Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ropa nazývá se také surová nafta nebo zemní olej

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ropa nazývá se také surová nafta nebo zemní olej"— Transkript prezentace:

1 Ropa nazývá se také surová nafta nebo zemní olej je to hnědá až černá kapalina, která obsahuje kapalné, pevné a plynné uhlovodíky podle převládajících uhlovodíků se dělí na: alkanické ropa – obsahují především alkany cyklanické ropa – obsahuje především cyklické uhlovodíky aromatická ropa – obsahuje především areny

2 hustota ropy je cca 0,730 g/cm3, pro měření objemu se udává jednotka 1 barel, což je asi 158 litrů

3 Vznik ropy ropa vznikala rozkladem těl rostlin a živočichů za nepřítomnosti kyslíku a za vysokých teplot a tlaků ložiska ropy se hromadila v porézních horninách, tyto ložiska jsou utěsněna nepropustnými vrstvami hornin současná ložiska ropy vznikla v třetihorách (před 65 až 2 milióny lety)

4 Ložiska ropy Aljaška, Texas, Kanada – špatně dostupná ložiska, Mexický záliv Irán, Irák, Kuvajt, Saudská Arábie – zde je těžba plánována na 70 let, ložiska jsou v hloubce cca 3 km Rusko Severní moře – zde těží Velká Británie, Dánsko a Norsko, zásoba je cca 100 miliard m3 Česká republika – menší ložiska – Hodonín, Hrušky u Břeclavi, Dolní Dunajovice, těžba je asi 300 až 400 tisíc metrů krychlových ročně

5 Těžba ropy asi před 150 lety se ropa dobývala ze studní až 60 m hlubokých v současné době se k těžbě využívají vrtné soupravy vrtná souprava má několik částí, k odstraňování horniny, slouží vrtné nástroje jako vrtné nástroje se používají dláta nebo korunky, jejichž součástí mohou být např.: umělé diamanty

6 vrtné soupravy jsou umístěny na:
souši na moři – vrtné soupravy se nachází na vrtných plošinách,které jsou ukotveny pomocí pilířů (ocel nebo beton), těží se z hloubky 200 až 400 metrů pod hladinou, pracuje se v 14 denních turnusech

7 Ropovody zásobující ČR
ropovod Družba z Ruska zásobuje ČR, Slovensko, Maďarsko, část spolkových zemí Německa ropovod TAL z Terstu zásobuje Rakousko a Německo, do Terstu se dopravuje ropa tankery přes Středozemní moře Česká republika je napojena na ropovod IKL, který prochází Ingolstadtem do Kralup nad Vltavou a do Litvínova, kde jsou rafinérie ropy

8 Centrální tankoviště Nelahozeves
stýkají se zde ropovody Družba a IKL ropa je skladována v několika nádržích s kapacitou až m3 z těchto skladovacích nádrží se zásobuje rafinérie Kralupy nad Vltavou a Litvínov, v případě nouze i Paramo Pardubice nádrž má dvojité dno, 2 pláště a plovoucí střechu zásoba ropy je na 90 dní, ropa zde může být skladována maximálně 15 let bez obměny v areálu je zákaz používání mobilů, v případě požáru jedné nádrže jsou ostatní chlazeny pěnou

9 Čištění ropovodů provádí se pomocí tzv. manžetového ježka, což je zařízení, které čistí úseky ropovody od pevných usazenin

10 Zpracování ropy provádí se v rafinériích – Kralupy nad Vltavou, Paramo Pardubice, Litvínov zpracování ropy a ropných frakcí probíhá v několika krocích pozn.: ropná frakce – je soubor látek získaných z ropy základní metoda pro zpracování ropy a ropných frakcí je destilace destilace – je dělící metoda pro směsi kapalin, kdy se tyto kapaliny rozdělují podle svých teplot varu, nejprve proběhne vypařování a pak kondenzace

11 Kroky při zpracování ropy
nejprve se vytěžená ropa zbaví vody,solí, hlíny a písku poté se dopravuje do trubkové pece, kde se zahřeje na teplotu 200 C pak se dopravuje do předehřívací destilační kolony, kde se destilací podle různých teplot varu oddělí z ropy tyto ropné frakce: plynné uhlovodíky – (C1 až C4, t.v = 30 C) lehký benzín (C5 až C8, t.v = 30 – 90 C) 4. zbytek ropy se zahřeje na teplotu 360 C a dopravuje se do atmosférické destilační kolony

12 zde se ropa rozdělí destilací na další ropné frakce za atmosférického tlaku:
těžký benzín – (C8 – C11, t.v. = 80 – 200 C) petrolej – (C10 – C18, t.v. = 180 – 270 C) plynový olej – (C15 – C24, t.v = 250 – 400 C) olejové destiláty – obsahují vyšší uhlovodíky, t.v. = nad 350 C mazut – obsahuje vyšší uhlovodíky, t.v. = nad 350 C 5. mazut se odvádí do vakuové destilační kolony, kde se zahřívá na teplotu 360 – 400 C, destilací za sníženého tlaku se tak získá asfalt

13 ropné frakce obsahují kromě uhlovodíků řadu nežádoucích látek
Rafinace (čištění) ropných frakcí (např. plynných uhlovodíků, lehkých a těžkých benzínů, plynových olejů a petroleje) ropné frakce obsahují kromě uhlovodíků řadu nežádoucích látek např. benzíny obsahují síru, která by poškozovala katalyzátory v automobilech – vznikal by oxid siřičitý benzíny se zbavují síry reakcí s vodíkem

14 Krakování vyšších ropných frakcí
množství lehkého a těžkého benzínu vyrobených z ropy nestačí proto se vyrábí benzín např. z petroleje procesem, který se nazývá krakování v tomto procesu dochází za účasti zvýšené teploty a tlaku a za přítomnosti katalyzátoru ke štěpení dlouhých uhlíkatých řetězců uhlovodíků obsažených v petroleji vznikají tak uhlovodíky s kratším uhlíkatým řetězcem, benzíny s těmito uhlovodíky mají vyšší oktanové číslo (90 -93)

15 benzíny vyrobené z ropy se nazývají primární benzíny, benzíny vyrobené z petroleje se nazývají sekundární benzíny

16 Využití ropných frakcí
ze směsi plynných uhlovodíků se izoluje propan, butan, které se používají ve vařičích nebo jako palivo v automobilech LPG – zkapalněný ropný plyn lehký a těžký benzín (primární benzíny) a benzíny vyrobené z petroleje slouží na výrobu motorových benzínů kvalita motorového benzínu se hodnotí oktanovým číslem

17 při stanovení oktanového čísla benzínu se vychází ze stupnice 0 až 100
oktanové číslo 0 má heptan a oktanové číslo 100 má 2,2,4 – trimethylpentan platí, že čím má benzín vyšší oktanové číslo, tím má vyšší obsah uhlovodíků s rozvětveným řetězcem a tím je kvalitnější

18 kromě motorového benzínu se vyrábí technický benzín (lékařství, rozpouštědlo nátěrových hmot apod.)
petrolej – část petroleje se zpracovává na benzín, část se používá jako palivo do leteckých tryskových motorů plynové oleje – obsahuje především cyklické uhlovodíky, mísí se s petrolejem a získává se tak motorová nafta olejové destiláty se zpracovávají na mazací motorové oleje (Mogul apod. )

19 asfalt – vyrábí se z mazutu, je to směs asfaltenů, látek podobných pryskyřicím, používá se na úpravu vozovek a jako izolační nátěrová hmota

20 Výroba arenů úpravou těžkých benzínů se vyrábí benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny (dimethylbenzeny) z černouhelného dehtu, který se získává karbonizací černého uhlí se vyrábí benzen a naftalen (DEZA Valašské Meziříčí)

21 Příklad blokového schématu zpracování mazutu vakuovou destilací

22 Typické schéma atmosférické destilace ropy (C - čerpadlo, S - separátor, K - kondenzátor, P - trubková pec, V - výměník tepla, Ch - chladič)

23 Zpracování ropných frakcí na petrochemikálie


Stáhnout ppt "Ropa nazývá se také surová nafta nebo zemní olej"

Podobné prezentace


Reklamy Google