jpg http://i.idnes.cz/11/042/cl6/JAN26d1db_AX018953.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Exval.jpeg/250px- Exval.jpeghttp://1.bp.blogspot.com/_8Z5Q7nkW8LU/TAPqynlFokI/AAAAAAAALjE/BvVp4i76Yj8/s 400/oilsoakedbird.jpeg


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google