Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAMI (ST Advanced Metering Interface) [Interface pro pokročilé měření spotřeby elektřiny] Webový nástroj pro pokročilé řízení nn sítě Antonello Buondonno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAMI (ST Advanced Metering Interface) [Interface pro pokročilé měření spotřeby elektřiny] Webový nástroj pro pokročilé řízení nn sítě Antonello Buondonno."— Transkript prezentace:

1 STAMI (ST Advanced Metering Interface) [Interface pro pokročilé měření spotřeby elektřiny] Webový nástroj pro pokročilé řízení nn sítě Antonello Buondonno Network Technologies (Síťové technologie) ENEL, Infrastructures and Network Division (Divize infrastruktury a sítí) 18/04/2013

2 Uso: Aziendale STAMI: ST Advanced Metering Interface [Interface pro pokročilé měření spotřeby elektřiny] Obsah  Architektura systému  Hlavní charakteristiky a nástroje pro řízení provozu nn sítě  Webové aplikace ST  STAMI

3 Uso: Aziendale Webové aplikace ST Systém pro dálkové řízení a automatizaci – Webové aplikace ST SíťSystém měření spotřeby STUX/STM ST Systém pro dálkové řízení a automatizaci Webové aplikace ST Jiné firemní aplikace [softwarové vybavení]

4 Uso: Aziendale Webové aplikace ST Systém pro dálkové řízení a automatizaci – Webové aplikace ST Měření Statistika a výkonnostní charakteristiky systému Řízení aktivní sítě Údržba GIS a síťové diagramyUdálosti STAMI – ST Advanced Metering Interface

5 Uso: Aziendale STAMI: ST Advanced Metering Interface [Interface pro pokročilé měření spotřeby elektřiny] Webový nástroj pro pokročilé řízení nn sítě STAMI: Vyhrazený webový interface pro odpočet (na vyžádání a v reálném čase) specifických vysoce kvalitních dat uložených v chytrých elektroměrech pro účely řízení sítě. Hlavní oblasti použití STAMI:  Zákaznické služby  Provoz sítě  Vyhovění regulatorním požadavkům  Energetické bilance a odhalování podvodů V roce 2010 byla firmě Enel za STAMI udělena cena European Utility Award Pracovní stanice ve středisku řízení sítě Web klient STAMI interface Chytré elektroměry instalované v terénu

6 Uso: Aziendale STAMI: ST Advanced Metering Interface [Interface pro pokročilé měření spotřeby elektřiny] Webový nástroj pro pokročilé řízení nn sítě STAMI: Vyhrazený webový interface pro odpočet (na vyžádání a v reálném čase) specifických vysoce kvalitních dat uložených v chytrých elektroměrech pro účely řízení sítě. STAMI umožňuje přístup k následujícím datům uloženým v chytrých elektroměrech: V roce 2010 byla firmě Enel za STAMI udělena cena European Utility Award Pracovní stanice ve středisku řízení sítě Web klient STAMI interface Chytré elektroměry instalované v terénu  Kvalita napětí  Výpadky napětí  Profil zatížení  Denní spotřeba  Měsíční spotřeba  Práh [spotřeby] elektřiny

7 Uso: Aziendale Data z elektronických elektroměrů Dostupnost dat z elektronických elektroměrů  Kvalita napětí (nejnižší a nejvyšší hodnota napětí) za běžný a předchozí týden STAMI umožňuje na vyžádání přístup k datům uloženým v chytrých elektroměrech:  Výpadky napětí (čas vzniku výpadku, trvání, postižené fáze) za běžné a předchozí účtovací období  Profil zatížení (diagram spotřeby elektřiny) za posledních 38 dní  Denní spotřeba (elektřina spotřebovaná v jednom dni) za posledních 38 dní  Měsíční spotřeba (elektřina spotřebovaná v příslušném účtovacím období) za běžné a předchozí účtovací období  Práh [spotřeby] elektřiny (Procentuální podíl nasmlouvané elektřiny, kterou má zákazník k dispozici) - v okamžiku, kdy je požadavek předložen

8 Uso: Aziendale STAMI: Advanced Metering Interface [Interface pro pokročilé měření spotřeby elektřiny] Architektura LVC GSM/GPRS or PSTN LV network Uživatelé posílají požadavky prostřednictvím STAMI interface Tento interface je dostupný na Intranetu Enel a na pracovních stanicích instalovaných ve Střediscích pro řízení sítě 1 Požadavky jsou přeposílány do pracovních stanic STAMI WS, které pak spolupracují se serverem ZEUS 2 Server Zeus pak zpracovává požadavky tak, že se přímo spojí s příslušnými chytrými elektroměry prostřednictvím koncentrátorů v sekundárních rozvodnách. Zabezpečení pro odečítání elektroměrů je řízeno přímo ze samotného serveru Zeus 3 STAMI Interface Web Server Zeus Web interface pro Telegestore AMM

9 Uso: Aziendale Hlavní charakteristiky a nástroje pro řízení provozu Hlavní charakteristiky a související přínosy Zákaznické služby: Zlepšení zákaznických služeb, včetně příslušné provozní aktivity na úrovni nn sítě, související s požadavky zákazníka Provoz sítě (síťové operace): Optimalizace činnosti pracovníků DS Vyhovění požadavkům energetického regulátora: Zajistit spolehlivá okamžitá data ve vztahu k nepřerušenému provozu nn sítě a kvalitě dodávané elektřiny Energetické bilance: Efektivní lokalizace energetických podvodů a krádeží

10 Uso: Aziendale Hlavní charakteristiky a nástroje pro řízení provozu Zákaznické služby Podpora operátora řídícího centra v případě požadavku zákazníka: VÝPADEK NAPĚTÍ Kvalita napětí 10 Práh [spotřeby] elektřiny (%) Operátor STAMI může okamžitě reagovat, pokud dojde k nějaké anomálii v oblasti zákaznických služeb Zlepšení spokojenosti zákazníků STAMI dovoluje zkontrolovat práh [limit spotřeby] elektřiny dostupné zákazníkovi a tak okamžitě zjistit špatného platiče Okamžitá kontrola zákazníka v prodlení Prostřednictvím STAMI lze zkontrolovat existenci a kvalitu napětí v koncovém bodě napájecí sítě, bez nutnosti odesílání pracovníků do terénu pro ověření Odezva v reálném čase ze síťového zařízení 1 2 3 4

11 Uso: Aziendale Hlavní charakteristiky a nástroje pro řízení provozu Síťové operace STAMI podporuje každodenní provozní aktivity nízkonapěťové sítě (síťové operace): V případě varovného volání zákazníka nn sítě může operátor STAMI v reálném čase zkontrolovat stav příslušné nn sítě napájející elektronický elektroměr. Dozor na nn rozvodné síti V případě poruchy na nn síti může operátor STAMI okamžitě ověřit původ či příčinu anomálie a naplánovat pracovní činnost v terénu. Optimalizace pracovních aktivit Porucha nn vedení Porucha elektroměru VÝPADKY NAPĚTÍ Kvalita napětí

12 Uso: Aziendale Hlavní charakteristiky a nástroje pro řízení provozu Vyhovění požadavkům energetického regulátora Prostřednictvím STAMI lze okamžitě a přímo zjistit výpadky napětí bez čekání na další dokumentaci Spolehlivá a okamžitá data týkající se nn napájení Data o kvalitě služeb vztahující se na sn/nn transformátorové stanice a nn vedení, jež jsou dostupná prostřednictvím STAMI, lze přímo použít pro přípravu příslušného hlášení [zprávy o stavu] Monitorování kvality služeb Díky STAMI je možné okamžitě identifikovat výpadek nn sítě s přesnými údaji o jeho začátku a konci Záznam o výpadku napětí technik v terénu Formulář pro poruchy a výpadky napětí Datum/hodina/čas.... Výpadek.... Porucha.... Uživatel.... VÝPADKY NAPĚTÍ Operátor STAMI

13 Uso: Aziendale Hlavní charakteristiky a nástroje pro řízení provozu Energetické bilance Získávání profilů zatížení a denních spotřeb jako podpůrný prostředek pro zjišťování podvodů s elektřinou Efektivní lokalizace podvodů a krádeží elektřiny Operátoři STAMI jsou schopni provést podrobnou analýzu provozu nn sítě a poskytnout tak podporu pracovníkům pátrajícím po podvodech a krádežích Důkladným provedením analýzy lze přesně identifikovat ty zákazníky, ke kterým je třeba najisto vyslat kontrolu Energetická bilance a profil zatížení Denní spotřeba S Přístup z centra Intranet Enel Přístup z terénu sn/nn měřič bilance spotřeby Pro přesnější provedení analýzy dovoluje STAMI nahrát a pak analyzovat data z přenosných měřičů energetické bilance (ALVIN)

14 Uso: Aziendale Děkuji Vám za pozornost…

15 Uso: Aziendale Podpůrné doplňkové materiály

16 Uso: Aziendale STAMI: Advanced Metering Interface Webový interface: hlavní operace Prohlížení informací Umožňuje zrealizovat rychlý přístup a stažení (download) výsledků pocházejících z uživatelských požadavků [na data] Požadavek na data Používá se pro odeslání požadavku na data: zároveň je možné přímo se dotázat na určitý elektroměr, koncentrátor, nebo na předem specifikovanou skupinu elektroměrů Status transakcí Používá se pro zobrazení veškerých požadavků na data a ke kontrole jejich statutu [stavu]. Řízení [bilančních elektroměrů] ALVIN Používá se pro přesouvání či nahrávání (upload) a analyzování dat pocházejících z přenosných bilančních elektroměrů ALVIN

17 Uso: Aziendale STAMI: Advanced Metering Interface Dostupnost dat z elektronických elektroměrů Období, okamžitá hodnota napětí, V MIN a V MAX pro každou z fází, počet vzorků [záznamů] v přípustném rozsahu (230V+-10%), počet vzorků [záznamů] mimo přípustný rozsah. Elektronické elektroměry zaznamenávají hodnoty v intervalu každých 10 minut: k dispozici je tedy 1008 vzorků [záznamů] týdně.  Kvalita napětí  Výpadky napětí Období, čas počátku výpadku, doba přerušení, zasažená fáze, postižené elektrické vedení  Měsíční spotřeba Datum, hodnota [množství] spotřebované energie ve zúčtovacím období na T1, T2 a T3

18 Uso: Aziendale STAMI: Advanced Metering Interface Dostupnost dat z elektronických elektroměrů Diagram a seznam [hodnot] činné a jalové spotřeby elektřiny a napájení činnou elektřinou ze sítě (pro případ aktivních zákazníků). Elektronický elektroměr ukládá průměrné hodnoty [spotřeby] elektřiny každých 15 minut  Profil zatížení  Práh [spotřeby] elektřiny Procentový podíl smluvní elektřiny, která je zákazníkovi k dispozici  Denní spotřeba Datum a denní spotřeba elektřiny

19 Uso: Aziendale STAMI: Advanced Metering Interface Prohlížení menu informace: Práh [spotřeby] elektřiny Zákazník v prodlení V případě, že nějaký zákazník zavolá, Enel nemusí posílat technika na [odběrní] místo pro kontrolu, zda je tento zákazník špatným platičem. Zákazník v prodlení V případě, že nějaký zákazník zavolá, Enel nemusí posílat technika na [odběrní] místo pro kontrolu, zda je tento zákazník špatným platičem.

20 Uso: Aziendale STAMI: Advanced Metering Interface Prohlížení menu informace: Výpadky napětí Porucha může postihnout jednu nebo více fází

21 Uso: Aziendale STAMI: Advanced Metering Interface Profil zatížení Aktivní profil zatížení zákazníka: soubor diagramů dostupných pro každý elektroměr.  Při požadavku na „Profil zatížení“ je operátorovi zaslán zpět soubor diagramů s profily průměrné spotřeby činné a jalové elektřiny a pro případ aktivních zákazníků též profil napájení činnou elektřinou ze sítě.  Namísto grafického vyjádření je také možné na displeji zobrazit seznam hodnot průměrné spotřeby elektřiny, tak jak jsou ukládány v chytrém elektroměru v intervalu každých 15 minut.  Je možné zaslat požadavek na „Profil zatížení“ pro jednotlivý [konkrétní] chytrý elektroměr anebo pro celý MT/bt transformátor. V tomto druhém případě STAMI zašle operátorovi zpět profil zatížení každého chytrého elektroměru, profil zatížení (ve formě unikátní křivky) v součtu všech chytrých elektroměrů připojených k danému transformátoru a profil zatížení z energetického bilančního elektroměru instalovaného v sekundární rozvodně.  Je možné stáhnout profil zatížení každého nn vedení napájeného z daného transformátoru, vytvořit libovolnou skupinu zákaznických elektroměrů, pro něž si bude operátor chtít stáhnout [či nakreslit] zátěžovou křivku, přesouvat či nahrávat (upload) a zobrazit zátěžovou křivku zaznamenanou přenosným bilančním elektroměrem ALVIN.

22 Uso: Aziendale STAMI: Advanced Metering Interface Profil zatížení Profil zatížení transformátoru změřený bilančním elektroměrem Agregace zákaznických profilů zatížení Součet [spotřeby] energie naměřené každým jednotlivým elektroměrem Pravděpodobný energetický podvod [krádež elektřiny] Mezi 9.00 dopoledne a 6.00 odpoledne je rozdíl mezi 2 křivkami větší, než [velikost] očekávaných technických ztrát: je zapotřebí ověřit to v terénu Pravděpodobný energetický podvod [krádež elektřiny] Mezi 9.00 dopoledne a 6.00 odpoledne je rozdíl mezi 2 křivkami větší, než [velikost] očekávaných technických ztrát: je zapotřebí ověřit to v terénu

23 Uso: Aziendale Aktivity v rámci měření spotřeby Pravidla a povinnosti: italský tarif založený na časovém rozvrhu Po zavedení Telegestore ustanovil italský regulátor specifická pravidla pro měření spotřeby v závislosti na charakteristice zákazníka:  Pro vn, sn a nn zákazníky s instalovaným výkonem >55 kW je povinné odečítání z elektroměru každou hodinu.  Pro nn zákazníky s instalovaným výkonem <55 kW se odečítání provádí po časových intervalech spotřeby F1, F2, F3, které odpovídají regulovaným tarifům založeným na časovém rozvrhu. špička střední zátěž mimo špičku F3 Po-pá So Ne 00:00 F2 F1 07:0008:0019:0023:0024:00 F2 F3 F2 F3 00:0007:0023:0024:00 00:0024:00


Stáhnout ppt "STAMI (ST Advanced Metering Interface) [Interface pro pokročilé měření spotřeby elektřiny] Webový nástroj pro pokročilé řízení nn sítě Antonello Buondonno."

Podobné prezentace


Reklamy Google